แพทวีชัยสโมสร
เรือนแพพักผ่อนนั่งเล่นริมน้ำ

แพทวีชัยสโมสรเปิดเมื่อน้ำเก็บกัก
ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณถึง
ประมาณ 85% ของความจุ ซึ่ง ณ
ขณะนั้น ชายน้ำจะขยายเคลื่อนเข้า
ใกล้ศาลาท่าขนุนเทอร์เรส


Graph แสดงปริมาตรน้ำเก็บกัก
ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ
เผยแพร่โดย Water.rid.go.th
http://bit.ly/2jRi6WR
ทวีชัยสโมสร เป็นเรือนแพนั่งเล่นของ
บ้านสวนทวีชัยผาภูมิ วัสดุที่ใช้สร้างโครง
เรือนและส่วนหลังคาเป็นการผสมผสาน
กันของไม้และไม้ไผ่ หลังคาแผ่ปกคลุม
อย่างดีด้วยตับจากมีแนวค้ำไม้เรียงราย
ยันชายคาที่แผ่กว้างอย่างเป็นระเบียบ ให้
ความรู้สึกกลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อม

หากฝนตกปกติ ราวสิงหาคมถึงมกราคม
ปกติอ่างเก็บน้ำเขื่อนฯนี้จะเต็มเปี่ยมด้วย
น้ำบริสุทธิ์จากป่า และแนวเขาตะนาวศรี
ทางด้านทิศตะวันตก แพจะถูกตรึงใกล้กับ
ศาลาท่าขนุนเทอร์เรส ชายน้ำจะเคลื่อน
เข้ามาใกล้ศาลาฯ น้ำอันบริสุทธิ์เหล่านี้มา
จากกลุ่มสายธารสำคัญทางด้านทิศใต้ของ
อ่างเก็บน้ำ ได้แก่ ลุ่มห้วยปิล็อกซึ่งเป็น
หนึ่งในสายน้ำหลักที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำ
เขื่อนวชิราลงกรณ ขณะที่ด้านทิศเหนือ
ของอ่างเก็บน้ำฯห้วยสำคัญสามสาย คือ
ห้วยบิคลี่ ห้วยซองกาเลีย และห้วยรันตี
ไหลมาบรรจบรวมกันบริเวณสามประสบ
สังขละบุรี รวมกันเป็นขุมทรัพยากรน้ำ
อันล้ำค่าของภาคตะวันตก รวมทั้งกรุงเทพ
มหานคร และปริมณฑล


   https://www.facebook.com/BansuanThaveechaiphaphumBB
   https://www.facebook.com/bansuan.thaveechaiphaphum
บ้านสวนทวีชัยผาภูมิ เบดแอนด์เบรคฟาสต์ บ้านเลขที่ 401/8 ทางหลวง 3272 หมู่ที่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
[1] กรุณาฝากข้อความไว้ที่กล่องข้อความ หรือ ช่องโพสต์ ของ Facebook ที่แสดงไว้ข้างล่าง บ้านสวนฯจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด
https://www.facebook.com/BansuanThaveechaiphaphumBB | https://www.facebook.com/bansuan.thaveechaiphaphum
[2] สอบถามที่พัก 10:00-12:00 13:00-17:00 หยุด อ. พ. Th 089-5264135 | สอบถามข้อมูล 10:00-12:00 13:00-17:00  Th/En 085-2903056
[3] โทรศัพท์บ้าน 10:00-12:00 13:00-17:00 หยุด อ. พ. Th 034-598978  [4] E-mail ban_suan@hotmail.com  bstc_phaphum@yahoo.com
https://goo.gl/f1MPqr อัลบั้มภาพ โดย Bansuan Thaveechaiphaphum บน Google maps
 : 14°45'41.2"N 98°34'24.1"E | https://goo.gl/maps/4NjLsaCRXnD2
home
English  
Photo Album by Bansuan Thaveechaiphaphum on Google maps | Goo.gl/f1MPqr