ไปหน้าหลัก
บ้านรากไม้ 1&2
ห้องปรับอากาศ ในสวน
สำหรับ 2 ท่าน


พิเศษ มี Outdoor Shower
ช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่
วันหยุดยาว
วันหยุดนักขัตฤกษ์ งดบริการพักเกิน


บ้านรากไม้ตั้งอยู่ในบริเวณที่ร่มรื่น
เป็นเรือนพักเดี่ยว แบบห้องปรับ-
อากาศ มีเตียงคู่ 3'6" ที่บ้านรากไม้
1 มีเตียงใหญ่คิงไซส์ 6' ที่รากไม้ 2
ทุกหลังมีชานระเบียงนั่งเล่นบริเวณ
หน้าแบบบ้านเขตร้อนชื้น ผนังก่ออิฐ
โชว์แนว จัดแนวสลับอิฐไว้อย่าง
น่าชม โครงสร้างหลังคาไม้เปลือย
จัดแนวจันทันและแปไว้อย่างมี
ระเบียบ เจียนแต่งปลายด้วยเส้นโค้ง
กลับทาง ดูสวยงาม โดยรวมนับว่า
ดูเพลินตา ช่วยสร้างบรรยากาศที่
อบอุ่น และเชื้อเชิญแก่ผู้พบเห็น
พื้นระเบียงด้านหน้าปูด้วยไม้น่านั่ง
บรรยากาศเป็นกันเองด้วยมีชิงช้า
ไม้ไว้แกว่งไกวในร่่มเงาพรรณไม้
ที่มีอยู่โดยรอบเรือน

ผนังภายในเป็นอิฐโชว์แนวก่อเช่น
เดียวกัน สีของอิฐให้ความรู้สึกอุ่น
พื้นปูด้วยไม้ ฝ้าเพดานสูง กรุใต้แนว
แป ไล่ไปตามแนวโครงสร้างของ
หลังคาไม้ ทำให้ห้องดูโล่งสบาย
และเห็นแนวจันทันไม้ ที่จัดระยะ
อย่างเป็นระเบียบ ส่วนแต่งตัวและ
ห้องน้ำอยู่ภายใต้หลังคาลดระดับ
ติดกับห้องนอน

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายใน
เรือน ได้แก่ โทรทัศน์ พัดลมเพดาน
ตู้เย็น และห้องน้ำ ติดตั้งสุขภัณฑ์
ครบ ได้แก่ อ่างล้างหน้า โถส้วม
และที่อาบน้ำแบบฝักบัวพร้อมน้ำอุ่น
มีพื้นที่ outdoor ติดกับห้องน้ำ
กล่องใส่แก้วน้ำ ชาม และช้อนส้อม
วางไว้ใกล้กับชุดเก้าอี้นั่งในห้องนอน
   https://www.facebook.com/BansuanThaveechaiphaphumBB
   https://www.facebook.com/bansuan.thaveechaiphaphum