ไปหน้าหลัก
หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจในเขตอำเภอทองผาภูมิ

หน่วย

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
      http://www.tppc.coj.go.th/
      http://www.tppc.coj.go.th/info.php?cid=3 เบอร์โทรศัพท์ภายในติดต่อบุคลากร
      http://www.tppc.coj.go.th/info.php?info=sub_menu&cid=6 แผนที่ตั้งศาลจังหวัดทองผาภูมิ
      ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 300/5 หมู่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
      โทรศัพท์ 034-599112, 034-599378
      โทรสาร 034-599391
      E-mail : tppc@coj.go.th

อัยการจังหวัดทองผาภูมิ
      http://www.tpp.ago.go.th/
      http://www.tpp.ago.go.th/index1.html
      http://www.ago.go.th/map/map391.htm แผนที่แสดงตำแหน่ง
      ตั้งอยู่ที่ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ หมู่ที่ 1 อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
      โทรศัพท์ Data pending
      โทรสาร Data pending
      E-mail : Data pending

ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ
      ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
      โทรศัพท์ 034-599745
      โทรสาร 034-599745
      E-mail : Data pending

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ
      http://www.dol.go.th/dol/index.php?option=com_content&task=view&id=586
      ตั้งอยู่ที่ ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
      โทรศัพท์ 034-599497
      โทรสาร Data pending
      E-mail : thongphaphum_kri@dol.go.th
      เขตพื้นที่รับผิดชอบ
            อำเภอทองผาภูมิ และ
            อำเภอสังขละบุรี

สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ
      http://thongphaphum.kanchanaburi.doae.go.th/introduce.html
      ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
      โทรศัพท์ 034-599482
      โทรสาร 034-599482
      E-mail : Data pending

สถานีตำรวจภูธรทองผาภูม
      http://www.thpp.police7.go.th/general/general.html
      ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 1 เขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
      โทรศัพท์ 034-599113, 034-599121
      โทรสาร Data pending
      E-mail : Data pending

สำนักงานไปรษณีย์ทองผาภูมิ
      ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 270 เขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ
      จังหวัดกาญจนบุรี 71180
      โทรศัพท์
      โทรสาร Data pending
      E-mail : Data pending

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอทองผาภูมิ

      โทรศัพท์
      โทรสาร Data pending
      E-mail : Data pending

ที่ทำการเขื่อนวชิราลงกรณ
      โทรศัพท์
      โทรสาร Data pending
      E-mail : Data pending

สำนักงาน TOT

สำนักงาน กศน. อำเภอทองผาภูมิ
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอทองผาภูมิ
      ตั้งอยู่ใน เขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
      โทรศัพท์ 034-599483
      E-mail : Data pending

โรงพยาบาลทองผาภูมิ
      http://tpphospital.blogspot.com/
      ตั้งอยู่ใน เขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
      โทรศัพท์
      E-mail : Data pending

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองผาภูม
      http://www.tpphealth.com/
      ตั้งอยู่ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ เขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนุน
      อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
      ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพ ได้ที่เว็บบอร์ด
      ติดต่อ รับข้อร้องเรียนตามพรบ.สาธารณสุข ติดต่อ 0-3459-9123 คุณสมพงศ์ เสตะพันธ์
      ติดต่อ รับข้อร้องเรียน งานประกันสุขภาพ ติดต่อ 0-3459-9123 คุณนฤมล ชินช่งจู
      โทรศัพท์ติดต่อ 034-599123 โทรสาร 034-599123
      E-mail : pphealth@gmail.com


เทศบาลตำบลทองผาูภูม
      http://www.tpm.go.th/
      http://goo.gl/maps/qZ6I แผนที่แสดงอาณาเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
      ตั้งอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขนุน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ
      จังหวัดกาญจนบุรี 71180
      โทรศัพท์ 034-599101 โทรสาร 034-599757 ต่อ 110
      E-mail : Data pending


เทศบาลตำบลท่าขนุน
      http://www.thakanun.go.th/
      http://www.thakanun.go.th/index.php
      http://goo.gl/maps/LFld แผนที่แสดงอาณาเขตตำบลท่าขนุน
      ตั้งอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขนุน บ้านเลขที่ 236 หมู่ที่ 1 บ้านท่าขนุน ตำบลท่าขนุน
      อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
      โทรศัพท์ 034-599306 โทรสาร 034-599306
      E-mail : thakanun@hotmail.com
      เขตปกครอง
            หมู่ที่ 1 บ้านท่าขนุน
            หมู่ที่ 2 บ้านองธิ
            หมู่ที่ 3 บ้านปรังกาสี
            หมู่ที่ 4 บ้านอู่ล่อง
            หมู่ที่ 5 บ้านหินแหลมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง
      http://www.huaikhayeng.go.th/
      http://www.huaikhayeng.go.th/index.php
      http://goo.gl/maps/vdH6 แผนที่แสดงอาณาเขตตำบลห้วยเขย่ง
      ตั้งอยุ่ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง 37/1 หมู่8 บ้านรวมใจ ตำบลห้วยเขย่ง
      อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
      โทรศัพท์ 034-685228 โทรสาร 034-685229
      Email : hky2553@hotmail.com
      เขตปกครอง
            หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะเดื่อ
            หมู่ที่ 2 บ้านปากลำปิล็อก
            หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเขย่ง
            หมู่ที่ 4 บ้านประจำไม้
            หมู่ที่ 5 บ้านไร่ป้า
            หมู่ที่ 6 บ้านไร่
            หมู่ที่ 7 บ้านห้วยปากคอก
            หมู่ที่ 8 บ้านรวมใจองค์การบริหารส่วนตำบลปิล็อก
      http://www.pilok.go.th/
      http://www.pilok.go.th/index.php
     
      ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปิล๊อก ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
      โทรศัพท์ 034-599568 โทรสาร 034-599568
      E-mail : Data pending
      เขตปกครอง
            หมู่ที่ 1 บ้านอีต่อง
            หมู่ที่ 2 บ้านโบอ่อง
            หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ไร่ป้า
            บ้านปิล้อกคี่


องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
      http://www.hindad.go.th/
      http://www.hindad.go.th/index.php
      http://goo.gl/maps/G29I แผนที่แสดงอาณาเขตของตำบลหินดาด
      ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด บ้านเลขที่ 41/8 หมู่ 5 บ้านหินดาดตะวันออก
      ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
      โทรศัพท์ 034-685839 ต่อ 103 โทรสาร 034-685839 ต่อ 107
      E-mail : Data pending
      เขตปกครอง
            หมู่ที่ 1 บ้านวังหิน
            หมู่ที่ 2 บ้านหม่องกะลา
            หมู่ที่ 3 บ้านหินดาดตะวันตก
            หมู่ที่ 4 บ้านหนองพลู
            หมู่ที่ 5 บ้านหินดาดตะวันออก
            หมู่ที่ 6 บ้านกุยมั่ง
            หมู่ที่7บ้านดงโคร่ง
            หมู่ที่ 6 บ้านวังผาตาดองค์การบริหารส่วนตำบลลิ่นถิ่น
      http://www.linthin.go.th/
      http://www.linthin.go.th/index.php
      http://goo.gl/maps/BepU แผนที่แสงอาณาของตำบลลิ่นถิ่น
      ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลิ่นถิ่น บ้านเลขที่ 90/1 หมู่ 6 บ้านหนองเจริญ ตำบลลิ่นถิ่น
      อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
      โทรศัพท์ 0-3468-4286, 08-4316-9595 โทรสาร 0-3468-4286
      E-mail : Data pending
      เขตปกครอง
            หมู่ที่ 1 บ้านพุถ่อง
            หมู่ที่ 2 บ้านกุยแหย่
            หมู่ที่ 3 บ้านพุล่อ
            หมู่ที่ 4 บ้านลิ่นถิ่น
            หมู่ที่ 5 บ้านหนองบาง
            หมู่ที่ 6 บ้านหนองเจริญ
            หมู่ที่ 7 บ้านนามกุยองค์การบริหารส่วนตำบลชะแล
      http://www.chalae.go.th/
      http://www.chalae.go.th/index.php
      http://goo.gl/maps/41TW แผนที่แสดงอาณาเขตของตำบลชะแล
      ตั้้งอยู่ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชะแล บ้านเลขที่ 19/5 หมู่ 3 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ
      จังหวัดกาญจนบุรี 71180
      โทรศัพท์ 034-531634, 081-2155912
      E-mail : info@chalae.go.th
      เขตปกครอง
            หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเสือ
            หมู่ที่ 2 บ้านเกริงกระเวีย
            หมู่ที่ 3 บ้านทิพุเย
            หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งเสือโทน
            หมู่ที่ 5 บ้านภูเตย
            หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งนางครวญ
            หมู่ที่ 7 บ้านชะอี้เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม
      http://www.sahakornnikom.go.th/
      http://www.sahakornnikom.go.th/sahakonnikom.php
      http://goo.gl/maps/sdS9 แผนที่แสดงขอบเขตของตำบลสหกรณ์นิคม
      http://www.sahakornnikom.go.th/images/tourist/map.jpg แผนที่ตำบลสหกรณ์นิคม
      ตั้งอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม บ้านเลขที่ 114 หมู่ที่ 1 บ้่านสหกรณ์นิคม ตำบลสหกรณ์นิคม
      อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
      โทรศัพท์ ๐๓๔-๖๘๕๐๓๘, ๐๓๔-๖๘๕๐๓๙
      http://goo.gl/maps/O1YK แผนที่แสดงอาณาเขตของตำบลสหกรณ์นิคม
      E-mail :
      เขตปกครอง
            หมู่ที่ 1 บ้านสหกรณ์นิคม
            หมู่ที่ 2 บ้านสะพานลาว
            หมู่ที่ 3 บ้านสหกรณ์
            หมู่ที่ 4 บ้านดินโส
            หมู่ที่ 5 บ้านห้วยสมจิต
            หมู่ที่ 6 บ้านสองงาม

ข้อมูล และลิ้งค์ที่น่าสนใจ .......................10
                           - หน่วยราชการในเขตอำเภอทองผาภูมิ คลิ๊กที่นี่
                           - แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี คลิ๊กที่นี่
                           - แผนที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ คลิ๊กที่นี่

[ย้อนกลับ ข้อมูล & ลิ้งค์ หน้า 00]บ้านสวนทวีชัยผาภูมิ บ้านเลขที่ 401/8 ทางหลวง 3272 หมู่ที่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
[1] กรุณาฝากข้อความไว้ที่กล่องข้อความ หรือ ช่องโพสต์ ของ Facebook ที่แสดงไว้ข้างล่าง บ้านสวนฯจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด
https://www.facebook.com/BansuanThaveechaiphaphumBB | https://www.facebook.com/bansuan.thaveechaiphaphum
[2] สอบถามที่พัก 10:00-12:00 13:00-17:00 หยุด อ. พ. Th 089-5264135 | สอบถามข้อมูล 10:00-12:00 13:00-17:00  Th/En 085-2903056
[4] E-mail ban_suan@hotmail.com  bstc_phaphum@yahoo.com
https://goo.gl/f1MPqr อัลบั้มภาพ โดย Bansuan Thaveechaiphaphum บน Google maps
Coordinates : 14°45'41.2"N 98°34'24.1"E | https://goo.gl/maps/4NjLsaCRXnD2
[Index] [Home]    [00] [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13]    [ถัดไป]
[Index] [Home]    [00] [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13]    [ถัดไป]
   https://www.facebook.com/bansuan.thaveechaiphaphum
   https://www.facebook.com/BansuanThaveechaiphaphumBB
home
Photo Album by Bansuan Thaveechaiphaphum on Google maps | Goo.gl/f1MPqr