ไปหน้าหลัก
11.1) คลังหนังสือ ห้องสมุด สิ่งพิมพ์ แผนที่ นิทรรศการออนไลน์
Project Gutenberg
     - http://www.gutenberg.org/wiki/Category:Bookshelf  Categorized Bookshelves  
     - http://www.gutenberg.org/wiki/Category:Categories  Categories  
     - http://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:Offline_Catalogs  Offline Book Catalogs  

University of Texas Libraries 
     - http://www.lib.utexas.edu/books/etext.html 
     - http://www.lib.utexas.edu/maps/  Perry-Castañeda Library : Maps
     - http://www.lib.utexas.edu/maps/asia.html  Asian Maps
     - http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/history_asia.html  Historical Maps of Asia
     - http://www.lib.utexas.edu/maps/ams/indochina_and_thailand/ 
       Indochina and Thailand Maps, 1:250,000, Series L509, U.S. Army Map Service, 1954

Cornell University Library 
    - http://www.library.cornell.edu/  Cornell University Library
     - http://rdc.library.cornell.edu/search/index.php?mode=browse&type=Collection
       Cornell University Library : Rigistry of Digital collections
            - http://ceas.library.cornell.edu/c/ceas/browse.php   Cornell East Asia Series
                     - http://ebooks.library.cornell.edu/s/sea/ 
                       South East Asia Vision : A Collection of Historic Travel Narratives
            - http://rmc.library.cornell.edu/   The Division of Rare and Manuscript Collections
              (RMC)
            - http://dlxs.library.cornell.edu/h/hunt/ 
            - http://ebooks.library.cornell.edu/c/cdl//  Historical Monographs Collection
     - http://digital.library.cornell.edu/m/moa/   The Making of America Collection

New York Public Library
     - http://www.nypl.org/events/online-exhibitions  Online Exhibitions
     - http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/index.cfm 
       NYPL Digital Gallery provides free and open access to over 700,000 images digitized
       from the The New York Public Library's vast collections, including illuminated
       manuscripts, historical maps,
       vintage posters, rare prints, photographs and more.
     - http://gallery.pictopia.com/nypl/
The Metropolitan Museum of

MIT OpenCourseWare
MIT OpenCourseWare (OCW) is a web-based publication of virtually all MIT course content. OCW is open and available to the world and is a permanent MIT activity.
     - MIT Visualizing Cultures
       Digital scanned books collection of rare & invaluable books comprisings East Asian
       countries content as well as many historical photographs included.
            - John Thomson's China I, II & III: Albums & Image Galleries
               http://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/john_thomson_china_01/index.html
               http://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/john_thomson_china_02/index.html
               http://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/john_thomson_china_03/index.html

Botanicus Digital Library
Botanicus is a freely accessible portal to historic botanical literature from the Missouri Botanical Garden Library. Botanicus is made possible through support from the Institute of Museum and Library Services, W.M. Keck Foundation, and the Andrew W. Mellon Foundation.
     - http://www.botanicus.org/

Biodiversity Heritage Library : BHL
The Biodiversity Heritage Library (BHL) is a consortium of 12 natural history and botanical libraries that cooperate to digitize and make accessible the legacy literature of biodiversity held in their collections and to make that literature available for open access and responsible use as a part of a global “biodiversity commons.” BHL also serves as the foundational literature component of the Encyclopedia of Life (EOL). BHL content may be freely viewed through the online reader or downloaded in part or as a complete work in PDF, OCR text, or JPG2000 file formats.
     - http://www.biodiversitylibrary.org/Default.aspx

Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem
Freien Universität : Virtual Herbarium

TheThe Botanic Garden and Botanical Museum (BGBM) offers on-line access to 99577 high resolution images from 220 countries of its herbarium holdings. The Botanic Garden and Botanical Museum (BGBM) of the Freie Universität Berlin is the largest German collection and research institution for systematic botany and plant geography, with one of the world's largest life collections
      - http://ww2.bgbm.org/herbarium/default.cfm 
        Digital specimen images at the Herbarium Berolinense
      - http://www.bgbm.org/bgbm/museum/museum-e.htm 
        Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem, Freie Universität Berlin.

Global Biodiversity Information Facility
The GBIF Data Portal : free and open access to biodiversity data
     - http://data.gbif.org/welcome.htm;jsessionid=9FEBF8216CEFACF3D0968BE11E50C7BC

Kurt Stüber's Online Library
     - http://www.biolib.de/  A collection of historic and modern biology books.
     - http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/koehler/koeh-dt.htm
     - http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/koehler/index.html
     - http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/koehler2/index.html

Hardy Fern Library
     - http://hardyfernlibrary.com/ferns/home.cfm  HomePage
     - http://hardyfernlibrary.com/ferns/IllustratedGlossary.cfm  Ilustrated Grossary

Open Library
    - http://openlibrary.org/subjects/accessible_book#  Accessible ebooks
Children Library

     - http://www.ipl.org/ 
       http://www.ipl.org/div/subject/  
Carnegie Mellon University Library
     - http://www.ulib.org/   
       http://www.ulib.org/ULIBOurCollections.htm 
     - http://olddreamz.com/

ธรรมะพีเดีย
    - http://www.thammapedia.com/index.php

Illustrations ภาพเมืองสยามในอดีตจากหนังสือเก่าใน Collection ของ Cornell University Library
Jungle trails and jungle people; travel, adventure and observation in the Far East by Whitney, Caspar (1905), p.84A (Some of my Hunters. ; Camping on the Edge of the Jungle, Siam.)
http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=sea&cc=sea&idno=sea053&view=image&seq=121&size=400
The kingdom and people of Siam : with a narrative of the mission to that country in 1855, v.1 by Bowring, John, Sir (1857), p.316A (Images of Budha)
http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=sea&cc=sea&idno=sea124a&view=image&seq=347&size=400  
The kingdom and people of Siam : with a narrative of the mission to that country in 1855, v.1 by Bowring, John, Sir (1857), p.402B (Floating House on the Meinam)
http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=sea&cc=sea&idno=sea124a&view=image&seq=436&size=400  
Twentieth century impressions of Siam : its history, people, commerce, industries, and resources, with which is incorporated an abridged edition of Twentieth century impressions of British Malaya by Wright, Arnold (1908), p.53 (Front of the Main Building of the King of Siams Palace as it existed in 1824 | A Siamese Official of the early Nineteenth Century)
http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=sea&cc=sea&idno=sea363&view=image&seq=53&size=400  
Twentieth century impressions of Siam : its history, people, commerce, industries, and resources, with which is incorporated an abridged edition of Twentieth century impressions of British Malaya by Wright, Arnold (1908), p.54 (The Old Palace at Bangkok as it was in 1824 | A Prince of the Early Nineteenth Centruy in Full Dress)
http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=sea&cc=sea&idno=sea363&view=image&seq=54&size=400
Over five seas and oceans, from New York to Bangkok, Siam, and return : some reminiscences by Miller, Thomas (1893), p.88B (Young Prince, now King of Siam.

http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=sea&cc=sea&idno=sea099&view=image&seq=112&size=400
The kingdom and people of Siam : with a narrative of the mission to that country in 1855, v.1 by Bowring, John, Sir (1857), p.130A (Mandarin in Ordinary Costume)
http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=sea&cc=sea&idno=sea124a&view=image&seq=155&size=400
The kingdom and people of Siam : with a narrative of the mission to that country in 1855, v.1 by Bowring, John, Sir (1857), p.132A (Mandarin in Ordinary Costume)
http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=sea&cc=sea&idno=sea124a&view=image&seq=159&size=400
The kingdom and people of Siam : with a narrative of the mission to that country in 1855, v.1 by Bowring, John, Sir (1857), p.448B (Prince in Full Dress)
http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=sea&cc=sea&idno=sea124a&view=image&seq=486&size=400
The kingdom and people of Siam : with a narrative of the mission to that country in 1855, v.1 by Bowring, John, Sir (1857), p.II-B
http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=sea&cc=sea&idno=sea124a&view=image&seq=8&size=400
Siam and the Siamese as described by American missionaries by no recorded author (1886), p.94 (Siamese Room)
http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=sea&cc=sea&idno=sea002&view=image&seq=108&size=400
Siam and the Siamese as described by American missionaries by no recorded author (1886), p.99 (Siamese at a Meal)
http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=sea&cc=sea&idno=sea002&view=image&seq=113&size=400
Siam and the Siamese as described by American missionaries by no recorded author (1886), p.109 (Siamese Musicians)
http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=sea&cc=sea&idno=sea002&view=image&seq=123&size=400
Siam and the Siamese as described by American missionaries by no recorded author (1886), p.115 (Siamese Actress)
http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=sea&cc=sea&idno=sea002&view=image&seq=129&size=400
Siam and the Siamese as described by American missionaries by no recorded author (1886), p.7 (Women of Indo-China)
http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=sea&cc=sea&idno=sea002&view=image&seq=21&size=400
Siam and the Siamese as described by American missionaries by no recorded author (1886), p.27 (Siamese Temple)
http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=sea&cc=sea&idno=sea002&view=image&seq=41&size=400
Siam and the Siamese as described by American missionaries by no recorded author (1886), p.31 (Interior of a Siamese Temple)
http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=sea&cc=sea&idno=sea002&view=image&seq=45&size=400
Siam and the Siamese as described by American missionaries by no recorded author (1886), p.II-B (Siamese Lady and Gentleman)
http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=sea&cc=sea&idno=sea002&view=image&seq=8&size=400
Siam and the Siamese as described by American missionaries by no recorded author (1886), p.69 (The White Elephant)
http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=sea&cc=sea&idno=sea002&view=image&seq=83&size=400
Siam and the Siamese as described by American missionaries by no recorded author (1886), p.77 (Young Siamese Prince)
http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=sea&cc=sea&idno=sea002&view=image&seq=91&size=400

The Soil Maps of Asian
Soil Maps of Thailand
      - http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/esdb_archive/eudasm/asia/lists/cth.htm
 

The Map of Thailand
Geological Map of Thailand
      - http://www.mapofthailand.org/tag/geological-map/Hermann Hesse 
      - http://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Hesse 
Eine indische Dichtung ( Siddhartha : สิทธารถะ
ต้นแบับภาษาเยอรมัน โดย Hermann Hesse
     - http://www.gutenberg.org/ebooks/2499

Karl Adolph Gjellerup 
    - http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Adolph_Gjellerup  ประวัติโดยสังเขป
Der Pilger Kamanita  ต้นฉบับภาษาเยอรมัน โดย Karl Adolph Gjellerup  ท่านเป็นชาว Denish
แต่ได้รจนาหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาเยอรมัน
     - http://www.gutenberg.org/ebooks/14962
The Pilgrim Kamanita ฉบับ ภาษาอังกฤษ  ถอดความโดย John Logie   บทบรรณาธิการโดย
อมโรภิกขุ (Acharya Amaro)  ภาพประกอบโดย ช่วง มูลพินิจ
     - http://www.abhayagiri.org/main/book/366/
กามนิต ฉบับภาษาไทย ถอดความโดย เสถียรโกเศศ นาคะประทีป  ภาพประกอบโดย ช่วง มูลพินิจ
      - http://www.khonnaruk.com/html/book/liturature/kamanita/kamanita-index.html

Antoine de Saint-Exupéry 
     - http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exupéry   ประวัติโดยสังเขป 
Le Petit Prince  ต้นฉบับภาษาฝรั่งเศส โดย Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)  
     - http://gutenberg.net.au/ebooks03/0300771h.html 
     - http://b612.cc/le_petit_prince/ 
เจ้าชายน้อย ฉบับภาษาไทย ถอดความโดย อำพรรณ โอตระกูล 
     - http://olddreamz.com/bookshelf/prince/littleprince.html 

Gene Sharp 
     - http://en.wikipedia.org/wiki/Gene_Sharp   ประวัติโดยสังเขป
From Dictatorship to Democracy
     - http://www.aeinstein.org/organizations98ce.html
Self-Liberation
     - http://www.aeinstein.org/selfLiberation.html  

ข้อมูล และลิ้งค์ที่น่าสนใจ .......................11
                          11.1 - คลังหนังสือ ห้องสมุด สิ่งพิมพ์ แผนที่ นิทรรศการ  คลิ๊กที่นี่
                          11.2 - หนังสือที่น่าศึกษาออนไลน  คลิ๊กที่นี่

[ย้อนกลับ ข้อมูล & ลิ้งค์ หน้า 00]บ้านสวนทวีชัยผาภูมิ บ้านเลขที่ 401/8 ทางหลวง 3272 หมู่ที่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
[1] กรุณาฝากข้อความไว้ที่กล่องข้อความ หรือ ช่องโพสต์ ของ Facebook ที่แสดงไว้ข้างล่าง บ้านสวนฯจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด
https://www.facebook.com/BansuanThaveechaiphaphumBB | https://www.facebook.com/bansuan.thaveechaiphaphum
[2] สอบถามที่พัก 10:00-12:00 13:00-17:00 หยุด อ. พ. Th 089-5264135 | สอบถามข้อมูล 10:00-12:00 13:00-17:00  Th/En 085-2903056
[4] E-mail ban_suan@hotmail.com  bstc_phaphum@yahoo.com
https://goo.gl/f1MPqr อัลบั้มภาพ โดย Bansuan Thaveechaiphaphum บน Google maps
Coordinates : 14°45'41.2"N 98°34'24.1"E | https://goo.gl/maps/4NjLsaCRXnD2
[Index] [Home]    [00] [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13]    [ถัดไป]
[Index] [Home]    [00] [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13]    [ถัดไป]
   https://www.facebook.com/bansuan.thaveechaiphaphum
   https://www.facebook.com/BansuanThaveechaiphaphumBB
home
Photo Album by Bansuan Thaveechaiphaphum on Google maps | Goo.gl/f1MPqr