ไปหน้าหลัก


04.2 สถานที่ต่างๆในอำเภอทองผาภูม


ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ
พระพุทธบาทคู่หล้า ทอดสุดตาเขาตะนาวศรี ห้วยลิ่นถิ่นแควน้อยคู่ชีวี เกษตรดี ป่าอุดม ถิ่นสมบูรณ์

http://kanchanaburi.kapook.com/ทองผาภูมิ/ลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น | "ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย - Thailand Information Center" | Kapook.com

http://thongphaphum.kanchanaburi.doae.go.th/files/p4.pdf แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2555 - 2557 โดย ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลลิ่นถิ่น
.........................................................................................................................................................................................


หมู่ที่ 4 บ้านลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น
ทางหลวง 323 → กจ.6079
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยลิ่นถิ่น
https://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.555025298394495&long=98.83232116699219&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยลิ่นถิ่น&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยลิ่นถิ่น บน Longdo map
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Streff.dwr.go.th

วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005265017624 วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม พระครูเกษมกาญจนกิจ ทองผาภูมิสกุล | Facebook
https://www.facebook.com/pages/วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม-อำเภอทองผาภูมิ-จังหวัดกาญจนบุรี/179406258852076
https://www.facebook.com/pages/วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม/421887611280545
https://www.facebook.com/pages/วัดลิ่นถิ่น/109503229211744
Coordinates วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม : 14°33'38.7"N 98°47'38.9"E
https://goo.gl/maps/iFNlg แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม บน Google maps
https://goo.gl/maps/75T3R แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม และ Street View
https://goo.gl/maps/x1iIC แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม และ Street View

โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1071020073&Area_CODE=7103 ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น | ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา Education Management Information System : EMIS | กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Data.bopp-obec.info
https://www.facebook.com/pages/โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น/361924290546658
https://www.facebook.com/pages/โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น-ตำบลลิ่นถิ่น-อำเภอทองผาภูมิ-จังหวัดกาญจนบุรี-71180/438158353048285
Coordinates โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น : 14°33'53.7"N 98°48'09.8"E
https://goo.gl/maps/YDm7s แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น บน Google maps
https://goo.gl/maps/wFhqZ แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น และ Street View
https://goo.gl/maps/rgMt9 แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น และ Street View

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น

https://www.facebook.com/RongPhyabalSngSerimsukhPhaphTablBanLinThin โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี | Facebook
http://th-th900249.panpages.co.th โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิ่นถิ่น | หมู่ 4, ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี, 71180, Thailand | Tel & Fax 034-684 272 | Tel & Fax 034-684 272 | E-Mail aoy2513@windowslive.com | Th-th900249.panpages.co.th
บ้านเล่ขที่ xx/ss หมู่ที่ 4 บ้านลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
โทรศัพท์ 034-684272 Fax 034-684272
Coordinates โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น : 14°33'53.7"N 98°48'17.0"E
https://goo.gl/maps/RV7nP แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น บน Google maps
https://goo.gl/maps/ideHX แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น และ Street View

รอยพระพุทธบาท (แระแซะ) ถ้ำเขาพระบาท สำนักสงฆ์เขาพระบาท
http://watlintin.5forum.info/t12-topic ประวัติรอยพระพุทธบาท(แระแซะ) ลิ่นถิ่น | วัดใน ต.ลิ่นถิ่น l By lintin on Thu Mar 12, 2009 5:53 pm | Watlintin.5forum.info
รอยพระพุทธบาท(แระแซะ)ตั้งอยู่บริเวณบ้านพระบาท หมู่ ๔ ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเขาพระบาท ที่ความสูงประมาณ ๓๔๕ เมตรตามความลาดเอียงของภูเขา ซึ่งมีการค้นพบเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒(สงครามมหาเอเชียบูรพา) เนื่องจากชาวบ้านลิ่นถิ่นและชาวบ้านในละแวกไกล้เคียงกันซึ่งอพยบหลบภัยสงครามและหาถ้ำเป็นที่อาศัยหลบภัยตามถ้ำต่างๆพออยู่ได้สักระยะหนึ่งจึงได้สังเกตเห็นลูกไฟส่องแสงสว่างอยู่บนยอดเขา ชาวบ้านจึงได้ชวนกันขึ้นไปค้นหาบนยอดเขาจึงได้พบรอยเว้าคล้ายรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า ซึ่งประทับรอยเท้าจมอยู่บนก้อนหินก้อนใหญ่ มีขนาดความกว้างประมาณ ๒๕ เซ็นติเมตร ยาวประมาณ ๔๕-๕๐ เซนติเมตรและลึกประมาณ ๕-๑๐ เซ็นติเมตร ชาวบ้านต่างสันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นรอยพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือรอยพระบาทของพระอรหันต์สาวกรูปใดรูปหนึ่ง ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านจึงเกิดความศรัทธาเลื่อมใสและได้ทำการสักการะชูบาด้วยดอกไม้ ธูป เทียนทอง แป้งหอมกระแจะจันทร์ตลอดเรื่อยมา บางปีชาวบ้านหมู่บ้านต่างๆได้นัดหมายกันไปร่วมทำบุญเช่น บ้านท่าขนุน บ้านปรังกาสี บ้านหินดาด บ้านวังหิน บ้านแก่งแช่ บ้านกุยแหย่ บ้านลิ่นถิ่น และบ้านท่าทุ่งนาเป็นต้นฯ ต่างได้นัดหมายกันไปร่วมทำบุญปิดทองรอยพระพุทธบาทกันซึ่งจัดว่าเป็นงานใหญ่ ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ชาวบ้านหมู่บ้านต่างๆได้นัดหมายกันจัดงานทำบุญครั้งใหญ่อีกครั้ง โดยมีกำนันแต่ละตำบลเป็นผู้นำ ทางบ้านท่าขนุน บ้านปรังกาสี บ้านหินดาด บ้านวังหิน มีกำนันชายี่เป็นผู้นำ และได้ทำการสร้างศาลาเป็นศาลาไม้เนื้อแข็ง เพื่อเป็นที่พักทำบุญตรงตีนเขาฝั่งบ้านหินดาดบริเวณริมห้วยแระแซะใว้หนึ่งหลัง ทางฝั่งบ้านลิ่นถิ่น บ้านแก่งแช่ บ้านกุยแหย่ บ้านท่าทุ่งนา โดยการนำของกำนันแก้ว พุตสโต กำนันฤทธิ์ คำทิพย์ ได้พักอาศัยอยู่ในบริเวณถ้ำใกล้ตีนเขาพระบาท ทางฝ่ายพระสงฆ์ก็พระอาจารย์เมยะ เจ้าวาสวัดลิ่นถิ่น พระอาจารย์ย่องจาไร่ เจ้าอาวาสวัดกุยแหย่ และพร้อมด้วยหลวงพ่ออุตตมะ(พระราชอุดมมงคล)พร้อมด้วยพระสงฆ์อื่นๆ ซึ่งตอนนั้นหลวงพ่ออุตตมะท่านเพิ่งเข้ามาในเมืองไทยยังไม่นานเท่าไหร่ เมื่อท่านได้ไปกราบบูชารอยพระพุทธบาทแล้วก็มีจิตศรัทธาเลื่อมใสตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา(จากการบอกเล่าของท่านเองตอนที่ท่านเข้าไปดูงานก่อสร้างศาลาที่สำนักสงฆ์ถ้ำพระบาทเมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖) เมื่อถึงวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๔ ต่างก็ขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขา และได้พบปะร่วมทำบุญด้วยกันบนยอดเขาและได้ร่วมกันยกเสาหงษ์ตั้งใว้บนยอดเขาพระบาทเพื่อเป็นสัญลักษ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้สืปทอดเจตนารมณ์ของท่านต่อไป...
http://www.linthin.go.th/public/landmark/data/detail/landmark_id/2/menu/138 ถ้ำเขาพระบาท | สถานที่สำคัญ | เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น Linthin.go.th
https://www.facebook.com/pages/รอยพระพุทธบาทลิ่นถิ่น-ทองผาภูมิ-กาญจนบุรี/314552155317339
http://www.biogang.net/ecotourism_view.php?menu=ecotourism&uid=57590&id=129970 รอยพระพุทธบาท (แระแซะ) Site suspended
Coordinates สำนักสงฆ์เขาพระบาท : 14°36'00.9"N 98°48'09.5"E
https://goo.gl/maps/f4lf6 แผนที่แสดงตำแหน่ง สำนักสงฆ์เขาพระบาท บน Google maps
https://goo.gl/maps/oZHso แผนที่แสดงตำแหน่ง สำนักสงฆ์เขาพระบาท บน Google maps : Terrain

[กลับไปด้านบนของหน้า]หมู่ที่ 5 บ้านหนองบาง ตำบลลิ่นถิ่น
ทางหลวง 323 → กจ.6079 → ถนนท้องถิ่น
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยลิ่นถิ่น
https://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.555025298394495&long=98.83232116699219&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยลิ่นถิ่น&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยลิ่นถิ่น บน Longdo map
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Streff.dwr.go.th

ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
http://www.biogang.net/ecotourism_view.php?menu=ecotourism&uid=57151&id=130001 ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง | My Ecotourism | Biogang
https://www.facebook.com/บ้านหนองบาง-หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ-1203883816294655

ประเพณีผุกข้อมือเรียกขวัญ หรือประเพณีเดือน 9 | งานผูกข้อมือเรียกขวัญของนุบ่องตะว่อง
https://youtu.be/X36ctXwSN4A บ้านหนองบาง ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี by สพอ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี | Published on Jun 20, 2015 | YouTube


แคมป์ช้างบ้านพี่บ้านน้อง หนองบาง
https://www.facebook.com/pages/บ้านพี่-บ้านน้อง/291492354374991 บ้านพี่ บ้านน้อง | Facebook
https://www.facebook.com/pages/บ้านพี่-บ้านน้อง/291492354374991?sk=photos Photos of บ้านพี่ บ้านน้อง
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009380014678 บ้านพี่ บ้านน้อง | Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009380014678&sk=photos บ้านพี่ บ้านน้อง’s Photos
http://www.linthin.go.th/public/landmark/data/detail/landmark_id/1/menu/138 ขี่ช้างล่องแพ | สถานที่สำคัญ | เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น Linthin.go.th
https://youtu.be/Kfe6YUXm7m4 บันทึกนักเดินทาง สี่สาวทองผาภูมิ B.3/4 | By จิ๋วจิ้ว สุรพล สิทธิประสงค์ | Published on Jan 31, 2013 | YouTube
http://travel.thaiza.com/ขี่ช้างล่องแพที่บ้านหนองบาง-กาญจนบุรี/210118/ ขี่ช้างล่องแพที่บ้านหนองบาง กาญจนบุรี
http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=307978&random=1431019172187 ขี่ช้างล่องแพ | สถ.ชวนเที่ยว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.biogang.net/ecotourism_view.php?menu=ecotourism&uid=57590&id=129975 รายละเอียดโปรแกรม ขี่ช้าง ล่องแพ บ้านพี่บ้านน้อง Site suspended
ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบาง ตำบลลิ่นถิ่น มีกิจกรรมขี่ช้างล่องแพไม้ไผ่ในลำห้วยลิ่นถิ่นที่มีน้ำใส ลำห้วยคดเคี้ยว บรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติ พื้นที่กิจกรรมนั่งช้่าง มีทั้งขึ้นเขาลงห้วย สร้างความสนุกสานให้กับแขกมาก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนั่งแพไม้ไผ่ไปตามลำห้วย นับเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ให้ทั้งความเพลิดเพลินสนุกสนาน และยัีงได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติอีกด้วย และยังมีกิจกรรมเดินป่า เตรียมอาหารกลางวันด้วยการหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่ และปิ้งไก่ย่างรับประทานกันในคณะ กลางพื้นที่ธรรมชาติและธารน้ำใสของลุ่มน้ำห้วยลิ่นถิ่น
โทรศัพท์เพื่อขอทราบรายละเอียดได้ที่คุณ มนัส 084-3183807 หรือ คุณศิริขวัญ 081-1931094 | 082-2989975 , 062-4740799
Coordinates แคมป์ช้างบ้านพี่บ้านน้อง : 14°34'32.87"N 98°49'37.41"E
https://goo.gl/maps/LQzXF แผนที่แสดงตำแหน่ง แคมป์ช้างบ้านพี่น้อง บน Google maps
https://goo.gl/maps/FHTeI แผนที่แสดงตำแหน่ง แคมป์ช้างบ้านพี่น้อง บน Google maps : Terrain
https://goo.gl/maps/GW4JP แผนที่แสดงตำแหน่ง แคมป์ช้างบ้านพี่น้อง และ Street View


น้ำตกหนองบาง
http://www.panoramio.com/photo/13634053 จากทางหลวงหมายเลข 323 (กาญจนบุรี-ทองผาภูมิ) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 93+400 (สี่แยก ต.ลิ่นถิ่น) เลี้ยวขวาเข้าไปตามทางลาดยางอีก 6 กม.ถึงบ้านหนองบาง วิ่งเลยหมู่บ้านไปถึงที่ทำการป่าไม้ ผ่านพื้นที่ทำการป่าไม้ เลี้ยวขวาข้ามฝายน้ำล้นแล้ววิ่งเลาะลำห้วยไปประมาณกิโลเมตรเศษ น้ำตกอยู่ขวามือ (รถเก๋งเข้าไม่ได้) | jirawat's Comment on August 30, 2008 | น้ำตกบ้านหนองบาง ต.ลิ่นถิ่น , uploaded on August 30, 2008 | Panoramio | Googlemaps
https://www.facebook.com/100001167518829/videos/597087837006795 น้ำตกหนองบาง ทองผาภูมิ Jaturonk Kun Tongdee's Video on Tuesday, December 10, 2013 at 8:56am
Coordinates น้ำตกหนองบาง : 14°34'27.0"N 98°50'32.8"E
https://goo.gl/maps/dmGey แผนที่แสดงตำแหน่ง น้ำตกหนองบาง บน Google maps
https://goo.gl/maps/M9uZx แผนที่แสดงตำแหน่ง น้ำตกหนองบาง บน Google maps : Terrain
https://goo.gl/FXUbnk แผนที่แสดงตำแหน่ง น้ำตกหนองบางและ Ground Level View

บ้านนิคุฮุ
Coordinates บ้านนิคุฮุ : 14°36'42.0"N 98°51'21.8"E
https://goo.gl/maps/N4so2 แผนที่แสดงตำแหน่ง บ้านนิคุฮุ บน Google maps
https://goo.gl/maps/gDQUm แผนที่แสดงตำแหน่ง บ้านนิคุฮุ บน Google maps
https://goo.gl/maps/OMyb8 แผนที่แสดงตำแหน่ง บ้านนิคุฮุ บน Google maps : Terrain

ห้วยนิคุฮุ
https://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.602152966935384&long=98.8574467599392&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยนิคุฮุ&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยนิคุฮุ บน Longdo map

น้ำตกนิคุฮุ
http://linthin.go.th/public/landmark/data/detail/landmark_id/3/menu/138 น้ำตกนิขุฮุ | สถานที่สำคัญ | เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น Linthin.go.th
http://www.linthin.go.th/public/landmark/data/detail/landmark_id/3/menu/138 น้ำตกนิคุฮุ | สถ.ชวนเที่ยว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://travel.thaiza.com/-น้ำตกนิคุฮุ-น้ำตกธรรมชาติกลางหุบป่าเขา/210129/ "น้ำตกนิคุฮุ" น้ำตกธรรมชาติกลางหุบป่าเขา | Travel.thaiza.com
Coordinates น้ำตกนิคุฮุ : Data pending

บ้านตาทะ
Coordinates บ้านตาทะ : 14°35'03.9"N 98°52'39.1"E
https://goo.gl/maps/WlnhT แผนที่แสดงตำแหน่ง บ้านตาทะ บน Google maps
https://goo.gl/maps/gV5pf แผนที่แสดงตำแหน่งบ้านตาทะ บน Google maps
https://goo.gl/maps/cnOGB แผนที่แสดงตำแหน่งบ้านตาทะ บน Google maps : Terrain

ห้วยตาทะ
https://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.580582699308401&long=98.8724322617054&zoom=14&map=epsg3857&search=ห้วยตาทะ&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยตาทะ บน Longdo map

ห้วยตาอื้อ
https://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.56538101062345&long=98.8724322617054&zoom=14&map=epsg3857&search=ห้วยตาอื้อ&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยตาอื้อ บน Longdo map

[กลับไปด้านบนของหน้า]หมู่ที่ 6 บ้านหนองเจริญ ตำบลลิ่นถิ่น
ทางหลวง 323 → ถนนท้องถิ่น
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยลิ่นถิ่น และแม่น้ำแควน้อย
https://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.555025298394495&long=98.83232116699219&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยลิ่นถิ่น&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยลิ่นถิ่น บน Longdo map
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Streff.dwr.go.th

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม
http://www.m-culture.in.th/album/122711 วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม | Proposed by. Pornthip Date 7 Febuary 2012 | Province : Kanchanaburi | ศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม Cultural Information Center, Ministry of Culter M-culture.in.th
http://www.m-culture.in.th/album/122707 วิหารวัดหนองเจริญศรัทธาธรรม | Proposed by. Pornthip Date 7 Febuary 2012 | Province : Kanchanaburi | ศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม Cultural Information Center, Ministry of Culter M-culture.in.th
http://watlintin.5forum.info/t6-topic วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม | วัดใน ต.ลิ่นถิ่น l By Admin on Sat Feb 28, 2009 4:17 pm | Watlintin.5forum.info
http://www.facebook.com/pages/วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม/255819587952176
Coordinates วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม : 14°32'50.6"N 98°45'48.6"E
https://goo.gl/maps/wqyck แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม บน Google maps

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1071020075&Area_CODE=7103 ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเจริญ | ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา Education Management Information System : EMIS | กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Data.bopp-obec.info
https://www.facebook.com/bannongjiloun โรงเรียนบ้านหนองเจริญ จ.กาญจนบุรี | Facebook
http://www.facebook.com/pages/โรงเรียนบ้านหนองเจริญ/112637185573790
Coordinates โรงเรียนบ้านหนองเจริญ : 14°32'51.9"N 98°45'46.6"E
https://goo.gl/maps/2ppvEGBieWp แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านหนองเจริญ บน Google maps


น้ำพุร้อนหนองเจริญ
http://web.archive.org/web/20100324230357/http://www.thairath.co.th/content/region/72456 "บ่อน้ำร้อนเก่าแก่ โผล่กลางแคว สมัยสงครามโลก" ไทยรัฐออนไลน์ โดย ทีมข่าวภูมิภาค 23 มีนาคม 2553, 20:00 น. | Web Archive
เมืองกาญจน์ฮือฮา พบบ่อน้ำร้อนโบราณกลางแม่น้ำแควน้อย ผู้เฒ่าบอกเป็นสถานที่แช่น้ำร้อนของทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่วนคนกะเหรี่ยงเชื่อเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว..

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 มี.ค. นายพฤชัย บุญพิทักษ์ รอง นายก อบต.ลิ่นถิ่น รักษาการนายก อบต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี กล่าวถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อนกลางแม่น้ำแควน้อย ในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านหนองเจริญ ต.ลิ่นถิ่น และเปิดเผยว่า ได้มีพุน้ำร้อนเกิดขึ้นกลางแม่น้ำแควน้อย ในพื้นที่ข้างตลิ่งบริเวณบ้านหนองเจริญ หมู่ 6 ทาง อบต.ลิ่นถิ่น ได้สอบถามคนเฒ่าคนแก่และผู้ใหญ่ในพื้นที่ สามารถรวบรวมจนได้ข้อสรุปว่า

เมื่อปี 2492 นายจิ๋ว เชื้อสอน แพทย์ประจำตำบลลิ่นถิ่น และกำนันแก้ว พุสโต กำนันตำบลลิ่นถิ่น ได้พายเรือทอดหาปลาที่แม่น้ำแควน้อยและไปพบน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นกลางแม่น้ำแควน้อย และกลับมาเล่าให้เพื่อนบ้านได้รับทราบกัน ทำให้ทุกคนในหมู่บ้านไปดู พร้อมทั้งมีคณะกรรมการขององค์กรของรัฐ และเอกชนได้เข้ามาตรวจสอบ ทางกรมทรัพยากรธรณีมาตรวจสอบพบว่าน้ำร้อนมีความร้อนประมาร 56 องศา

นายพฤชัย กล่าวต่อว่า จากการสอบถามทราบว่า บ่อน้ำร้อนนี้เคยได้รับการปรับปรุงในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 ที่ผ่านมา โดยทหารญี่ปุ่นที่ตั้งค่ายอยู่ห่างจากจุดนี้ประมาณ 2 กิโลเมตร ทหารญี่ปุ่นได้นำน้ำร้อนมาใช้อาบแช่เพื่อผ่อนคลาย ส่วนพวกคนไทยเชื้อสายกระเหรี่ยงในพื้นที่ก็มีความเชื่อที่เล่ากันสืบต่อมายังรุ่นลูกรุ่นหลาน ว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ใช้ดื่มกินเพื่อรักษาโรคและป้องกันอาถรรพ์ สิ่งชั่วร้ายต่างๆ

ทั้งนี้ ทาง อบต.ลิ่นถิ่นจะขอการสนับสนุนรวบรวมความคิดจากทุกภาคส่วน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา รวมทั้งผู้นำหมู่บ้านและชุนชนให้มีส่วนร่วมในการร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ และจะประสานกับหน่วยงานราชการรับผิดชอบเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตาม ความเหมาะสมต่อไป

สำหรับบ่อน้ำพุร้อนกลางแม่น้ำแควน้อยบ้านหนองเจริญหมู่6 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ ตั้งอยู่ห่างจากโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี 2 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปตามถนนสายกาญจนบุรี-ทองผาภูมิ ช่วงกม.ที่ 86-87 โดยใช้เส้นทางแยกเข้าโรงเรียนบ้านหนองเจริญ ประมาณ 1.5 กม.จะถึงชายฝั่งแม่น้ำแควน้อย และจะพบกับบ่อน้ำพุร้อนดังกล่าว.
http://www.linthin.go.th/public/landmark/data/detail/landmark_id/4/menu/138 น้ำพุร้อนลิ่นถิ่น | สถานที่สำคัญ | เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น Linthin.go.th
http://61.19.236.142/hotspring/data2_view.php?id=104 น้ำพุร้อนบ้านน้ำพุร้อน (หนองเจริญ) | สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
http://krabi.chula-alumni.com/scripts/ViewAllPublicNews.asp?ID=2776 บ่อน้ำร้อนเก่าแก่ โผล่กลางแคว สมัยสงครามโลก Posted By (เว็บมาสเตอร์ ,1000),24/3/2553, แหล่งที่มา http://www.thairath.co.th/content/region/72456
https://www.facebook.com/pages/น้ำพุร้อนหนองเจริญ/259961667510452
https://www.facebook.com/pages/พุน้ำร้อน-หนองเจริญ/173736962755504
Coordinates น้ำพุร้อนหนองเจริญ : 14°32'47.5"N 98°45'32.7"E
https://goo.gl/maps/bMJJg แผนที่แสดงตำแหน่ง น้ำพุร้อนหนองเจริญ บน Google maps

สำนักงานเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
http://www.linthin.go.th เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น Linthin Subdistrict Municipality | คำขวัญ : พระพุทธบาทคู่หล้า ทอดสุดตาเขาตะนาวศรี ห้วยลิ่นถิ่นแควน้อยคู่ชีวี เกษตรดี ป่าอุดมถิ่นสมบูรณ์ | วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนารอบด้าน ส่งเสริมการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญา สู่คุณภาพชีวตที่ยั่งยื่น | Linthin.go.th
https://youtu.be/pM4Yv-qyycI องค์การบริหารส่วนตำบลลิ่นถิ่น | By aofzilla jirapong | Uploaded on Dec 14, 2011 | YouTube
https://youtu.be/6Q_0Ebiv2to ประวัติหมู่บ้านลิ่นถิ่น | By aofzilla jirapong | Uploaded on Dec 15, 2011 | YouTube
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006585615089 เทศบาลตำบล ลิ่นถิ่น | Facebook
https://www.facebook.com/pages/เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น/501900859857122
บ้านเลขที่ 90/1 หมู่ที่ 6 บ้านหนองเจริญ ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
โทรศัพท์ 034-684286 โทรสาร 034-684286 | 084-3169595
Coordinates สำนักงานเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น : 14°33'44.1"N 98°45'35.9"E
https://goo.gl/maps/VO86k แผนที่แสดงตำแหน่ง สำนักงานเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น บน Google maps
https://goo.gl/maps/n17q7 แผนที่แสดงตำแหน่ง สำนักงานเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น และ Street View

[กลับไปด้านบนของหน้า]
ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ

http://kanchanaburi.kapook.com/ทองผาภูมิ/หินดาด ตำบลหินดาด | "ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย - Thailand Information Center" | Kapook.com

http://thongphaphum.kanchanaburi.doae.go.th/files/p3.pdf แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2555 - 2557 โดย ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินดาด
.........................................................................................................................................................................................


หมู่ที่ 5 บ้านหินดาดตะวันออก ตำบลหินดาด
ทางหลวง 323 → ถนนท้องถิ่น
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยกุยมั่ง และห้วยและแซะ
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.643896194999746&long=98.76405894756317&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยกุยมั่ง&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยกุยมั่ง บน Longdo map
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.643896194999746&long=98.76405894756317&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยกุยมั่ง&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยกุยมั่ง บน Longdo map - Terrain
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
http://hindad.go.th/index.php อบต.หินดาด
Coordinates ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด : 14°36'55.6"N 98°43'48.3"E
https://goo.gl/maps/4FosC แผนที่แสดงตำแหน่ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด บน Google maps
https://goo.gl/maps/Xcn57 แผนที่แสดงตำแหน่ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด และ Street View

วัดหินดาดผาสุการาม
Coordinates วัดหินดาดผาสุการาม : 14°36'51.4"N 98°43'42.2"E
https://goo.gl/maps/vEl2A แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดหินดาดผาสุการาม บน Google maps
https://goo.gl/maps/SPm1R แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดหินดาดผาสุการาม และ Street View ทางแยกเข้าวัดหินดาดผาสุการาม จากทางหลวง 323

[กลับไปด้านบนของหน้า]หมู่ที่ 7 บ้านดงโคร่ง ตำบลหินดาด
ทางหลวง 323 → 3224 (กจ.3049)
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยและแซะ
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

วัดจันทร์หงาย
https://www.facebook.com/pages/วัดจันทร์หงาย/482076348555731 วัดจันทร์หงาย
https://www.facebook.com/search/482076348555731/photos-inPhotos taken at วัดจันทร์หงาย
Coordinates วัดจันทร์หงาย : 14°37'23.5"N 98°45'46.6"E
https://goo.gl/maps/ew0Wb แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดจันทร์หงาย บน Google maps
https://goo.gl/maps/WJJmF แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดจันทร์หงาย บน Google maps - Terrain
https://goo.gl/maps/a5ysf แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดจันทร์หงาย และ Street View ทางเข้าวัดจันทร์หงาย

[กลับไปด้านบนของหน้า]หมู่ที่ 6 บ้านกุยมั่ง ตำบลหินดาด
ทางหลวง 323 → ถนนในหมู่บ้าน บ้านกุยมั่ง
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยกุยมั่ง
https://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.643896194999746&long=98.76405894756317&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยกุยมั่ง&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยกุยมั่ง บน Longdo map
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Streff.dwr.go.th


พุน้ำร้อนหินดาด หรือ พุน้ำร้อนกุยมั่ง
http://www.kanchanaburi.co/th/specific-place/น้ำพุร้อนหินดาด/ น้ำพุร้อนหินดาด | Kanchanaburi.co
http://www.facebook.com/pages/น้ำพุร้อนหินดาด/198704356986237
http://www.facebook.com/pages/อุทยานน้ำพุร้อนหินดาด-น้ำตกผาตาด-กาญจนบุรี/277944032291543
Coordinates Hin Dat Hot Spring : 14°37'30.0"N 98°43'28.4"E
https://goo.gl/maps/3O2na แผนที่แสดงตำแหน่ง พุน้ำร้อนหินดาด บน Google maps
https://goo.gl/maps/aV7cw แผนที่แสดงตำแหน่ง พุน้ำร้อนหินดาด และ Street View

ข้อมูลการท่องเที่ยวน้ำพุร้อนหินดาดโดยสังเขป | Kanchanaburi.co
http://www.kanchanaburi.co/th/specific-place/น้ำพุร้อนหินดาด/ น้ำพุร้อนหินดาด | Kanchanaburi.co
น้ำพุร้อนหินดาด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นที่รู้จักกันดีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนิยมแวะมาแช่น้ำที่นี่กันเป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ไม่ควรพลาด เพราะบ่อน้ำร้อนทางธรรมชาติ มีแร่ธาตุ และช่วยบำบัดรักษาโรคต่างๆ ได้ 

น้ำพุร้อนหินดาด หรือน้ำพุร้อนกุยมั่ง ตั้งอยู่ที่บ้านกุยมั่ง ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ ถูกค้นพบโดยทหารญี่ปุ่นที่คุมเชลยศึกมาสร้างรถไฟสายมรณะ ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ ที่มีตาน้ำอยู่ใต้ดิน มีน้ำไหลตลอดปี สร้างเป็นบ่อซีเมนต์ไว้เป็นบ่อแช่ มีด้วยกัน 3 บ่อ ที่มีความร้อนต่างระดับกันไป คือบ่อน้ำร้อนมาก ร้อนปานกลาง มีบ่อเล็กสำหรับเด็กที่น้ำไม่ร้อนมาก และยังมีบ่อสำหรับพระสงฆ์แยกอยู่ต่างหาก อุณหภูมิน้ำร้อนที่ผิวดินอยู่ในช่วง 40-100 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำบ่อแช่ประมาณ 45-55 องศาเซลเซียส เชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่ แช่น้ำพุร้อน มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีสรรพคุณในการรักษา และบรรเทาอาการของโรคต่างๆ ได้ เช่น

- บรรเทาอาการปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อ เหน็บชา ไขข้อ
- ช่วยให้เลือดหมุนเวียนได้สะดวก ขยายหลอดเลือดทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายดีขึ้น
- ช่วยในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและกลูโคสระหว่างเส้นเลือดฝอยและเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกาย
- ช่วยขยายรูขุมขน ช่วยให้ขับสิ่งอุดตันใต้ผิวหนัง ทำให้ผิวพรรณดูสดใส
- ช่วยผ่อนคลายทั้งร่างกาย และจิตใจ ทำให้รู้สึกกระชุ่มกระชวย เป็นการลดความเครียดได้อย่างหนึ่ง

บ่อน้ำพุร้อนนี้อยู่ในความดูแลของ อบต. หินดาด ในเรื่องการรักษาความสะอาด และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาแช่พุร้อนเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่มีการรักษาความสะอาดล้างบ่อ และดูแลเปลี่ยนน้ำ ถ่ายน้ำใหม่ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์ ในช่วงบ่าย 3 โมง

บริเวณริมบ่อน้ำพุร้อนรายล้อมด้วยธรรมชาติ มีต้นไม้ร่มรื่น ติดกับบ่อน้ำร้อนมีลำธารน้ำเย็นอยู่ติดกัน คั้นด้วยทางเดินตรงกลาง ลำธารนี้ไหลในแนวขนานกับบ่อน้ำร้อน เป็นน้ำที่ไหลลงมาจากน้ำตกผาตาด หากใครที่ไม่ต้องการแช่น้ำร้อน ก็สามารถเล่นน้ำในลำธารได้ น้ำไ