ไปหน้าหลัก

บ้านสวนทวีชัยผาภูมิ 401/8 ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180  โทรศัพท์สำรองห้องพัก 034599841, 034599842
Mobile Phone 0895264135, E-mail Address: ban_suan@hotmail.com, bstc_phaphum@yahoo.com
Latitude: 14°45'39.60"N Longitude: 98°34'19.79"E

หน้าหลัก  
ห้องพัก  
สิ่งอำนวยความสะดวก 
ราคา & ติดต่อที่พัก  
ข้อมูล & ลิ้งค์   
Culture Delight Packages  
ที่ตั้ง & การเดินทาง  
พิธีตักบาตรเทโว ของวัดท่าขนุน
เดินสะพานแขวนวัดท่าขนุน จะเห็นเจดีย์ที่ผาสูงอยู่ไกลๆ
การทอผ้ากี่เอวของชาวกะเหรี่ยง
เรือนของชาวกะเหรี่ยง
รำมอญ
ลีลารำกระทบไม้อันสนุกสนาน
นักแสดงดนตรียุวชน กับเครื่องดนตรีให้จังหวะการร่ายรำ
ลีลาการร่ายรำงดงามตามแบบแผนของชนเผ่าโดยเหล่ายุวชน
งานบุญประเพณีที่ชุมชนมอญ ห้วยปากคอก
ผาเจดีย์ ในม่านหมอกแห่งอำเภอทองผาภูมิ
พระพุทธรูปงาม จำหลักในคราบตะไคร่จากความชุ่มชื้นแห่งม่านหมอกและสายฝนที่โปรยปราย ภาพงามอันขัดแย้งนั้นช่วยเจริญสติให้เห็นถึงสัจจธรรม
อุโบสถและพระเจดีย์งามแห่งวัดท่าขนุน
เหมืองสมศักดิ์ Forest Glade พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
โถงรับรอง ย้อนอดีตเรือนพัสดุของเหมืองสมศักดิ์ุ
หนึ่งในเครื่องมือของการทำเหมืองแร่ในอดีต
ร้านชำน่ารักในร่องรอยแห่งอดีตของชุมชนเหมืองปิล็อค
บังเกอร์บนเนินช้างศึกในม่านหมอกของขุนเขาตะนาวศรี
ผ่อนคลายในความเยือกเย็นแห่งขุนเขาเพื่อรอคอยอรุโณทัยเบิกฟ้า เมื่อมวลหมอกขาวหลอมรวมด้วยหมู่เศวตเมฆาธารอาบขุนเขากว้างดุจสายธารสมุทรอันสุดขอบฟ้า
หมายเหตุ คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการและราคาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้โปรดทำการจองและชำระค่ามัดจำล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
แล้วพากันนั่งชมความงามแห่งอัสดงคตที่บนหลังคาบังเกอร์แห่งนี้
และมาถึงซึ่งงานนาฏกรรมอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมชาติ คือแสงไหมหลากสีสันเริงลีลาร่ายรำในท่วงท่านาฏลีลาอันพริ้วไหว แห่งรงคสนทยายามอันน่าอัศจรรย์ใจนัก
ภาพงามในยามเช้าเมื่อสายหมอกเมฆาสมุทรอาบท้นขุนเขาตะนาวศรีย่อมเป็นดั่งวารีทิพย์ที่ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่กำนัลให้แก่ผู้มาเยี่ยมเยือนทุกผู้คน
ณ โรงเทวมหรสพอันไพศาลที่แห่งนี้ เหล่ารงคอัปสราผู้ทรงภูษาภัสตราภรณ์ในแสงสีแห่งอัสดงคตต่างร่วมเริงลีลาร่ายรำด้วยท่วงท่าอันน่าพิศวงนั้นอย่างแช่มช้า
ในคืนเดือนเต็มหิมรัศมีเทพทรงโปรยปรายละอองทิพย์อันเยือกเย็นสู่ชุนเขาให้กระจ่างดั่งต้องมนต์สะกด ครั้นถึงคืนแรมไพศาลนภดลกลับส่งประกายแวววาวดุจภูษาสวรรค์