ไปหน้าหลัก
พิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ และ Collection ออนไลน์
The Metropolitan Museum of Art   New York, New York 
     - http://www.metmuseum.org/
     - http://www.metmuseum.org/special/   Current Exhibitions 
     - http://www.metmuseum.org/special/se_upcoming.asp   Upcoming Exhibitions 
     - http://www.metmuseum.org/special/se_pastexhib.asp   Past Exhibitions 
     - Collection Database 

MoMA  The Museum of Modern Art  New York, New York 
     - http://www.moma.org/ 
     - http://www.moma.org/explore/collection/index  
             Architecture and Design 
             Painting and Sculpture 
             Media and Performance Art     
     - http://www.moma.org/explore/exhibitions   Exhibitions 
     - http://www.moma.org/explore/exhibitions/upcoming  Upcoming Exhibitions 

Guggenheim Museum New York, New York
    - http://www.guggenheim.org/
    - http://www.guggenheim.org/new-york/about/frank-lloyd-wright-building
             Its architecture designed by Frank L. Wright, a well-known pioneer of American
      Modernism architecture.

American Museum of Natural History  New York, New York 
     - http://www.amnh.org/

National Gallery of Art  Washington DC
     - http://www.nga.gov/
     - http://www.nga.gov/collection/index.shtm  The Collection
     - http://www.nga.gov/collection/20th_atrium.shtm The Atrium
     - http://www.nga.gov/collection/gallery/french19.shtm   French 19th century
              SELECTED ONLINE TOURS
      Manet and His Influence audio available
      The Beginnings of Impressionist Landscape audio available
      Impressionism audio available
      Postimpressionism audio available
      Vincent van Gogh
      Paul Cézanne
      Paul Gauguin
      Mary Cassatt: Selected Paintings audio available
      Mary Cassatt, Auguste Renoir audio available
      Claude Monet
      Edgar Degas
      Romantics and Realists
               IN-DEPTH STUDIES
Edgar Degas: The Dance Lesson
Edouard Manet: The Railway
Edouard Manet: The Dead Toreador and The Bullfight
Small French Paintings
              VIRTUAL EXHIBITION TOURS
Van Gogh's Van Goghs (Download QuickTime)
        EDUCATION RESOURCE
Picturing France, 1830–1900


Smithsonian Institution
     - http://www.si.edu/
     - http://www.siris.si.edu/  SIRIS :
       The Smithsonian Institution Research Information System
     - Freer Gallery of Art : Museum of Asian Art
            Premier collections of Asian art with objects dating from Neolithic times to the early
            20th century, as well as the world’s most important collection of works by James
            McNeill Whistler
       Arthur M. Sackler Gallery : Museum of Asian Art
            Exhibitions of Asian art from ancient times to contemporary
 
            - http://asia.si.edu/  The Smithsonian Museums of Asian Art
            - http://asia.si.edu/collections/  Collections     
            - http://asia.si.edu/exhibitions/online.asp  Online Exhibitions
            - http://asia.si.edu/collections/southeastAsia.asp   Southeast Asia Art Collections
     - The Renwick Gallery of the Smithsonian American Art Museum :
            American contemporary crafts and decorative arts from the 19th to the 21st
            centuries
            - http://americanart.si.edu/renwick/
            - http://americanart.si.edu/exhibitions/online/   Exhibitions Online
            -
  
The State Museum of Heritage  St.Peterberg, Russia
     - http://www.hermitagemuseum.org/
     - http://www.hermitagemuseum.org/html_En/index.html
     - http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-bin/db2www/browse.mac/category?
       selLang=English
  Digital Collection       พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
     - http://www.nationalmuseums.finearts.go.th/
ข้อมูล และลิ้งค์ที่น่าสนใจ .......................12
                           - เวปไซต์พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ต่างๆ
                           - นิทรรศการออนไลน์ต่างๆ

[ย้อนกลับ ข้อมูล & ลิ้งค์ หน้า 00]บ้านสวนทวีชัยผาภูมิ บ้านเลขที่ 401/8 ทางหลวง 3272 หมู่ที่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
[1] กรุณาฝากข้อความไว้ที่กล่องข้อความ หรือ ช่องโพสต์ ของ Facebook ที่แสดงไว้ข้างล่าง บ้านสวนฯจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด
https://www.facebook.com/BansuanThaveechaiphaphumBB | https://www.facebook.com/bansuan.thaveechaiphaphum
[2] สอบถามที่พัก 10:00-12:00 13:00-17:00 หยุด อ. พ. Th 089-5264135 | สอบถามข้อมูล 10:00-12:00 13:00-17:00  Th/En 085-2903056
[4] E-mail ban_suan@hotmail.com  bstc_phaphum@yahoo.com
https://goo.gl/f1MPqr อัลบั้มภาพ โดย Bansuan Thaveechaiphaphum บน Google maps
Coordinates : 14°45'41.2"N 98°34'24.1"E | https://goo.gl/maps/4NjLsaCRXnD2
[Index] [Home]    [00] [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13]    [ถัดไป]
[Index] [Home]    [00] [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13]    [ถัดไป]
   https://www.facebook.com/bansuan.thaveechaiphaphum
   https://www.facebook.com/BansuanThaveechaiphaphumBB
home
Photo Album by Bansuan Thaveechaiphaphum on Google maps | Goo.gl/f1MPqr