ไปหน้าหลัก

04.2 สถานที่ต่างๆในอำเภอทองผาภูม


ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ
พระพุทธบาทคู่หล้า ทอดสุดตาเขาตะนาวศรี ห้วยลิ่นถิ่นแควน้อยคู่ชีวี เกษตรดี ป่าอุดม ถิ่นสมบูรณ์

http://kanchanaburi.kapook.com/ทองผาภูมิ/ลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น | "ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย - Thailand Information Center" | Kapook.com

http://thongphaphum.kanchanaburi.doae.go.th/files/p4.pdf แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2555 - 2557 โดย ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลลิ่นถิ่น
.........................................................................................................................................................................................


หมู่ที่ 4 บ้านลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น
ทางหลวง 323 → กจ.6079
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยลิ่นถิ่น
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.555025298394495&long=98.83232116699219&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยลิ่นถิ่น&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยลิ่นถิ่น บน Longdo map
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.555025298394495&long=98.83232116699219&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยลิ่นถิ่น&ooi=A00396316&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยลิ่นถิ่น บน Longdo map - Terrain
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม
Coordinates วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม : 14°33'38.7"N 98°47'38.9"E
https://goo.gl/maps/iFNlg แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม บน Google maps
https://goo.gl/maps/75T3R แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม และ Street View
https://goo.gl/maps/x1iIC แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม และ Street View

โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1071020073&Area_CODE=7103 ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น | ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
Coordinates โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น : 14°33'53.7"N 98°48'09.8"E
https://goo.gl/maps/YDm7s แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น บน Google maps
https://goo.gl/maps/wFhqZ แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น และ Street View
https://goo.gl/maps/rgMt9 แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น และ Street View

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น

Coordinates โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น : 14°33'53.7"N 98°48'17.0"E
https://goo.gl/maps/RV7nP แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น บน Google maps
https://goo.gl/maps/ideHX แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น และ Street View

รอยพระพุทธบาท (แระแซะ) ถ้ำเขาพระบาท สำนักสงฆ์เขาพระบาท
http://www.biogang.net/ecotourism_view.php?menu=ecotourism&uid=57590&id=129970 รอยพระพุทธบาท (แระแซะ)
http://watlintin.5forum.info/t12-topic ประวัติรอยพระพุทธบาท(แระแซะ) ลิ่นถิ่น
รอยพระพุทธบาท(แระแซะ)ตั้งอยู่บริเวณบ้านพระบาท หมู่ ๔ ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเขาพระบาท ที่ความสูงประมาณ ๓๔๕ เมตรตามความลาดเอียงของภูเขา ซึ่งมีการค้นพบเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒(สงครามมหาเอเชียบูรพา) เนื่องจากชาวบ้านลิ่นถิ่นและชาวบ้านในละแวกไกล้เคียงกันซึ่งอพยบหลบภัยสงครามและหาถ้ำเป็นที่อาศัยหลบภัยตามถ้ำต่างๆพออยู่ได้สักระยะหนึ่งจึงได้สังเกตเห็นลูกไฟส่องแสงสว่างอยู่บนยอดเขา ชาวบ้านจึงได้ชวนกันขึ้นไปค้นหาบนยอดเขาจึงได้พบรอยเว้าคล้ายรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า ซึ่งประทับรอยเท้าจมอยู่บนก้อนหินก้อนใหญ่ มีขนาดความกว้างประมาณ ๒๕ เซ็นติเมตร ยาวประมาณ ๔๕-๕๐ เซนติเมตรและลึกประมาณ ๕-๑๐ เซ็นติเมตร ชาวบ้านต่างสันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นรอยพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือรอยพระบาทของพระอรหันต์สาวกรูปใดรูปหนึ่ง ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านจึงเกิดความศรัทธาเลื่อมใสและได้ทำการสักการะชูบาด้วยดอกไม้ ธูป เทียนทอง แป้งหอมกระแจะจันทร์ตลอดเรื่อยมา บางปีชาวบ้านหมู่บ้านต่างๆได้นัดหมายกันไปร่วมทำบุญเช่น บ้านท่าขนุน บ้านปรังกาสี บ้านหินดาด บ้านวังหิน บ้านแก่งแช่ บ้านกุยแหย่ บ้านลิ่นถิ่น และบ้านท่าทุ่งนาเป็นต้นฯ ต่างได้นัดหมายกันไปร่วมทำบุญปิดทองรอยพระพุทธบาทกันซึ่งจัดว่าเป็นงานใหญ่ ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ชาวบ้านหมู่บ้านต่างๆได้นัดหมายกันจัดงานทำบุญครั้งใหญ่อีกครั้ง โดยมีกำนันแต่ละตำบลเป็นผู้นำ ทางบ้านท่าขนุน บ้านปรังกาสี บ้านหินดาด บ้านวังหิน มีกำนันชายี่เป็นผู้นำ และได้ทำการสร้างศาลาเป็นศาลาไม้เนื้อแข็ง เพื่อเป็นที่พักทำบุญตรงตีนเขาฝั่งบ้านหินดาดบริเวณริมห้วยแระแซะใว้หนึ่งหลัง ทางฝั่งบ้านลิ่นถิ่น บ้านแก่งแช่ บ้านกุยแหย่ บ้านท่าทุ่งนา โดยการนำของกำนันแก้ว พุตสโต กำนันฤทธิ์ คำทิพย์ ได้พักอาศัยอยู่ในบริเวณถ้ำใกล้ตีนเขาพระบาท ทางฝ่ายพระสงฆ์ก็พระอาจารย์เมยะ เจ้าวาสวัดลิ่นถิ่น พระอาจารย์ย่องจาไร่ เจ้าอาวาสวัดกุยแหย่ และพร้อมด้วยหลวงพ่ออุตตมะ(พระราชอุดมมงคล)พร้อมด้วยพระสงฆ์อื่นๆ ซึ่งตอนนั้นหลวงพ่ออุตตมะท่านเพิ่งเข้ามาในเมืองไทยยังไม่นานเท่าไหร่ เมื่อท่านได้ไปกราบบูชารอยพระพุทธบาทแล้วก็มีจิตศรัทธาเลื่อมใสตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา(จากการบอกเล่าของท่านเองตอนที่ท่านเข้าไปดูงานก่อสร้างศาลาที่สำนักสงฆ์ถ้ำพระบาทเมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖) เมื่อถึงวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๔ ต่างก็ขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขา และได้พบปะร่วมทำบุญด้วยกันบนยอดเขาและได้ร่วมกันยกเสาหงษ์ตั้งใว้บนยอดเขาพระบาทเพื่อเป็นสัญลักษ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้สืปทอดเจตนารมณ์ของท่านต่อไป...
Coordinates สำนักสงฆ์เขาพระบาท : 14°36'00.9"N 98°48'09.5"E
https://goo.gl/maps/f4lf6 แผนที่แสดงตำแหน่ง สำนักสงฆ์เขาพระบาท บน Google maps
https://goo.gl/maps/oZHso แผนที่แสดงตำแหน่ง สำนักสงฆ์เขาพระบาท บน Google maps : Terrain

[กลับไปด้านบนของหน้า]หมู่ที่ 5 บ้านหนองบาง ตำบลลิ่นถิ่น
ทางหลวง 323 → กจ.6079 → ถนนท้องถิ่น
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยลิ่นถิ่น
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.555025298394495&long=98.83232116699219&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยลิ่นถิ่น&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยลิ่นถิ่น บน Longdo map
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.555025298394495&long=98.83232116699219&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยลิ่นถิ่น&ooi=A00396316&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยลิ่นถิ่น บน Longdo map - Terrain
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
http://www.biogang.net/ecotourism_view.php?menu=ecotourism&uid=57151&id=130001 ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง | My Ecotourism | Biogang


แคมป์ช้างบ้านพี่บ้านน้อง หนองบาง
ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบาง ตำบลลิ่นถิ่น มีกิจกรรมขี่ช้างล่องแพไม้ไผ่ในลำห้วยลิ่นถิ่นที่มีน้ำใส ลำห้วยคดเคี้ยว บรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติ พื้นที่กิจกรรมนั่งช้่าง มีทั้งขึ้นเขาลงห้วย สร้างความสนุกสานให้กับแขกมาก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนั่งแพไม้ไผ่ไปตามลำห้วย นับเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ให้ทั้งความเพลิดเพลินสนุกสนาน และยัีงได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติอีกด้วย และยังมีกิจกรรมเดินป่า เตรียมอาหารกลางวันด้วยการหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่ และปิ้งไก่ย่างรับประทานกันในคณะ กลางพื้นที่ธรรมชาติและธารน้ำใสของลุ่มน้ำห้วยลิ่นถิ่น
โทรศัพท์เพื่อขอทราบรายละเอียดได้ที่คุณ มนัส 084-3183807 หรือ คุณศิริขวัญ 081-1931094 
http://www.biogang.net/ecotourism_view.php?menu=ecotourism&uid=57590&id=129975 รายละเอียดโปรแกรม ขี่ช้าง ล่องแพ บ้านพี่บ้านน้อง
https://youtu.be/Kfe6YUXm7m4 บันทึกนักเดินทาง สี่สาวทองผาภูมิ B.3/4 , published on Jan 31, 2013 by จิ๋วจิ้ว สุรพล สิทธิประสงค์
http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=307978&random=1431019172187 ขี่ช้างล่องแพ | สถ.ชวนเที่ยว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://travel.thaiza.com/ขี่ช้างล่องแพที่บ้านหนองบาง-กาญจนบุรี/210118/ ขี่ช้างล่องแพที่บ้านหนองบาง กาญจนบุรี
Coordinates แคมป์ช้างบ้านพี่บ้านน้อง : 14°34'32.87"N 98°49'37.41"E
https://goo.gl/maps/LQzXF แผนที่แสดงตำแหน่ง แคมป์ช้างบ้านพี่น้อง บน Google maps
https://goo.gl/maps/FHTeI แผนที่แสดงตำแหน่ง แคมป์ช้างบ้านพี่น้อง บน Google maps : Terrain
https://goo.gl/maps/GW4JP แผนที่แสดงตำแหน่ง แคมป์ช้างบ้านพี่น้อง และ Street View


น้ำตกหนองบาง
http://www.panoramio.com/photo/13634053 น้ำตกบ้านหนองบาง ต.ลิ่นถิ่น by , uploaded on August 30, 2008
http://th.worldmapz.com/photo/2968_en.htm น้ำตกบ้านหนองบาง ต.ลิ่นถิ่น Photo by jirawat
จากทางหลวงหมายเลข 323 (กาญจนบุรี-ทองผาภูมิ) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 93+400 (สี่แยก ต.ลิ่นถิ่น) เลี้ยวขวาเข้าไปตามทางลาดยางอีก 6 กม.ถึงบ้านหนองบาง วิ่งเลยหมู่บ้านไปถึงที่ทำการป่าไม้ ผ่านพื้นที่ทำการป่าไม้ เลี้ยวขวาข้ามฝายน้ำล้นแล้ววิ่งเลาะลำห้วยไปประมาณกิโลเมตรเศษ น้ำตกอยู่ขวามือ (รถเก๋งเข้าไม่ได้) | Comment by jirawat on August 30, 2008
Coordinates น้ำตกหนองบาง : 14°34'27.0"N 98°50'32.8"E
https://goo.gl/maps/dmGey แผนที่แสดงตำแหน่ง น้ำตกหนองบาง บน Google maps
https://goo.gl/maps/M9uZx แผนที่แสดงตำแหน่ง น้ำตกหนองบาง บน Google maps : Terrain
https://goo.gl/FXUbnk แผนที่แสดงตำแหน่ง น้ำตกหนองบางและ Ground Level View

บ้านนิคุฮุ
Coordinates บ้านนิคุฮุ : 14°36'42.0"N 98°51'21.8"E
https://goo.gl/maps/N4so2 แผนที่แสดงตำแหน่ง บ้านนิคุฮุ บน Google maps
https://goo.gl/maps/gDQUm แผนที่แสดงตำแหน่ง บ้านนิคุฮุ บน Google maps
https://goo.gl/maps/OMyb8 แผนที่แสดงตำแหน่ง บ้านนิคุฮุ บน Google maps : Terrain

ห้วยนิคุฮุ
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.602152966935384&long=98.8574467599392&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยนิคุฮุ&ooi=A00396316&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยนิคุฮุ บน Longdo map
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.602152966935384&long=98.8574467599392&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยนิคุฮุ&ooi=A00396316&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยนิคุฮุ บน Longdo map : Terrain

น้ำตกนิคุฮุ
http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=5639&random=1340079075989 น้ำตกนิคุฮุ | สถ.ชวนเที่ยว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://travel.thaiza.com/-น้ำตกนิคุฮุ-น้ำตกธรรมชาติกลางหุบป่าเขา/210129/ "น้ำตกนิคุฮุ" น้ำตกธรรมชาติกลางหุบป่าเขา
Coordinates น้ำตกนิคุฮุ : Data pending

บ้านตาทะ
Coordinates บ้านตาทะ : 14°35'03.9"N 98°52'39.1"E
https://goo.gl/maps/WlnhT แผนที่แสดงตำแหน่ง บ้านตาทะ บน Google maps
https://goo.gl/maps/gV5pf แผนที่แสดงตำแหน่งบ้านตาทะ บน Google maps
https://goo.gl/maps/cnOGB แผนที่แสดงตำแหน่งบ้านตาทะ บน Google maps : Terrain

ห้วยตาทะ
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.580582699308401&long=98.8724322617054&zoom=14&map=epsg3857&search=ห้วยตาทะ&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยตาทะ บน Longdo map
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.580582699308401&long=98.8724322617054&zoom=14&map=epsg3857&search=ห้วยตาทะ&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยตาทะ บน Longdo map : Terrain

ห้วยตาอื้อ
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.56538101062345&long=98.8724322617054&zoom=14&map=epsg3857&search=ห้วยตาอื้อ&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยตาอื้อ บน Longdo map
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.56538101062345&long=98.8724322617054&zoom=14&map=epsg3857&search=ห้วยตาอื้อ&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยตาอื้อ บน Longdo map : Terrain

[กลับไปด้านบนของหน้า]หมู่ที่ 6 บ้านหนองเจริญ ตำบลลิ่นถิ่น
ทางหลวง 323 → ถนนท้องถิ่น
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยลิ่นถิ่น และแม่น้ำแควน้อย
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.555025298394495&long=98.83232116699219&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยลิ่นถิ่น&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยลิ่นถิ่น บน Longdo map
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.555025298394495&long=98.83232116699219&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยลิ่นถิ่น&ooi=A00396316&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยลิ่นถิ่น บน Longdo map - Terrain
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม
http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/122707/วิหารวัดหนองเจริญศรัทธาธรรม/ วิหารวัดหนองเจริญศรัทธาธรรม | ศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรม
http://watlintin.5forum.info/t6-topic วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม
Coordinates วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม : 14°32'50.6"N 98°45'48.6"E
https://goo.gl/maps/wqyck แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม บน Google maps

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1071020075&Area_CODE=7103 ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเจริญ | ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
Coordinates โรงเรียนบ้านหนองเจริญ : 14°32'52.7"N 98°45'45.1"E
https://goo.gl/maps/ftl1D แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านหนองเจริญ บน Google maps


น้ำพุร้อนหนองเจริญ
http://web.archive.org/web/20100324230357/http://www.thairath.co.th/content/region/72456 "บ่อน้ำร้อนเก่าแก่ โผล่กลางแคว สมัยสงครามโลก" ไทยรัฐออนไลน์ โดย ทีมข่าวภูมิภาค 23 มีนาคม 2553, 20:00 น. | Web Archive
เมืองกาญจน์ฮือฮา พบบ่อน้ำร้อนโบราณกลางแม่น้ำแควน้อย ผู้เฒ่าบอกเป็นสถานที่แช่น้ำร้อนของทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่วนคนกะเหรี่ยงเชื่อเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว..

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 มี.ค. นายพฤชัย บุญพิทักษ์ รอง นายก อบต.ลิ่นถิ่น รักษาการนายก อบต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี กล่าวถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อนกลางแม่น้ำแควน้อย ในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านหนองเจริญ ต.ลิ่นถิ่น และเปิดเผยว่า ได้มีพุน้ำร้อนเกิดขึ้นกลางแม่น้ำแควน้อย ในพื้นที่ข้างตลิ่งบริเวณบ้านหนองเจริญ หมู่ 6 ทาง อบต.ลิ่นถิ่น ได้สอบถามคนเฒ่าคนแก่และผู้ใหญ่ในพื้นที่ สามารถรวบรวมจนได้ข้อสรุปว่า

เมื่อปี 2492 นายจิ๋ว เชื้อสอน แพทย์ประจำตำบลลิ่นถิ่น และกำนันแก้ว พุสโต กำนันตำบลลิ่นถิ่น ได้พายเรือทอดหาปลาที่แม่น้ำแควน้อยและไปพบน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นกลางแม่น้ำแควน้อย และกลับมาเล่าให้เพื่อนบ้านได้รับทราบกัน ทำให้ทุกคนในหมู่บ้านไปดู พร้อมทั้งมีคณะกรรมการขององค์กรของรัฐ และเอกชนได้เข้ามาตรวจสอบ ทางกรมทรัพยากรธรณีมาตรวจสอบพบว่าน้ำร้อนมีความร้อนประมาร 56 องศา

นายพฤชัย กล่าวต่อว่า จากการสอบถามทราบว่า บ่อน้ำร้อนนี้เคยได้รับการปรับปรุงในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 ที่ผ่านมา โดยทหารญี่ปุ่นที่ตั้งค่ายอยู่ห่างจากจุดนี้ประมาณ 2 กิโลเมตร ทหารญี่ปุ่นได้นำน้ำร้อนมาใช้อาบแช่เพื่อผ่อนคลาย ส่วนพวกคนไทยเชื้อสายกระเหรี่ยงในพื้นที่ก็มีความเชื่อที่เล่ากันสืบต่อมายังรุ่นลูกรุ่นหลาน ว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ใช้ดื่มกินเพื่อรักษาโรคและป้องกันอาถรรพ์ สิ่งชั่วร้ายต่างๆ

ทั้งนี้ ทาง อบต.ลิ่นถิ่นจะขอการสนับสนุนรวบรวมความคิดจากทุกภาคส่วน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา รวมทั้งผู้นำหมู่บ้านและชุนชนให้มีส่วนร่วมในการร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ และจะประสานกับหน่วยงานราชการรับผิดชอบเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตาม ความเหมาะสมต่อไป

สำหรับบ่อน้ำพุร้อนกลางแม่น้ำแควน้อยบ้านหนองเจริญหมู่6 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ ตั้งอยู่ห่างจากโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี 2 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปตามถนนสายกาญจนบุรี-ทองผาภูมิ ช่วงกม.ที่ 86-87 โดยใช้เส้นทางแยกเข้าโรงเรียนบ้านหนองเจริญ ประมาณ 1.5 กม.จะถึงชายฝั่งแม่น้ำแควน้อย และจะพบกับบ่อน้ำพุร้อนดังกล่าว.
https://www.facebook.com/pages/น้ำพุร้อนหนองเจริญ/259961667510452 น้ำพุร้อนบ้านน้ำพุร้อน (หนองเจริญ) | สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
https://www.facebook.com/search/259961667510452/photos-in Photos taken at น้ำพุร้อนหนองเจริญ
http://61.19.236.142/hotspring/data2_view.php?id=104 น้ำพุร้อนบ้านน้ำพุร้อน (หนองเจริญ) | สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
http://krabi.chula-alumni.com/scripts/ViewAllPublicNews.asp?ID=2776 บ่อน้ำร้อนเก่าแก่ โผล่กลางแคว สมัยสงครามโลก Posted By (เว็บมาสเตอร์ ,1000),24/3/2553, แหล่งที่มา http://www.thairath.co.th/content/region/72456
Coordinates น้ำพุร้อนหนองเจริญ : 14°32'47.5"N 98°45'32.7"E
https://goo.gl/maps/bMJJg แผนที่แสดงตำแหน่ง น้ำพุร้อนหนองเจริญ บน Google maps

สำนักงานเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
http://www.linthin.go.th/index.php เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
https://youtu.be/pM4Yv-qyycI องค์การบริหารส่วนตำบลลิ่นถิ่น by aofzilla jirapong, uploaded on Dec 14, 2011
https://youtu.be/6Q_0Ebiv2to ประวัติหมู่บ้านลิ่นถิ่น by aofzilla jirapong, uploaded on Dec 15, 2011
บ้านเลขที่ 90/1 หมู่ 6 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
โทรศัพท์ 034-684286 , 084-3169595 โทรสาร 034-684286
Coordinates สำนักงานเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น : 14°33'44.1"N 98°45'35.9"E
https://goo.gl/maps/VO86k แผนที่แสดงตำแหน่ง สำนักงานเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น บน Google maps
https://goo.gl/maps/n17q7 แผนที่แสดงตำแหน่ง สำนักงานเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น และ Street View

[กลับไปด้านบนของหน้า]
ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ

http://kanchanaburi.kapook.com/ทองผาภูมิ/หินดาด ตำบลหินดาด | "ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย - Thailand Information Center" | Kapook.com

http://thongphaphum.kanchanaburi.doae.go.th/files/p3.pdf แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2555 - 2557 โดย ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินดาด
.........................................................................................................................................................................................


หมู่ที่ 5 บ้านหินดาดตะวันออก ตำบลหินดาด
ทางหลวง 323 → ถนนท้องถิ่น
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยกุยมั่ง และห้วยและแซะ
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.643896194999746&long=98.76405894756317&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยกุยมั่ง&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยกุยมั่ง บน Longdo map
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.643896194999746&long=98.76405894756317&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยกุยมั่ง&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยกุยมั่ง บน Longdo map - Terrain
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
http://hindad.go.th/index.php อบต.หินดาด
Coordinates ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด : 14°36'55.6"N 98°43'48.3"E
https://goo.gl/maps/4FosC แผนที่แสดงตำแหน่ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด บน Google maps
https://goo.gl/maps/Xcn57 แผนที่แสดงตำแหน่ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด และ Street View

วัดหินดาดผาสุการาม
Coordinates วัดหินดาดผาสุการาม : 14°36'51.4"N 98°43'42.2"E
https://goo.gl/maps/vEl2A แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดหินดาดผาสุการาม บน Google maps
https://goo.gl/maps/SPm1R แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดหินดาดผาสุการาม และ Street View ทางแยกเข้าวัดหินดาดผาสุการาม จากทางหลวง 323

[กลับไปด้านบนของหน้า]หมู่ที่ 7 บ้านดงโคร่ง ตำบลหินดาด
ทางหลวง 323 → 3224 (กจ.3049)
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยและแซะ
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

วัดจันทร์หงาย
https://www.facebook.com/pages/วัดจันทร์หงาย/482076348555731 วัดจันทร์หงาย
https://www.facebook.com/search/482076348555731/photos-inPhotos taken at วัดจันทร์หงาย
Coordinates วัดจันทร์หงาย : 14°37'23.5"N 98°45'46.6"E
https://goo.gl/maps/ew0Wb แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดจันทร์หงาย บน Google maps
https://goo.gl/maps/WJJmF แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดจันทร์หงาย บน Google maps - Terrain
https://goo.gl/maps/a5ysf แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดจันทร์หงาย และ Street View ทางเข้าวัดจันทร์หงาย

[กลับไปด้านบนของหน้า]หมู่ที่ 6 บ้านกุยมั่ง ตำบลหินดาด
ทางหลวง 323 → ถนนในหมู่บ้าน บ้านกุยมั่ง
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยกุยมั่ง
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.643896194999746&long=98.76405894756317&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยกุยมั่ง&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยกุยมั่ง บน Longdo map
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.643896194999746&long=98.76405894756317&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยกุยมั่ง&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยกุยมั่ง บน Longdo map - Terrain
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ 


พุน้ำร้อนหินดาด หรือ พุน้ำร้อนกุยมั่ง
Coordinates Hin Dat Hot Spring : 14°37'30.0"N 98°43'28.4"E
https://goo.gl/maps/3O2na แผนที่แสดงตำแหน่ง พุน้ำร้อนหินดาด บน Google maps
https://goo.gl/maps/aV7cw แผนที่แสดงตำแหน่ง พุน้ำร้อนหินดาด และ Street View

ข้อมูลการท่องเที่ยวน้ำพุร้อนหินดาดโดยสังเขป | Kanchanaburi.co
http://www.kanchanaburi.co/th/specific-place/น้ำพุร้อนหินดาด/ น้ำพุร้อนหินดาด
น้ำพุร้อนหินดาด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นที่รู้จักกันดีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนิยมแวะมาแช่น้ำที่นี่กันเป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ไม่ควรพลาด เพราะบ่อน้ำร้อนทางธรรมชาติ มีแร่ธาตุ และช่วยบำบัดรักษาโรคต่างๆ ได้ 

น้ำพุร้อนหินดาด หรือน้ำพุร้อนกุยมั่ง ตั้งอยู่ที่บ้านกุยมั่ง ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ ถูกค้นพบโดยทหารญี่ปุ่นที่คุมเชลยศึกมาสร้างรถไฟสายมรณะ ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ ที่มีตาน้ำอยู่ใต้ดิน มีน้ำไหลตลอดปี สร้างเป็นบ่อซีเมนต์ไว้เป็นบ่อแช่ มีด้วยกัน 3 บ่อ ที่มีความร้อนต่างระดับกันไป คือบ่อน้ำร้อนมาก ร้อนปานกลาง มีบ่อเล็กสำหรับเด็กที่น้ำไม่ร้อนมาก และยังมีบ่อสำหรับพระสงฆ์แยกอยู่ต่างหาก อุณหภูมิน้ำร้อนที่ผิวดินอยู่ในช่วง 40-100 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำบ่อแช่ประมาณ 45-55 องศาเซลเซียส เชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่ แช่น้ำพุร้อน มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีสรรพคุณในการรักษา และบรรเทาอาการของโรคต่างๆ ได้ เช่น

- บรรเทาอาการปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อ เหน็บชา ไขข้อ
- ช่วยให้เลือดหมุนเวียนได้สะดวก ขยายหลอดเลือดทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายดีขึ้น
- ช่วยในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและกลูโคสระหว่างเส้นเลือดฝอยและเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกาย
- ช่วยขยายรูขุมขน ช่วยให้ขับสิ่งอุดตันใต้ผิวหนัง ทำให้ผิวพรรณดูสดใส
- ช่วยผ่อนคลายทั้งร่างกาย และจิตใจ ทำให้รู้สึกกระชุ่มกระชวย เป็นการลดความเครียดได้อย่างหนึ่ง

บ่อน้ำพุร้อนนี้อยู่ในความดูแลของ อบต. หินดาด ในเรื่องการรักษาความสะอาด และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาแช่พุร้อนเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่มีการรักษาความสะอาดล้างบ่อ และดูแลเปลี่ยนน้ำ ถ่ายน้ำใหม่ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์ ในช่วงบ่าย 3 โมง

บริเวณริมบ่อน้ำพุร้อนรายล้อมด้วยธรรมชาติ มีต้นไม้ร่มรื่น ติดกับบ่อน้ำร้อนมีลำธารน้ำเย็นอยู่ติดกัน คั้นด้วยทางเดินตรงกลาง ลำธารนี้ไหลในแนวขนานกับบ่อน้ำร้อน เป็นน้ำที่ไหลลงมาจากน้ำตกผาตาด หากใครที่ไม่ต้องการแช่น้ำร้อน ก็สามารถเล่นน้ำในลำธารได้ น้ำไม่ลึก เป็นน้ำไหล ไม่ถึงกับเชี่ยว ผู้ที่ไม่เล่นน้ำ ต้องการพักผ่อนคลายเส้น ก็มีจุดบริการนวดแผนโบราณ ทั้งนวดตัว และนวดฝ่าเท้า

สิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณบ่อน้ำพุร้อน
บริเวณบ่อน้ำพุร้อนมีที่จอดรถมากมาย สามารถจอดรถบัสได้ โดยรอบมีร้านค้ามากมาย จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และของฝาก มีจุดบริการนวด ห้องแช่น้ำร้อนส่วนตัว (ราคา 50, 200, 500 บาทต่อ 45 นาที) ล็อกเกอร์เก็บเสื้อผ้า (10 บาท)

เคล็ดลับการแช่น้ำพุร้อน
- ควรอาบน้ำชำระร่างกาย ขจัดสิ่งสกปรกก่อนลง เหมือนกับก่อนลงเล่นในสระว่ายน้ำ
- ควรเริ่มที่แช่น้ำเย็นในลำธารข้างๆ บ่อน้ำร้อน สัก 10 นาทีก่อน แล้วค่อยไปแช่น้ำร้อน 10 นาที จากนั้นก็ทำสลับกันไปเรื่อยๆ
- การเริ่มลงแช่ ควรนั่งแช่เท้าก่อน เพื่อให้ร่างกายปรับตัว แล้วค่อยๆ ลงแช่ทั้งตัว ถ้าลงไปทีเดียวเลย จะรู้สึกว่าร้อนมาก
- ควรดื่มน้ำก่อนลงแช่ เพราะร่างกายอาจเสียน้ำในขณะลงแช่น้ำร้อน

ข้อแนะนำ
- ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้าไปบริเวณน้ำพุร้อน
- ห้ามนำสัตว์เลี้้ยงเข้าไปในเขตน้ำพุร้อน
- ห้ามกระโดดน้ำ ทั้งบ่อแช่ และลำธาร เพราะอาจเกิดอันตรายได้
- ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่นความดันโลหิตสูง ไม่ควรแช่น้ำร้อนนานเกินไป

[Bansuan@Phatad 14°38'10.9"N 98°45'02.9"E https://goo.gl/maps/zR45i ]หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ที่ ศร.4 (ผาตาด)
ทางหลวง 323 → ถนนในหมู่บ้าน บ้านกุยมั่ง → 3224 (กจ.3049)
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1039 อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
http://park.dnp.go.th/visitor/accomodateshow.php?accomodateid=758 สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์ ชื่อสิ่งอำนวยความสะดวก : ลานกางเต็นท์ น้ำตกผาตาด (Camping Ground)
Coordinaes หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ที่ ศร.4 (ผาตาด) : 14°38'58.2"N 98°46'27.3"E
https://goo.gl/maps/DyrjE แผนที่แสดงตำแหน่ง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ที่ ศร.4 (ผาตาด) บน Google maps
https://goo.gl/maps/h3UGk แผนที่แสดงตำแหน่ง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ที่ ศร.4 (ผาตาด) บน Google maps : Terrain
https://goo.gl/gHqg7L แผนที่แสดงตำแหน่ง น้ำตกผาตาด อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ และภาพถ่ายลานกางเต้นท์


น้ำตกผาตาด อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
Coordinaes น้ำตกผาตาด : 14°38'58.90"N, 98°46'28.88"E
https://goo.gl/maps/BEVHR แผนที่แสดงตำแหน่ง น้ำตกผาตาด บน Google maps
https://goo.gl/maps/Qdy66 แผนที่แสดงตำแหน่ง น้ำตกผาตาด บน Google maps : Terrain
https://goo.gl/ZQE0iL แผนที่แสดงตำแหน่ง น้ำตกผาตาด และ ภาพถ่ายน้ำตกผาตาด

ข้อมูลการท่องเที่ยวน้ำตกผาตาดโดยสังเขป | Kanchanaburi.co
http://www.kanchanaburi.co/th/specific-place/น้ำตกผาตาด/ น้ำตกผาตาด
น้ำตกผาตาด เป็นสถานที่เที่ยวชมน้ำตกที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่งในอำเภอทองผาภูมิ เป็นสถานที่เหมาะกับการพักผ่อน ตั้งแค้มป์ เล่นน้ำตก ชมธรรมชาติ

น้ำตกผาตาดตั้งอยู่ในพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ที่ ศร.4 (ผาตาด) ในเขตอำเภอทองผาภูมิ เป็นน้ำตกที่เกิดจากต้นน้ำบนเทือกเขากะลา มาเป็นน้ำในลำกุยมั่ง สายน้ำไหลลดหลั่นตกลงมาตามหน้าผาหินปูน แล้วแตกแผ่ออกไปในแนวกว้าง

น้ำตกผาตาด เป็นน้ำตกหินปูน มีชั้นเดียว แต่ไหลลดหลั่นไล่ระดับลงมาถึง 3 ระดับ น้ำแผ่กระจายกว้างออกไปในแนวระนาบกว้าง มากกว่าแนวดิ่ง ความสูงของน้ำตกจึงไม่มาก เหมือนน้ำที่เทลงบนแนวป่า ไหลผ่านก้อนหิน ต้นไม้ต่างๆ ไล่ระดับกันลงมาด้านล่าง ความกว้างของสายน้ำ กระจายไปทั่ว แทรกไปตามต้นไม้ เนินดิน แนวหิน อาจดูระเกะระกะตา แต่เป็นความสวยงามแบบธรรมชาติอย่างแท้จริง ไฮไลท์ของน้ำตกอยู่ที่ชั้นที่ 3 สายน้ำไหลลดหลั่นซ้อนกันลงมา มีหน้ากว้างกว่า 10 เมตร สวยงามมาก

บริเวณที่ทำการในเขตพื้นที่อุทยานฯ​ ได้รับการตกแต่งดูแลไว้อย่างเป็นระเบียบ สะอาดตา กลมกลืนกับป่าธรรมชาติโดยรอบ ตัวน้ำตกอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ​ เพียง 300 เมตร บริเวณตัวน้ำตกมีความร่มรื่น ครึ้มไปด้วยต้นไม้หนาแน่น เส้นทางเดินไปน้ำตกไม่ลำบาก แต่ควรระวังเมื่อทางเดินเปียกน้ำอาจจะลื่นได้

สิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณน้ำตกผาตาด
บริเวณใกล้ๆ และโดยรอบที่ทำการอุทยานฯ​ มีให้บริการร้านอาหารเครื่องดื่ม ร้านขายของที่ระลึก จุดกางเต็นท์ สุขา และยังมีบ้านพักของทางอุทยานฯ

ข้อแนะนำ
- ควรรับประทานอาหารในบริเวณที่ทางอุทยานจัดให้ ไม่ควรนำอาหารขึ้นไปบริเวณน้ำตก
- ช่วงหน้าแล้ง ประมาณเดือนมีนาคม - เมษายน ปริมาณน้ำในน้ำตกค่อนข้างน้อย น้ำตกจะไม่ค่อยสวย ควรเที่ยวในช่วงปลายฝน ต้นหนาว ตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคม - มกราคม
- จากน้ำตกผาตาด มีเส้นทางเดินเท้าไปยังน้ำตกผาสวรรค์ ควรติดต่อสอบถามการเดินทางจากเจ้าหน้าที่ก่อนล่วงหน้า


เส้นทางเดินเท้า น้ำตกผาตาด - น้ำตกผาสวรรค์
http://www.dernpa.com/index.php?topic=943.msg20519#msg20519 "หน่วยน้ำตกผาตาด เปิดเส้นทางเดินเท้าจากน้ำตกผาตาด ไปน้ำตกผาสวรรค์ ย่นระยะทางได้หลายกิโล เดินตัดป่าไผ่ ไปเชื่อมกับทางรถยนต์ รวมแล้วประมาณสัก 9 กม.ก็ถึงหน่วนน้ำตกผาสวรรค์" โดย jj-chu เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 23:27:34
https://goo.gl/maps/aveB8 แผนที่แสดงเส้นทางเดินเท้าโดยสังเขป จาก น้ำตกผาตาด - หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ (ผาสวรรค์) - น้ำตกผาสวรรค์ บน Google maps
https://goo.gl/maps/nMxbE แผนที่แสดงเส้นทางเดินเท้าโดยสังเขป จาก น้ำตกผาตาด - หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ (ผาสวรรค์) - น้ำตกผาสวรรค์ บน Google maps : Terrain

[กลับไปด้านบนของหน้า]หมู่ที่ 3 บ้านหินดาดตะวันตก ตำบลหินดาด
ทางหลวง 323 →ถนนในหมู่บ้านหินดาดตะวันตก
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยสาขาต่างๆ จากเขาพุถ่อง และแม่น้ำแควน้อย
Coordinates เขาพุถ่อง : 14°35'33.9"N 98°39'07.0"E
https://goo.gl/maps/dDGBH แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาพุถ่อง Khao Phu Thong บน Google maps
https://goo.gl/maps/d7S98 แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาพุถ่อง Khao Phu Thong บน Google maps - Terrain
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ 

วัดหินดาด
Coordinates วัดหินดาด : 14°36'36.6"N 98°42'56.4"E
https://goo.gl/maps/Jvq3z แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดหินดาด บน Google maps 

โรงเรียนวัดหินดาด
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1071020072&Area_CODE=7103 ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหินดาด | ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
Coordinates โรงเรียนวัดหินดาด : 14°33'53.7"N 98°48'09.8"E
https://goo.gl/maps/9lWyN แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนวัดหินดาด บน Google maps 

[กลับไปด้านบนของหน้า]หมู่ที่ 2 บ้านหม่องกะลา ตำบลหินดาด
ทางหลวง 323 →กจ.4042
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยสาขาต่างๆ จากเขาพุถ่อง
Coordinates เขาพุถ่อง : 14°35'33.9"N 98°39'07.0"E
https://goo.gl/maps/dDGBH แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาพุถ่อง Khao Phu Thong บน Google maps
https://goo.gl/maps/d7S98 แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาพุถ่อง Khao Phu Thong บน Google maps - Terrain

วัดถ้ำหม่องกะลาคีรีวง
หมู่ที่ 2 บ้านหม่องกะลา ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
http://www.wat-thailand.com/วัดถ้ำหม่องกะลาคีรีวงศ/ วัดถ้ำหม่องกะลาคีรีวงศ์
http://www.grathonbook.net/wideworld/001.html บึงลับแล
Coordinates วัดถ้ำหม่องกะลาคีรีวง : 14°34'05.8"N 98°40'44.3"E
https://goo.gl/maps/NIYDy แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดถ้ำหม่องกะลาคีรีวง บน Google maps
https://goo.gl/maps/TmOrT แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดถ้ำหม่องกะลาคีรีวง บน Google maps : Terrain

[กลับไปด้านบนของหน้า]
ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ
ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า การศึกษาดี นำพัฒนาอย่างยั่งยืน

http://kanchanaburi.kapook.com/ทองผาภูมิ/สหกรณ์นิคม ตำบลสหกรณ์นิคม | "ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย - Thailand Information Center" | Kapook.com

https://www.facebook.com/pages/ป่าชุมชน-สหกรณ์นิคม/546699025444070 ป่าชุมชน สหกรณ์นิคม | Facebook
https://www.facebook.com/546699025444070/photos/pcb.618869554893683/618869341560371/?type=1 โครงการป่าชุมชน ตำบลสหกรณ์นิคม
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระฤาษี และป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่หนึ่ง
บ้านสหกรณ์นิคม ตำบลสหกรณ์นิคม ตำบลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
พื้นที่ 1,624 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
โดย กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
https://www.facebook.com/546699025444070/photos/pcb.652788448168460/652788081501830/?type=1 กฏระเบียบป่าชุมชนตำบลสหกรณ์นิคม ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ | ป่าชุมชน สหกรณ์นิคม | Facebook

http://thongphaphum.kanchanaburi.doae.go.th/files/p7.pdf แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2555 - 2557 โดย ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสหกรณ์นิคม
.........................................................................................................................................................................................


หมู่ที่ 1 บ้านสหกรณ์นิคม ตำบลสหกรณ์นิคม
ทางหลวง 323 → 3204 (กจ.3091) → หมู่ที่ 1 บ้านสหกรณ์นิคม
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยดินโส
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.72362976012562&long=98.74750837683678&zoom=12&map=epsg3857&search=ห้วยดินโส&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยดินโส บน Longdo map (คลิ๊ก สัญญลักษณ์ แม่น้ำ/ลำคลอง)
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.72362976012562&long=98.74750837683678&zoom=12&map=epsg3857&search=ห้วยดินโส&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยดินโส บน Longdo map - Terrain (คลิ๊ก สัญญลักษณ์ แม่น้ำ/ลำคลอง
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ 


น้ำตกรอยช้างเผือก (ห้วยดินโส)
http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=310031&random=1431019172187 รอยช้างเผือก | สถ.ชวนเที่ยว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
น้ำตกรอยช้างเผือก เข้าเล่าว่าเมื่ออดีตเป็นธารน้ำที่ชาวบ้านได้หนีจากการรุกรานของกองทัพพม่า ได้หอบลูกจูงหลานขนช้างม้าวัวควายเดินทางหนีมาเมื่อก่อน เดิมเป็นลำห้วยธรรมดาแล้วชาวบ้านเดินทางผ่านมาบ้างขี่ช้าง บ้างขี่ม้า บ้างขี่วัว ผ่านลำห้วยได้เกิดมีการเยียบของสัตว์ดั่งกล่าวจนเป็นรอยไห้เห็นจนถึงปัจจุบัน
https://plus.google.com/+TATKanchanaburi/posts/PHCXR7FVU2n Post by TAT Kanchanaburi , shared publicly  -  Jun 2, 2014
นี่แค่น้ำตกเล็ก ๆ ริมทาง ของเมืองกาญจน์ #แดนสวรรค์ตะวันตก #สวนพฤกษศาสตร์สหกรณ์นิคม  ต.สหกรณ์นิคม  อ.ทองผาภูมิ
Coordinates น้ำตกรอยช้างเผือก : 14°40'17.1"N 98°42'43.2"E
https://goo.gl/maps/E3Z6C แผนที่แสดงตำแหน่ง น้ำตกรอยช้างเผือก บน Google maps
https://goo.gl/maps/cuFM6 แผนที่แสดงตำแหน่ง น้ำตกรอยช้างเผือก และ Street View


พื้นที่นันทนาการ น้ำตกรอยช้างเผือก (ห้วยดินโส)
https://www.google.com/maps/views/view/102674501745738529078/gphoto/6070696844232256562?gl=th Photo by Wichita Cake , shared publicly - Oct 16, 2014
Coordinates พื้นที่นันทนาการ น้ำตกรอยช้างเผือก : 14°40'20.3"N 98°42'44.1"E
https://goo.gl/maps/zvhQ2 แผนที่แสดงตำแหน่ง พื้นที่นันทนาการ น้ำตกรอยช้างเผือก บน Google maps
https://goo.gl/maps/muPm5 แผนที่แสดงตำแหน่ง พื้นที่นันทนาการ น้ำตกรอยช้างเผือก และ Street View
https://goo.gl/f1J06H แผนที่แสดงตำแหน่งพื้นที่นันทนาการ น้ำตกรอยช้างเผือก และ Ground Level View

สวนพฤกษศาสตร์สหกรณ์นิคม
Coordinates สวนพฤกษศาสตร์สหกรณ์นิคม : 14°40'13.1"N 98°42'44.3"E
https://goo.gl/maps/IYhPq แผนที่แสดงตำแหน่ง สวนพฤกษศาสตร์สหกรณ์นิคม บน Google maps
https://goo.gl/maps/uGz7J แผนที่แสดงตำแหน่ง สวนพฤกษศาสตร์สหกรณ์นิคม และ Street View

สำนักงานเทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม
https://www.facebook.com/ThesbalTablShkrnNikhm เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม | Facebook
Coordinates สำนักงานเทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม : 14°40'20.1"N 98°43'05.8"E
https://goo.gl/maps/rQ4aw แผนที่แสดงตำแหน่ง สำนักงานเทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม บน Google maps
https://goo.gl/maps/xms2G แผนที่แสดงตำแหน่ง สำนักงานเทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม และ Street View
https://goo.gl/maps/AGftx แผนที่แสดงตำแหน่ง สำนักงานเทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม และ Street View

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสหกรณ์นิคม ตำบลสหกรณ์นิคม
Coordinates โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสหกรณ์นิคม ตำบลสหกรณ์นิคม : 14°40'12.6"N 98°43'06.3"E
https://goo.gl/maps/KuyP5 แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสหกรณ์นิคม ตำบลสหกรณ์นิคม บน Google maps
https://goo.gl/maps/bp1ce แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสหกรณ์นิคม ตำบลสหกรณ์นิคม และ Street View

โรงเรียนบ้านดินโส
http://www.bandinsoschool.in.th/ โรงเรียนบ้านดินโส หมู่ ๑ ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
มุ่งวิชาการ ประสานชุมชน เปี่ยมล้นคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
https://www.facebook.com/pages/โรงเรียนบ้านดินโส/134452953340853 โรงเรียนบ้านดินโส | Facebook
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1071020091&Area_CODE=7103 ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดินโส  | ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS | กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Coordinates โรงเรียนบ้านดินโส : 14°39'59.8"N 98°43'11.7"E
https://goo.gl/maps/k88Pf แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านดินโส บน Google maps
https://goo.gl/maps/SMdxX แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านดินโส และ Street View ถนนทางเข้าโรงเรียนบ้านดินโส ทางถนนเทศบาล ซอย 8

[กลับไปด้านบนของหน้า]หมู่ที่ 3 บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์นิคม
ทางหลวง 323 → 3204 (กจ.3091)
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยดินโส
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.72362976012562&long=98.74750837683678&zoom=12&map=epsg3857&search=ห้วยดินโส&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยดินโส บน Longdo map (คลิ๊ก สัญญลักษณ์ แม่น้ำ/ลำคลอง)
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.72362976012562&long=98.74750837683678&zoom=12&map=epsg3857&search=ห้วยดินโส&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยดินโส บน Longdo map - Terrain (คลิ๊ก สัญญลักษณ์ แม่น้ำ/ลำคลอง
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ 

[กลับไปด้านบนของหน้า]หมู่ที่ 4 บ้านดินโส ตำบลสหกรณ์นิคม
ทางหลวง 323 → 3204 (กจ.3091)
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยดินโส
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.72362976012562&long=98.74750837683678&zoom=12&map=epsg3857&search=ห้วยดินโส&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยดินโส บน Longdo map (คลิ๊ก สัญญลักษณ์ แม่น้ำ/ลำคลอง)
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.72362976012562&long=98.74750837683678&zoom=12&map=epsg3857&search=ห้วยดินโส&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยดินโส บน Longdo map - Terrain (คลิ๊ก สัญญลักษณ์ แม่น้ำ/ลำคลอง
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ 

[กลับไปด้านบนของหน้า]หมู่ที่ 6 บ้านสองงาน ตำบลสหกรณ์นิคม
ทางหลวง 323 → 3204 (กจ.3091)
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยดินโส
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.72362976012562&long=98.74750837683678&zoom=12&map=epsg3857&search=ห้วยดินโส&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยดินโส บน Longdo map (คลิ๊ก สัญญลักษณ์ แม่น้ำ/ลำคลอง)
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.72362976012562&long=98.74750837683678&zoom=12&map=epsg3857&search=ห้วยดินโส&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยดินโส บน Longdo map - Terrain (คลิ๊ก สัญญลักษณ์ แม่น้ำ/ลำคลอง
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ 

มัสยิดดะเละซุนนะห์
Coordinates มัสยิดดะเละซุนนะห์ : 14°40'34.4"N 98°43'28.4"E
https://goo.gl/maps/AD3Lj แผนที่แสดงตำแหน่ง มัสยิดดะเละซุนนะห์ บน Google maps

[กลับไปด้านบนของหน้า]หมู่ที่ 5 บ้านห้วยสมจิตร ตำบลสหกรณ์นิคม
ทางหลวง 323 → 3204 (กจ.3091)
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยดินโส
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.72362976012562&long=98.74750837683678&zoom=12&map=epsg3857&search=ห้วยดินโส&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยดินโส บน Longdo map (คลิ๊ก สัญญลักษณ์ แม่น้ำ/ลำคลอง)
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.72362976012562&long=98.74750837683678&zoom=12&map=epsg3857&search=ห้วยดินโส&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยดินโส บน Longdo map - Terrain (คลิ๊ก สัญญลักษณ์ แม่น้ำ/ลำคลอง
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ 


หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำผาตาด สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ (เกาะพระฤาษี)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ทางหลวง 323 → 3204 (กจ.3091)

https://www.facebook.com/pages/หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำผาตาด-อทองผาภูมิ-จกาญจนบุรี/366651956782041 This Page is created based on what people who use Facebook are interested in. It's not affiliated with or endorsed by anyone associated with หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำผาตาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี. 
http://www.grathonbook.net/inthai/12.html เกาะพระฤาษี
Coordinates หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำผาตาด (ต้นน้ำผาตาด เกาะพระฤาษี) : 14°42'15.1"N 98°45'04.0"E
https://goo.gl/maps/7vMWN แผนที่แสดงตำแหน่ง หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำผาตาด บน Google maps
https://goo.gl/maps/LJECD แผนที่แสดงตำแหน่ง หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำผาตาด บน Google maps - Terrain
https://goo.gl/maps/JBnvY แผนที่แสดงตำแหน่ง หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำผาตาด และ Street View
https://goo.gl/maps/vXnEM แผนที่แสดงตำแหน่ง หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำผาตาด และ Street View
https://goo.gl/maps/lKjRm แผนที่แสดงตำแหน่ง หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำผาตาด และ Street View

ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด่านป่าไม้ที่ 4
http://www.ldd.go.th/NewsIndex/TrainLdd_56/PDF/5.pdf สองทศวรรษ พัฒนาวิชาการหญาแฝก "การสงเสริมและพัฒนาการใชหญาแฝกในพื้นที่ตนน้ำ" นายประเดิมชัย แสงคูวงษ ผูอํานวยการสวนสงเสริมและพัฒนาชุมชนตนน้ํา สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ำ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
http://www.stou.ac.th/offices/ord/pac/file/agr6.pdfประสิทธิภาพของแฝกในการป้องกนัการสูญเสียดินและกกัเกบ็ คาร์บอนในดิน Efficiency of Vetiver in Preventing Soil Loss and Soil Carbon Storage
ผู้วิจัย ภัทราวุธ ศรีโพธิ์1
อาจารย์ที่ปรึกษา (1) ผศ.ดร. สมนิมิตร พุกงาม2 (2) ประเดิมชยั แสงคู่วงษ์3 (3) พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์3
1มหาบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการลุ่มน้า และสิ่งแวดลอ้ ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 สาขาวิชาการจดัการลุ่มน้า และสิ่งแวดลอ้ ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3ส่วนวิจยัและพฒั นาสิ่งแวดลอ้ มป่าไม้สา นกัวิชาการป่าไม้กรมป่าไม้

ค่ายศึกษาระบบนิเวศน์ต้นน้ำผาตาด สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
Coordinates ค่ายศึกษาระบบนิเวศน์ต้นน้ำผาตาด หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำผาตาด (เกาะพระฤาษี) : 14°42'15.1"N 98°45'04.0"E
https://goo.gl/maps/7vMWN แผนที่แสดงตำแหน่ง ค่ายศึกษาระบบนิเวศน์ต้นน้ำผาตาด หน่วยฯต้นน้ำผาตาด บน Google maps
https://goo.gl/maps/LJECD แผนที่แสดงตำแหน่ง ค่ายศึกษาระบบนิเวศน์ต้นน้ำผาตาด หน่วยฯต้นน้ำผาตาด บน Google maps - Terrain
https://goo.gl/maps/fDcqe แผนที่แสดงตำแหน่ง ค่ายศึกษาระบบนิเวศน์ต้นน้ำผาตาด หน่วยฯต้นน้ำผาตาด และ Street View


เส้นทางศึกษาระบบนิเวศต้นน้ำ
Coordinates เส้นทางศึกษาระบบนิเวศต้นน้ำ หน่วยฯต้นน้ำผาตาด : 14°42'12.9"N 98°45'06.1"E
https://goo.gl/maps/DAuR8 แผนที่แสดงตำแหน่ง เส้นทางศึกษาระบบนิเวศต้นน้ำ หน่วยฯต้นน้ำผาตาด บน Google maps
https://goo.gl/maps/XcHb6 แผนที่แสดงตำแหน่ง เส้นทางศึกษาระบบนิเวศต้นน้ำ หน่วยฯต้นน้ำผาตาด บน Google maps - Terrain
https://goo.gl/maps/82P4G แผนที่แสดงตำแหน่ง เส้นทางศึกษาระบบนิเวศต้นน้ำ หน่วยฯต้นน้ำผาตาด และ Street View
https://goo.gl/maps/sIL35 แผนที่แสดงตำแหน่ง เส้นทางศึกษาระบบนิเวศต้นน้ำ หน่วยฯต้นน้ำผาตาด และ Street Viewหน่วยพิทักษ์อุทยานฯเขื่อนศรีนครินทรชั่วคราวผาสวรรค์
ทางหลวง 323 → 3204 (กจ.3091) → กจ.6081 ไปหน่วยฯชั่วคราวผาสวรรค์


http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1039 อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
https://ssl.panoramio.com/photo/115930922 Photo by , uploaded on January 19, 2015
http://www.dernpa.com/index.php?topic=943.msg20519#msg20519 ชั้น1 หน่วยผาสวรรค์ โดย jj-chu เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 23:27:34
http://www.dernpa.com/index.php?topic=943.msg20521#msg20521 รอบๆแคมป์ที่พัก เลือกกันได้ตามใจชอบ จะผูกเปล หรือกางเต๊นท์ หรือจะนอนบ้านพักเจ้าหน้าที่ โดย jj-chu เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 23:38:22
http://www.dernpa.com/index.php?topic=943.msg20520#msg20520 น้ำตกผาสวรรค์ เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาตามเขาหินปูน น้ำจะใส ออกสีเขียว เหมือนน้ำตกฟ้วยแม่ขมิ้น และน้ำตกเอราวัน  มีทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้น แตกต่างกันไป ชั้นที่สวยและสูงสุด คงเป็นชั้นที่ 7 
พวกเราใช้เวลาเดินเท้า กันประมาณ 3 ชม.จากน้ำตกผาตาด ก็ถึง หน่วยผาสวรรค์ ที่นี่จะมีบ้านพักเจ้าหน้าที่ และลานกางเต๊นท์ มีลำห้วยไหลผ่านตลอดทั้งปี เหมาะแก่การตั้งแคมป์พักผ่อน ค่ำคืนนี้พวกเราจะตั้งแคมป์นอนเปล เต๊นท์กันที่ีนี้ และเช้าๆค่อยต่อไปอีกสัก 1 กม.ก็จะถึงน้ำตกชั้นที่ 1 โดย jj-chu เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 23:34:39
Coordinates หน่วยพิทักษ์อุทยานฯเขื่อนศรีนครินทรชั่วคราวผาสวรรค์ : 14°40'58.1"N 98°49'37.3"E 
https://goo.gl/maps/n4Znh แผนที่แสดงตำแหน่ง หน่วยพิทักษ์อุทยานฯเขื่อนศรีนครินทรชั่วคราวผาสวรรค์ บน Google maps
https://goo.gl/maps/CNepa แผนที่แสดงตำแหน่ง หน่วยพิทักษ์อุทยานฯเขื่อนศรีนครินทรชั่วคราวผาสวรรค์ บน Google maps : Terrain
Coordinates พื้นที่กางเต้นท์หน่วยฯผาสวรรค์ : 14°40'58.6"N 98°49'39.9"E
https://goo.gl/maps/fnHgB แผนที่แสดงตำแหน่ง พื้นที่กางเต้นท์หน่วยฯผาสวรรค์ บน Google maps
https://goo.gl/maps/9TVRq แผนที่แสดงตำแหน่ง พื้นที่กางเต้นท์หน่วยฯผาสวรรค์ บน Google maps - Terrain


เส้นทางเดินเท้า น้ำตกผาตาด - น้ำตกผาสวรรค์
http://www.dernpa.com/index.php?topic=943.msg20519#msg20519 "หน่วยน้ำตกผาตาด เปิดเส้นทางเดินเท้าจากน้ำตกผาตาด ไปน้ำตกผาสวรรค์ ย่นระยะทางได้หลายกิโล เดินตัดป่าไผ่ ไปเชื่อมกับทางรถยนต์ รวมแล้วประมาณสัก 9 กม.ก็ถึงหน่วนน้ำตกผาสวรรค์" โดย jj-chu เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 23:27:34
https://goo.gl/maps/aveB8 แผนที่แสดงเส้นทางเดินเท้าโดยสังเขป จาก น้ำตกผาตาด - หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ (ผาสวรรค์) - น้ำตกผาสวรรค์ บน Google maps
https://goo.gl/maps/nMxbE แผนที่แสดงเส้นทางเดินเท้าโดยสังเขป จาก น้ำตกผาตาด - หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ (ผาสวรรค์) - น้ำตกผาสวรรค์ บน Google maps : Terrain


น้ำตกผาสวรรค์
https://www.connect.facebook.com/media/set/?set=a.791626417580764.1073741909.145025085574237&type=3 Album "เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม ปรับปรุงทางเข้าน้ำตกผาสวรรค์" by เมืองกาญจน์ แดนสวรรค์ตะวันตก
http://www.dernpa.com/index.php?topic=943.0 น้ำตกผาสวรรค์ ทองผาภูมิ โดย jj-chu เมื่อ: 05 กันยายน 2012 , 23:27:34
http://www.dernpa.com/index.php?topic=943.msg20561#msg20561 ชั้น1 ธารสวรรค์ โดย KHAN เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 12:19:11
http://www.dernpa.com/index.php?topic=943.msg20560#msg20560 ชั้น2 อ่างหินกินรี โดย KHAN เมื่อ: 06 กันยายน 2012 , 12:18:29
http://www.dernpa.com/index.php?topic=943.msg20559#msg20559 ชั้น3 อ่างถ้ำแก้ว โดย KHAN เมื่อ: 06 กันยายน 2012 , 12:17:29
http://www.dernpa.com/index.php?topic=943.msg20558#msg20558 ชั้น4 ผาฅนธรรม์ โดย KHAN เมื่อ: 06 กันยายน 2012 , 12:16:28
http://www.dernpa.com/index.php?topic=943.msg20557#msg20557 ชั้น5 ผาเทพบุตร โดย KHAN เมื่อ: 06 กันยายน 2012 , 12:14:53
http://www.dernpa.com/index.php?topic=943.msg20556#msg20556 ชั้น6 ผาพิรุณ โดย KHAN เมื่อ: 06 กันยายน 2012 , 12:14:14 
http://www.dernpa.com/index.php?topic=943.msg20555#msg20555 ชั้น7 ผาสวรรค์ โดย KHAN เมื่อ: 06 กันยายน 2012 , 12:13:00 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=218511908303303&set=gm.
596799493704975&type=1&permPage=1
Navigator Thaiเดินป่าทองผาภูมิ จาก น้ำตกภูเตย สู่ น้ำตกผาสวรรค์ สวรรค์ ชั้น7 ( น้ำตกปาสวรรค์ชั้นที่ 7 ขอบคุณรูปสวยๆ จาก ทนายหลงป่า Goy Wathanyoor ) on August 20, 2013
http://www.panoramio.com/user/5937957?with_photo_id=77387405 Photos by  
น้ำตกผาสวรรค์เหมาะสำหรับนักเดินทางแนวผจญภัย ระดับบ 1-2 (จาก 6 ระดับ) และนักเดินทางด้วยจักรยานยนต์ Enduro และรถยนต์แบบขับเคลื่อนสี่ล้อ ไม่เหมาะนักสำหรับนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป
Coordinates น้ำตกผาสวรรค์ : 14°40'54.5"N 98°49'59.3"E
https://goo.gl/maps/uoPGA แผนที่แสดงตำแหน่ง น้ำตกผาสวรรค์ บน Google maps
https://goo.gl/maps/OYrXV แผนที่แสดงตำแหน่ง น้ำตกผาสวรรค์ บน Google maps - Terrain

ข้อมูลการท่องเที่ยวน้ำตกผาสวรรค์โดยสังเขป | Kanchanaburi.co
http://www.kanchanaburi.co/th/specific-place/น้ำตกผาสวรรค์/ น้ำตกผาสวรรค์
น้ำตกผาสวรรค์ เป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ และมีความสวยงามมาก อยู่ในป่าลึกท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยต้นไม้หนาแน่นโดยรอบ นอกจากความยิ่งใหญ่สวยงามของน้ำตกที่ดึงดูดให้คนมาค้นหา เส้นทางมายังน้ำตกผาสวรรค์ เป็นอีกหนึ่งสิ่งเร้าใจที่ท้าทาย คนที่ชอบผจญภัย พิชิตความลำบาก ต่างอยากจะมาพิสูจน์ความอึด ด้วยการลุยป่า ฝ่าโคลน จึงเป็นสถานที่เที่ยวที่เหมาะสำหรับขาลุย รักการเที่ยวน้ำตก ชอบผจญภัย และการเดินป่า เส้นทางรถที่เข้าไปยังน้ำตกยังเป็นที่ถูกใจสำหรับนักท่องเที่ยวแบบออฟโร้ด คนขับรถประเภทลุยป่า และโฟวิว เพราะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างวิบาก โหดต่อการเดินทาง ท้าทายผู้กล้ามากมายให้มาหาประสบการณ์

น้ำตกผาสวรรค์ ตั้งอยู่ในเขตหน่วยพิทักษ​์ป่าน้ำตกผาสวรรค์ ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอทองผาภูมิ เป็นน้ำตกที่มีต้นน้ำจากเทือกเขากะลา ซึ่งน้ำที่ไหลไปทางฝั่งตะวันออกจะต่อไปเป็นห้วยแม่ขมิ้น ส่วนฝั่งตะวันตกไหลมาเป็นน้ำตกผาสวรรค์ และไหลต่อเป็นน้ำตกผาตาด ตัวน้ำตกผาสวรรค์ถูกโอบล้อมด้วยป่าที่สมบูรณ์ ใช้เวลาเดินชมน้ำตกจากชั้นล่างไปยังชั้นบนสุดประมาณ 40 นาที

น้ำตกผาสวรรค์เป็นหินปูนขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็นชั้นๆ มีด้วยกันทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นได้ถูกตั้งชื่อไว้อย่างวิจิตรตามภาพป่าหิมพานต์ในวรรณคดี เรียงตามลำดับชั้นคือ ธารสวรรค์ อ่างหินกินรี อ่างถ้ำแก้ว ผาคนธรรม์ ผาเทพบุตร ผาพิรุณ และผาสวรรค์ น้ำตกในชั้นต้นๆ จะมีสายน้ำลดหลั่นกันลงมาเป็นแอ่งตื้นๆ เมื่อขึ้นไปยังชั้นสูงขึ้นไป ตั้งแต่ชั้น 5 ผาเทพบุตร น้ำตกจะแรงขึ้น เพราะตกมาจากผาที่สูงชันขึ้นเรื่อยๆ จนถึงชั้นบนสุดคือ "ผาสวรรค์" เป็นชั้นที่มีชื่อเดียวกับชื่อน้ำตก เป็นหน้าผาสูงที่สุด และเป็นชั้นที่สวยงามอลังการที่สุด สายน้ำที่ตกจากหน้าผา มีความสูงราว 80 เมตร น้ำที่ไหลบ่าทะลักลงมาจากหน้าผาสูง เมื่อกระทบหินด้านล่าง ส่งเสียงคำรามดังก้องป่า จากสายน้ำแตกกระจายฟุ้งเป็นละอองน้ำกระเซ็นไปทั่ว แค่ยืนดูน้ำตกใกล้ๆ ละอองน้ำก็ทำให้เปียกได้

การเดินขึ้นไปยังน้ำตกแต่ละชั้น เป็นทางเดินผ่านป่าเบญจพรรณกึ่งดิบ มีลักษณะโปร่ง ส่วนมากเป็นป่าไผ่ จากทางราบ เส้นทางจะค่อยๆ ไต่ระดับขึ้นไป บางช่วงมีบันไดไม้ให้เดินขึ้น พื้นดินตามทางเดินหากโดนน้ำ มักจะลื่น หากฝนตกควรใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ และควรสวมใส่รองเท้าที่เหมาะสม

บริเวณที่ทำการหน่วยพิทักษ์ป่าน้ำตกผาสวรรค์ อยู่ท่ามกลางป่าที่มีความเป็นธรรมชาติสวยงาม มีลำธารใสไหลผ่าน ร่มรื่น แต่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากนัก มีเฉพาะบ้านพักเจ้าหน้าที่ มีลานกางเต็นท์​ ไม่มีร้านค้า หรือร้านอาหารให้บริการ มีโรงครัวเจ้าหน้าที่แบบเปิดโล่งให้ได้ทำอาหาร ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องเตรียมอาหารและน้ำไปเอง จากจุดกางเต็นท์ขึ้นไปยังตัวน้ำตกผาสวรรค์ ต้องเดินไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จึงจะถึงน้ำตกชั้นแรก เส้นทางเดินไม่ลำบากมาก ป่าโดยรอบส่วนใหญ่ยังคงเป็นป่าไผ่่

ข้อมูลเพิ่มเติม
ช่วงที่เหมาะแก่การเที่ยวน้ำตกผาสวรรค์คือช่วงปลายฝนต้นหนาว เพราะน้ำตกจะไม่แรงมาก การเดินทางก็ไม่ลำบากเท่าหน้าฝน หน้าแล้งการเดินทางสะดวกกว่าตรงไม่ค่อยลื่น และไม่มีโคลนมาก แต่น้ำอาจจะน้อย ทำให้ตัวน้ำตกไม่สวยเท่าที่ควร ควรติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง

เส้นทางไปยังน้ำตกผาสวรรค์ สามารถเดินเท้าจากหน่วยพิทักษ์ป่าน้ำตกผาตาด เป็นระยะทางประมา​ณ 9 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง โดยเดินเลียบป่าริมน้ำตกผาตาด ไปจนถึงชั้นบนสุด ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าไผ่ มีร่มเงาไม้จากป่า ชุ่มชื้น แต่ดินก็ลื่นถ้าเปียกน้ำ ช่วงนี้ทางจะค่อยๆ ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อถึงทางราบด้านบนจะต้องข้ามฝายน้ำ เมื่อออกจากป่าแล้ว เส้นทางจะมาบรรจบกับถนนที่เข้าสู่น้ำตกผาสวรรค์ เส้นทางรถนี้เป็นทางลูกรัง ดูไม่ยากลำบากอะไร แต่ถนนมักจะมีน้ำขัง กลายเป็นบ่อโคลน บางแห่งลึกถึงเข่า และเมื่อพื้นดินเปียก ชุ่มน้ำ ทำให้ลื่นได้ง่าย ควรเตรียมรองเท้าที่พร้อมในการลุยโคลนด้วย

การขับรถเข้าไปยังน้ำตก ควรเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อ มอเตอร์ไซค์วิบาก หรือรถที่มีความพร้อมที่จะลุยทุกสภาวะเท่านั้น และควรติดตั้งวินส์ -Winch (รอกไฟฟ้า หรือรอกทด) หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ในการช่วยฉุดลากรถกรณีรถ ติดอยู่ในบ่อโคลน หรือติดหล่ม เพราะถนนที่ตรงเข้าไปยังน้ำตก เป็นถนนลูกรัง ถ้าเจอฝน หรือช่วงที่มีน้ำขัง ดินอาจเละเป็นบ่อโคลน ในฤดูแล้งถนนก็ยังไม่ค่อยสะดวกสำหรับรถเก๋งทั่วไป 

ข้อแนะนำ
- เส้นทางเข้าถึงตัวน้ำตกมีระยะทาง 13 กิโลเมตร กรณีฝนตกอาจต้องใช้เวลาเดินทางถึง 4-5 ชั่วโมงในการเดินทาง
- ควรสวมเสื้อแขนยาว หรือมีปลอกแขน เพราะระหว่างทางอาจถูกหญ้า กิ่งไม้ หรือต้นไม้มีหนามบาดได้ กางเกงควรเป็นกางเกงขายาวที่ไม่ใช่ยีนส์
- ควรใส่รองเท้าที่เหมาะสมกับการเดินป่า รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าที่ไม่ลื่น ไม่ควรสวมรองเท้าฟองน้ำ ให้ดีควรเตรียมรองเท้าบูธยาง สำหรับลุยโคลนไปด้วย
- ถ้าไปในช่วงฤดูฝน หรือปลายฝน ควรเตรียมเสื้อคลุมฝนไปด้วย การแพ็คกระเป๋าสำหรับเดินทางในช่วงที่ยังมีฝน ควรนำสัมภาระใส่ถุงพลาสติกชั้นหนึ่งก่อนที่จะทำการแพ็คลงกระเป๋า เพื่อเป็นการป้องกันการเปียกอีกชั้นหนึ่ง
- ควรเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเดินป่า เช่นไฟฉาย ยากันยุง แมลง และทาก
- บริเวณที่ทำการอุทยานฯ ไม่มีร้านค้า ร้านอาหารบริการ ควรเตรียมเสบียงและอาหารไปให้พร้อม
- หากเดินทางจากน้ำตกผาตาด สามารถติดต่อจ้างลูกหาบเพื่อช่วยขนสัมภาระ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่จากอุทยานฯ บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าน้ำตกผาตาด เพื่อนำทางและให้ความรู้ระหว่างทางเป็นการศึกษาธรรมชาติ ควรติดต่อล่วงหน้า


วัดห้วยสมจิตร
Coordinates วัดห้วยสมจิตร : 14°42'54.3"N 98°45'18.6"E
https://goo.gl/maps/lbEoH แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดห้วยสมจิตร บน Google maps
https://goo.gl/maps/nHFEi แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดห้วยสมจิตร บน Google maps - Terrain
https://goo.gl/maps/Vwm4m แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดห้วยสมจิตร และ Street View ทางแยกจาก 3204 (กจ.3091) เข้าถนนหมู่บ้าน ไปวัดห้วยสมจิตร
https://goo.gl/maps/ZTHsO แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดห้วยสมจิตร และ Street View ทางเข้าวัดห้วยสมจิตร จากถนนหมุ่บ้าน

[กลับไปด้านบนของหน้า]หมู่ที่ 2 บ้านป่าไม้สะพานลาว ตำบลสหกรณ์นิคม
ทางหลวง 323 → 3204 (กจ.3091)
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยดินโส
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.72362976012562&long=98.74750837683678&zoom=12&map=epsg3857&search=ห้วยดินโส&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยดินโส บน Longdo map (คลิ๊ก สัญญลักษณ์ แม่น้ำ/ลำคลอง)
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.72362976012562&long=98.74750837683678&zoom=12&map=epsg3857&search=ห้วยดินโส&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยดินโส บน Longdo map - Terrain (คลิ๊ก สัญญลักษณ์ แม่น้ำ/ลำคลอง
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ 

ไร่สตรอว์เบอร์รี พอเพลินแคมปิ้ง - Porploen Camping 
สตรอว์เบอรีเป็นผลไม้ตามฤดูกาล ผลผลิตในทองผาภูมิ (ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ตำบลชะแล)ออกประมาณ เดือนตุลามคม - เดือนเมษายน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละปี จึงควรติดตาม / สอบถามช่วงเวลาของผลผลิตสตรอว์เบอรีล่วงหน้าจากเพจ หรือ โทรศัพท์สอบถาม
https://www.facebook.com/PorPloenCamping Porploen Camping | Facebook 
https://www.facebook.com/PorPloenCamping/posts/779383765432586 Photo Post by Porploen Camping onFebruary 8 at 6:01am พอเพลิน แค้มปิ้ง เที่ยวแบบพอเพียง มาที่นี่มีครบจริงๆ��
http://on.fb.me/1DlmMCV Photo Post by Porploen Camping on February 7 at 9:52pm Strawberry Porplorn ไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่ก็ได้กินสตอเบอรรี่ หวาน กรอบอร่อย กินจนฟินเลย 120 บาท
บ้านเลขที่ 97/24 หมู่ 5 ต.สหกรณิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
Coordinates พอเพลินแคมปิ้ง : 14°43'19.5"N 98°46'42.6"E
https://goo.gl/maps/gQdSU แผนที่แสดงตำแหน่ง พอเพลินแคมปิ้ง บน Google maps
https://goo.gl/maps/gQdSU แผนที่แสดงตำแหน่ง พอเพลินแคมปิ้ง และ Street View ทางแยกจาก กจ.309 เข้าถนนท้องถิ่นไป พอเพลินแคมปิ้ง

โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1071020069&Area_CODE=7103 ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว | ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS 
Coordinates โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว : 14°43'33.4"N 98°46'56.7"E
https://goo.gl/maps/1I2Wd แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว บน Google maps
https://goo.gl/maps/hnCS8 แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว และ Street View

น้ำตกวัดสะพานลาว
http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=310032&random=1431019172187 น้ำตกวัดสะพานลาว | สถ.ชวนเที่ยว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
น้ำตกสะพานลาว อยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านสะพานลาว อยู่ห่างจากน้ำตกรอยช้างเผือกประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในตำบลสหกรณ์นิคม
Coordinates น้ำตกวัดสะพานลาว :

วัดสะพานลาวประชาสรรค์
Coordinates วัดสะพานลาวประชาสรรค์ : 14°43'39.0"N 98°47'23.6"E
https://goo.gl/maps/YX9kg แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดสะพานลาวประชาสรรค์ บน Google maps
https://goo.gl/maps/gmP6H แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดสะพานลาวประชาสรรค์ และ Street View

[กลับไปด้านบนของหน้า]บ้านเนินสวรรค์ หมู่ที่ 2 บ้านป่าไม้สะพานลาว ตำบลสหกรณ์นิคม
ทางหลวง 323 → 3204 (กจ.3091)
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


จุดชมวิวเนินสวรรค์ หน่วยพิทักษ์อุทยานฯเขื่อนศรีนครินทร์ ที่ ศร.11 (เนินสวรรค์)
Coordinates จุดชมวิวเนินสวรรค์ : 14°44'25.8"N 98°49'00.3"E
https://goo.gl/maps/l2c0I แผนที่แสดงตำแหน่ง จุดชมวิวเนินสวรรค์ บน Google maps
https://goo.gl/maps/gn5yI แผนที่แสดงตำแหน่ง จุดชมวิวเนินสวรรค์ บน Google maps : Terrain
https://goo.gl/maps/dvxxD แผนที่แสดงตำแหน่ง จุดชมวิวเนินสวรรค์ และ Street View


ด่านป่าไม้ หน่วยพิทักษ์อุทยานฯเขื่อนศรีนครินทร์ ที่ ศร.11 (เนินสวรรค์)
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1039 อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
Coordinates ด่านป่าไม้ หน่วยพิทักษ์อุทยานฯเขื่อนศรีนครินทร์ ที่ ศร.11 (เนินสวรรค์) : 14°44'27.5"N 98°49'01.6"E
https://goo.gl/maps/Rhlu4 แผนที่แสดงตำแหน่ง ด่านป่าไม้ หน่วยพิทักษ์อุทยานฯเขื่อนศรีนครินทร์ ที่ ศร.11 (เนินสวรรค์) บน Google maps
https://goo.gl/maps/mSqHY แผนที่แสดงตำแหน่ง ด่านป่าไม้ หน่วยพิทักษ์อุทยานฯเขื่อนศรีนครินทร์ ที่ ศร.11 (เนินสวรรค์) และ Street View


ทางแยก ซ้ายไปโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ขวาไป วัดป่าถ้ำภูเตย โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย และน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
Coordinates ทางแยก ซ้ายไปโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ขวาไป วัดป่าถ้ำภูเตย โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย และน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น : 14°44'28.5"N 98°49'13.0"E
https://goo.gl/maps/KQKzc แผนที่แสดงตำแหน่ง ทางแยกไปบ้านเหมืองสองท่อ และไปภูเตย บน Google maps
https://goo.gl/maps/kOGz9 แผนที่แสดงตำแหน่ง ทางแยกไปบ้านเหมืองสองท่อ และไปภูเตย และ Street View

เขาบ่อแร่
http://th.geoview.info/khao_bo_rae,8456119 Khao Bo Rae is a mountain and is located in Kanchanaburi, Thailand. The estimate terrain elevation above seal level is 690 metres. Variant forms of spelling for Khao Bo Rae or in other languages: Khao Bo Rae, เขาบ่อแร่ (th), Khao Bo Rae, khea bxræ, เขาบ่อแร่.
Latitude: 14°45'26.6"
Longitude: 98°49'24.5"
Coordinates เขาบ่อแร่ : 14°45'26.6" 98°49'24.5"
https://goo.gl/maps/xr8Kx แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาบ่อแร่ บน Google maps
https://goo.gl/maps/GixWM แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาบ่อแร่ บน Google maps : Terrain

เขาพระฤาษี
Coordinates เขาพระฤาษี : Data pending

ป่าชุมชน : ป่าเขาพระฤาษี และป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่หนึ่ง
https://www.facebook.com/pages/ป่าชุมชน-สหกรณ์นิคม/546699025444070 ป่าชุมชน สหกรณ์นิคม | Facebook
https://www.facebook.com/546699025444070/photos/pcb.618869554893683/618869341560371/?type=1 โครงการป่าชุมชน ตำบลสหกรณ์นิคม
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระฤาษี และป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่หนึ่ง
บ้านสหกรณ์นิคม ตำบลสหกรณ์นิคม ตำบลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
พื้นที่ 1,624 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
โดย กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
https://www.facebook.com/546699025444070/photos/pcb.652788448168460/652788081501830/?type=1 กฏระเบียบป่าชุมชนตำบลสหกรณ์นิคม ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ | ป่าชุมชน สหกรณ์นิคม | Facebook

แหล่งแร่บ่อใหญ่
http://www.dmr.go.th/download/Lead-zinc%20ore.pdf แหล่งแร่ตะกั่ว สังกะสี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.web.greenworld.or.th/sites/default/files/10327804703_cd724f0814_b.jpg แผนที่ 3: แผนที่แหล่งแร่ตะกั่ว สังกะสี บริเวณอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
คัดลอกจาก แหล่งแร่ตะกั่ว สังกะสี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี. หน้า 5
ข้อมูลโครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เบื้องต้น เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี (แร่ตะกั่ว สังกะสี) บริเวณอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี. เริ่มโครงการปี 2554 โดยกรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) ว่าจ้างศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.web.greenworld.or.th/greenworld/population/2321 ข่าวสิ่งแวดล้อม : เรื่องจากพลเมือง
แผนที่ระวางทวาย ตะกั่วที่คลิตี้ กพร. และ ทธ. เสนอเดินหน้าต่อ
เรื่อง โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่, 16 ตุลาคม 2556
25 ต.ค. 2556 | โดย webmaster
Coordinates เขาบ่อแร่ : 14°45'39.0"N 98°49'07.0"E
https://goo.gl/maps/lndGd แผนที่แสดงตำแหน่ง แหล่งแร่บ่อใหญ่ บน Google maps
https://goo.gl/maps/HE5nI แผนที่แสดงตำแหน่ง แหล่งแร่บ่อใหญ่ บน Google maps : Terrain

บ่อน้อย
Coordinates เขาบ่อแร่ : 14°45'26.6" 98°49'24.5"
https://goo.gl/maps/Bb0YL แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาบ่อแร่ บน Google maps
https://goo.gl/maps/gkOhR แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาบ่อแร่ บน Google maps : Terrain

แหล่งแร่บ่อน้อย
http://www.dmr.go.th/download/Lead-zinc%20ore.pdf แหล่งแร่ตะกั่ว สังกะสี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.web.greenworld.or.th/sites/default/files/10327804703_cd724f0814_b.jpg แผนที่ 3: แผนที่แหล่งแร่ตะกั่ว สังกะสี บริเวณอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
คัดลอกจาก แหล่งแร่ตะกั่ว สังกะสี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี. หน้า 5
ข้อมูลโครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เบื้องต้น เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี (แร่ตะกั่ว สังกะสี) บริเวณอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี. เริ่มโครงการปี 2554 โดยกรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) ว่าจ้างศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.web.greenworld.or.th/greenworld/population/2321 ข่าวสิ่งแวดล้อม : เรื่องจากพลเมือง
แผนที่ระวางทวาย ตะกั่วที่คลิตี้ กพร. และ ทธ. เสนอเดินหน้าต่อ
เรื่อง โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่, 16 ตุลาคม 2556
25 ต.ค. 2556 | โดย webmasterหมู่ที่ 5 บ้านภูเตย ตำบลชะแล
บ้านภูเตยตั้งอยู่ในเขตตำบลชะแล สามารถเดินทางเข้าถึงได้หลายเส้นทาง
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

1. เส้นทาง ทางหลวง 323 → กจ.3091 → กจ.6092
      https://goo.gl/maps/qhA9Cจุดเริ่มต้นจากแยกแก่งเสี้ยนอำเภอเมืองกาญจนบุรี
      แยกแก่งเสี้ยน → ไทรโยคน้อย → ไทรโยคใหญ่ → ต.ลิ่นถิ่น → เลี้ยวขวาเข้าบ้านสหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ →
      ผ่านบ้านป่าไม้สะพานลาว → จุดชมวิวเนินสวรรค์ หน่วยฯเนินสวรรค์ → บ้านเนินสวรรค์ → บ้านภูเตย
2. เส้นทาง ทางหลวง 323 → กจ.3087 → กจ.6092
      https://goo.gl/maps/upFHI จุดเริ่มต้นจากแยกแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี
      แยกแก่งเสี้ยน → ไทรโยคน้อย → ไทรโยคใหญ่ → ต.ลิ่นถิ่น → ต.หินดาด → ต.ท่าขนุน → ต.ชะแล →
      เลี้ยวขวาไปบ้านทิพุเย → บ้านทุ่งนางครวญ → บ้านเหมืองสองท่อ → หน่วยจัดการต้นน้ำลำคลองงู → บ้านภูเตย
3. เส้นทาง ทางหลวง 323 → 3500 → 3199 → กจ.6043 → กจ.6092
      https://goo.gl/maps/43Z0H จุดเริ่มต้นจากแยกแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี
      แยกแก่งเสี้ยน → ลาดหญ้า → เลี้ยวซ้ายไปเขาชนไก่ → กรมทหารพรานที่ 14 ค่ายทหารพรานลาดหญ้า →
      เขื่อนท่าทุ่งนา → เข้าทางไปที่ทำการเขื่อนศรีนครินทร์ → เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานแม่น้ำแควใหญ่ →
      เลี้ยวซ้ายไปถ้ำพระธาตุ → น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น → บ้านปากเหมือง → เลี้ยวขวาเข้าภูเตย
4. เส้นทาง ทางหลวง 323 → กจ.3199 →แพขนานยนต์ข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ → กจ.6092
      https://goo.gl/maps/KuBOC จุดเริ่มต้นจากแยกแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี
      แยกแก่งเสี้ยน → ลาดหญ้า → เลี้ยวซ้ายไปเขาชนไก่ → กรมทหารพรานที่ 14 ค่ายทหารพรานลาดหญ้า →
      เขื่อนท่าทุ่งนา → บ้านท่ากระดาน → บ้านโป่งหวาย → บ้านปากนาสวน → บ้านปลานนาสวน → บ้านดงเสลา →
      เลี้ยวซ้ายไปท่าขนานยนต์ (ท่าองสิต) → ท่าขนานยนต์ (ท่ากำนันติ๊ด) → บ้านปากเหมือง → เลี้ยวขวาไปบ้านภูเตย


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยองเผาะ
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.76787080524413&long=98.86575624346733&zoom=14&map=epsg3857&search=ห้วยองเผาะ&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยองเผาะ บน Longdo map
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.76787080524413&long=98.86575624346733&zoom=14&map=epsg3857&search=ห้วยองเผาะ&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยองเผาะ บน Longdo map - Terrain

ห้วยคลองงู
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.788787232367861&long=98.89843761920929&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยคลองงู&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่งโดยประมาณ ห้วยคลองงูตอนล่าง บน Longdo maps
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.789968503013409&long=98.93271625041962&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยคลองงู&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่งโดยประมาณ ห้วยคลองงูตอนล่าง บน Longdo maps - Terrain
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1406%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง.jpg ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
Coordinates ลำงู : 14°46'23.0"N 98°53'08.4"E
https://goo.gl/maps/wxbQg แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยคลองงู บน Google maps
https://goo.gl/maps/sWla0 แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยคลองงู บน Google maps : Terrain

ทางเข้าบ้านภูเตย วัดป่าถ้ำภูเตย โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย ผ่านทางบ้านเนินสวรรค์ (หากมาจากเมืองกาญจน์ เข้าทางสหกรณ์นิคมใกล้กว่า)
Coordinates ทางเข้าบ้านภูเตย วัดป่าถ้ำภูเตย โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย ผ่านทางบ้านเนินสวรรค์ : 14°42'54.5"N 98°51'17.8"E
https://goo.gl/maps/QfaOn แผนที่แสดงตำแหน่ง ทางเข้าบ้านภูเตย วัดป่าถ้ำภูเตย โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย ผ่านทางบ้านเนินสวรรค์ บน Google maps
https://goo.gl/maps/A6dJQ แผนที่แสดงตำแหน่ง ทางเข้าบ้านภูเตย วัดป่าถ้ำภูเตย โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย ผ่านทางบ้านเนินสวรรค์ และ Street View

วัดป่าถ้ำภูเตย
Coordinates วัดป่าถ้ำภูเตย : 14°44'28.5"N 98°49'13.0"E
https://goo.gl/maps/Wfd5m แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดป่าถ้ำภูเตย บน Google maps
https://goo.gl/maps/8cbgX แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดป่าถ้ำภูเตย และ Street View ซุ้มประตูทางเข้าวัดป่าถ้ำภูเตย

โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1071020091&Area_CODE=7103 ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย | ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS | กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Coordinates โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย : 14°44'35.1"N 98°52'12.5"E
https://goo.gl/maps/6xWjr แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย บน Google maps
https://goo.gl/maps/wZ3vJ แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย และ Street View


ททท.กาญจน์ชวนเที่ยวไร่สตรอว์เบอร์รี ที่ภูเตย ท... 
https://plus.google.com/photos/+TATKanchanaburi/albums/6113694064532095073


ไร่สตรอเบอรี่ บ้านภูเตย - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว/ไร่สตรอเบอรี่-บ้านภูเตย--6638 ไร่สตรอเบอรี่ บ้านภูเตย
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :
ไร่สตอว์เบอร์รี่ บ้านภูเตย อ.ทองผาภูมิ อยู่บนทางหลวงชนบทหมายเลข กจ.6092... สวนสตอว์เบอร์รี่จะอยู่ระหว่าง สถานีอนามัยภูเตย กับโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ผลผลิตจะออกในช่วงเดือนตุลาคมถึงเมษายนของทุกปี
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุรชาติ ปวนะฤทธิ์ โทร 08 4384 1463 เนื่องจากพื้นที่ห่างไกลสัญญาณ อาจสอบถามได้ที่ คุณทิวาพร ศรีวรกุล ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ โทร 08 1857 2500


สตรอว์เบอร์รีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
https://www.facebook.com/abookofstrawberry สตรอว์เบอร์รีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | Facebook
"สตรอว์เบอร์รีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" เป็นหนังสือภาพเสริมความรู้ ซึ่งรวบรวมประสบการณ์ของนักวิชาการและเกษตรกร ที่ร่วมกันทำงานมาตลอดระยะเวลา ๔ ปี ใน "โครงการส่งเสริมสตรอว์เบอร์รีในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ที่เกิดขึ้นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสตรอว์เบอร์รีหลากหลายแง่มุม ผ่านตัวอักษรประกอบภาพ ให้เกษตรกร นักศึกษา และทุกคนที่สนใจ ท่องเข้าไปในดินแดนแห่ง "สตรอว์เบอร์รีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"
http://www.instagram.com/a_book_of_strawberry a_book_of_strawberry | Instagram หนังสือภาพเสริมความรู้ "สตรอว์เบอร์รีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"
โทรศัพท์ 66(0)2-7877240
E-mail : iamstrawberrybook@hotmail.com

สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน80
https://www.facebook.com/pages/สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน80/447184872104701
สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน80 | Facebook

ไร่ภูเตย เกษตรอินทรีย์ สตรอว์เบอร์รีปลอดสาร - "ภูเตย สตรอเบอรี" บ้านภูเตย ตำบลชะแล (หากมาจากเมืองกาญจน์ เข้าทางสหกรณ์นิคมใกล้กว่า)
สตรอว์เบอรีเป็นผลไม้ตามฤดูกาล ผลผลิตในทองผาภูมิ (ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ตำบลชะแล)ออกประมาณ เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละปี จึงควรติดตาม / สอบถามช่วงเวลาของผลผลิตสตรอว์เบอรีล่วงหน้าจากเพจ หรือ โทรศัพท์สอบถาม
https://www.facebook.com/pages/ไร่ภูเตย/282038228654391 ไร่ภูเตย | Facebook
http://on.fb.me/1GuqdgM Photos by ภูเตย สตรอเบอรี่ on March 5, 2015
http://on.fb.me/1A2mnDw ตำแหน่งที่ตั้งไร่ภูเตยby ภูเตย สตรอเบอรี่ on February 18 at 8:32pm 
http://youtu.be/WGj0Q_C1LVo Spot 30s ขุมทรัพย์ใต้แผ่นดิน ตอนที่ 10 มนต์รักสตรอเบอรี่ by ALLWORKTV , published on Mar 3, 2015
http://on.fb.me/1Hf4PKb Photos by ขุมทรัพย์ใต้แผ่นดิน on March 3, 2015
http://goo.gl/9GujxR ภาพนามบัตร
จำหน่ายต้นไหลและผลสดสตรอเบอรี ต. ชะแล อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี  อยู่หลังโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย
สุนันท์ เขตรบ้าน โทร 098 4457909
บ้านเลขที่ 17/13 หมู่ 5 บ้านภูเตย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โทรศัพท์ คุณสุนันท์ เขตรบ้าน 098-4457909 , 098-5189120
https://goo.gl/maps/uljUq แผนที่แสดงเส้นทางจาก ทางเข้าสหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ ไป ไร่ภูเตย เกษตรอินทรีย์ สตรอว์เบอรีปลอดสาร ระยะทางประมาณ 34.4 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม. 40 นาที
Coordinates ไร่ภูเตย เกษตรอินทรีย์ สตรอเบอรีปลอดสาร : 14°44'34.3"N 98°52'04.8"E
https://goo.gl/maps/JNsiH แผนที่แสดงตำแหน่ง ไร่ภูเตย เกษตรอินทรีย์ สตรอเบอรีปลอดสาร บน Google maps
https://goo.gl/maps/8cbgX แผนที่แสดงตำแหน่ง ไร่ภูเตย เกษตรอินทรีย์ สตรอเบอรีปลอดสาร และ Street View ทางเข้าที่ซุ้มประตูวัดป่าถ้ำภูเตย

ไร่สตรอว์เบอร์รี ลุงชาติ (คุณสุรชาติ ปวนะฤทธิ์) บ้านภูเตย ตำบลชะแล (หากมาจากเมืองกาญจน์ เข้าทางสหกรณ์นิคมใกล้กว่า)
สตรอว์เบอรีเป็นผลไม้ตามฤดูกาล ผลผลิตในทองผาภูมิ (ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ตำบลชะแล)ออกประมาณ เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละปี จึงควรติดตาม / สอบถามช่วงเวลาของผลผลิตสตรอว์เบอรีล่วงหน้าจากเพจ หรือ โทรศัพท์สอบถาม
https://youtu.be/Oap6zzwdyzk Family News Today | สุขหรรษา : พาเที่ยวไร่สตรอเบอร์รี่ ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี | 30-01-58 by ครอบครัวข่าว3 , published on Jan 30, 2015
https://youtu.be/TEr08IZ8y4w เทป3 15มีค57 สตรอเบอรี่ ทองผาภูมิ by Bodin Sukkua , published on Mar 23, 2014
http://on.fb.me/1cvhtVa ชวนไปชิมสตอเบอรี่ ที่ทองผาภูมิ | TAT Facebook Album
กระบวนการปลูกแบบอินทรีย์ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ดีต่อสุขภาพทั้งผู้ปลูกและผู้รับประทาน ใครที่ชอบสตอเบอรี่สดๆสีแดงสวยๆหน้าตาน่ารัก เก็บเองจากต้นมาลองลิ้มชิมรสกันได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม จนถึงเดือนเมษายน
โทรศัพท์ คุณสุรชาติ ปวนะฤทธิ์ 084-3841463
http://goo.gl/jThXAo ภาพสตรอเบอรี่ และสติ๊กเกอร์ ไรสตรอเบอรี่ ลุงชาติ
https://www.facebook.com/kongkit.intasan/posts/824001660970295 Photos by Kongkit Intasan on Saturday, March 07, 2015 at 3:38pm
บ้านภูเตย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
https://goo.gl/maps/QpZg9 แผนที่แสดงเส้นทางจาก ทางเข้าสหกรณ์นิคม ไป ไร่สตรอร์เบอรี่ ลุงชาติ ระยะทางประมาณ 34.9 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม. 41 นาที
Coordinates ไร่สตรอร์เบอร์รี ลุงชาติ (คุณสุรชาติ ปวนะฤทธิ์) : 14°44'54.1"N 98°52'03.4"E - 14.748369, 98.867615
https://goo.gl/maps/mqym7 แผนที่แสดงตำแหน่ง ไร่สตรอร์เบอร์รี ลุงชาติ (คุณสุรชาติ ปวนะฤทธิ์) บน Google maps
https://goo.gl/maps/QG4mr แผนที่แสดงตำแหน่ง ไร่สตรอร์เบอร์รี ลุงชาติ และ Street View ทางเข้าไร่สตรอร์เบอร์รี ลุงชาติ (คุณสุรชาติ ปวนะฤทธิ์) 

ไร่สตรอว์เบอร์รี จำลอง คำอุดม บ้านภูเตย ตำบลชะแล (หากมาจากเมืองกาญจน์ เข้าทางสหกรณ์นิคมใกล้กว่า)
สตรอว์เบอรีเป็นผลไม้ตามฤดูกาล ผลผลิตในทองผาภูมิ (ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ตำบลชะแล)ออกประมาณ เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละปี จึงควรติดตาม / สอบถามช่วงเวลาของผลผลิตสตรอว์เบอรีล่วงหน้าจากเพจ หรือ โทรศัพท์สอบถาม
http://www.mcot.net/site/streaming?id=54ffec71be0470760f8b45f4&type=video# หอมแผ่นดิน Part1 ตอน สตรอว์เบอร์รี ผลัดถิ่น - จำลอง คำอุดม เกษตรกรสวนสตรอว์เบอร์รีอินทรีย์ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี.- 08.03.2015 วันที่ออกอากาศ : 8 มี.ค. 2558 20:11
http://www.mcot.net/site/streaming?id=54ffec8dbe047083108b45f1&type=video#.VVDXeo6qqko หอมแผ่นดิน Part2 ตอน สตรอว์เบอร์รี ผลัดถิ่น - จำลอง คำอุดม เกษตรกรสวนสตรอว์เบอร์รีอินทรีย์ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี.- 08.03.2015 วันที่ออกอากาศ : 8 มี.ค. 2558 20:12
https://youtu.be/qo3bi_g2w_4 หอมแผ่นดิน ตอน สตรอว์เบอร์รีพลัดถิ่น 8 มีนาคม 2558 by หอมแผ่นดิน โมเดิร์นไนน์ , published on Mar 11, 2015
หอมแผ่นดิน ตอน...สตรอว์เบอร์รีพลัดถิ่น ออกอากาศ 8 มีนาคม 2558 
เรื่องราวเกี่ยวกับคนพลัดถิ่น จำลอง คำอุดม ที่หันเหชีวิตจากการเปลี่ยนจากากรทำพืชไร่­มาทำสตรอว์เบอร์รีอินทรีย์พลัดถิ่นที่ บ้านภูเตย อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
https://www.facebook.com/hompandin/posts/837445776334835 Photos by หอมแผ่นดิน on March 3 at 3:46pmหอมแผ่นดินสัปดาห์นี้ จำลอง คำอุดม จะพาทุกท่านมาพบกับการเดินทางของสตรอว์เบอร์รีที่ใครต่างพากันคิดว่าปลูกได้แต่ทางภาคเหนือหรือทางพื้นที่อากาศเย็นสดชื่น แต่ทางภาคตะวันตก ที่บ้านภูเตย อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ที่แห่งนี้ก็ปลูกสตรอว์เบอร์รีอินทรีย์ได้เช่นกัน ความพยายามที่จะปลูกสตรอว์เบอร์รีอินทรีย์ของจำลองใช้เวลามากน้อยขนาดไหน อะไรที่เป็นอุปสรรคสำคัญ ติดตามหอมแผ่นดิน ตอน...สตรอว์เบอร์รีพลัดถิ่น ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 8 มี.ค.2558 เวลา 20.10 น.ทางช่องเก้าโมเดิร์นไนน์ทีวี ห้ามพลาดอีกแล้วค่ะ
https://www.facebook.com/people/นายจำลอง-คำอุดม/100003196998999 นายจำลอง คำอุดม | Facebook
Coordinates ไร่สตเรว์เบอร์รี จำลอง คำอุดม : Data pending

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านภูเตย ตำบลชะแล
Coordinates โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านภูเตย ตำบลชะแล  : 14°45'10.2"N 98°51'51.4"E
https://goo.gl/maps/IqEC2 แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านภูเตย ตำบลชะแล บน Google maps
https://goo.gl/maps/k8uJ3 แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านภูเตย ตำบลชะแล และ Street View

วัดถ้ำใหญ่ไตรวิเวก
Coordinates วัดถ้ำใหญ่ไตรวิเวก  : 14°45'52.5"N 98°51'44.7"E
https://goo.gl/maps/c8MTE แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดถ้ำใหญ่ไตรวิเวก บน Google maps
https://goo.gl/maps/zhs9A แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดถ้ำใหญ่ไตรวิเวก และ Street View ทางแยกจาก กจ.6092 ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านภูเตย เข้าถนนท้องถิ่น → วัดถ้ำใหญ่ไตรวิเวก


น้ำตกห้วยองเผาะ หรือ น้ำตกภูเตย
http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E11157209/E11157209.html ++++++++สดชื่น ชุ่มฉ่ำเดินย่ำ 2 น้ำตก จากผืนป่าต้นน้ำแห่งดินแดนตะวันตกกาญจนบุรี (น้ำตกภูเตย + น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น)+++++++ by chartchy 5 ต.ค. 54 12:30:30
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.76787080524413&long=98.86575624346733&zoom=13&map=epsg3857&search=Huai Ong Pho&locale=en แผนที่แสดงตำแหน่งโดยประมาณ ห้วยองเผาะ บน Longdo maps
Coordinates น้ำตกห้วยองเผาะ หรือ น้ำตกภูเตย : 14°45'49.4"N 98°53'25.9"E
https://goo.gl/maps/t9oWa แผนที่แสดงตำแหน่งโดยประมาณ น้ำตกห้วยองเผาะ บน Google maps
https://goo.gl/maps/U1XZh แผนที่แสดงตำแหน่งโดยประมาณ น้ำตกห้วยองเผาะ บน Google maps : Terrain

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.6 (พุเตย) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
Coordinates หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.6 (พุเตย) : 14°45'18.3"N 98°51'38.6"E
https://goo.gl/maps/zqONk แผนที่แสดงตำแหน่ง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.6 (พุเตย) บน Google maps
https://goo.gl/maps/xrdlL แผนที่แสดงตำแหน่ง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.6 (พุเตย) และ Street View

เขาองเผาะ
http://th.geoview.info/khao_ong_pho,1153253 Khao Ong Pho is a mountain and is located in Kanchanaburi, Thailand. The estimate terrain elevation above seal level is 759 metres. Variant forms of spelling for Khao Ong Pho or in other languages: Khao Huai Yongpho, Khao Huai Ongpho, Khao Ong Pho, เขาองเผาะ (th), เขาห้วยองเผาะ (th), Khao Huai Ongpho, Khao Huai Yongpho, Khao Ong Pho, khea hwy xng pheaa, khea xng pheaa, เขาห้วยองเผาะ, เขาองเผาะ.
Latitude: 14°46'41.48"
Longitude: 98°51'18.21"
Coordinates เขาองเผาะ : 14°46'41.5"N 98°51'18.2"E
https://goo.gl/maps/JeMVx แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาองเผาะ บน Google maps
https://goo.gl/maps/jWwkN แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาองเผาะ บน Google maps : Terrain
https://goo.gl/maps/N6f40 แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาองเผาะ และ Street View

[กลับไปด้านบนของหน้า]บ้านเขาพระอินทร์ หมู่ที่ 5 บ้านภูเตย ตำบลชะแล
ทางหลวง 3183 (กจ.6092)
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบห้วยลำคลองงู เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันตก และอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

ห้วยงูใหญู่
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=15.106942424675571&long=98.75094562768936&zoom=12&map=epsg3857&search=ห้วยงูใหญ่&locale=th  แผนที่แสดงตำแหน่งโดยประมาณ ห้วยงูใหญ่ (ห้วยลำคลองงูตอนบน) บน Longdo maps
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=15.106942424675571&long=98.75094562768936&zoom=12&map=epsg3857&search=ห้วยงูใหญ่&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่งโดยประมาณ ห้วยงูใหญ่ (ห้วยลำคลองงูตอนบน) บน Longdo maps - Terrain

ห้วยงูเล็กู่
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=15.095057514249891&long=98.72599169611931&zoom=12&map=epsg3857&search=ห้วยงูเล็ก&locale=th  แผนที่แสดงตำแหน่งโดยประมาณ ห้วยงูเล็ก (ห้วยลำคลองงูตอนบน) บน Longdo maps
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=15.095057514249891&long=98.72599169611931&zoom=12&map=epsg3857&search=ห้วยงูเล็ก&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่งโดยประมาณ ห้วยงูเล็ก (ห้วยลำคลองงูตอนบน) บน Longdo maps - Terrain

ห้วยลำคลองงู
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.944306745987946&long=98.81258949637413&zoom=11&map=epsg3857&search=ห้วยลำคลองงู&locale=th  แผนที่แสดงตำแหน่งโดยประมาณ ห้วยลำคลองงูตอนกลาง บน Longdo maps
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.944306745987946&long=98.81258949637413&zoom=11&map=epsg3857&search=ห้วยลำคลองงู&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่งโดยประมาณ ห้วยลำคลองงูตอนกลาง บน Longdo maps - Terrain

ห้วยคลองงู
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.788787232367861&long=98.89843761920929&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยคลองงู&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่งโดยประมาณ ห้วยคลองงู (ห้วยลำคลองงูตอนล่าง) บน Longdo maps
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.789968503013409&long=98.93271625041962&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยคลองงู&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่งโดยประมาณ ห้วยคลองงู (ห้วยลำคลองงูตอนล่าง) บน Longdo maps - Terrain

ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1406%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ  ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ที่ อง.1 (เขาพระอินทร์)
ทางหลวง 3183 (กจ.6092)

http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=9127 อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
http://park.dnp.go.th/dnp/ptamap/9127map020411_110808.jpg แผนที่เส้นทางและที่ตั้งหน่วยต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติลำคลองงู
http://park.dnp.go.th/dnp/ptaarea/9127area060611_135016.jpg ผังบริเวณ หน่วยเขาพระอินทร์ มีลานกางเต้นท์ ห้องน้ำ และร้านสวัสดิการ
เส้นทางที่ 1จาก ทางเข้าสหกรณ์นิคม - บ้านสะพานลาว - หน่วยพิทักษ์ฯ อง.1 เขาพระอินทร์ ประมาณ 43.6 ก.ม., 1 ช.ม. 42 นาที
https://goo.gl/maps/XZcBF แผนที่แสดงเส้นทางจากทางเข้าสหกรณ์นิคม - บ้านสะพานลาว - หน่วยพิทักษ์ฯ อง.1 เขาพระอินทร์
เส้นทางที่ 2 จาก ทางเข้าสหกรณ์นิคม - ทางแยก 323 / 3272 - หน่วยพิทักษ์ฯ อง.1 เขาพระอินทร์ ประมาณ 75.9 ก.ม., 2 ช.ม.
https://goo.gl/maps/bdgue แผนที่แสดงเส้นทางจาก ทางเข้าสหกรณ์นิคม - ทางแยก 323 / 3272 - แยกเข้าบ้านทิพุเย - หน่วยพิทักษ์ฯ อง.1 เขาพระอินทร์
Coordinates หน่วยพิทักษ์ฯ อง.1 เขาพระอินทร์ : 14°49'07.7"N 98°50'22.7"E
https://goo.gl/maps/C6yju แผนที่แสดงตำแหน่ง หน่วยพิทักษ์ฯ อง.1 เขาพระอินทร์ บน Google maps
https://goo.gl/maps/GJWkh แผนที่แสดงตำแหน่ง ทางเข้าหน่วยพิทักษ์ฯ อง.1 เขาพระอินทร์ และ Street View
https://goo.gl/maps/wD2Le แผนที่แสดงตำแหน่ง ทางเข้าหน่วยพิทักษ์ฯ อง.1 เขาพระอินทร์ และ Street View

ข้อมูลการท่องเที่ยวหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ที่ อง.1 (เขาพระอินทร์) โดยละเอียด
http://www.kanchanaburi.co/th/specific-place/หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ-ลง.1-เขาพระอินทร์/ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ลง.1 เขาพระอินทร์
นักท่องเที่ยวที่มายังหน่วยพิทักษ์ฯ เขาพระอินทร์นี้ จะเป็นนักท่องเที่ยวที่ติดต่อเจ้าหน้าที่ไว้เพื่อให้พานำชม ถ้ำและน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติลำคลองงู ได้แก่ ถ้ำเสาหิน ถ้ำนกนางแอ่น ถ้ำน้ำตก ถ้ำเวิล์ดคัพ ถ้ำใหญ่ ส่วนใหญ่นิยมจัดทริปมาค้างแรมแบบ 2 วัน 1 คืน (หรือ 3 วัน 2 คืน) โดยวันแรกจะเที่ยวถ้ำเสาหิน และวันที่ 2 เที่ยวถ้ำนกนางแอ่น แต่ละถ้ำใช้เวลาการเดินทางค่อนข้างมาก จึงไม่สามารถไปเที่ยวทั้งสองถ้ำภายในวันเดียวได้ ส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเที่ยวถ้ำอื่นๆ ควรติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ก่อน เพราะบางถ้ำไม่สามารถเปิดให้เข้าชมได้...

สอบถามรายละเอียดได้ที่
อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
ตู้ ปณ. 4 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โทร. 086-1754786, 084-9132381
หรือ ททท. ภาคกลาง เขต 1
โทร. 034-511200 , 034-512500 สายด่วน 1672

ถ้ำเสาหิน
ถ้ำน้ำตก

ถ้ำนกนางแอ่น
ถ้ำเวิลด์คัพ
ถ้ำใหญ่

ถ้ำเสาหิน
http://www.kanchanaburi.co/th/specific-place/หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ-ลง.1-เขาพระอินทร์/ ถ้ำเสาหิน
ถ้ำเสาหิน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวออกแนวผจญภัย สำหรับคนที่ชอบความท้าทาย ตื่นเต้น ลุยบุกป่า ฝ่าความมืดเข้าไปในถ้ำ เพื่อชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ทำให้เกิดเป็นเสาหินที่สูงที่สุดในโลก คนที่จะมาเที่ยวชมควรมีสุขภาพร่่างกายที่พร้อมจะเดินป่า ปีนเขา เพราะเส้นทางค่อนข้างโหด

ถ้ำเสาหิน ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงู อ.สังขละบุรี แต่จุดเริ่มต้นการเดินทางไปยังถ้ำเสาหินจะอยู่คนละที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู (น้ำตกนางครวญ) เป็นหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ลง.1 เขาพระอินทร์ ซึ่งห่างออกไปอีกประมาณ 18 กิโลเมตร

ลักษณะของถ้ำเสาหิน เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ มีธารน้ำไหลทะลุผ่่านถ้ำอยู่ตลอดเวลา เป็นถ้ำปิด มีทางเข้า-ออกทางเดียว ภายในถ้ำจึงมืดมาก ด้านในเป็นห้องโถงใหญ่ มีเพดานสูง มีซอกหลืบซับซ้อน มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม และมีเสาหินที่เกิดจากปฏิมากรรมทางธรรมชาติของหินงอกหินย้อยมาบรรจบกัน กลายเป็นเสาหินที่มีความสูงถึง 62.5 เมตร มีการสำรวจโดยนักสำรวจถ้ำเมื่อปี พ.ศ.2538 พบว่าเป็นเสาหินที่มีความสูงที่สุดในโลก รองลงมาอันดับสองคือเสาหินในประเทศจีน ที่มีความสูง 32 เมตร

การเดินทางเข้าไปในถ้ำต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูก่อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้นำทาง และบอกแนวเส้นทางการเดินเข้าไปภายในถ้ำ โดยนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องสวมชูชีพในการเดินทางด้วย เพราะเป็นทริปที่ต้องลงน้ำ มีไฟฉายแบบคาดศีรษะ นำน้ำและอาหารไปกินระหว่างทางไม่สามารถพักค้างแรมบริเวณถ้ำหรือน้ำตกหน้าถ้ำได้ จึงไม่ต้องนำสัมภาระอื่นที่ไม่จำเป็นไป

ช่วงแรกของการเดินทางเป็นการนั่งรถของเจ้าหน้าที่อุทยานฯ (หรือขับรถเข้าไปได้โดยมีเจ้าหน้าที่นำทาง) ประมาณ 10 กิโลเมตร จากนั้นจะเป็นการเดินเท้าเข้าป่าไปยังบริเวณปากถ้ำ ช่วงเดินเท้านี้มีระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ช่วงแรกเป็นการเดินผ่านป่าโปร่ง ส่วนใหญ่เป็นป่าไผ่ เป็นทางธรรมชาติที่ไม่ได้ทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยว จึงมีต้นไม้และกิ่งไม้เกะกะตามทางอยู่บ้าง ตามเส้นทางอาจจะได้พบ แมลง หายาก สัตว์ป่า ต้นไม้พรรณไม้แปลกตานานาชนิด เช่นต้นปรงขนาดสูงใหญ่ ดอกไม้ป่าแปลกๆ เห็ดต่างๆ ซึ่งถือเป็นการเดินศึกษาธรรมชาติไปด้วย จากนั้นก็เป็นการเดินลงไปในหุบเขา ไต่ตามโขดหินบ้าง ลุยป่าบ้าง ช่วงนี้เป็นระยะทางยาว ที่ต้องใช้ความระมัดระวัง เพราะบางช่วงหินมีขนาดใหญ่ ต้องค่อยๆ ปีนป่าย และระวังหินบาดมือด้วย เมื่อพ้นมาแล้วจึงจะพบลำธารใสเย็น เป็นน้ำตกขนาดย่อมๆ ซึ่งเป็นน้ำที่ไหลออกมาจากถ้ำ กลายเป็นธารน้ำของลำคลองงู จะเล่นน้ำกันก่อนเดินเข้าถ้ำก็ได้ จากนั้นก็ต้องเดินสวนลำธารน้ำไปจนถึงปากถ้ำ ซึ่งบริเวณหน้าถ้ำก็ยังมีแอ่งน้ำใสให้เห็น

จากจุดเริ่มต้นเข้าสู่ปากถ้ำนี้เองเป็นจุดที่ตื่นเต้น ท้าทาย เพราะจะต้องว่ายทวนกระแสน้ำเข้าไปภายในถ้ำอันมืดมิด มีเพียงไฟฉายคาดศีรษะคอยให้แสงนำทาง เมื่อเปิดไฟฉาย แมลงต่างๆ จะมาเล่นไฟ ทำให้รบกวนใบหน้า บางคนอาจใส่หมวกแก็ปก่อนคาดไฟฉาย เพื่อไม่ให้แมลงตอมเข้าหน้า เริ่มเข้าถ้ำเป็นการว่ายน้ำเข้าไป บางทีกระแสน้ำค่อนข้างแรงก็ต้องไต่ตามเชือกไปบ้าง ลอยคอบ้าง มุดบ้าง ช่วงที่ต้องคอยจับเชือก ระวังอย่าให้หลุดมือ เพราะอาจไหลไปตามกระแสน้ำไปติดตามซอกต่างๆ ได้ การเดินทางไปดูจุดต่างๆ ภายในถ้ำยังต้องมีการปีนป่ายตามผาหิน เลาะตามผนังถ้ำ เพื่อเข้าไปชื่นชมความงดงามตามธรรมชาติ ที่มีทั้งหินที่มีเกิดจากน้ำในถ้ำ ทำให้เกิดเป็นลวดลายที่สวยงามแปลกตา หินงอกหินย้อย ที่ใช้เวลาหลายล้านปีในการเกิดเป็นปฏิมากรรมทางธรรมชาติ และเมื่อมาจนถึงจุดไฮไลท์บริเวณส่วนกลางของถ้ำ คือเสาหินสูงตระหง่านจากพื้นจรดเพดาน ราวกับเป็นเสาหลักค้ำตัวถ้ำเอาไว้ ที่ถือว่าเป็นเสาหินที่สูงที่สุดในโลก จุดนี้หากต้องการถ่ายรูป ต้องช่วยกันส่องไฟฉายไปยังเสาหิน เมื่อได้ชมความงดงามของเสาหินทั้งต้น เวลาออกจากถ้ำ ก็จะออกมาทางเดียวกับทางเข้า พอมาถึงจุดที่เป็นน้ำตก เจ้าหน้าที่มักจะให้ทุกคนได้โดดน้ำจากผาน้ำตกลงไปในแอ่งน้ำ จุดนี้สูงประมาณ 3 เมตร ซึ่งถือเป็นการทดสอบความกล้าอีกอย่างนึงด้วย จากนั้นก็จะต้องปีนก้อนหินน้อยใหญ่ในเส้นทางเดียวกันกับที่มาเพื่อขึ้นจากหุบเขา เส้นทางขากลับเป็นทางปีนหินขึ้นเขา ถือเป็นช่วงที่ค่อนข้างเหนื่อยอีกช่วงนึงเช่นกัน

การเที่ยวถ้ำเสาหินและถ้ำในระแวกใกล้เคียงกันนี้ สามารถเข้าไปเที่ยวชมภายในถ้ำได้เฉพาะในช่วงฤดูแล้ง มีน้ำน้อย คือตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน เพราะในแต่ละถ้ำมีน้ำไหลผ่านตลอดเวลา หากเป็นช่วงหน้าฝน น้ำจะยิ่งมากกว่าเดิม กระแสน้ำจะแรง บางจุดภายในถ้ำยังมีที่มีลักษณะเป็นน้ำมุดเข้าไปในซอกหิน อาจเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวได้ ถ้ำเสาหินจะปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ควรติดต่อสอบถามเรื่องการเดินทางจากเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อน

ถ้ำนกนางแอ่น
http://www.kanchanaburi.co/th/specific-place/หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ-ลง.1-เขาพระอินทร์/ ถ้ำนกนางแอ่น
ถ้ำนกนางแอ่น เป็นถ้ำที่มีความงดงามไม่แพ้ถ้ำเสาหิน ภายในถ้ำมีนกนางแอ่นจำนวนมาก และมีหินงอกหินย้อยเป็นเหมือนม่่านหินที่สวยงามตามธรรมชาติ

ถ้ำนกนางแอ่น ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ 5 บ้านเขาพระอินทร์ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ ตัวถ้ำอยู่บริเวณตอนกลางของห้วยลำคลองงู เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นถ้ำทะลุ สามารถเดินทะลุออกไปอีกส่วนหนึ่งได้ ภายในถ้ำมีน้ำไหลผ่านตลอดเวลา สายน้ำที่ไหลผ่านตลอดถ้ำมีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร น้ำจะไหลอยู่ใต้พื้นดินก่อนถึงถ้ำ และมาโผล่เป็นแอ่งอยู่ประมาณกลางถ้ำ พอใกล้ทางออกสายน้ำก็จะหายกลับไปใต้ดินอีก

ลักษณะพิเศษของถ้ำนกนางแอ่นคือ มีการยุบตัวของเปลือกโลก เหมือนกับการยุบตัวของปล่องภูเขาไฟ เพดานถ้ำที่ถูกน้ำเซาะจนเกิดเป็นเพดานหินถล่ม (Kart Window) ทำให้เกิดเป็นช่อง มีแสงสว่างและอากาศผ่านเข้ามา ภายในการเดินทางภายในถ้ำถ้ำนกนางแอ่นจะมีลักษณะแบบหินถล่มอยู่สามช่วง ภายในถ้ำจะเห็นม่่านหินปูน (Flowstones) ที่เกิดจากน้ำที่มีสารคาร์บอเนตสูง ไหลลงมาตามผนัง เมื่อน้ำสูญเสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป ทำให้เกิดการตกตะกอนของสารประกอบคาร์บอเนต เป็นแผ่นบางๆ ย้อยตามผนังถ้ำดูคล้ายม่าน

การเดินทางไปยังถ้ำนกนางแอ่น เจ้าหน้าที่จะพาไปยังจุดที่ใกล้ที่สุด โดยนั่งรถของเจ้าหน้าที่ไปก่อน จากนั้นก็เป็นการเดินป่าในแนวริมเขาหิน ทางเดินช่วงแรกยังราบเรียบอยู่บ้าง และยังต้องนำเสื้อชูชีพไปด้วย แต่ถ้ำนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฉายคาดศีรษะแล้ว เพราะเป็นถ้ำที่มีความสว่างเพียงพอ เมื่อเดินเลาะแนวเขาหินจะผ่านจุดชมวิวผานกนางแอ่น ที่เป็นเขาหินสูงใหญ่ มีต้นไม้ขึ้นเพียงประปรายเท่านั้น การเดินไปถ้ำนกนางแอ่นนี้ยังคงมีการปีนป่่ายหินบ้าง สลับทางราบบ้าง แต่ก็ไม่ลำบากเท่ากับถ้ำเสาหิน ตามทางเดินก็มักจะมีต้นไม้แปลกๆ ให้เห็นอยู่ตามทางตลอด ซึ่งสามารถสอบถามความรู้เรื่องพันธุ์ไม้จากเจ้าหน้าที่ได้ เมื่อมาถึงจุดสินสุดการเดินทางช่วงแรก จะพบทางเข้าถ้ำเล็ก ซึ่งมีป้ายเขียนไว้ว่า "ประตูทะลุมิติ" ไว้ให้คอยติดตามว่าจะได้พบเจออะไรภายในถ้ำบ้าง เมื่อมุดถ้ำเล็กๆ ออกมา จะพบว่าได้เจอเขาหินขนาดสูงกว่าตึก 10 ชั้น ต้องมองกันแบบคอตั้งบ่า เป็นปากถ้ำนกนางแอ่น ที่มีนกนางแอ่นอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

จากปากถ้ำ ก็มาถึงจุดวัดใจอีกแห่งหนึ่งที่ท้าทายความกล้า คือจุดที่ต้องกระโดดจากผาสูงประมาณ 2-3 เมตร ลงไปยังแอ่งน้ำที่นิ่งสนิท เพื่อเดินทางต่อไปยังถ้ำ ต้องว่ายน้ำเกาะเชือกฝ่ากระแสน้ำภายในถ้ำไปคล้ายกับถ้ำเสาหิน ภายในถ้ำนกนางแอ่น จะพบม่านหินงอกหินย้อยที่วิจิตรตระการตา ผนังบางส่วนของถ้ำมีสีเขียวมรกต จนกระทั้งมาถึงอีกจุดหนึ่งที่ต้องกระโดดน้ำจากผาหินภายในถ้ำ (อีกแล้ว) คราวนี้หลายคนเริ่มชิน แต่ก็มีอีกหลายคนที่ทำใจได้ยาก เพราะหินผานี้สูงราว 3 เมตร จากนั้นก็จะเป็นการล่องสายน้ำในถ้ำออกไปอีกทางหนึ่ง

ถ้ำน้ำตก
http://www.kanchanaburi.co/th/specific-place/หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ-ลง.1-เขาพระอินทร์/ ถ้ำน้ำตก
ถ้ำน้ำตก เป็นถ้ำที่มีธารน้ำไหลผ่านถ้ำเหมือนกับถ้ำเสาหิน และถ้ำนกนางแอ่น มีความยาวเกือบ 3 กิโลเมตร มีความพิเศษคือธารน้ำภายในถ้ำ ไหลลดหลั่นกันเป็นน้ำตกสูงถึง 17 ชั้น โดยมีชั้นสูงที่สุดถึง 20 เมตร ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม เมื่อต้องแสงไฟจะมีแสงสะท้อนระยิบระยับ และยังมีภาพเขียนผนังถ้ำ เป็นรูปคนและสัตว์อีกด้วย
การเดินทางเข้าชมถ้ำน้ำตก ต้องติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ ก่อน เพราะบางช่วงระดับน้ำในถ้ำสูงมาก จนไม่สามารถเดินทางเข้าไปชมได

ถ้ำเวิลด์คัพ
http://www.kanchanaburi.co/th/specific-place/หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ-ลง.1-เขาพระอินทร์/ ถ้ำเวิลด์คัพ
ถ้ำเวิลด์คัพ เป็นอีกถ้ำหนึ่งที่มีความสวยงาม ภายในถ้ำมีไฮไลท์ตรงเสาหินขนาดใหญ่ ที่มีรูปร่างคล้ายกับถ้วยรางวัลฟุตบอลเวิลด์คัพ เป็นถ้ำที่อาจไม่เปิดให้เข้าหากภายในถ้ำมีน้ำมาก

ถ้ำใหญ่
http://www.kanchanaburi.co/th/specific-place/หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ-ลง.1-เขาพระอินทร์/ ถ้ำใหญ่
ถ้ำใหญ่ เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอุทยานแห่งชาติลำคลองงู ภายในถ้ำมีขนาดใหญ่มาก สามารถจุคนได้มากมาย ในถ้ำมีสันทรายที่มีธารน้ำไหลอ้อมเป็นสันระยะทางประมาณ 200 เมตร ปากทางเข้าถ้ำมีความกว้างประมาณ​ 50 เมตร ปัจจุบันไม่เปิดให้เข้าชม

ข้อแนะนำการเที่ยวถ้ำ
- การเที่ยวถ้ำเสาหิน และถ้ำอื่นๆ ควรติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง
- ถ้ำเสาหินและถ้ำนกนางแอ่น จะปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
- ควรเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ไม่ควรเดินทางออกนอกเส้นทาง หรือเดินทางโดยลำพัง
- การเดินทางนี้เหมาะกับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงพร้อมลุยป่า ปีนป่ายเขา ไม่มีปัญหาเรื่องข้อขา หรือหัวเข่่า เพราะมีทางขึ้นลงเขาค่อนข้างชัน
- เส้นทางเดินเท้าบางช่วงค่อนข้างลื่น และชัน ต้องไต่เกาะไปตามหินซึ่งอาจคม และอาจโดนหินบาดได้ ถ้ามีถุงมือติดไปด้วยก็ดี
- การเดินทางจะต้องมีไฟฉาย โดยเฉพาะถ้ำเสาหินที่มืดมาก ควรใช้ไฟฉายที่เป็นแบบคาดศีรษะ และควรตรวจเช็คสภาพการใช้งานก่อนนำเข้าไปในถ้ำ
- ควรเตรียมยาสำหรับกันแมลงต่างๆ ไปด้วย ภายในถ้ำมีแมลงค่อนข้างเยอะ ถ้ามียาทาไว้ก่อนก็ดี ควรมียาหม่อง ยาทาเวลาแมลงสัตว์กัดต่อย เค้าเตอร์เพนไว้กรณีเคล็ดขัดยอก รวมถึงยาทำแผลเบื้องต้นไปด้วย
- ควรสวมใส่เสื้่อผ้าที่เหมาะสม ไม่ควรสวมเสื้อแขนกุด แขนสั้น เพราะต้องเดินผ่านป่าไผ่ และปีนก้อนหิน ซึ่งอาจโดนบาดได้ ถ้าใส่เสื้อแขนสั้นควรใส่ปลอกแขนกันไว้ด้วยก็ดี
- กางเกงควรเป็นขายาวที่ไม่หนักเวลาลงน้ำ ไม่ควรใส่กางเกงขาสั้น หรือยีนส์
- ควรสวมใส่รองเท้าที่เหมาะสม ไม่ลื่น ถ้าเป็นรองเท้าแบบเปิด ควรมีสายรัดด้านหลังรองเท้าเพื่อความกระชับ ไม่สวมรองเท้าแตะ หรือรองเท้าที่อาจขาดง่าย
- ควรมีถุงกันน้ำ สำหรับใส่สิ่งของที่จำเป็นในการเดินทาง เพราะต้องว่ายน้ำในถ้ำ ให้ดีควรใส่ของในถุงซิปชั้นนึงก่อนใส่ในถุงกันน้ำ
- หากนำกล้องเข้าไปถ่ายรูปในถ้ำเสาหิน ควรเป็นกล้องกันน้ำ หรือถ้าเอากล้องธรรมดาไปควรเอากล้องใส่ถุงซิปก่อนใส่ถุงกันน้ำ เพราะถ้าใส่ในถุงกันน้ำแค่ชั้นเดียวน้ำอาจซึมเข้าไป ทำให้กล้องเปียกเสียหายได้ ควรเอาผ้าแห้ง(ใส่ถุงซิปอีกชั้นนึง)ติดไปด้วย กรณีกล้องเปียกน้ำให้รีบถอดแบตเตอรี่มาซับให้แห้ง
- ถ่ายรูปน้ำตกและภายในถ้ำ อย่าลืมเอาขาตั้งกล้องไปด้วย
- การเดินไปถ้ำเสาหินใช้เวลาในการเดินทางไป-กลับค่อนข้างนาน ควรเตรียมน้ำไปให้เพียงพอ และนำเสบียงอาหารสำหรับกินกลางทางไปด้วย
- หากไม่ต้องการทำอาหารเอง สามารถติดต่อให้ชาวบ้านทำอาหารให้ในแต่ละมื้อก็ได้ ซึ่งจะคิดเป็นรายหัว ต่อมื้อ
- ทางอุทยานฯ​ มีเต็นท์และเครื่องนอนให้เช่า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า
- มีค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่นำทางในแต่ละวันในการเดินทาง ควรสอบถามเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

http://www.touronthai.com/ถ้ำเสาหิน_ลำคลองงู-19000086.html#.VVCy9I6qqkp ถ้ำเสาหิน ลำคลองงู
http://amrobon.blogspot.com/2014/11/blog-post.html ผจญภัยถ้ำลำคลองงู : กาญจนบุรี โดย   วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2009/03/E7640051/E7640051.html ++ Review ทริปโหดๆ สุดตระการตา อภิมหาถ้ำ ณ อุทยานลำคลองงู ++ โดย MJ_CHIC 18 มี.ค. 52 16:19:33ถ้ำเสาหิน
http://park.dnp.go.th/dnp/ptamap/9127map020411_110808.jpg แผนที่เส้นทางและที่ตั้งหน่วยต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติลำคลองงู 
http://www.kanchanaburi.com/tr-thongpp.shtml สถานที่น่าสนใจ ในเขตอำเภอทองผาภูมิ
... ถ้ำเสาหิน อยู่ห่างจากปากห้วยลำคลองงู 6 กิโลเมตร ลักษณะเป็นถ้ำทะลุภายในมีห้วยลำคลองงูไหลผ่านตลอด จุดเด่นที่น่าสนใจ คือ เสาหินขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางถ้ำ วัดความสูงจากพื้นถึงยอดเสาได้ 62.5 เมตร นับได้ว่าเป็นเสาหินที่สูงที่สุดเท่าที่เคยพบมาในปัจจุบัน อีกทั้งภายในถ้ำยังมีหินงอกหินย้อย รูปทรงต่างๆ เป็นจำนวนมาก จัดได้ว่าเป็นถ้ำที่มีความงดงามและมหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง ...
Coordinates ถ้ำเสาหิน : 14°46'12.9"N 98°54'01.9"E
https://goo.gl/maps/gLCcg  แผนที่แสดงตำแหน่ง ถ้ำเสาหิน บน Google maps
https://goo.gl/maps/PDmdU  แผนที่แสดงตำแหน่ง ถ้ำเสาหิน บน Google maps : Terrain


ต้นน้ำลำงู ออกจากภูเขาสู่อ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์
http://www.panoramio.com/photo/83358173 Photo by Natdanai Kongkhunthod , uploaded on December 13, 2012 
http://www.panoramio.com/photo/73297630 Photo by , uploaded on June 6, 2012 
Coordinates ลำงู : 14°46'23.0"N 98°53'08.4"E
https://goo.gl/maps/FmoEy แผนที่แสดงตำแหน่ง ต้นน้ำลำงู ออกจากภูเขาสู่อ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์ บน Google maps
https://goo.gl/maps/zz3Sg แผนที่แสดงตำแหน่ง ต้นน้ำลำงู ออกจากภูเขาสู่อ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์ บน Google maps : Terrain
https://goo.gl/LhnjWa แผนที่แสดงตำแหน่ง ต้นน้ำลำงู ออกจากภูเขาสู่อ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์ และ ภาพถ่ายต้นน้ำลำเขางู
https://goo.gl/7lW4wK แผนที่แสดงตำแหน่ง ต้นน้ำลำงู ออกจากภูเขาสู่อ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์ และ ภาพถ่ายต้นน้ำลำเขางู

เขาพระอินทร์
http://th.geoview.info/khao_phra_in,8456120 Khao Phra In
Khao Phra In is a mountain and is located in Kanchanaburi, Thailand. The estimate terrain elevation above seal level is 694 metres. Variant forms of spelling for Khao Phra In or in other languages: Khao Phra In, เขาพระอินทร์ (th), Khao Phra In, khea phraxinthr, เขาพระอินทร์.
Latitude: 14°48'19.12"
Longitude: 98°49'34.38"
Coordinates เขาพระอินทร์ : 14°48'19.12" 98°49'34.38"
https://goo.gl/maps/7Z3zw แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาพระอินทร์ บน Google maps
https://goo.gl/maps/aJLMZ แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาพระอินทร์ บน Google maps : Terrain
https://goo.gl/maps/8QUkl แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาพระอินทร์ และ Street View

เขาใหญ่
http://th.geoview.info/khao_yai,8456117 Khao Yai
Khao Yai is a mountain and is located in Kanchanaburi, Thailand. The estimate terrain elevation above seal level is 691 metres. Variant forms of spelling for Khao Yai or in other languages: Khao Yai, เขาใหญ่ (th), Khao Yai, khea hıy, เขาใหญ่.
Latitude: 14°49'37.2"
Longitude: 98°49'37.71"
Coordinates เขาใหญ่ : 14°49'37.2" 98°49'37.71"
https://goo.gl/maps/jOQCC แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาใหญ่ บน Google maps
https://goo.gl/maps/6lFoV แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาใหญ่ บน Google maps : Terrain
https://goo.gl/maps/lF3Tr แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาใหญ่ และ Street View
https://goo.gl/maps/FR7Lc แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาใหญ่ และ Street View

เขาลิง
http://th.geoview.info/khao_ling,1152343 Khao Ling
Khao Ling is a mountain and is located in Kanchanaburi, Thailand. The estimate terrain elevation above seal level is 795 metres. Variant forms of spelling for Khao Ling or in other languages: Khao Loeng, Khao Lung, Khao Ling, เขาลิง (th), Khao Ling, Khao Loeng, Khao Lung, khea ling, เขาลิง.
Latitude: 14°47'46.5"
Longitude: 98°48'7.43"
Coordinates เขาลิง : 14°47'46.5" 98°48'7.43"
https://goo.gl/maps/RRMVD แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาใหญ่ บน Google maps
https://goo.gl/maps/WhV4k แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาใหญ่ บน Google maps : Terrain

[กลับไปด้านบนของหน้า]ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์
กจ.3091 → กจ.6093
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยแม่ขมิ้น 
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.645706255489872&long=98.95401567220688&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยแม่ขมิ้น&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยแม่ขมิ้น บน Longdo map (คลิ๊กสัญญลักษณ์ แม่น้ำ/คลอง ห้วยแม่ขมิ้น)
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.645706255489872&long=98.95401567220688&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยแม่ขมิ้น&locale=th  แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยแม่ขมิ้น บน Longdo map (คลิ๊กสัญญลักษณ์ แม่น้ำ/คลอง ห้วยแม่ขมิ้น) - Terrain 
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1406%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ 

ท่าแพขนานยนต์ข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์
เส้นทางจาก ทางเข้าสหกรณ์นิคม ถึง ท่าแพขนานยนต์ข้ามอ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์ ประมาณ 46.6 ก.ม., 2 ช.ม. 13 นาที
https://goo.gl/maps/Vvf3x แผนที่แสดงเส้นทางจาก ทางเข้าสหกรณ์นิคม ถึง ท่าแพขนานยนต์ข้ามอ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์
https://goo.gl/maps/cnxqw แผนที่แสดงเส้นทาง แพขนานยนต์ข้ามอ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์
Coordinates ท่าแพขนานยนต์ข้ามอ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์ : 14°40'23.0"N 99°00'58.8"E
https://goo.gl/maps/lpjsk แผนที่แสดงตำแหน่ง ท่าแพขนานยนต์ข้ามอ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์ บน Google maps
https://goo.gl/maps/XMQsV แผนที่แสดงตำแหน่ง ท่าแพขนานยนต์ข้ามอ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์ และ Street View


ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1039 อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
เส้นทางจาก ทางเข้าสหกรณ์นิคม ถึง ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ประมาณ 53.1 ก.ม., 2 ช.ม. 31 นาที
https://goo.gl/maps/Tx9Y3 แผนที่แสดงเส้นทางจาก ทางเข้าสหกรณ์นิคม ถึง ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
Coordinates ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ : 14°38'21.4"N 98°59'08.2"E
https://goo.gl/maps/lpjsk แผนที่แสดงตำแหน่ง ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ บน Google maps
https://goo.gl/mRejK2 แผนที่แสดงตำแหน่ง ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ และ Street View


น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
http://www.kanchanaburi.co/th/specific-place/น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น/ ข้อมูลการท่องเที่ยวน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นโดยสังเขป | Kanchanaburi.co
เส้นทางจาก ทางเข้าสหกรณ์นิคม ถึง น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ประมาณ 53.0 ก.ม., 2 ช.ม. 30 นาที
https://goo.gl/maps/CR5yT แผนที่แสดงเส้นทางจาก ทางเข้าสหกรณ์นิคม ถึง น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
Coordinates น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น : 14°38'17.1"N 98°59'11.8"E
https://goo.gl/maps/Ux79A แผนที่แสดงตำแหน่ง น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น บน Google maps
https://goo.gl/by9jsc แผนที่แสดงตำแหน่ง น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น และ Street View

ข้อมูลการท่องเที่ยวน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นโดยสังเขป
http://www.kanchanaburi.co/th/specific-place/น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น/ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น หรือ "น้ำตกห้วยขมิ้น" เป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย ด้วยความงามของม่านน้ำตกที่ไหลลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นเล็กชั้นน้อย บรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยป่าเขา และต้นไม้นานาพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนต่างติดใจจนแวะมาเที่ยวน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นหลายต่อหลายครั้ง อย่างไม่รู้เบื่อ

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ตั้งอยู่ที่ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นพื้นที่ที่ยังคงเป็นป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ สมัยก่อนการเข้าไปถึงตัวน้ำตก ทำได้ยาก ต้องผ่านเส้นทางที่ลำบาก ต้องใช้รถโฟว์วิล หรือขับรถอ้อมอ่างเก็บน้ำเพื่อข้ามแพขนานยนต์จากฝั่งตัวอำเภอศรีสวัสดิ์ มายังฝั่งน้ำตก ปัจจุบันมีเส้นทางลาดยางที่รถยนต์สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น ทำให้ผู้คนต่างมาเที่ยวชมน้ำตกกันอย่างไม่ขาดสาย

การเข้าสู่บริเวณน้ำตก เมื่อผ่านจากด่านเก็บค่าธรรมเนียมแล้ว จะมาถึงบริเวณลานจอดรถ ที่ทำการอุทยานฯ​ ใกล้กันเป็นลานสนามหญ้าโล่งกว้าง เป็นที่นั่งพักผ่อน และสถานที่สำหรับกางเต็นท์ สามารถมองเห็นวิวอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ออกไปไม่ไกลนัก เป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม การเดินไปยังน้ำตกก็แสนง่ายดาย เพราะ ณ ลานโล่งแห่งนี้ใกล้กับจุดชมน้ำตกชั้นที่ 4 ของน้ำตกห้วยขมิ้น เป็นชั้นที่มีความสวยงามมากที่สุดจุดหนึ่ง

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น มีต้นน้ำมาจากเทือกเขากะลา น้ำตกอยู่ทางทิศตะวันออกของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นน้ำที่ไหลมาจากลำห้วยแม่ขมิ้น ไหลผ่านเรื่อยลงมายังชั้นหินปูนที่ละลายปนมากับน้ำ เมื่อสายน้ำไหลผ่านความลาดชัน และสิ่งกีดขวางที่ทำให้น้ำเกิดการชะลอตัว ทำให้หินปูนตกตะกอนสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ จนลดหลั่นกันเป็นขั้นบันไดธรรมชาติ และเกิดเป็นชั้นน้ำตกที่สวยงาม

ข้อดีของน้ำตกหินปูนคือ บริเวณหินน้ำตกจะไม่ลื่นเหมือนน้ำตกอื่นๆ แต่ตามทางเดินที่เป็นดินข้างทางเดินน้ำตกนั้น ถ้าเปียกน้ำหรือมีฝนตก ก็อาจจะลื่นได้ น้ำตกถูกแบ่งออกเป็น 7 ชั้น มีชื่อเรียกเรียงกันจากชั้นหนึ่งไปจนถึงชั้นเจ็ดคือ "ดงว่าน ม่านขมิ้น วังหน้าผา ฉัตรแก้ว ไหลจนหลง ดงผีเสื้อ ร่มเกล้า" ทางเดินลัดเลาะริมน้ำตก ทางอุทยานสร้างเป็นทางเดินไม้และบันไดไว้ในจุดที่ต้องปีนป่ายให้มีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ป่าบริเวณน้ำตกเป็นป่าร่มรื่น เขียวขจี มีทั้งวิวป่าโปร่งสลับกับป่ารก น้ำตกแต่ละชั้นมีเอกลักษณ์และความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป ชั้นต้นๆ ตั้งแต่ชั้นแรกถึงชั้น 4 มีระยะทางเพียง 300-750 เมตร ตั้งแต่ชั้น 5 ขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดของน้ำตกมีระยะทางมากกว่า 1 กิโลเมตร และหากมีแรงเดินไปจนถึงชั้นบนสุดของน้ำตกที่มีระยะทาง 2,270 กิโลเมตร

การเดินชมน้ำตกก็ทำได้หลายแบบ เพราะจุดเริ่มต้นคือบริเวณที่ทำการอุทยานฯ เป็นน้ำตกชั้น 4 อยู่แล้ว จึงสามารถเดินจาก ชั้น 4 ลงไปถึงชั้น 1 หรือจะเดินจากชั้น 4 ขึ้นไปถึงชั้น 7 หรือจะเดินให้ครบทุกชั้นก็ได้ ซึ่งคงต้องใช้เวลาเดินไปกลับนานเกือบสามชั่วโมงเลยทีเดียว

ชั้นที่ 1 ดงว่าน เป็นธารน้ำตกชั้นเตี้ยๆ ลดหลั่นกันลงมา บริเวณนี้มีพืชสมุนไพรที่สำคัญอยู่หลายชนิด เช่นพลูป่า รางจืด ซึ่งสามารถศึกษาลักษณะของพืชสมุนไพรได้จากแผ่นป้ายให้ความรู้ของทางอุทยานฯ ที่ติดไว้ให้
ชั้นที่ 2 ม่านขมิ้น เป็นน้ำตกที่ไหลลงมายังแอ่งน้ำด้านล่าง เห็นเป็นม่านน้ำตกที่สวยงาม
ชั้นที่ 3 วังหน้าผา ชั้นนี้สายน้ำไหลผ่านผาน้ำตกสูงกว่าในชั้น 1และ 2 ลงมายังแอ่งน้ำด้านล่าง
ชั้นที่ 4 ฉัตรแก้ว เป็นชั้นที่เป็นไฮไลท์ของน้ำตกห้วยขมิ้น สายน้ำที่ค่อยๆ ลดหลั่นกันลงมาตามชั้นดิน และหินเตี้ยๆ แล้วเทตกจากผาสูงกว่า 10 เมตร ลงมายังแอ่งข้างล่าง
ชั้นที่ 5 ไหลจนหลง เป็นชั้นที่น้ำตกไหลหลุบหายลงไปใต้ดิน เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่า "หลุมยุบ"
ชั้นที่ 6 ดงผีเสื้อ สายน้ำไหลผ่านแต่ละชั้นของหินปูน ลดหลั่นกันลงมาไม่สูงมาก แต่หน้าน้ำตกมีความกว้างออกไปทุกทิศทุกทาง ท่ามกลางต้นไม้ที่ร่มรื่น
ชั้นที่ 7 ร่มเกล้า เป็นชั้นบนสุด ที่มีสายน้ำไหลซ่าผ่านต้นไม้น้อยใหญ่ลงมาตามหน้าผาน้ำตก

กิจกรรมภายในบริเวณน้ำตก นอกจากได้เล่นน้ำตกใสแจ๋ว เย็นฉ่ำ ยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ซึ่งป่าในแถบนี้เป็นป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ มีพืชพรรณนานาชนิดขึ้นอยู่หนาแน่น นอกจากนี้ยังจะได้เห็นสัตว์และแมลงที่หายากบางชนิด เช่น ผีเสื้อ และแมลงชนิดต่างๆ เช่นแมลงหนอนปลอกน้ำ ที่เป็นดัชนีวัดความสะอาดของน้ำ เป็นต้น ตอนกลางคืนนอกจะได้นอนดูดาวชัดแจ๋วแล้ว ทางอุทยานฯ มีการฉายสไลด์ให้ความรู้ ความบันเทิงอีกด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
ทางอุทยานฯ มีให้บริการบ้านพัก ลานจอดรถ ลานกางเต็นท์ ห้องน้ำ สุขา ร้านอาหาร และร้านค้าสวัสดิการ ให้บริการตั้งแต่เวลาประมาณ 7.00-18.00 น.
สามารถจองบ้านพักอุทยานฯ ด้วยตนเองและผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่ http://www.dnp.go.th/

[กลับไปด้านบนของหน้า]
ตำบลท่าขนุน
ท่าขนุนน่าอยู่ พลเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี

http://kanchanaburi.kapook.com/ทองผาภูมิ/ท่าขนุน ตำบลท่าขนุน | "ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย - Thailand Information Center" | Kapook.com

http://thongphaphum.kanchanaburi.doae.go.th/files/p1.pdf แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2555 - 2557 โดย ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าขนุน
.........................................................................................................................................................................................


หมู่ที่ 5 บ้านหินแหลม ตำบลท่าขนุน
ทางหลวง 323 → ถนนหมุ่บ้านไปวัดหินแหลม
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยสาขาต่างๆ จากเขาพุถ่อง และแม่น้ำแควน้อย
Coordinates เขาพุถ่อง : 14°35'33.9"N 98°39'07.0"E
https://goo.gl/maps/dDGBH แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาพุถ่อง Khao Phu Thong บน Google maps
https://goo.gl/maps/d7S98 แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาพุถ่อง Khao Phu Thong บน Google maps - Terrain
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

วัดหินแหลม
Coordinates วัดหินแหลม : 14°38'03.1"N 98°41'08.6"E
https://goo.gl/maps/d6vXG แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดหินแหลม บน Google maps

โรงเรียนบ้านหินแหลม
Coordinates โรงเรียนบ้านหินแหลม : 14°37'56.9"N 98°41'06.9"E
https://goo.gl/maps/yr7il แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านหินแหลม บน Google maps

วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันโน
Coordinates วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันโน : 14°37'32.6"N 98°40'41.7"E
https://goo.gl/maps/MEdr8 แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันโน บน Google maps
https://goo.gl/maps/7FMSK แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันโน บน Google maps - Terrain

[กลับไปด้านบนของหน้า]หมุ่ที่ 3 บ้านปรังกาสี ตำบลท่าขนุน
ทางหลวง 323
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยสาขาต่างๆ จากเขาท่าขนุน และแม่น้ำแควน้อย
https://goo.gl/maps/S1PBH แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาท่าขนุน Khao Tha Khanun บน Google maps
https://goo.gl/maps/TfMua แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาท่าขนุน Khao Tha Khanun บน Google maps - Terrain
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

เขาท่าขนุน
Coordinates เขาท่าขนุน : 14°42'59.0"N 98°35'59.0"E
https://goo.gl/maps/LiyQm แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาท่าขนุน บน Google maps
https://goo.gl/maps/8vllJ แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาท่าขนุน บน Google maps - Terrain

วัดปรังกาสี
Coordinates วัดปรังกาสี : 14°39'04.9"N 98°40'15.4"E
https://goo.gl/maps/GVEfu แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดปรังกาสี บน Google maps
https://goo.gl/maps/mG3BR แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดปรังกาสี และ Street View

เจดีย์หญิง เจดีย์ชาย บ้านปรังกาสี
http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=307978&random=1431019172187 เจดีย์หญิง เจดีย์ชาย บ้านปรังกาสี | สถ.ชวนเที่ยว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Coordinates เจดีย์หญิง เจดีย์ชาย บ้านปรังกาสี : 14°39'06.6"N 98°40'08.6"E , 14°39'03.7"N 98°40'06.2"E
https://goo.gl/maps/WNXxj แผนที่แสดงตำแหน่ง เจดีย์ 1 บน Google maps
https://goo.gl/maps/wMrmxแผนที่แสดงตำแหน่ง เจดีย์ 2 บน Google maps

เรือโบราณ วัดปรังกาสี
http://www.biogang.net/ecotourism_view.php?menu=ecotourism&uid=57590&id=129982 เรือโบราณ วัดปรังกาสี

หาดทรายสะพานปรังกาสี
https://ssl.panoramio.com/photo/31397779 Tha Kha-nun, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi 71180 , Thailand by , uploaded on January 24, 2010
Coordinates หาดทรายสะพานปรังกาสี : 14°39'10.1"N 98°40'03.0"E
https://goo.gl/maps/5TXNU แผนที่แสดงตำแหน่ง หาดทรายสะพานปรังกาสี บน Google maps
https://goo.gl/12e1xA แผนที่แสดงตำแหน่ง หาดทรายสะพานปรังกาสี และ Street View

โรงเรียนวัดปรังกาสี
http://www.prangkasischool.com/ โรงเรียนวัดปรังกาสี
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1071020063&Area_CODE=7103 ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดปรังกาสี | ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
Coordinates โรงเรียนวัดปรังกาสี : 14°39'28.2"N 98°40'15.2"E
https://goo.gl/maps/866g1 แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนวัดปรังกาสี บน Google maps
https://goo.gl/maps/MNqz9 แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนวัดปรังกาสี และ Street View

โรงเรียนบ้านจันเดย์ 
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1071020064&Area_CODE=7103 ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจันเดย์ | ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
Coordinates โรงเรียนบ้านจันเดย์ : 14°40'46.9"N 98°40'17.1"E
https://goo.gl/maps/Ml951 แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านจันเดย์ บน Google maps
https://goo.gl/maps/xDGOn แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านจันเดย์ บน Google maps
https://goo.gl/maps/VwO72 แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านจันเดย์ และ Street View


ทางหลวง 323 → สะพานปรังกาสี → ถนนท้องถิ่น → บ้านผาอ้น

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ที่ ทภ.๔ (ผาอ้น)
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=9126 อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
http://park.dnp.go.th/dnp/ptamap/9126map240713_100749.jpg แผนที่แสดงแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
http://www.thai-library.org/Resource/0000005653.pdf ตัวแบบของการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ... อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิและมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
หน้า 19 ... 4. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ที่ ทภ.4 (ผาอ้น) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ดูแลรับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเขย่ง จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่รับผิดชอบ 42,905 ไร่ ...
Coordinates หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ที่ ทภ.๔ (ผาอ้น) : 14°39'43.2"N 98°38'19.1"E
https://goo.gl/maps/Hk3hB แผนที่แสดงตำแหน่ง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ที่ ทภ.๔ (ผาอ้น) บน Google maps
https://goo.gl/maps/0pH9L แผนที่แสดงตำแหน่ง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ที่ ทภ.๔ (ผาอ้น) บน Google maps
https://goo.gl/maps/HpgG0 แผนที่แสดงตำแหน่ง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ที่ ทภ.๔ (ผาอ้น) บน Google maps - Terrain

[กลับไปด้านบนของหน้า]บ้านองธิ หมุ่ที่ 2 บ้านเสาหงษ์ ตำบลท่าขนุน
ทางหลวง 323 → ถนนหมุ่บ้านไปบ้านองธิ
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยองธิ
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.719699612665&long=98.68222340941429&zoom=14&map=epsg3857&search=ห้วยองที&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยองที บน Longdo map
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.719699612665&long=98.68222340941429&zoom=14&map=epsg3857&search=ห้วยองที&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยองที บน Longdo map - Terrain
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

วัดพุทธบริษัท
Coordinates วัดพุทธบริษัท : 14°42'29.4"N 98°40'10.4"E
https://goo.gl/maps/5fHSv แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดพุทธบริษัท บน Google maps
https://goo.gl/maps/qAIgF แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดพุทธบริษัท และ Street View ทางเข้าจากทางหลวง 323

วัดป่าพงองธิ
Coordinates วัดป่าพงองธิ : 14°43'24.8"N 98°41'40.6"E
https://goo.gl/maps/HSrto แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดป่าพงองธิ บน Google maps
https://goo.gl/maps/8Wfkr แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดป่าพงองธิ บน Google maps - Terrain

ศูนย์พัฒนาเด็กด้อยโอกาส วัดองธิ
https://www.facebook.com/pages/ศูนย์พัฒนาเด็กด้อยโอกาส-วัดองธิ/334388086712598 ศูนย์พัฒนาเด็กด้อยโอกาส วัดองธิ | Facebook
Coordinates ศูนย์พัฒนาเด็กด้อยโอกาส วัดองธิ : 14°43'21.2"N 98°41'40.4"E
https://goo.gl/maps/ySCyc แผนที่แสดงตำแหน่ง ศูนย์พัฒนาเด็กด้อยโอกาส วัดองธิ บน Google maps
https://goo.gl/maps/nTKJQ แผนที่แสดงตำแหน่ง ศูนย์พัฒนาเด็กด้อยโอกาส วัดองธิ บน Google maps - Terrain

[กลับไปด้านบนของหน้า]บ้านเสาหงษ์ หมุ่ที่ 2 บ้านเสาหงษ์ ตำบลท่าขนุน
ทางหลวง 323 → ถนนหมู่บ้าน → กจ.4042 จากบ้านพุถ่อง หรือ จากบ้านปรังกาสี → บ้านเสาหงษ์
ทางหลวง 323 → 3272 แยกตลาดฯทองผาภูมิ → ถนนหมู่บ้าน → กจ.4042 → บ้านปอมเป → บ้านเสาหงษ์
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยสาขาต่างๆ จากเขาท่าขนุน และแม่น้ำแควน้อย
https://goo.gl/maps/S1PBH แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาท่าขนุน Khao Tha Khanun บน Google maps
https://goo.gl/maps/TfMua แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาท่าขนุน Khao Tha Khanun บน Google maps - Terrain
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

เขาท่าขนุน
Coordinates เขาท่าขนุน : 14°42'59.0"N 98°35'59.0"E
https://goo.gl/maps/LiyQm แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาท่าขนุน บน Google maps
https://goo.gl/maps/8vllJ แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาท่าขนุน บน Google maps - Terrain

วัดเสาหงษ์ิ
Coordinates วัดเสาหงษ์ : 14°43'23.3"N 98°38'58.3"E
https://goo.gl/maps/mjgWx แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดเสาหงษ์ บน Google maps
https://goo.gl/maps/pr8Qv แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดเสาหงษ์ บน Google maps - Terrain
https://goo.gl/maps/DCsS7 แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดเสาหงษ์ และ Street View

โรงเรียนบ้านเสาหงษ์
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1071020065&Area_CODE=7103 ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ | ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา EMIS
Coordinates โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ : 14°43'01.3"N 98°39'33.4"E
https://goo.gl/maps/8AUkJ แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ บน Google maps
https://goo.gl/maps/YK9tW แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ บน Google maps - Terrain
https://goo.gl/maps/3j2E7 แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ และ Street View
https://goo.gl/maps/SBf9t แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ และ Street View

[กลับไปด้านบนของหน้า]หมุ่ที่ 1 บ้านท่าขนุน ตำบลท่าขนุน
ทางหลวง 323
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยอู่ล่อง (ห้วยท่าขนุน)
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.818755285507702&long=98.67693141102791&zoom=12&map=epsg3857&search=ห้วยอู่ล่อง&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยอู่ล่อง บน Longdo map (คลิ๊ก สัญญลักษณ์ แม่น้ำ/ลำคลองอันแรก)
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.818755285507702&long=98.67693141102791&zoom=12&map=epsg3857&search=ห้วยอู่ล่อง&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยอู่ล่อง บน Longdo map - Terrain (คลิ๊ก สัญญลักษณ์ แม่น้ำ/ลำคลองอันแรก)
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ


วัดท่าขนุน
ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๕ บ้านท่าขนุน ถนนกาญจนบุรี-สังขละบุรีหมู่ที่๑ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓ ชาวบ้านเรียกว่า วัดหลวงพ่อสาย เดิมเป็นที่ดินของตระกูลนกเล็กได้ถวายแก่หลวงปู่พุก อุตฺตมปาโล เพื่อสร้างวัด เมื่อหลวงปู่พุกมรณภาพ พระอาจารย์ไตแนมซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงเป็นเจ้าอาวาสบูรณะพัฒนาวัด โดยการสร้างมณฑปพระพุทธบาท ผู้ให้ความอุปถัมภ์คือผู้ใหญ่บ้านทม หงสาวดี เมื่อพระอาจารย์ไตแนมมรณภาพลง วัดท่าขนุนได้กลายเป็นวัดร้างไปชั่วระยะหนึ่ง จนกระทั่งหลวงปู่สาย อคฺควํโส (พระครูสุวรรณเสลาภรณ์) เดินธุดงค์มาจากจังหวัดนครสวรรค์ และปักกลดพักที่วัดร้าง ชาวบ้านเห็นวัตรปฏิบัติอันเคร่งครัดของท่าน จึงได้นิมนต์ท่านอยู่จำพรรษา และพัฒนาวัดสร้างเสนาสนะเพิ่มขึ้น จนกลายเป็นวัดประจำอำเภอทองผาภูมิมาจนทุกวันนี้ ปัจจุบันท่านเจ้าอาวาสคือ พระครูวิลาศกาญจนธรรม (เล็ก สุธมฺมปญฺโญ) ในคืนสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น คืนวิสาขบูชา คืนอาสาฬหบูชา รวมทั้งคืนสำคัญทางประเพณี เช่น คืนลอยกระทง ทางวัดจัดผางประทีปพุทธบูชาทั่วบริเวณวัด มีธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถทั่วบริเวณจัด นับตั้งแต่บริเวณด้านหน้าที่ติดกับทางหลวง 323 บริเวณสมเด็จองค์ปฐม ร่ายสองข้างถนนภายใน ตลอดจนถึง พระพุทธเจติยคีรี ได้รับการตบแต่งด้วยประทีปเทียน ซึ่งอาสาสมัครชาววัดท่าขนุนจะช่วยกันตามประทีปในช่วงหัวค่ำ ประทีปสว่างไสวงดงามไปทั่วบริเวณ โดยการเวียนเทียนจะเริ่มกันในเวลาประมาณ ๒ ทุ่มตรง ยังมีงานบุญประเพณีที่น่าสนใจอีกงานหนึ่งของวัดท่าขนุน คือพิธีตักบาตรเทโว ในช่วงออกพรรษา ของทุกปี
http://www.watthakhanun.com/ เวปไซต์วัดท่าขนุน
http://www.watthakhanun.com/map.htm แผนที่เดินทาง
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.505654399507618.1073741827.141316009274794&type=1
&l=e7e1e09797
TPP-CandleNightVisakhaPuja2013/คืนแห่งประทีปวิสาขบูชา๒๕๕๖
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.450731944999864.1073741825.141316009274794&type=1
&l=a958430d53
TPP-CandleNightMaghaPuja2013/คืนแห่งประทีปมาฆบูชา๒๕๕๖
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.396663697073356.93217.141316009274794&type=1
&l=5f97543bcd
TPP-CandleNightLoiKrathong/คืนลอยกระทง-20121128
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.370609563012103.85893.141316009274794&type=1
&l=66b5b9e306
TPP-CandleNightBuddhaPuja/คืนแห่งประทีปพุทธบูชา
Coordinates วัดท่าขนุน : 14°44'33.75"N, 98°38'9.85"E
http://goo.gl/maps/VA990 แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดท่าขนุน บน Google maps


สมเด็จองค์ปฐม วัดท่าขนุน
https://www.facebook.com/BansuanThaveechaiphaphumBB/photos/a.283301295076264.67037.
141316009274794/570366249703099/?l=7f1b22d011

https://www.facebook.com/BansuanThaveechaiphaphumBB/photos/a.505654399507618.
1073741827.141316009274794/485928241480234/?l=693b1d64d9

Coordinates สมเด็จองค์ปฐม : 14°44'32.7"N 98°38'26.3"E
https://goo.gl/maps/ZzkfC แผนที่แสดงตำแหน่ง สมเด็จองค์ปฐม บน Google maps
https://goo.gl/maps/3XlLF แผนที่แสดงตำแหน่ง สมเด็จองค์ปฐม และ Street View


พระพุทธเจติยคีรี วัดท่าขนุน
เป็นพระเจดีย์ศิลปะพม่า สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยหลวงปู่สาย อคฺควํโส ตั้งอยู่บนหน้าผาภายในพื้นที่วัด อันเป็นจุดชมวิวประจำอำเภอ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=399303050142754&l=495da7f442 ภาพบุหลันลอยเลื่อนฟ้าเหนือเจติยคีรี วัดท่าขนุน ในคืนก่อนออกพรรษา ปี ๒๕๕๕ มองจากบริเวณพื้นที่นันทนาการ สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ ริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย เทศบาลตำบลทองผาภูมิ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=399303273476065&l=706aadaa9d ภาพบุหลันลอยเลื่อนฟ้าเหนือเจติยคีรี วัดท่าขนุน ในคืนก่อนออกพรรษา ปี ๒๕๕๕ มองจากบริเวณพื้นที่นันทนาการ สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ ริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย เทศบาลตำบลทองผาภูมิ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=399303520142707&l=6d7a92af99 ภาพบุหลันลอยเลื่อนฟ้าเหนือเจติยคีรี วัดท่าขนุน ในคืนก่อนออกพรรษา ปี ๒๕๕๕ มองจากบริเวณพื้นที่นันทนาการ สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ ริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย เทศบาลตำบลทองผาภูมิ
https://www.facebook.com/BansuanThaveechaiphaphumBB/photos/a.209285129144548.52418.
141316009274794/686880858051637/?l=3ea472661d

Coordinates พระพุทธเจติยคีรี : 14°44'37.9"N 98°38'17.3"E
https://goo.gl/maps/yzsHn แผนที่แสดงตำแหน่ง พระพุทธเจติยคีรี บน Google maps
https://goo.gl/qP14WD แผนที่แสดงตำแหน่ง พระพุทธเจติยคีรี และ Street View
https://goo.gl/KsvIJI แผนที่แสดงตำแหน่ง พระพุทธเจติยคีรี และ ภาพทัศนียภาพอำเภอทองผาภูมิมองจากเจติยคีรี
https://goo.gl/LCtuHC แผนที่แสดงตำแหน่ง พระพุทธเจติยคีรี และ ภาพทัศนียภาพอำเภอทองผาภูมิมองจากเจติยคีรี
https://goo.gl/bYICko แผนที่แสดงตำแหน่ง พระพุทธเจติยคีรี และ ภาพเจติยคีรี


สะพานแขวนวัดท่าขนุน
เป็นสะพานแขวนที่เชื่อมวัดท่าขนุนกับย่านตลาดทองผาภูมิ เป็นเส้นทางที่พระท่านใช้มารับบิณฑบาตจากชาวบ้านในย่านตลาด
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=450732081666517&l=1b73376f17 ภาพสะพานแขวนวัดท่าขนุน ประดับตบแต่งด้วยไฟประดับ ในคืนมาฆบูชา ๒๕๕๖
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=450732491666476&l=8913544d8d ภาพสะพานแขวนวัดท่าขนุน ประดับตบแต่งด้วยไฟประดับ ในคืนมาฆบูชา ๒๕๕๖
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=450732578333134&l=2138ca0481 ภาพสะพานแขวนวัดท่าขนุน ประดับตบแต่งด้วยไฟประดับ ในคืนมาฆบูชา ๒๕๕๖
Coordinates สะพานแขวนวัดท่าขนุน : 14°44'32.54"N, 98°38'4.19"E
http://goo.gl/maps/x5ZHr แผนที่แสดงตำแหน่ง สะพานแขวนวัดท่าขนุน บน Google maps
https://goo.gl/maps/vDXZr แผนที่แสดงตำแหน่ง สะพานแขวนวัดท่าขนุน และ Street View

ชุมชนท่าขนุน
บริเวณด้านทิศติดกับวัดท่าขนุน เป็นชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำแควน้อย แบบบ้านดั้งเดิมที่ก่อสร้างกัน โดยทั่วไป เป็นเรือนไมุ้ยกพื้นสูงประมาณเมตรเศษ เนื่องจากในพื้นที่ทองผาภูมิมีฝนตกชุกมากความชื้นในอากาศสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน การยกพื้นเรือนช่วยให้ระบายอากาศได้ปลอดโปร่ง ความชื้นจากพื้นผิวดินจะไม่รบกวนพื้นที่อยุ่อาศัยบนตัวเรือน
Coordinates ชุมชนท่าขนุน : 14°44'48.08"N, 98°38'8.48"E
https://goo.gl/maps/LYMwG แผนที่แสดงตำแหน่ง ชุมชนท่าขนุน บน Google maps
https://goo.gl/maps/hkpFT แผนที่แสดงตำแหน่ง ชุมชนท่าขนุน และ Street View

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขนุน
http://www.thakanun.go.th/ เทศบาลตำบลท่าขนุน
https://www.facebook.com/abt.thakanun เทศบาล ตำบลท่าขนุน | Facebook
บ้านเลขที่ 236 หมู่ 1 บ้านท่าขนุน ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
โทรศัพท์ 034-599306
Coordinates สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขนุน : 14°44'43.5"N 98°38'32.0"E
https://goo.gl/maps/iJXyl แผนที่แสดงตำแหน่ง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขนุน บน Google maps
https://goo.gl/maps/5YBYK แผนที่แสดงตำแหน่ง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขนุน และ Street View

[กลับไปด้านบนของหน้า]
เทศบาลตำบลทองผาภูมิ
พุน้ำร้อนหินดาด ตลาดอีต่อง โบอ่องเจดีย์ ราชินีปูไทย เพลินใจแควน้อย เกินร้อยภูผา งามสุดตาเขื่อนวชิราลงกรณ

เขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
ทางหลวง 323 → 3272
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยสาขาต่างๆ จากเขาท่าขนุน และแม่น้ำแควน้อย
https://goo.gl/maps/S1PBH แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาท่าขนุน Khao Tha Khanun บน Google maps
https://goo.gl/maps/TfMua แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาท่าขนุน Khao Tha Khanun บน Google maps - Terrain
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

เขาท่าขนุน
Coordinates เขาท่าขนุน : 14°42'59.0"N 98°35'59.0"E
https://goo.gl/maps/LiyQm แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาท่าขนุน บน Google maps
https://goo.gl/maps/8vllJ แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาท่าขนุน บน Google maps - Terrain

ท่ารถโดยสารประจำทาง สาย 9918 ร้านอาหารครัวเงาะป่า
โทรศัพท์ 034-599377
Coordinates ท่ารถโดยสารประจำทาง สาย 9918 ร้านอาหารครัวเงาะป่า : 14°44'23.0"N 98°37'55.7"E
https://goo.gl/maps/NsWgD แผนที่แสดงตำแหน่ง ท่ารถโดยสารประจำทาง สาย 9918 ร้านอาหารครัวเงาะป่า บน Google maps
https://goo.gl/maps/rGv5I แผนที่แสดงตำแหน่ง ท่ารถโดยสารประจำทาง สาย 9918 ร้านอาหารครัวเงาะป่า และ Street View

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
http://www.tppwschool.ac.th/ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
https://www.facebook.com/RongreiynThxngphaphumiWithya โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา | Facebook
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1071020469&Area_CODE=101708 ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา | ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS
บ้นเลขที่ 31/1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โทรศัพท์ 034-599746  โทรสาร 034-599464
Coordinates โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา : 14°44'30.7"N 98°37'47.3"E
https://goo.gl/maps/p8rAs แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา บน Google maps
https://goo.gl/maps/1Sf2l แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา และ Street View

โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=823152614417151&id=220198164712602 Photos of เทศบาลตำบลทองผาภูมิ on April 30 at 11:34am
https://www.facebook.com/RongreiynThesbalThxngphaphumi โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ | Facebook
Coordinates โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ : 14°44'30.7"N 98°37'47.3"E
https://goo.gl/maps/p8rAs แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ บน Google maps
https://goo.gl/maps/1Sf2l แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ และ Street View

โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
https://www.facebook.com/anbtschool อนุบาลทองผาภูมิ โรงเรียนดีใกล้บ้าน | Facebook
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1071020062&page=info ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ | ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา EMIS
Coordinates โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ : 14°44'39.0"N 98°37'57.9"E
https://goo.gl/maps/R2rtS แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ บน Google maps
https://goo.gl/maps/amZnP แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ และ Street View

สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ
http://www.thpp.police7.go.th/police7_station/newsite.php สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ
Coordinates สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ : 14°44'36.8"N 98°37'59.0"E
https://goo.gl/maps/FTtKq แผนที่แสดงตำแหน่ง สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ บน Google maps
https://goo.gl/maps/hl996 แผนที่แสดงตำแหน่ง สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ และ Street View

ทางลงสะพานแขวนวัดท่าขนุน
Coordinates ทางลงสะพานแขวนวัดท่าขนุน : 14°44'31.8"N 98°38'02.4"E
https://goo.gl/maps/pDel8 แผนที่แสดงตำแหน่ง ทางลงสะพานแขวนวัดท่าขนุน บน Google maps
https://goo.gl/maps/3X1xG แผนที่แสดงตำแหน่ง ทางลงสะพานแขวนวัดท่าขนุน และ Street View

สถานีอุตุนิยมวิทยากลุ่มงานตรวจอากาศทองผาภูมิ
http://www.mob.tmd.go.th/databass/thongphaphum.pdf ข้อมูลพื้นฐาน (ส่วนที่ 1) สถานีอุตุนิยมวิทยากลุ่มงานตรวจอากาศทองผาภูมิ (THONG PHA PHUM METEOROLOGICAL STATION)
บ้านเลขที่ 38/3 หมู่ที่ 1 ถนนบุษปวานิช ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71180
โทรศัพท์ 034-599487
E-mail : s48421@metnet.tmd.go.th
coordinates สถานีอุตุนิยมวิทยากลุ่มงานตรวจอากาศทองผาภูมิ : 14°44'40.1"N 98°37'59.4"E
https://goo.gl/maps/zvI3H แผนที่แสดงตำแหน่ง สถานีอุตุนิยมวิทยากลุ่มงานตรวจอากาศทองผาภูมิ บน Google maps
https://goo.gl/maps/UuGUU แผนที่แสดงตำแหน่ง สถานีอุตุนิยมวิทยากลุ่มงานตรวจอากาศทองผาภูมิ และ Street View

ตลาดสดเทศบาลตำบลทองผาภูม
Coordinates ตลาดสดเทศบาลตำบลทองผาภูมิ : 14°44'48.0"N 98°37'58.8"E
https://goo.gl/maps/Q2Bdi แผนที่แสดงตำแหน่ง สถานีอุตุนิยมวิทยากลุ่มงานตรวจอากาศทองผาภูมิ บน Google maps
https://goo.gl/maps/rQuyL แผนที่แสดงตำแหน่ง สถานีอุตุนิยมวิทยากลุ่มงานตรวจอากาศทองผาภูมิ และ Street View


ถนนนั่งยองทองผาภูมิ
ติดตาม event งานถนนคนเดินของเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ได้จาก
https://www.facebook.com/pages/เทศบาลตำบลทองผาภูมิ/220198164712602 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ | Facebook
http://www.tpm.go.th/ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ
Coordinates ถนนนั่งยองทองผาภูมิ : 14°44'46.5"N 98°37'58.1"E
https://goo.gl/maps/OGljM แผนที่แสดงตำแหน่งถนนนั่งยองทองผาภูมิ บน Google maps
https://goo.gl/maps/B3pye แผนที่แสดงตำแหน่ง สถานีอุตุนิยมวิทยากลุ่มงานตรวจอากาศทองผาภูมิ และ Street View

สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ (ท่าน้ำเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ข้างตลาดสดทองผาภูมิ)
เป็ฯพื้นที่นันทนาการของเทศบาลตำบลทองผาภูมิ มีศาลาพักผ่อน สวนหย่อม พื้นที่ออกกำลังกายต่างๆสำหรับประชาชนโดยทั่วไป พื้นที่อยู่ติดกับแม่น้ำแควน้อย บริเวณนั้น มีหาดหิน ทางลงอยู่ที่ข้างๆตลาดสดทองผาภูมิ เป็นพื้นที่จัดงานประเพณีสำคัญต่างๆ เช่น งานประเพณีลอยกระทง เป็นต้น
Coordinates ท่าน้ำเทศบาลตำบลทองผาภูมิ : 14°44'53.06"N, 98°38'2.51"E
https://goo.gl/maps/Rt5iA แผนที่แสดงตำแหน่ง ท่าน้ำเทศบาลตำบลทองผาภูมิ บน Google maps
https://goo.gl/maps/G7GV8 แผนที่แสดงตำแหน่ง ท่าน้ำเทศบาลตำบลทองผาภูมิ และ Street View

ท่ารถตู้ตลาด ส. บุญยงค์
โทรศัพท์ 034-599452
Coordinates ท่ารถตู้ตลาด ส. บุญยงค์ : 14°44'23.0"N 98°37'55.7"E
https://goo.gl/maps/517pL แผนที่แสดงตำแหน่ง ท่าน้ำเทศบาลตำบลทองผาภูมิ บน Google maps
https://goo.gl/maps/h2Lr3 แผนที่แสดงตำแหน่ง ท่าน้ำเทศบาลตำบลทองผาภูมิ และ Street View

พุน้ำ ปูราชินี เทศบาลตำบลทองผาภูมิ
พุน้ำ ปูราชินี เทศบาลตำบลทองผาภูมิ ณ ตำแหน่งนี้มิได้เป็นที่อยู่อาศัยของปูราชินี พุปูราชินีอยู่ในเขตตำบลห้วยเขย่ง อย่างไรก็ตามพุน้ำแห่งนี้เป็นพุน้ำตามธรรมชาติจริงๆ ซึ่งเป็นลักษณะตามธรรมชาติของทองผาภูมิ ในอดีตพุน้ำตามธรรมชาติปรากฏให้เห็นหลายแห่งในเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ โดยน้ำจากพุจะล้นไหลไปตามลำรางเปิดผ่านหน้าห้องแถวร้านค้าที่เรียงรายไปตามทางสายหลัก ในปัจจุบันสายน้ำจากน้ำพุเหล่านั้นได้ถูกนำลงสู่ท่อระบายน้ำใต้ดินของเทศบาล เหลือให้เห็นพุน้ำธรรมชาติผุดขึ้นอย่างชัดเจนเพียงแห่งเดียว ระหว่างโรงแรม ส.บุญยงค์กับโรงเรือนเก็บของข้างสถานีน้ำมัน ปตท. มีป้ายทำด้วยหินแกรนิตสีน้ำตาลแดงของเทางเทศบาล มีลายอักษรเขียนว่า"พุน้ำ ปูราชินี" กำกับไ้ว้เท่านั้น
Coordinate ตาน้ำพุธรรมชาติ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ : 14°44'52.16"N, 98°37'49.09"E
http://goo.gl/maps/F8epG แผนที่แสดงตำแหน่ง พุน้ำ ปูราชินี เทศบาลตำบลทองผาภูมิ บน Google maps
https://goo.gl/maps/AulKm แผนที่แสดงตำแหน่ง พุน้ำ ปูราชินี เทศบาลตำบลทองผาภูมิ และ Street View

กองร้ิอยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135 - Border Petrol Police 135
http://www.bpp13.go.th/ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13
Coordinates กองร้ิอยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135 : 14°44'49.1"N 98°37'45.8"E
https://goo.gl/maps/JjO2b แผนที่แสดงตำแหน่ง กองร้ิอยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135 บน Google maps
https://goo.gl/maps/3hvyL แผนที่แสดงตำแหน่ง กองร้ิอยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135 และ Street View ทางเข้ากองร้อยฯ

ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี
http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=12 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอทองผาภูมิ - " Chalermrajakumari" Public Library at Thong Pha Phum District in Kanchanaburi
https://www.facebook.com/people/ห้องสมุดประชาชน-เฉลิมราชกุมารี-อำเภอทองผาภูมิ-จังหวัดกาญจนบุรี/100006662718095 ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี | Facebook
Coordinate ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี : 14°44'57.2"N 98°37'39.7"E
https://goo.gl/maps/BGo9j แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี บน Google maps
https://goo.gl/maps/8pNnS แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี และ Street View

สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
http://www.tpm.go.th/ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ
https://www.facebook.com/pages/เทศบาลตำบลทองผาภูมิ/220198164712602 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ | Facebook
บ้านเลขที่ ๒๓๖ หมู่ ๑ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๘๐
โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๙๙๑๐๑ โทรสาร ๐๓๔-๕๙๙๗๕๗ ต่อ ๑๑๐
Coordinates สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ : 14°45'00.9"N 98°37'38.4"E
https://goo.gl/maps/zwtMa แผนที่แสดงตำแหน่ง สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ บน Google maps
https://goo.gl/maps/Ttx5e แผนที่แสดงตำแหน่ง สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ และ Street View


พระ ภปร. ทองผาภูมิ กาญจนธรรมพิทักษ์
เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวของวัดทองผาภูมิ ดำเนินการสร้างสร้างจนสำเร็จโดยบริษัทอีตัล-ไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงเสด็จมาประกอบพิธีเบิกพระเนตรและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2529 และพระราชทานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า "พระ ภปร.ทองผาภูมิ กาญจนธรรมพิทักษ์" ที่บริเวณฐานบัลลังก์บัวนั้นปรากฏพระปรมาภิไธยย่อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่บนลวดลายปูนปั้นที่เชิงลาดพระนิสีทนสันถัต ซึ่งคลี่คลายลวดลายลงมาปรกส่วนกลางของฐานบัลลังก์ พระพุทธรูปองค์นี้ทรงพุทธลักษณะที่งดงามอย่างยิ่ง ดูประหนึ่งทรงแย้มพระสรวลเล็กน้อยอยู่เป็นนิจ บ่ายพระพักตร์อิ่มเอิบด้วยพระเมตตาไปยังด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประดุจทรงทอดพระเนตรให้ความร่มเย็นดินแดนอันสุขสงบแห่งทองผาภูมิ

จารึกประวัติความเป็นมาบนแผ่นหินด้านหลังองค์พระ

พระ ภปร. ทองผาภูมิ "กาญจนธรรมพิทักษ์"

แผ่นหิน ณ ที่นี้ พระครูกาญจนประสิทธิ์ (หลวงพ่ออาบ ปตฺโน) ได้ดำเนินการก่อสร้างพระพุทธรูปร่วมกับชาวทองผาภูมิ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๑๘ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การก่อสร้างจึงชะงักค้างคา ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒๓ บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มาก่อสร้างเขื่อนเขาแหลม ดร.ชัยยุทธ กรรณสูต ประธานกรรมการบริษัทฯได้มาต รวจงานเป็นประจำ ได้พบเห็นพระพุทธรูป
ที่สร้า งไม่เสร็จ จึงเกิดศรัทธาและได้ปวารณาว่าเมื่องานก่อสร้างเขื่อนสำ เร็จด้วยดี ก็จะสร้างพระพุทธรูปให้สำเร็จ จึงได้อัญเชิญพระพุทธรูป ภปร. ที่จัดสร้างโดยวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นต้นแบบทางปฏิมากรรม โดยให้วิศวกรของบริษัทฯ ออกแบบโครงสร้าง และให้บริษัท อิตาเลียนไทยฯดำเนินการสร้า งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๗ ด้วยทุนทรัพย์ทั้งของบริษัท ฯเอง ทุนทรัพย์ส่วนตัวของดร.ชัยยุทธ และการสมทบบริจาคทั้งทุนทรั พย์และแรงงานของพนักงานของบ ริษัทฯ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประ เทศไทย และประชาชนทั่วไป โดยสร้างครอบองค์ที่สร้างค้ างอยู่เดิม ใช้เวลาสร้าง ๓ เดือนเศษ สิ้นค่าก่อสร้างประมาณสองล้ านบาทเศษ

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๙ วันที่ ๙ มกราคม เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชด ำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่ อนเขาแหลม (ภายหลังได้ทรงพระราชทานนาม ว่าเขื่อนวชิราลงกรณ) อย่างเป็นทางการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์จักรราชกุมารี มาทรงประกอบพระราชพิธีเบิกพ ระเนตร และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระเศียร พร้อมทั้งทรงปลูกต้นโพธิ์ที่ด้านหลังองค์พระ และทรงพระราชทานพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า
พระ ภปร.ทองผาภูมิ "กาญจนธรรมพิทักษ์" โดยทรงเลือกจากพระนามที่ทรง แนะนำโดยสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร (ขณะนั้นยังมิได้ทรงดำรงตำแ หน่งสมเด็จพระสังฆราช) ซึ่งได้เสด็จฯมาทรงเป็นประธ านสงฆ์ จึงนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิ คุณอันใหญ่หลวงแก่ชาวทองผาภูมิและเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชน ชาวไทยทั้งมวลสืบไป

ป้ายนี้จัดสร้าง....โดย บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๗

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=399785293427863&l=e660bf1da8 พระ ภปร. ทองผาภูมิ กาญจนธรรมพิทักษ์ ในคืนก่อนออกพรรษา ๒๕๕๕
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=399786456761080&l=a6e26d49ea พระ ภปร. ทองผาภูมิ กาญจนธรรมพิทักษ์ ในคืนก่อนออกพรรษา ๒๕๕๕
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=399796693426723&l=d4e737d391 พระ ภปร. ทองผาภูมิ กาญจนธรรมพิทักษ์ ในคืนก่อนออกพรรษา ๒๕๕๕
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=399798930093166&l=536b929630 พระนิสีทนสันถัตคลี่คลายลวด ลายลงมาปรกฐานบัลลังก์บัว ปรากฏพระปรมาภิไธยย่อ ภปร
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห ัว รัชกาลปัจจุบัน
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=399803750092684&l=0c0f29f446 ทยฺยชาติยา สามฺคคียํ สติสญฺชานเนน. โภชิสิยํ รกฺขนฺติ คนชาติไทย จะรักษาความเป็นไท อยู่ได้ด้วย มีสติสำนึกอยู่ในความสามัคคี
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=367471403325919&l=38082b90bd จารึกประวัติความเป็นมาบนแผ่นหินด้านหลังของ องค์พระ ภปร. ทองผาภูมิ กาญจนธรรมพิทักษ์
Coordinates พระ ภปร. ทองผาภูมิ กาญจนธรรมพิทักษ์ : 14°44'59.90"N, 98°37'35.71"E
http://goo.gl/maps/DsGWN แผนที่แสดงตำแหน่ง พระ ภปร. ทองผาภูมิ กาญจนธรรมพิทักษ์ บน Google maps
https://goo.gl/maps/Ttx5e แผนที่แสดงตำแหน่ง พระ ภปร. ทองผาภูมิ กาญจนธรรมพิทักษ์ และ Street View

[กลับไปด้านบนของหน้า]
ตำบลท่าขนุน (ฝั่งตะวันตก)
ท่าขนุนน่าอยู่ พลเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี

http://kanchanaburi.kapook.com/ทองผาภูมิ/ท่าขนุน ตำบลท่าขนุน | "ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย - Thailand Information Center" | Kapook.com

http://thongphaphum.kanchanaburi.doae.go.th/files/p1.pdf แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2555 - 2557 โดย ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าขนุน
.........................................................................................................................................................................................


หมู่ที่ 1 บ้านท่าขนุน ตำบลท่าขนุน (ก่อนข้ามเข้าเย็นไปบ้านท่าแพ)
ทางหลวง 3272
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยสาขาต่างๆ จากเขาท่าขนุน และแม่น้ำแควน้อย
https://goo.gl/maps/S1PBH แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาท่าขนุน Khao Tha Khanun บน Google maps
https://goo.gl/maps/TfMua แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาท่าขนุน Khao Tha Khanun บน Google maps - Terrain
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

เขาท่าขนุน
Coordinates เขาท่าขนุน : 14°42'59.0"N 98°35'59.0"E
https://goo.gl/maps/LiyQm แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาท่าขนุน บน Google maps
https://goo.gl/maps/8vllJ แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาท่าขนุน บน Google maps - Terrain

วัดเวฬุวันวนาราม
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=1100 แผนที่่การเดินทางไปวัดเวฬุวัน
เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต มีทำเลที่่ตั้งอยู่บนเขา เส้นทางแยกจากทางหลวง 323 มุ่งหน้าสู่วัดสวยงามร่มครึ้ม ป่าไผ่ของวัดในฤดูฝนชอุ่มเขียวงามสบายตามาก สมนามของวัด ซึ่งหมายถึงอารามในป่าไผ่นั่นเอง
ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 313 หมู่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
ท่านเจ้าอาวาสคือพระครูภาวนาสุทธาจาร (พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ) โทรศัพท์ 0813757222
พระอาจารย์อำนวย จิตฺตสํวโร โทรศัพท์ 0860698893
Coordinates วัดเวฬุวันวนาราม : 14°44'31.6"N 98°36'38.9"E
https://goo.gl/maps/SilZN แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดเวฬุวันวนาราม บน Google maps
https://goo.gl/maps/fhWgB แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดเวฬุวันวนาราม และ Street View ทางเข้าวัดเวฬุววันวนาราม

สวน บริษัทบางกอกฟลาวเออร์เซ็นเตอร์ จำกัด - BANGKOK FLOWERS CENTRE CO.LTD
http://www.bangkokflowerscentre.co.th/ สวน บริษัทบางกอกฟลาวเออร์เซ็นเตอร์ จำกัด - BANGKOK FLOWERS CENTRE CO.LTD
บริษัท บางกอกฟลาวเออร์เซ็นเตอร์ จำกัด
357 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหนคร 10160         
เวลาทำการ จันทร์ – เสาร์  เวลา 8.30 - 17.00 น.
ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์  : 0 2421 0020-4
โทรสาร    : 0 2421 0025, 0 2808 9697 (สำนักงาน)
                : 0 2808 9559 (แผนกแล็บ)
อีเมล        : bfclobkk@cscoms.com (สำนักงาน)
                : bfclab@cscoms.com (แผนกแล็บ)                                         
เว็บไซด์    : www.bangkokflowerscentre.co.th
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.422653927807666.98589.141316009274794&type=1&l=e3a92f0ff1 Album "TPP-BangkokFlowerCenterPlantation/สวนบางกอกฟลาวเออร์เซ็นเตอร์" by Bansuan Thaveechaiphaphum
Coordinates สวน บริษัทบางกอกฟลาวเออร์เซ็นเตอร์ จำกัด : 14°45'37.8"N 98°37'18.1"E
https://goo.gl/maps/CLHCX แผนที่แสดงตำแหน่ง สวน บริษัทบางกอกฟลาวเออร์เซ็นเตอร์ จำกัด บน Google maps
https://goo.gl/maps/OAE7q แผนที่แสดงตำแหน่ง สวน บริษัทบางกอกฟลาวเออร์เซ็นเตอร์ จำกัด และ Street View ทางเข้าสวน บริษัทบางกอกฟลาวเออร์เซ็นเตอร์ จำกัด


สวนเฉลิมพระเกียรติเฉลิม 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
Coordinates สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ : 14°46'47.2"N 98°36'11.1"E
https://goo.gl/maps/yIDZ8 แผนที่แสดงตำแหน่ง สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ บน Google maps
https://goo.gl/maps/tL543 แผนที่แสดงตำแหน่ง สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ และ Street View
https://goo.gl/3di52q แผนที่แสดงตำแหน่ง สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ และ ภาพสวนเฉลิมพระเกียรติฯ
https://goo.gl/Q9mnSj แผนที่แสดงตำแหน่ง สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ และ ภาพสวนเฉลิมพระเกียรติฯ


เขื่อนวชิราลงกรณ - Vajiralongkorn Hydro Power Plant
เขื่อนวชิราลงกรณเป็นเขื่อนหินถมแห่งแรก ของประเทศไทยที่ดาดผิวหนา ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งอยู่บนแม่น้ำแควนอย ในท้องที่ ตำบลท่าขนน อำเภอทองผาภูมิจ ังหวดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 6 กิโลเมตร จัดเป็นเขื่อนอเนกประสงค์อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีความสูงจากฐาน 92 เมตร สันเขื่อนกว้าง 10 เมตร ยาว 1,019 เมตร สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.) +161.75 เมตร ปริมาตรตัวเขื่อนประมาณ 8.1 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำ อยู่ในอำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี มีพื้นที่รับน้ำฝน 3.720 ตารางกโลเมตร ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเฉลยประมาณปีละ 5,500 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาตรเก็บกักสูงสุดปกติ 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับ +155.0 เมตร (รทก.) การก่อสร้างเริ่มในเดือนมีนาคม 2522 แล้วเสร็จปี 2527 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอจุฬาภรณวลัยลักษณฯ ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนวชิราลงกรณ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2529
http://vrk.egat.com/index.php?lang=en Vajiralongkorn Hydro Power Plant Website
http://vrk.egat.com/index.php?lang=th เวปไซต์ทางการภาษาไทยของเเขื่อนวชิราลงกรณ
http://vrk.egat.com/index.php/about-us/2014-07-08-02-26-49 ข้อมูลทางเทคนิค
Coordinates บริเวณทางเข้าที่ทำการฯ : 14°46'41.59"N, 98°36'13.16"E
http://goo.gl/maps/IqkC3 แผนที่แสดงตำแหน่ง บริเวณทางเข้าที่ทำการฯ บน Google maps
Coordinates สันเขื่อนวชิราลงกรณ : 14°47'57.86"N, 98°35'48.65"E
http://goo.gl/maps/Wzxt3 แผนที่แสดงตำแหน่ง สันเขื่อนวชิราลงกรณ บน Google maps
https://goo.gl/maps/AyhOf แผนที่แสดงตำแหน่ง สันเขื่อนวชิราลงกรณ บน Google maps - Terrain
https://goo.gl/n3i9V9 แผนที่แสดงตำแหน่ง สันเขื่อนวชิราลงกรณ และ ภาพอ่างเก็บน้ำมองจากสันเขื่อน

เขาเย็น อุทยานแห่งชาติทองผาภูม
เขาน้ำโจน (คนท้องถิ่นเรียก คอลี่ แผ่นที่ของกรมแผนที่ทหารเรียก "เขาโจน") เป็นพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ มีลักษณะเป็นผาเขาโอบอ่าวขนาดเล็ก มองไม่เห็นจากระดับพื้นดิน เป็นจุดจอดเรือของชาวบ้านจากบ้านทุ่งสมอ และบ้านขนุนคลี่ ในการเดินทางออกมาสู่ตัวอำเภอ รอบๆอ่าวมีเพิงชั่วคราวที่นักตกปลาสร้างไว้สำหรับการมาตกปลา ด้วยความสงบเงียบ หลบเร้นจากสายตา สวยงามด้วยผาหินปูนรูป ร่างแปลกตา อีกทั้งอยู่ไม่ห่างไกลและไม่ยากลำบากต่อการเข้าถึง จึงเป็นสถานที่ที่ได้รับเลือกสำหรับการถ่ายทำภาพยนต์ เรียลลิตี้โชว์ ฯ เช่น รายการทีวีเรียลลิตี้ Viidakon tähtöset หรือ The Jungle Starlets ของ Finland ก็เคยมาปักหลังถ่ายทำการแข่งขันกันที่นี่
Coordinates เขาเย็น Khao Yen :
https://goo.gl/maps/0JD2N แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาเย็น Khao Yen บน Google maps
https://goo.gl/maps/mqH3S แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาเย็น Khao Yen บน Google maps - Terrain
https://goo.gl/maps/TyA7n แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาเย็น Khao Yen และ Street View มองจากสันเขื่อนวชิราลงกรณ

[กลับไปด้านบนของหน้า]บ้านท่าแพ หมู่ที่ 1 บ้านท่าขนุน ตำบลท่าขนุน
ทางหลวง 3272 →ถนนหมู่บ้าน
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำสาขาห้วยปิล็อก : ห้วยปิล็อก ห้วยเกริงตะโก ห้วยบ้านไร่ ห้วยประจำไม้ และห้วยเขย่ง
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1409%20ลุ่มน้ำสาขาห้วยปิลอก.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาห้วยปิล็อก | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

ปากน้ำห้วยปิล็อก
Coordinates ปากน้ำห้วยปิล็อก : 14°48'53.8"N 98°27'55.0"E
https://goo.gl/maps/aCUXl แผนที่แสดงตำแหน่ง ปากน้ำห้วยปิล็อก บน Google maps
https://goo.gl/maps/Ob2yS แผนที่แสดงตำแหน่ง ปากน้ำห้วยปิล็อก บน Google maps - Terrain

ปากน้ำห้วยเกริงตะโก
Coordinates ปากน้ำห้วยเกริงตะโก : 14°45'37.5"N 98°30'46.8"E
https://goo.gl/maps/eMgSB แผนที่แสดงตำแหน่ง ปากน้ำห้วยเกริงตะโก บน Google maps
https://goo.gl/maps/ZnzEK แผนที่แสดงตำแหน่ง ปากน้ำห้วยเกริงตะโก บน Google maps - Terrain

ปากน้ำห้วยบ้านไร่
Coordinates ปากน้ำห้วยบ้านไร่ : 14°43'45.8"N 98°33'00.1"E
https://goo.gl/maps/DT5Sy แผนที่แสดงตำแหน่ง ปากน้ำห้วยบ้านไร่ บน Google maps
https://goo.gl/maps/XDerV แผนที่แสดงตำแหน่ง ปากน้ำห้วยบ้านไร่ บน Google maps - Terrain

ปากน้ำประจำไม้
Coordinates ปากน้ำประจำไม้ : 14°41'19.1"N 98°32'55.2"E
https://goo.gl/maps/K3Kbf แผนที่แสดงตำแหน่ง ปากน้ำประจำไม้ บน Google maps
https://goo.gl/maps/0vI0o แผนที่แสดงตำแหน่ง ปากน้ำประจำไม้ บน Google maps - Terrain

ปากน้ำห้วยเขย่ง
Coordinates ปากน้ำห้วยเขย่ง : 14°40'07.3"N 98°35'26.0"E
https://goo.gl/maps/lcz4w แผนที่แสดงตำแหน่ง ปากน้ำห้วยเขย่ง บน Google maps
https://goo.gl/maps/UgR6v แผนที่แสดงตำแหน่ง ปากน้ำห้วยเขย่ง บน Google maps - Terrain

เขาท่าขนุน
Coordinates เขาท่าขนุน : 14°42'59.0"N 98°35'59.0"E
https://goo.gl/maps/LiyQm แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาท่าขนุน บน Google maps
https://goo.gl/maps/8vllJ แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาท่าขนุน บน Google maps - Terrain

บ้านท่าแพเป็นจุดลงเรือลงแพหลักแห่งหนึ่งของอ่างเก็บน้ำวชิราลงกรณ เรือจากบ้านท่าแพเดินทางไปหลายจุดที่การเดินทางด้วยเรือสะดวกและคล่องตัวกว่า ได้แก่ เกาะมะพร้าวกะทิ บ้านขนุนคลี่ บ้านโบอ่อง บ้านใหมไร่ป้า บ้านปิล็อกคี่ เป็นต้น ท่าแพยังเป็นจุดต่อเรือ เพื่อเดินทางไปแพต่างๆที่กระจายตัวอยู่บริเวณตอนใต้ และตอนกลางของอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ นอกจากนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นเดินทางด้วยเรือ หรือแพลากเพื่อการท่องเที่ยว ไปสังขละบุรีอีกด้วย
https://youtu.be/b0qYtGkq_Bg ท่าแพ ทองผาภูมิ by feelthai , published on Oct 2, 2014
ชุมชนท่าแพและท่าเรือไปชุมชนต่างๆในอ่างเก็บน้ำวชิราลงกรณ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลท่าขนุน
Coordinates บ้านท่าแพ : 14°45'57.0"N 98°34'13.5"E
https://goo.gl/maps/TjPIm แผนที่แสดงตำแหน่ง บ้านท่าแพ บน Google maps
https://goo.gl/maps/LvvuX แผนที่แสดงตำแหน่ง บ้านท่าแพ และ Street View ท่าแพ ซอย 1
https://goo.gl/maps/F24jG แผนที่แสดงตำแหน่ง บ้านท่าแพ และ Street View ท่าแพ ซอย 2
https://goo.gl/maps/iivkC แผนที่แสดงตำแหน่ง บ้านท่าแพ และ Street View ท่าแพ ซอย 3
https://goo.gl/maps/2Wvbj แผนที่แสดงตำแหน่ง บ้านท่าแพ และ Street View ท่าแพ ซอย 4
https://goo.gl/maps/wyI2d แผนที่แสดงตำแหน่ง บ้านท่าแพ และ Street View ท่าแพ ซอย 5

เขาน้ำโจน (เขาโจน) อุทยานแห่งชาติทองผาภูม
เขาน้ำโจน (คนท้องถิ่นเรียก คอลี่ แผ่นที่ของกรมแผนที่ทหารเรียก "เขาโจน") เป็นพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ มีลักษณะเป็นผาเขาโอบอ่าวขนาดเล็ก มองไม่เห็นจากระดับพื้นดิน เป็นจุดจอดเรือของชาวบ้านจากบ้านทุ่งสมอ และบ้านขนุนคลี่ ในการเดินทางออกมาสู่ตัวอำเภอ รอบๆอ่าวมีเพิงชั่วคราวที่นักตกปลาสร้างไว้สำหรับการมาตกปลา ด้วยความสงบเงียบ หลบเร้นจากสายตา สวยงามด้วยผาหินปูนรูป ร่างแปลกตา อีกทั้งอยู่ไม่ห่างไกลและไม่ยากลำบากต่อการเข้าถึง จึงเป็นสถานที่ที่ได้รับเลือกสำหรับการถ่ายทำภาพยนต์ เรียลลิตี้โชว์ ฯ เช่น รายการทีวีเรียลลิตี้ Viidakon tähtöset หรือ The Jungle Starlets ของ Finland ก็เคยมาปักหลังถ่ายทำการแข่งขันกันที่นี่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.422662677806791.98593.141316009274794&type=1&l=35735f5384 Album "TPP-KhaoKori(KhaoJone)/เขาคอรี่(เขาโจน)" by Bansuan Thaveechaiphaphum
http://fi.wikipedia.org/wiki/Viidakon_tähtöset Viidakon tähtöset
http://www.verkko-kampanja.fi/viidakontahtoset-case/ KOHUOHJELMAN KOHUKAMPANJA:VIIDAKON TÄHTÖSET
Coordinates เขาน้ำโจน (เขาโจน) : 14°48'44.0"N 98°34'14.0"E
https://goo.gl/maps/I57Au แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาน้ำโจน (เขาโจน) บน Google maps
https://goo.gl/maps/ywoJQ แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาน้ำโจน (เขาโจน) บน Google maps - Terrain
Coordinates คอลี่ : 14°47'50.8"N 98°34'50.4"E
https://goo.gl/maps/NFukX แผนที่แสดงตำแหน่ง อ่าวคอลี่ บน Google maps
https://goo.gl/maps/r0WzW แผนที่แสดงตำแหน่ง อ่าวคอลี่ บน Google maps - Terrain
Coordinates สันเขื่อนวชิราลงกรณ : 14°47'57.8"N 98°35'49.5"E
https://goo.gl/maps/VhSz5 แผนที่แสดงตำแหน่ง สันเขื่อนวชิราลงกรณ บน Google maps
https://goo.gl/maps/3YDac แผนที่แสดงตำแหน่ง สันเขื่อนวชิราลงกรณ บน Google maps - Terrain

งานประเพณีแข่งเรือบ้านท่าแพ
ติดตามข่าวสารกำหนดการ Event ได้ที่ เพจของเทศบาลตำบลท่าขนุน
https://www.facebook.com/abt.thakanun เทศบาล ตำบลท่าขนุน | Facebook
https://www.facebook.com/abt.thakanun/media_set?set=a.236835363062460.59593.100002079951412&type=3 Album "งานแข่งเรือประจำปี2555 บ้านท่าแพ" by เทศบาล ตำบลท่าขนุน
http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=305591&random=1431147661343 งานประเพณีแข่งเรือบ้านท่าแพ | สถ.ชวนเที่ยว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[กลับไปด้านบนของหน้า]บ้านขนุนคลี่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าขนุน ตำบลท่าขนุน (นั่งเรือไปจากบ้านท่าแพสะดวกกว่าเส้นทางรถยนต์)
ทางหลวง 323 → ถนนหมู่บ้าน (ถนนดิน) → บ้านขนุนคลี่
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยท่าขนุนคลี่
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.868572708443091&long=98.60300704836845&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยท่าขนุนคลี่&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยท่าขนุนคลี่ บน Longdo map
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.868572708443091&long=98.60300704836845&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยท่าขนุนคลี่&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยท่าขนุนคลี่ บน Longdo map - Terrain
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น 

เขาท่าขนุนคลี
Coordinates เขาท่าขนุนคลี : 14°40'52.9"N 98°21'35.9"E
https://goo.gl/maps/vn0Dt แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาท่าขนุนคลี บน Google maps
https://goo.gl/maps/B2HPz แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาท่าขนุนคลี บน Google maps - Terrain

โรงเรียนบ้านอูล่อง (ห้องเรียนชั่วคราวบ้านขนุนคลี่)
http://www.banulong.com/view.php?id=13 โรงเรียนบ้านอูล่อง (ห้องเรียนชั่วคราวบ้านขนุนคลี่)
https://youtu.be/ZHEcexusqXU 2.7 สภาพเส้นทางเข้าบ้านอู่ล่อง ทองผาภูมิ , published on Sep 3, 2014 by takby
https://youtu.be/wBJcw8hLazA สไลด์นิดๆบนสภาพเส้นทางเข้าบ้านอู่ล่อง ทองผาภูมิ , published on Sep 3, 2014 by takby
https://youtu.be/uCXmcCYpkLo 2.7 Exclusive Difflock เดินขึ้นเนินเนียนๆ , published on Sep 3, 2014 by takby
Coordinates โรงเรียนบ้านอูล่อง (ห้องเรียนชั่วคราวบ้านขนุนคลี่) : 14°52'00.2"N 98°34'45.0"E
ระยะทางจาก ทางแยก 323/3272 → โรงเรียนบ้านอูล่อง (ห้องเรียนชั่วคราวบ้านขนุนคลี่) ประมาณ 25.8 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม. 30 นาที
https://goo.gl/maps/FgqKl แผนที่แสดงเส้นทาง จาก ทางแยก 323/3272 → โรงเรียนบ้านอูล่อง (ห้องเรียนชั่วคราวบ้านขนุนคลี่) บน Google maps
https://goo.gl/maps/lExGC แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านอูล่อง (ห้องเรียนชั่วคราวบ้านขนุนคลี่) บน Google maps
https://goo.gl/maps/lExGC แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านอูล่อง (ห้องเรียนชั่วคราวบ้านขนุนคลี่) บน Google maps
https://goo.gl/maps/L9zfZ แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านอูล่อง (ห้องเรียนชั่วคราวบ้านขนุนคลี่) และ Street View
https://goo.gl/maps/U6TtT แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านอูล่อง (ห้องเรียนชั่วคราวบ้านขนุนคลี่) และ Street View
https://goo.gl/maps/zWrDs แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านอูล่อง (ห้องเรียนชั่วคราวบ้านขนุนคลี่) และ Street View

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านขนุนคลี่
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทองผาภูมิ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ

Coordinates ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน"แม่ฟ้าหลวง"ฯ ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ : 14°52'02.2"N 98°34'43.7"E
ระยะทางจาก ทางแยก 323/3272 →ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน"แม่ฟ้าหลวง"ฯ ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ ประมาณ 25.8 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม. 29 นาที
https://goo.gl/maps/AB182 แผนที่แสดงเส้นทาง จาก ทางแยก 323/3272 → โรงเรียนบ้านอูล่อง (ห้องเรียนชั่วคราวบ้านขนุนคลี่) บน Google maps
https://goo.gl/maps/HU9aB แผนที่แสดงตำแหน่ง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน"แม่ฟ้าหลวง"ฯ ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ บน Google maps
https://goo.gl/maps/DVeNm แผนที่แสดงตำแหน่ง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน"แม่ฟ้าหลวง"ฯ ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ และ Street View


เกาะมะพร้าวกะทิ (นั่งเรือไปจากบ้านท่าแพ)
http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/panom/coconut_kati.pdf มะพร้าวกะทิ คอลัมน์แนะนำทำกินทั่วถิ่นไทย โดย พนม เกิดแสง
... มะพร้าวกะทิ เกิดจากการกลายพันธุ์ของมะพร้าวธรรมดาทั่วไป มีเนื้อนุ่มหนา น้ำข้นเหนียว เพาะไม่งอก ลักษณะของมะพร้าวกะทิ ถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปยังรุ่นลูก ต้นมะพร้าวกะทิที่พบในสวนมะพร้าวทั่วไปจะเป็นต้นมะพร้าว ลูกผสมกะทิ เนื่องจากเกษตรกรนำผลมะพร้าวธรรมดาจากต้นมะพร้าวกะทิลูกผสมไปเพาะขยายพันธุ์ ต้นมะพร้าวลูกผสมกะทิในธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์มะพร้าว ประเภทต้นสูง และปลูกกระจัดกระจาย จึงพบผลมะพร้าวกะทิในบางทลาย จนมีคำกล่าวว่า"จะพบมะพร้าวผลที่เป็นกะทิในทลายที่อยู่ทาง ทิศตะวันออก" ความเป็นจริงถ้าปลูกมะพร้าวกะทิเป็นแปลงหรือเป็นกลุ่มอย่างน้อย 5 ต้นขึ้นไป ก็จะพบมะพร้าวกะทิเกิดขึ้นทุกทลาย ปัจจุบันพบต้นมะพร้าวลูกผสมกะทิน้ำหอมต้นเตี้ยทั่วไปในสวน เกษตรกร และแปลงทดลองคัดเลือกพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมเพื่อการ ส่งออก จำนวน 2 ต้น เนื่องจากลักษณะมะพร้าวกะทิเป็นลักษณะด้อย เมื่อนำคัพภะมะพร้าวกะทิที่ได้จากต้นพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิที่ปลูกโดยทั่วไป นำไปเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ เมื่อได้ต้นกะทิพันธุ์แท้ไปปลูก จะพบ ต้นมะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ที่มีลักษณะที่ผิดปกติ มากกว่า 90 % ในปี 2530 บริษัท บางกอกฟลาวเวอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ได้เริ่มทำการเพาะเลี้ยง คัพภะมะพร้าวกะทิที่ซื้อมาจากสวนเกษตรกร ได้ต้นมะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ และนำลงปลูกบนเกาะในเขื่อนวชิราลงกรณ์ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในปี 2531 และ 2533 รวมจำนวน 2,150 ต้น เกาะมะพร้าวกะทิแห่งแรกของโลกจึงได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทย ในปี 2538 ดร.อุทัย จารณศรี ได้ขอให้บริษัท บางกอกฟลาวเวอร์เซ็น เตอร์ จำกัด ให้ความเอื้อเฟื้อกรมวิชาการเกษตรไปศึกษาพันธุ์มะพร้าว กะทิที่บนเกาะ และคัดเลือกต้นพันธุ์มะพร้าวกะทิที่ดี นำดอกเกสรตัวผู้ มาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์มะพร้าวกะทิ ในปี 2538 งานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์มะพร้าวกะทิ จึงได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรกของโลก ในที่สุดได้ต้นพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิ ระหว่างพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย กับ กะทิ ที่ให้ผลผลิตสูง และมีคุณภาพดีตามที่ตลาดต้องการเสนอเป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตรในปี 2551 ...
http://utipalm.com/page/goods3.htm เกาะมะพร้าวกะทิ ปัจจุบันอยุ่ในความดูแลของ utipalm
http://www.kasetloongkim.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=8669&highlight= กระดานสนทนา "มะพร้าวกะทิค่ะ ?" | Kasetloongkim.com
http://www.kasetloongkim.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=82&page=3 ความรู้เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับมะพร้างกะทิ
http://en.wikipedia.org/wiki/Kopyor_coconut Kopyor coconut , Macapuno , มะพร้าวกะทิ
http://www.edtguide.com/KoMapraoKati_496099 เที่ยวเกาะมะพร้าวกะทิ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.308894302520647.73771.145025085574237&type=3 อัลบั้ม "เที่ยวเกาะมะพร้าวกะทิ" ใน เมืองกาญจน์แดนสวรรค์ตะวันตก ของ ททท.กาญจนบุรี
Coordinates เกาะมะพร้าวกะทิ : 14°54'35.2"N 98°31'29.5"E
https://goo.gl/maps/XGBuB แผนที่แสดงตำแหน่ง เกาะมะพร้าวกะทิ บน Google maps
https://goo.gl/SD9gVS แผนที่แสดงตำแหน่ง เกาะมะพร้าวกะทิ และ ภาพถ่ายบนเกาะมะพร้าวกะทิ
https://goo.gl/XhiGE5 แผนที่แสดงตำแหน่ง เกาะมะพร้าวกะทิ และ ภาพถ่ายท่าเรือขึ้นเกาะมะพร้าวกะทิ

[กลับไปด้านบนของหน้า]หมู่ที่ 2 บ้านโบอ่อง ตำบลปิล้อก (นั่งเรือไปจากบ้านท่าแพ)
เรือจากบ้านท่าแพ → บ้านโบอ่อง
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยปิล็อก
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1409%20ลุ่มน้ำสาขาห้วยปิลอก.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาห้วยปิล็อก | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

บ้านโบอ่อง
Coordinates บ้านโบอ่อง : 14°50'25.9"N 98°29'05.8"E
https://goo.gl/maps/qZ8o3 แผนที่แสดงตำแหน่ง บ้านโบอ่อง บน Google maps


เจดีย์โบอ่อง บ้านโบอ่อง
เจดีย์โบอ่องตั้งอยู่บนจอมเขาขนาดเล็กกลางบึงน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่บ้านโบอ่อง ตำบลปิล๊อก เป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์โบราณแบบพม่า เจดีย์อายุกว่า 200 ปี เป็นที่เคารพสักการะของชาวเหมือง สร้างบนยอดเขาหินปูนที่มีน้ำล้อมในบริเวณวัดบ้านโบอ่อง รอบเจดีย์สูง 6 เมตร ฐานกว้างประมาณ 3x3 เมตร บริเวณบ่อน้ำมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ บริเวณวัดมีความร่มรื่น มีข้อจำกัด สำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้หญิง ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าบึงแห่งนี้มีอาถรรพ์ห้ามผู้หญิงข้ามลำน้ำที่ล้อมรอบเจดีย์เด็ดขาด เพราะว่าจะทำให้น้ำในบึงจะแห้งขอด และอาจมีภัยอันตรายแก่ตัวเองได้ โดยวันขึ้น15 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี ประชาชนจากทั่วสารทิศจะพากันมานมัสการกัน
Coordinates เจดีย์โบอ่อง : 14°50'29.9"N 98°29'12.9"E
https://goo.gl/maps/qyruF แผนที่แสดงตำแหน่ งเจดีย์โบอ่อง บน Google maps

โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ห้องเรียนสาขาพระธาตุโบอ่อง
https://sites.google.com/site/networkeducation16/ เครือข่ายการจัดการศึกษาห้วยเขย่ง-ปิล็อก
Coordinates โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ห้องเรียนสาขาพระธาตุโบอ่อง : 14°50'24.6"N 98°29'13.6"E
https://goo.gl/maps/Cczwf แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ห้องเรียนสาขาพระธาตุโบอ่อง บน Google maps

[กลับไปด้านบนของหน้า]หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ไร่ป้า ตำบลปิล้อก (นั่งเรือไปจากบ้านท่าแพ เข้าห้วยปิล็อก)
เรือจากบ้านท่าแพ → บ้านโบอ่อง → บ้านใหม่ไร่ป้า
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยปิล็อกคู่
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.782464537270956&long=98.38679417967796&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยปิล๊อก&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยปิล็อก บน Longdo map (คลิ๊ก สัญญลักษณ์ แม่น้ำ/ลำคลอง ห้วยปิล๊อกภู่)
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.782464537270956&long=98.38679417967796&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยปิล๊อก&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยปิล็อก บน Longdo map - Terrain (คลิ๊ก สัญญลักษณ์ แม่น้ำ/ลำคลอง ห้วยปิล๊อกภู่)
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1409%20ลุ่มน้ำสาขาห้วยปิลอก.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาห้วยปิล็อก | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

บ้านใหม่ไร่ป้า (นั่งเรือไปจากบ้านท่าแพ)
Coordinates บ้านใหม่ไร่ป้า : 14°49'27.7"N 98°26'08.9"E
https://goo.gl/maps/tcggw แผนที่แสดงตำแหน่ง บ้านใหม่ไร่ป้า บน Google maps

[กลับไปด้านบนของหน้า]หมู่ที่ 4 บ้านปิล็อกคี่ ตำบลปิล้อก (นั่งเรือไปจากบ้านท่าแพ เข้าห้วยปิล็อก)
เรือจากบ้านท่าแพ → บ้านโบอ่อง → บ้านใหม่ไร่ป้า → บ้านปิล็อกคี่
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยปิล็อก
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.782464537270956&long=98.38679417967796&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยปิล๊อก&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยปิล็อก บน Longdo map (คลิ๊ก สัญญลักษณ์ แม่น้ำ/ลำคลอง ห้วยปิล๊อก)
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.782464537270956&long=98.38679417967796&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยปิล๊อก&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยปิล็อก บน Longdo map - Terrain (คลิ๊ก สัญญลักษณ์ แม่น้ำ/ลำคลอง ห้วยปิล๊อก)
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1409%20ลุ่มน้ำสาขาห้วยปิลอก.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาห้วยปิล็อก | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

บ้านปิล็อกคี่ (นั่งเรือไปจากบ้านท่าแพ)
Coordinates บ้านปิล็อกคี่ : 14°49'08.2"N 98°24'31.3"E
https://goo.gl/maps/1ps3W แผนที่แสดงตำแหน่ง บ้านปิล็อกคี่ บน Google maps

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล็อกคี่
http://www.bpp13.go.th/bpp13/images/bpp13sch/pilog/ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน%20๒.htm โรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านปิล็อกคี่
จากการที่หน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาบ้านปิล๊อกคี่ และศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้หยุดทำการเรียนการสอน เนื่องจากขาดแคลนครูผู้สอน ทำให้บุตรหลานของประชาชนในพื้นที่ ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการศึกษา จึงได้ร่วมกันถวายฎีกากราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๘ เพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่หมู่บ้านปิล๊อกคี่...
http://www.bpp13.go.th/bpp13/ กก.ตชด.๑๓ 
http://www.bpp.go.th/bppmain_school/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=90โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตภาคกลาง แผนที่ตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนทั่วประเทศ
coordinates โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล้อกคี่ : 14°49'13.4"N 98°24'26.4"E
https://goo.gl/maps/qdlX6 แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล้อกคี่ บน Google maps

คริสตจักรปิล็อคคี่ 
http://www.cct16.or.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=85:2013-06-03-03-59-24&catid=41:2013-06-03-02-29-45&Itemid=55 คริสตจักรปิล็อคคี่ | คริสตจักรภาคที่ 16 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ห้วยเกริงแกละ
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.813693694291823&long=98.34537550806999&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยเกริงแกละ&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยเกริงแกละ บน Longdo map
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.813693694291823&long=98.34537550806999&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยเกริงแกละ&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยเกริงแกละ บน Longdo map - Terrain
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1409%20ลุ่มน้ำสาขาห้วยปิลอก.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาห้วยปิล็อก | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

กลุ่มบ้านเกริงแกะ (นั่งเรือไปจากบ้านท่าแพ)
Coordinates กลุ่มบ้านเกริงแกะ : 14°49'51.4"N 98°22'40.7"E
https://goo.gl/maps/QqYGq แผนที่แสดงตำแหน่ง กลุ่มบ้านเกริงแกะ บน Google maps

กลุ่มบ้านห้วยน้ำขุ่น บ้านแก่งตะโป๊ะ บ้านเนินสวรรค์ (นั่งเรือไปจากบ้านท่าแพ)
Coordinates บ้านแก่งตะโป๊ะ : 14°46'01.4"N 98°27'24.2"E
https://goo.gl/maps/Fxnhx แผนที่แสดงตำแหน่ง บ้านแก่งตะโป๊ะ บน Google maps
Coordinates บ้านเนินสวรรค์ : 14°45'29.3"N 98°28'09.7"E
https://goo.gl/maps/ZwmLN แผนที่แสดงตำแหน่ง บ้านเนินสวรรค์ บน Google maps

[กลับไปด้านบนของหน้า]บ้านท่าแพ หมู่ที่ 1 บ้านท่าขนุน ตำบลท่าขนุน
ทางหลวง 3272
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ที่ ทภ.๘ (เขาเย็น)
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=9126 อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
http://park.dnp.go.th/dnp/ptamap/9126map240713_100749.jpg แผนที่แสดงแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
Coordinates หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ที่ ทภ.๘ (เขาเย็น) : 14°44'41.9"N 98°34'51.1"E
https://goo.gl/maps/EEGIh แผนที่แสดงตำแหน่ง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ที่ ทภ.๘ (เขาเย็น) บน Google maps
https://goo.gl/maps/gVYTg แผนที่แสดงตำแหน่ง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ที่ ทภ.๘ (เขาเย็น) บน Google maps
https://goo.gl/maps/Qdejb แผนที่แสดงตำแหน่ง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ที่ ทภ.๘ (เขาเย็น) บน Google maps - Terrain
https://goo.gl/maps/aAeJm แผนที่แสดงตำแหน่ง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ที่ ทภ.๘ (เขาเย็น) และ Street View
Image capture: Feb 2013 | Google Maps Street View ได้ทำการบันทึกภาพในระหว่างการก่อสร้าง ปัจจุบันสำนักงานหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ที่ ท.ภ.๘ เสร็จสมบูรณ์แล้ว และใช้งานแล้ว

ศูนย์สนับสนุนการฝึกอบรม องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผ่านศึกแคมป์)
http://www.thaiveterans.mod.go.th/home_holiday/menu3.html ศูนย์สนับสนุนฯ เป็นค่ายฝึกฯ ที่มีที่ตั้งอยู่เชิงเขาริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ มีลำธารน้ำซับธรรมชาติไหลผ่านตลอดปี มีทิวทัศน์สวยงาม เหมาะสมในการจัดเป็นสถานที่ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม กิจกรรมรับน้อง จัดงานเลี้ยง สังสรรค์ประจำปี พักผ่อน นันทนาการ การกีฬา และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
โทรศัพท์ 034-510757 , 034-546787 (ในวันเวลาราชการ) และเบอร์ 089-9124822
Coordinates ศูนย์สนับสนุนการฝึกอบรม องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผ่านศึกแคมป์) : 14°41'47.4"N 98°35'37.9"E
https://goo.gl/maps/uFjD2 แผนที่แสดงตำแหน่ง ผ่านศึกแคมป์ บน Google maps
https://goo.gl/maps/u7GJF แผนที่แสดงตำแหน่ง ผ่านศึกแคมป์ และ Street View
https://goo.gl/maps/8qY4j แผนที่แสดงตำแหน่ง ผ่านศึกแคมป์ และ Street View

[กลับไปด้านบนของหน้า]
ตำบลห้วยเขย่ง

http://kanchanaburi.kapook.com/ทองผาภูมิ/ห้วยเขย่ง ตำบลห้วยเขย่ง | "ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย - Thailand Information Center" | Kapook.com

http://www.ebooks.in.th/download/1322/สาส์นสืบ_ฉบับ_เครือข่ายภูมินิเวศผืนป่าตะวันตก.pdf
เครือข่ายเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติ เครือข่ายเฝ้าระวังช้างบ้านแปลง 4 | เครือข่ายภูมินิเวศ ป่าตะวันตก | Seub.or.th

http://www.84tambonsforking.com/content/library/14-File2.pdf ห้วยเขย่ง สู่วิถีแห่งความยั่งยืน หนังสือการทำงานชุมชนสัมพันธ์ ห้วยเขย่ง พ.ศ. 2545 - 2551

http://thongphaphum.kanchanaburi.doae.go.th/files/p6.pdf แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
.........................................................................................................................................................................................


หมุ่ที่ 8 บ้านรวมใจ ตำบลห้วยเขย่ง
ทางหลวง 3272 → ถนนหมู่บ้าน
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยเขย่ง
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.603302802703606&long=98.56394469738007&zoom=12&map=epsg3857&search=ห้วยเขย่ง&ooi=A00128307&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยเขย่ง บน Longdo map (คลิ๊ก สัญญลักษณ์ แม่น้ำ/คลอง ห้วยเขย่ง)
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.5986567025135&long=98.57715860009193&zoom=12&map=epsg3857&search=ห้วยเขย่ง&ooi=A00128307&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยเขย่ง บน Longdo map - Terrain (คลิ๊ก สัญญลักษณ์ แม่น้ำ/คลอง ห้วยเขย่ง)
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1409%20ลุ่มน้ำสาขาห้วยปิลอก.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาห้วยปิล็อก | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

ปากน้ำห้วยเขย่ง
Coordinates ปากน้ำห้วยเขย่ง : 14°40'07.3"N 98°35'26.0"E
https://goo.gl/maps/lcz4w แผนที่แสดงตำแหน่ง ปากน้ำห้วยเขย่ง บน Google maps
https://goo.gl/maps/UgR6v แผนที่แสดงตำแหน่ง ปากน้ำห้วยเขย่ง บน Google maps - Terrain

เขาท่าขนุน
Coordinates เขาท่าขนุน : 14°42'59.0"N 98°35'59.0"E
https://goo.gl/maps/LiyQm แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาท่าขนุน บน Google maps
https://goo.gl/maps/8vllJ แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาท่าขนุน บน Google maps - Terrain

http://www.thai-library.org/Resource/0000005653.pdf ตัวแบบของการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ... อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิและมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
หน้า 64 ...
1) ข้อมูลพื้นฐานชุมชน
(9) ข้อมูลพื้นฐานบ้านรวมใจ (บ้านแปลง 6)
บ้านรวมใจตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีประชากร 149 ครัวเรือน จำนวนประมาณ 955 คน เริ่มแรกมีผู้คนอพยพย้ายเข้ามาอยู่เมื่อ พ.ศ.2527 ย้ายมาจากบ้านวังปะโท่ ซึ่งเกิดอุทกภัย เนื่องจากการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์ และเริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2529 ตอนแรกบ้านรวมใจยังเป็นหมู่ 4 ตำบลท่าขนุน ต่อมาปีพุทธศักราช 2534 จึงได้เปลี่ยนจากตำบลท่าขนุนมาเป็นตำบลห้วยเขย่ง จนถึงปัจจุบัน สาเหตุที่ตังชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านรวมใจ" ก็คือ มีผู้คนหลายที่ หลายตำบลเข้ามารวมกัน เพราะที่บ้านเดิมถูกอุทกภัยจากการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้คนที่เข้ามาอยู่หมู่บ้านนี้มีทั้งหมด 3 หมู่บ้าน คือ 1.หมู่บ้านวังปะโท่ 2.หมู่บ้านปิล๊อก 3.หมู่บ้านปรังเผล ผู้คนที่อพยพมาอยู่ในหมู่บ้านนี้มี 3 หมู่บ้านรวมกัน จึงตั้งชื่อว่า "บ้านรวมใจ" เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาอยู่ร่วมมือร่วมใจกัน พัฒนาหมู่บ้านของเรา

สังคมและวิถีวัฒนธรรม
ในหมู่บ้านรวมใจจะมีหลายเชื้อชาติพันธุ์มีคนอยู่ประมาณ 4 ชนชาติด้วยกัน คือ
1.ชนชาติไทย
2.ชนชาติลาว
3.ชนชาติพม่า
4.ชนชาติกะเหรี่ยง (ยังพบไม่มากนัก)
การตั้งบ้านเรือนจะตั้งเป็นกลุ่มตามพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรจากการไฟฟ้า ได้แก่ ชุมชนชาวไทยที่อพยพมาจากภาคเหนือ ในหมู่บ้านจะมีวัดอยู่ถึง 2 วัด และวัดวังประโท่ วัดเขาใหญ่ ...

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ที่ ปข.4 (ห้วยเขย่ง)
https://www.facebook.com/pages/อุทยานแห่งชาติเขาแหลม/330864760360387 อุทยานแห่งชาติเขาแหลม | Facebook
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.332481110198752.79189.330864760360387&type=3 Album "ห้วยเขย่ง" by อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
หน่วยพิทักษ์ ฯ (ห้วยเขย่ง) จุดชมวิววังปะโท่ ตั้งอยู่ริมทางหลวง หมายเลข 3272 (ทองผาภูมิ – บ้านไร่) ตรงกิโลเมตรที่ 14 เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมที่ ปข. 4 (ห้วยเขย่ง) เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนท่ ามกลางธรรมชาติร่มรื่น และสวยงาม ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราล งกรณ สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่ส วยงามของอ่างเก็บน้ำ ยามเย็นชมพระอาทิตย์ตกที่สว ยงามมาก มีสนามหญ้าอ่อนนุ่ม สำหรับกางเต็นท์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น แพพัก ร้านอาหาร ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ไว้บริการนักท่องเที่ยว
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1067 อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
Coordinates หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ที่ ปข.4 (ห้วยเขย่ง) : 14°41'22.1"N 98°35'37.3"E
https://goo.gl/maps/Qrni6 แผนที่แสดงตำแหน่ง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ที่ ปข.4 (ห้วยเขย่ง) บน Google maps
https://goo.gl/maps/t0bP7 แผนที่แสดงตำแหน่ง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ที่ ปข.4 (ห้วยเขย่ง) บน Google maps
https://goo.gl/maps/Mblrv แผนที่แสดงตำแหน่ง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ที่ ปข.4 (ห้วยเขย่ง) บน Google maps - Terrain
https://goo.gl/maps/QokhR แผนที่แสดงตำแหน่ง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ที่ ปข.4 (ห้วยเขย่ง) และ Street View

วัดป่าเขาใหญ่
https://www.youtube.com/channel/UCHWFJ7q7XkDysbjpsP_woXQ วัดป่าเขาใหญ่ ทองผาภูมิ
https://www.facebook.com/pages/วัดป่าเขาใหญ่-อทองผาภูมิ-จกาญจนบุรี/189638744507656
Coordinates วัดป่าเขาใหญ่ : 14°41'01.0"N 98°35'54.4"E
https://goo.gl/maps/4F2Wt แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดป่าเขาใหญ่ บน Google maps
https://goo.gl/maps/LvJNd แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดป่าเขาใหญ่ และ Street View ทางเข้าวัด
https://goo.gl/k38L58 แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดป่าเขาใหญ่ และ ภาพภายในวัด
https://goo.gl/EhEVdi แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดป่าเขาใหญ่ และ ภาพภายในวัด
https://goo.gl/EhEVdi แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดป่าเขาใหญ่ และ ภาพภายในวัด

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง
http://www.huaikhayeng.go.th/ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง
https://www.facebook.com/Iloveinthemist อบต.ห้วยเขย่ง | Facebook
บ้านเลขที่ 37/1 หมู่8 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
โทรศัพท์ 034-685228 โทรสาร 034-685229
E-mail : hky2553@hotmail.com
Coordinates องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง : 14°40'18.9"N 98°36'02.9"E
https://goo.gl/maps/XkFe5 แผนที่แสดงตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง บน Google maps
https://goo.gl/maps/SZ1u1 แผนที่แสดงตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง และ Street View ทางเข้า
https://goo.gl/maps/uSIYp แผนที่แสดงตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง และ Street View ทางเข้า

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ต.ห้วยเขย่ง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ต.ห้วยเขย่ง
Coordinates ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ต.ห้วยเขย่ง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ต.ห้วยเขย่ง : 14°40'17.8"N 98°36'01.1"E
https://goo.gl/maps/ttWL6 ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ต.ห้วยเขย่ง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ต.ห้วยเขย่ง บน Google maps
https://goo.gl/maps/i2KXV ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ต.ห้วยเขย่ง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ต.ห้วยเขย่ง และ Street View ทางเข้า

หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืด เชื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี
http://www.fisheries.go.th/ifn-kanchana/index1.html หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืด เชื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี
หมู่ ๘ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๘๐
โทรศัพท์ ๐๓๔ – ๖๘๕๒๓๗ โทรสาร ๐๓๔ - ๖๘๕๒๓๗
Coordinates หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืด เชื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี : 14°40'13.2"N 98°35'48.2"E
https://goo.gl/maps/mDZYn หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืด เชื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี บน Google maps
https://goo.gl/maps/zcMJ8 หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืด เชื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี และ Street View ทางเข้า
https://goo.gl/maps/q1iAT หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืด เชื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี และ Street View หน่วยฯ

สวนป่าทองผาภูมิ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
http://www.fio.co.th/ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
http://www.fio.co.th/p/download/MapFio2557.html แผนที่แสดงที่ตั้งสวนป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
http://www.fio.co.th/p/download/forestdata/Map_25_basin_of_thailand.pdf แผนที่แสดงการแบ่งลุ่มน้ำมาตรฐาน 25 ลุ่มน้ำหลักในประเทศไทย (ภาพรวม)
http://www.fio.co.th/p/download/forestdata/Map_25_basin_of_thailand_branch.pdf แผนที่แสดงการแบ่งลุ่มน้ำมาตรฐาน 25 ลุ่มน้ำหลักในประเทศไทย (แยกแต่ละลุ่มน้ำ) ลุ่มน้ำแม่กลอง ดูหน้า 15
รหัส 1408 ชื่อลุ่มน้ำสาขา แม่น้ำแควน้อยตอนบน พื้นที่ (ตร.กม.) 4,115.56 ร้อยละ 13.64
รหัส 1409 ชื่อลุ่มน้ำสาขา ห้วยปิล็อก พื้นที่ (ตร.กม.) 962.66 ร้อยละ 3.16
Coordinates สวนป่าทองผาภูมิ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ : 14°40'05.9"N 98°35'43.6"E
https://goo.gl/maps/TQsR8 แผนที่แสดงตำแหน่ง สวนป่าทองผาภูมิ บน Google maps
https://goo.gl/maps/VFrDG แผนที่แสดงตำแหน่ง สวนป่าทองผาภูมิ และ Street View ทางเข้า
https://goo.gl/maps/KJbpk แผนที่แสดงตำแหน่ง สวนป่าทองผาภูมิ และ Street View ทางเข้า

โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1071020084&Area_CODE=7103 ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ  | ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS
https://sites.google.com/site/networkeducation16/ เครือข่ายการจัดการศึกษาห้วยเขย่ง-ปิล็อก
Coordinates โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ : 14°39'48.8"N 98°36'05.2"E
https://goo.gl/maps/y7Ez1 แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ บน Google maps 
https://goo.gl/maps/H6fr6 แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ และ Street View  
https://goo.gl/maps/OAL3k แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ และ Street View 

[กลับไปด้านบนของหน้า]พุหนองปลิง พุปูราชินี บึงน้ำทิพย์ และต้นไม้ยักษ์ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
ทางหลวง 3272 → ทางดินไปแปลงปลูกสักของออป. → หน่วยฯไม้ยักษ์
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยสาขาจากเขาพุถ่อง
Coordinates เขาพุถ่อง : 14°35'33.9"N 98°39'07.0"E
https://goo.gl/maps/CAjV9 แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาพุถ่อง Khao Phu Thong บน Google maps
https://goo.gl/maps/cr7Bb แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาพุถ่อง Khao Phu Thong บน Google maps - Terrain


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยเขย่ง
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.603302802703606&long=98.56394469738007&zoom=12&map=epsg3857&search=ห้วยเขย่ง&ooi=A00128307&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยเขย่ง บน Longdo map (คลิ๊ก สัญญลักษณ์ แม่น้ำ/คลอง ห้วยเขย่ง)
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.5986567025135&long=98.57715860009193&zoom=12&map=epsg3857&search=ห้วยเขย่ง&ooi=A00128307&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยเขย่ง บน Longdo map - Terrain (คลิ๊ก สัญญลักษณ์ แม่น้ำ/คลอง ห้วยเขย่ง)
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1409%20ลุ่มน้ำสาขาห้วยปิลอก.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาห้วยปิล็อก | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

ทองผาภูมิ | BIODIVERSITY RESEARCH AND TRAINING PROGRAM
http://www1a.biotec.or.th/BRT/index.php/2009-06-23-04-27-44/387-2011-03-03-11-08-59 ทองผาภูมิตะวันตก
http://www1a.biotec.or.th/BRT/index.php/2009-06-23-04-27-44/254-punongpring-board ป้ายเรียนรู้ บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติพุหนองปลิง
http://www1a.biotec.or.th/BRT/index.php/2009-06-23-04-27-44/247-stoneflies ความหลากหลายของสโตนฟลาย (Order Plecoptera) ในเขตป่าทองผาภูมิ เรื่อง/ภาพ : จริยา จันทร์ไพแสง, จำนงจิต ผาสุข และ กรกต ดำรักษ์ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://www1a.biotec.or.th/BRT/index.php/2009-06-23-04-27-44/246-diatom สาหร่ายแห่งลุ่มน้ำทองผาภูมิ ข้อมุล/ภาพ : สุทธวรรณ สุพรรณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www1a.biotec.or.th/BRT/index.php/2009-06-23-04-27-44/245-algae-new-record การค้นพบสาหร่ายสีแดงน้ำจืดแห่งลุ่มน้ำทองผาภูมิ ข้อมูล/ภาพ : สุทธวรรณ สุพรรณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www1a.biotec.or.th/BRT/index.php/2009-06-23-04-27-44/244-ephemeroptera รายงานแมลงชีปะขาวพบครั้งแรกในประเทศไทย.....ที่ทองผาภูมิตะวันตก เรื่อง/ภาพ บุญเสฐียร บุญสูง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
http://www1a.biotec.or.th/BRT/index.php/2009-06-23-04-27-44/243-water-flea "ไรน้ำ" อาหารสัตว์น้ำสายพันธุ์ใหม่ในห้วยเขย่ง รื่อง/ภาพ : พรรณี สอาดฤทธิ์ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
http://www1a.biotec.or.th/BRT/index.php/2009-06-23-04-27-44/187-nematode-thongphaphum การตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยใช้สัตว์หน้าดิน...ขยายผลสู่ชุมชน เรื่องและภาพ : บุญเสฐียร บุญสูง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
http://www1a.biotec.or.th/BRT/index.php/2009-06-23-04-27-44/186-shrimp ไรน้ำนางฟ้าที่ตำบลห้วยเขย่ง เรื่องและภาพ : นุกูล แสงพันธุ์ และราเมศ ชูสิงห์ คณะวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
http://www1a.biotec.or.th/BRT/index.php/2009-06-23-04-27-44/186-shrimp "ปูราชินี" ราชินีแห่งทองผาภูมิตะวันตก เรื่องและภาพ : สิทธิพงศ์ วงศ์วิลาส ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www1a.biotec.or.th/BRT/index.php/2009-06-23-04-27-44/184-kitti-bat ค้างคาวกิตติ...สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดในโลก เรื่องและภาพ : สุรพล ดวงแข มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย

Polyalthia kanchanaburiana S. Khumchompoo & A. Thongpukdee "นมแดงทองผาภูมิ"
http://www1a.biotec.or.th/brt/index.php/newspecies/441-2012-08-24-03-30-09 นมแดงทองผาภูมิ
http://writer.dek-d.com/AngelTVXQ/story/viewlongc.php?id=393124&chapter=71

ทางเข้าไปพุหนองปลิง พุปูราชินี บึงน้ำทิพย์ และต้นไม้ยักษ์
เส้นทางไปพุหนองปลิง พุปูราชินี ต้นไม้ยักษ์ และหน่วยฯไม้ยักษ์ เป็นเส้นทางในพื้นที่แปลงปลูกป่าสักของ ออป.
Coordinates ทางเข้าไปพุหนองปลิง พุปูราชินี บึงน้ำทิพย์ และต้นไม้ยักษ์ : 14°39'20.78"N 98°36'11.01"E
https://goo.gl/maps/f1s16 แผนที่แสดงตำแหน่ง ทางเข้าไปพุหนองปลิง พุปูราชินี บึงน้ำทิพย์ และต้นไม้ยักษ์ บน Google maps
https://goo.gl/maps/qlq5Y แผนที่แสดงตำแหน่ง ทางเข้าไปพุหนองปลิง พุปูราชินี บึงน้ำทิพย์ และต้นไม้ยักษ์ และ Street View


พุหนองปลิง ระบบนิเวศน์พุหนองปลิง
http://www.seub.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=600:seubnews&catid=5:2009-10-07-10-58-20&Itemid=14 "พุ" อัญมนีในป่าตะวันตก วันจันทร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 16:23 น. โดย webmaster seub
“พุ” หรือ “ป่าพุ” เป็นระบบนิเวศทางธรรมชาติอีกประเภทหนึ่ง โดยคำว่า “พุ” คืออาการของน้ำหรือแก๊สที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน(spring water area) และน้ำได้ไหลผ่านรอยแยกของชั้นหินปูนขึ้นมาจนเกิดน้ำขังกลายเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ทำให้มีน้ำขังในระดับตื้นๆ และมีการไหลเวียนของน้ำสม่ำเสมอ ทำให้น้ำในพุใสบริสุทธิ์ จนเกิดสภาพแวดล้อมที่พืชและสัตว์บางชนิดสามารถปรับตัวในระบบนิเวศน์แบบนี้ได้ จึงกลายเป็นลักษณะของ ป่าพุขึ้นมา
ส่วน “ป่าพรุ” หรือ Peat Swamp Forest นั้นจะเป็นลักษณะของระบบนิเวศน์ของพื้นที่ลุ่มต่ำ ชื้นแฉะ มีการสะสมถมทับของซากพืชจำนวนมาก มีน้ำท่วมขังอยู่เกือบตลอดเวลา โดยที่ไม่มีตาน้ำหรือน้ำผุดขึ้นมาเพิ่มปริมาณน้ำให้มากขึ้น ยกเว้นเมื่อมีฝนหรือน้ำท่วมตามฤดูกาล ทำให้เกิดการเน่าเปื่อยของซากพืช น้ำในป่าพรุจึงมีสีน้ำตาลคล้ายสีของน้ำชาและมีสภาพเป็นกรด...
http://en.wikipedia.org/ wiki/Spring_(hydrology) Spring
http://www1a.biotec.or.th/BRT/index.php/2009-06-23-04-27-44/183-bird-in-nongpling นกในพุหนองปลิง เรื่อง : ถาวร สาริมานนท์ ภาพ : Lekagul, B. and Round, P.D. 1991. A Guide to the Birds of Thailand
http://www.oknation.net/blog/mindhand/2010/07/11/entry-1 เจ้าชายไม่กลัวฝน แต่สาวเจ้านั้นกลัวปลิง ไปดูปูราชินี เที่ยวป่าพุหนองปลิง ที่ห้วยเขย่ง Posted by อะหนึ่ง วันอาทิตย์ ที่ 11 กรกฎาคม 2553
การเดินทาง ให้เข้าเส้นทางพื้นที่แปลงปลูกป่าสักของ ออป. ไปพุหนองปลิง พุปูราชินี และบึงน้ำทิพย์
Coordinates พุหนองปลิง : 14°38'54.2"N 98°36'04.6"E
https://goo.gl/maps/Q81BU แผนที่แสดงตำแหน่ง พุหนองปลิง บน Google maps


พุปูราชินี
ฤดูกาลที่ทองผาภูมิฉ่ำฝน เป็นฤดูกาลอันเหมาะสำหรับการชมปูราชินี โดยพุปูราชินีก็อยู่บนเส้นทางเดียวกับพุหนองปลิง ในบริเวณพื้นที่แปลงสักของออป.
พุ หรือ ป่าพุ คืออะไร?
http://www.seub.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=600:seubnews&catid=5:2009-10-07-10-58-20&Itemid=14 "พุ" อัญมนีในป่าตะวันตก วันจันทร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 16:23 น. โดย webmaster seub
“พุ” หรือ “ป่าพุ” เป็นระบบนิเวศทางธรรมชาติอีกประเภทหนึ่ง โดยคำว่า “พุ” คืออาการของน้ำหรือแก๊สที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน(spring water area) และน้ำได้ไหลผ่านรอยแยกของชั้นหินปูนขึ้นมาจนเกิดน้ำขังกลายเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ทำให้มีน้ำขังในระดับตื้นๆ และมีการไหลเวียนของน้ำสม่ำเสมอ ทำให้น้ำในพุใสบริสุทธิ์ จนเกิดสภาพแวดล้อมที่พืชและสัตว์บางชนิดสามารถปรับตัวในระบบนิเวศน์แบบนี้ได้ จึงกลายเป็นลักษณะของ ป่าพุขึ้นมา
ส่วน “ป่าพรุ” หรือ Peat Swamp Forest นั้นจะเป็นลักษณะของระบบนิเวศน์ของพื้นที่ลุ่มต่ำ ชื้นแฉะ มีการสะสมถมทับของซากพืชจำนวนมาก มีน้ำท่วมขังอยู่เกือบตลอดเวลา โดยที่ไม่มีตาน้ำหรือน้ำผุดขึ้นมาเพิ่มปริมาณน้ำให้มากขึ้น ยกเว้นเมื่อมีฝนหรือน้ำท่วมตามฤดูกาล ทำให้เกิดการเน่าเปื่อยของซากพืช น้ำในป่าพรุจึงมีสีน้ำตาลคล้ายสีของน้ำชาและมีสภาพเป็นกรด...
http://www.biotec.or.th/ brt/index.php/ 2009-06-23-04-27-44/ 185-poo-rachinee “ปูราชินี” ราชินีแห่งทองผาภูมิตะวันตก  เรื่องและภาพ : สิทธิพงศ์ วงศ์วิลาส ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปูราชินี ในบรรดาปูน้ำจืดทุกชนิด “ปูราชินี” จัดว่าเป็นปูน้ำจืดประเภทปู ป่าที่มีสีสันสวยงามที่สุด โดยมีสีสันมากถึง 3 สี คือ ขาเป็นสีแดง ตรงโคนขา ก้ามหนีบ และบริเวณขอบกระดองเป็นสีขาว ตรงกลางกระดองเป็นสีน้ำเงิน  ดูแล้วคล้ายกับธงชาติไทย ชาวบ้านจึงมักจะเรียกกันอีก ชื่อหนึ่งว่า “ปูสามสี” ปูราชินี ได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็น การถวายพระเกียรติแด่สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมา ยุครบ 5 รอบ พ.ศ.2535 มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Thaiphusa sirikit (Naiyanetr, 1992) และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Regal Grab ปัจจุบันปูราชินีจัดเป็นสัต ว์ป่าคุ้มครองที่หายากในสภา พธรรมชาติ (คัดลอกมาจากบทความของคุณสิทธิพงศ์ วงศ์วิลาส ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้วาง link บทความสั้นๆนี้ไว้ข้างบนข้อความ) 
http://en.wikipedia.org/ wiki/Spring_(hydrology) Spring
http:// chm-thai.onep.go.th/chm/ Meeting/2007/1Nov07/Doc/ Crustacean.pdf Crustacean Fauna in Thailand โดย ศาสตราจารย์ไพบูลย์ นัยเนตร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
http://decapoda.nhm.org/ pdfs/11744/11744-001.pdf ZOOLOGISCHE VERHANDELINGEN, New and recently described freshwater crabs (Crustacea : decapoda : Brachyura : Potamidae, Gecarcinucidae and Parathelphusidae ) from Thailand, P.K.L Ng & P. Naiyanetr 
http://decapoda.nhm.org/ pdfs/11744/11744-011.pdf ภาพปูราชินี 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.368825496523843.85361.141316009274794&type=1&l=cdd1dda0e7 Album "TPP-RajiniCrabSpringArea/พุปูราชินี-OuantPpl" by Bansuan Thaveechaiphaphum
ผู้โพสต์ได้มีโอกาสไปเยือนพ ุปราชินีครั้งหนึ่งกับเพื่อ นและน้องๆผู้ร่วมงานของเพื่ อนผู้โพสต์ ในเดือนมิถุนายน 2554 จึงขออนุญาตโพสต์ภาพจากฝีมือของคุณ Khemvadee Paopanlerd มาให้ชมกัน ซึ่งคุณ Khemvadee เธอเองก็ได้เอื้อเฟื้อภาพเหล่านี้มาให้เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ธรรมชาติของทองผาภูมิ ในครั้งนั้นผู้โพสต์มีหน้าที่เป็นผู้นำทางคณะไปชมระบบนิเวศน์แบบป่าพุ แต่เนื่องจากเดินทางไปพุเหล่านี้เป็นครั้งแรกในชีวิต จึงเกิดความผิดพลาด แรกสุดได้นำคณะเลี้ยวเข้าไปพุหนองปลิง เพื่อชมระบบนิเวศน์พุหนองปล ิงก่อน ไปจนสุด เห็นป้าย แต่เข้าไม่ถูก ในที่สุดต้องยกเลิก และกลับออกมามุ่งหน้าไปพุปูราชินีต่อ เมื่อถึงพุปูราชินี ก็นำเดินเลยทางเข้าพุปูราชิ นีตรงไปตามทางที่เห็น ทั้งที่พุปูตั้งอยู่ตรงหัวมุมนั้นนั่นเอง โดยทางเดินเข้าค่อนข้างซ่อน ตัวอยู่ในดงไผ่ ในที่สุดต้องเดินย้อนกลับมา ตั้งต้นกันใหม่ ทางที่หลงเดินเข้าไปนั้นสุด ชนถนนอีกเส้นหนึ่ง และแปลงปลูกยางพารา เส้นทางทั้งเป็นโคลน มีน้ำขัง เละเทะสุดบรรยาย เกือบขมำคว่ำลงบ่อโคลนทั้งข้างถนนและกลางถนนหลายครั้ง อย่างไรก็ตามคณะของคุณ Khemvadee และน้องๆผู้ร่วมงานของเธอก็ สามารถเก็บ shot สวยๆได้หลาย shot อย่างไม่น่าเชื่อ
Best Regards, 
Basuan Thaveechaiphaphum Staff Team
http://www.oknation.net/blog/mindhand/2010/07/11/entry-1 เจ้าชายไม่กลัวฝน แต่สาวเจ้านั้นกลัวปลิง ไปดูปูราชินี เที่ยวป่าพุหนองปลิง ที่ห้วยเขย่ง Posted by อะหนึ่ง วันอาทิตย์ ที่ 11 กรกฎาคม 2553
https://youtu.be/Izu8jKWxIiM ดูปูราชินีทองผาภูมิ by มณฑล ตะวันตก , published on Aug 30, 2012
Coordinates พุปุราชินี - Rajini Crab Spring Water Area : 14°35'07.8"N 98°37'00.7"E 
https://goo.gl/maps/mduJy แผนที่แสดงตำแหน่ง พุปูราชินี บน Google maps


หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ที่ ทภ.๒ (ไม้ยักษ์)
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=9126 อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
http://park.dnp.go.th/dnp/ptamap/9126map240713_100749.jpg แผนที่แสดงแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
http://www.thai-library.org/Resource/0000005653.pdf ตัวแบบของการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ... อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิและมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
หน้า 19 ... 2. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ที่ ทภ.2 (ไม้ยักษ์) หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ดูแลรับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเขย่ง จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่รับผิดชอบ 95,102.24 ไร่
Coordinates หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ที่ ทภ.๒ (ไม้ยักษ์) : 14°33'47.7"N 98°37'46.4"E
https://goo.gl/maps/Ern67 แผนที่แสดงตำแหน่ง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ที่ ทภ.๒ (ไม้ยักษ์) บน Google maps
https://goo.gl/maps/Bu3YH แผนที่แสดงตำแหน่ง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ที่ ทภ.๒ (ไม้ยักษ์) บน Google maps
https://goo.gl/maps/QGplU แผนที่แสดงตำแหน่ง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ที่ ทภ.๒ (ไม้ยักษ์) บน Google maps : Terrain


เส้นทางเดินป่าระยะไกล บึงน้ำทิพย์ - ต้นไม้ยักษ์
บึงน้ำทิพย์ เป็น Spring water area ที่เกิดขึ้นในหุบเขาหินปูน เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ 2 บึงเคียงกันอยู่ในหุบของสันเขา กิจกรรมสำหรับผู้รักการเดินป่า คือการเดินเท้าผ่านป่าไผ่และป่าเบญจพรรณขึ้นสู่บึงน้ำทิพย์ที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบของสันเขา เสมือนบึงลับแล จากนั้นทำการถ่อแพไม้ไผ่ข้ามบึงน้ำทิพแม่ที่ถึงก่อนไปสู่บึงน้ำทิพย์ 1 เดินเท้าต่อข้ามสันเขาเข้าสู่บึงน้ำทิพย์ 2 และทำการถ่อแพข้ามบึงน้ำทิพย์ 2 กันอีกครั้งหนึ่ง บนเส้นทางเดินป่าบึงน้ำทิพย์นี้ เส้นทางคณะเดินทางยังมีโอกาสได้พบประสบการณ์ชวนพิศวงในระหว่างทาง หากเดินเร็วได้ทันแวะพักที่ต้นไทรในเวลาเที่ยงวัน จะได้ตื่นตากับแสงตะวันที่ส่องเป็นลำตรงสู่โพรงรางพยุงของต้นไทร ในระหว่างที่ถ่อแพข้ามบึงน้ำทั้งสองยังมีโอกาสได้ชมทัศนียภาพของหินผาแปลกตาที่เป็นปราการธรรมชาติกำบังบึงน้ำแห่งนี้ไว้ในหุบเหวได้อย่างมิดชิด นอกจากนี้บนเส้นทาง คณะนักเดินทางยังมีโอกาสได้ชมความงามพรรณไม้ต่างๆ ตั้งแต่ระดับพื้นดิน อันได้แก่เห็ดรา ไลเคน พืชเบียน พันธุ์ไม้อวบน้ำต่างๆ ไปจนถึงพรรณไม้่ให้ร่มเงาสูงตระหง่านนานาสายพันธุ์ในธรรมชาติอีกด้วย
Coordinates จุดเริ่มต้นเส้นทางเดินผ่าระยะไกล บึงน้ำทิพย์ - ต้นไม้ยักษ์ : 14°34'56.5"N 98°37'09.3"E
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.425836100822782.99255.141316009274794&type=3 Album "TPP-BuengNamthip-GiantTree-20130103" by Bansuan Thaveechaiphaphum
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.368827733190286.85364.141316009274794&type=3 Album "TPP-NamDivyaSpringPond/บึงน้ำทิพย์-NatureWatch|Tracking" by Bansuan Thaveechaiphaphum
https://www.facebook.com/BansuanThaveechaiphaphumBB/photos/a.368827733190286.85364.
141316009274794/366459653427094/
ภาพป้ายบอกระยะต่างๆของเส้นทางเดินป่าระยะไกล บึงน้ำทิพย์ - ต้นไม้ยักษ์
http://www.grathonbook.net/wideworld/001.html บึงลับแล
https://goo.gl/maps/qgOL0 จุดเริ่มต้นเดินเท้า
https://goo.gl/maps/HzGT4 แผนที่แสดง เส้นทางเดินป่าระยะไกล บึงน้ำทิพย์ -ต้นไม้ยักษ์ โดยสังเขป บน Google maps


บึงน้ำทิพย์ 1
Coordinates บึงน้ำทิพย์ 1 : 14°35'13.1"N 98°38'11.7"E
https://goo.gl/maps/VyqH2 แผนที่แสดงตำแหน่ง บึงน้ำทิพย์ 1 บน Google maps
https://goo.gl/maps/0xyvo แผนที่แสดงตำแหน่ง บึงน้ำทิพย์ 1 บน Google maps : Terrain


บึงน้ำทิพย์ 2
Coordinates บึงน้ำทิพย์ 2 : 14°35'3.53"N 98°38'25.27"E
https://goo.gl/maps/cFzJt แผนที่แสดงตำแหน่ง บึงน้ำทิพย์ 2 บน Google maps
https://goo.gl/maps/q41pR แผนที่แสดงตำแหน่ง บึงน้ำทิพย์ 2 บน Google maps : Terrain

บึงน้ำ 3 นอกเส้นทางเดินป่าฯ
Coordinates บึงน้ำ 3 นอกเส้นทางเดินป่าฯ : 14°33'21.6"N 98°39'31.8"E
https://goo.gl/maps/tdJ4b แผนที่แสดงตำแหน่ง บึงน้ำ 3 นอกเส้นทางเดินป่าฯ บน Google maps
https://goo.gl/maps/ydlUE แผนที่แสดงตำแหน่ง บึงน้ำ 3 นอกเส้นทางเดินป่าฯ บน Google maps : Terrain


ต้นกระบากยักษ์ (ต้นไม้ยักษ์)
http://www.ecochoice.co.uk/pdf/timber_species/asia/mersawa.pdf Common name: MERSAWA
http://th.wikipedia.org/wiki/กระบาก Common name: MERSAWA
http://en.wikipedia.org/wiki/Anisoptera_costata Anisoptera costata
http://forestinfo.forest.go.th/Content/file/forest2530.pdf พระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐ ------------ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นปีที่ ๔๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐ ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา ลำดับที่ ๘. กระบาก บาก ตะบาก ปีก ช้าม่วง ปีงู (Anisoptera spp.)
Coordinates ต้นกระบากยักษ์ (ต้นไม้ยักษ์) : 14°34'00.5"N 98°38'18.6"E
https://goo.gl/maps/vKCiO แผนที่แสดงตำแหน่ง ต้นกระบากยักษ์ บน Google maps
https://goo.gl/maps/T6E5h แผนที่แสดงตำแหน่ง ต้นกระบากยักษ์ บน Google maps : Terrain

ถ้ำสองแปด
ถ้ำสองแปดเป็นหนึ่งในที่อยู่อาศัยของค้างคาวกิตติ ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ คุณ กิตติ ทองลงยาิ นักสัตววิทยาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผู้ค้นพบค้าวคาวกิตตครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2516 บริเวณถ้ำไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ค้างคาวกิตติมีถิ่นที่อยู่อาศัยในถ้ำต่างๆที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค พื้นที่ทองผาภูมิและสังขละบุรี มากที่สุดคือในเขตพื้นที่ไทรโยค ค้างคาวกิตติหรือ Kitti's Hog-nosed Bat ถูกพบครั้งแรกในปีพ.ศ. 2516 ที่ถ้ำวังพระในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยคได้รับการยอมรับว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก (โดยน้ำหนัก) โดยมีน้ำหนักตัวเฉลี่ยประมาณ 2 กรัม ที่มาของชื่อ Hog-nosed Bat มาจากจมูกที่มีลักษณะคล้ายจมูกหมู ขนตามตัวค่อนข้างยาว มีสีขนทั้งที่เป็นสีเทาและสีน้ำตาล หากินแมลงเป็นอาหาร โดยจะออกหากินนอกถ้ำเพียงวันละ 2 ครั้งคือ ในตอนเช้าประมาณครึ่งชั่วโมง และตอนเย็นประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง ส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่ในถ้ำถึงประมาณวันละ 23 ชั่วโมง มีลูกระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนโดยออกลูกครั้งละ 1 ตัว ในขณะที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้ ลูกจะอาศัยเกาะอกแม่แต่ถ้าแม่ค้างคาวต้องออกไปหากินมันจะทิ้งลูกเกาะไว้ในถ้ำ การล่าค้างคาวโดยตรงและการใช้ประโยชน์ของถ้ำที่เป็นที่อาศัยของค้างคาวเช่นเป็นที่พักแรม ที่อยู่อาศัย และการท่องเที่ยวล้วนมีผลทำให้ประชากรค้างคาวกิตติมีแนวโน้มลดลง นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมรอบๆ ถ้ำก็มีผลต่อการหากินของค้างคาวกิตติอีกด้วยเช่น พื้นที่โล่งกว้างอย่างไร่มันสำปะหลัง ค้างคาวกิตติจะหลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ดังกล่าว
http://www.sarakadee.com/feature/2000/03/15year2.htm บทความ "บุกป่ากาญจนบุรี ค้นหาค้างคาวกิตติ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่เล็กที่สุดในโลก" สารคดีปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒, มีนาคม ๒๕๒๘ กุลธิดา สามะพุทธิ, วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ เรื่อง ฝ่ายภาพสารคดี ภาพ
https://youtu.be/Izu8jKWxIiM?t=2m13s ดูปูราชินีทองผาภูมิ by มณฑล ตะวันตก , published on Aug 30, 2012 (มีเรื่องถ้ำสองแปด ที่ 2:13)
Coordinates จุดขึ้นถ้ำสองแปด : 14°31'44.7"N 98°39'41.1"E
https://goo.gl/maps/5UoGG แผนที่แสดงตำแหน่ง จุดขึ้นถ้ำสองแปด บน Google maps
https://goo.gl/maps/PMWoA แผนที่แสดงตำแหน่ง จุดขึ้นถ้ำสองแปด บน Google maps : Terrain

ค้างคาวกิตติ Kitti's Hog-nosed Bat (Craseonycteris thonglongyai)
http://www1a.biotec.or.th/BRT/index.php/2009-06-23-04-27-44/184-kitti-bat ค้างคาวกิตติ...สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดในโลก เรื่องและภาพ : สุรพล ดวงแข มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย
http://www.int-res.com/articles/esr2008/theme/bats/batspp6.pdf Population size, distribution, threats and conservation status of two endangered bat species Craseonycteris thonglongyai and Hipposideros turpis
Sébastien J. Puechmaille1,*, Pipat Soisook2, Medhi Yokubol2, Piyathip Piyapan2, Meriadeg Ar Gouilh2, 4, Khin Mie Mie5, Khin Khin Kyaw5, Iain Mackie6, Sara Bumrungsri2, Ariya Dejtaradol2, Tin Nwe5, Si Si Hla Bu7, Chutamas Satasook2, Paul J. Bates8, Emma C. Teeling1,*
1School of Biology and Environmental Science, University College Dublin, Belfield, Dublin 4, Ireland
2Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat-Yai, 90112 Songkla, Thailand
3Muséum National d'Histoire Naturelle, rue Cuvier, 75005 Paris, France
4Faculty of Science, Mahidol University, Nakhon Pathom, 73170 Bangkok, Thailand
5Zoology Department, Yangon University, 11041 Kamayut, Yangon, Myanmar (Tin Nwe, retired)
6Department of Biology, University of Aberdeen, IBES, Aberdeen, UK
77Department of Zoology, Mandalay University, 05071 Mandalay, Myanmar
88Harrison Institute, Bowerwood House, St Botolph's Road, Sevenoaks, Kent, UK
Published online February 27, 2009
http://anchan.lib.ku.ac.th/kukr/bitstream/003/19260/1/TAB000125500683c.pdf บทความทางวิชาการ "การกระจายพันธุ์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากร และสิ่งคุกคามค้างคาวกิตติ (Craseonycteris thonglongyai) ในประเทศไทย วารสารสัตวปาเมืองไทย ปที่ 13 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2549 เอกสารนี้ทำ ขึ้นเพื่อแจกในวาระครบรอบ 30 ปีการสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย
Published online February 27, 2009
Distribution, Population, Trend, and Threats of Kitti's Hog-Nosed Bat (Craseonycteris thonglongyai) in Thailand โดย เมธี หยกอุบล, ปิยทิพย์ ปิยพันธ,ุ์ สุรพล ดวงแข
http://www.science.smith.edu/msi/pdf/i0076-3519-160-01-0001.pdf Mammallian Species No. 160, pp. 1-4, 4 figs.
Craseonycteris thonglongyai By J. E. Hill and Susan E. Smith. Published 3 December 1981 by The American Society of Mammalogists
http://www.edgeofexistence.org/mammals/species_info.php?id=49 223. Hog-nosed Bat (Craseonycteris thonglongyai)

จุดล่องเรือ แม่น้ำน้อย
Coordinates จุดล่องเรือ แม่น้ำน้อย : 14°31'10.3"N 98°38'17.2"E
https://goo.gl/maps/41Lbj แผนที่แสดงตำแหน่ง จุดล่องเรือ แม่น้ำน้อย บน Google maps
https://goo.gl/maps/gvDAx แผนที่แสดงตำแหน่ง จุดล่องเรือ แม่น้ำน้อย บน Google maps : Terrain

Conjunction แม่น้ำน้อย กับ แควน้อย บ้านทุ่งกางย่าง
Coordinates จุดที่แม่น้ำน้อยบรรจบแควน้อย : 14°25'19.5"N 98°50'29.1"E
https://goo.gl/maps/VFrDG แผนที่แสดงตำแหน่ง จุดที่แม่น้ำน้อยบรรจบแควน้อย บน Google maps
https://goo.gl/maps/i7sTo แผนที่แสดงตำแหน่ง จุดที่แม่น้ำน้อยบรรจบแควน้อย บน Google maps : Terrain

เส้นทางพุหนองปลิง - พุปุราชินี - หน่วยฯไม้ยักษ์ - ถ้ำสองแปด - สะพานแม่น้ำแควน้อย หนองเจริญ - แยกลิ่นถิ่น
14°39'20.3"N 98°36'11.1"E - 14°38'54.7"N 98°36'21.0"E - 14°35'07.3"N 98°37'01.4"E - 14°33'49.0"N 98°37'41.7"E - 14°31'44.0"N 98°39'40.8"E - 14°32'05.2"N 98°47'14.8"E
https://goo.gl/maps/d3KC5 แผนที่แสดง เส้นทางพุหนองปลิง - แยกลิ่นถิ่น บน Google maps
https://goo.gl/maps/D9ECm แผนที่แสดง เส้นทางพุหนองปลิง - แยกลิ่นถิ่น บน Google maps
https://goo.gl/maps/5OEBL แผนที่แสดง เส้นทางพุหนองปลิง - แยกลิ่นถิ่น บน Google maps : Terrain

น้ำตกโป่งกระดังงา (น้ำตกเบงกระดงงา)
เนื่องจากน้ำตกโป่งกระดังงาในฤดูฝนเป็นเป้าหมายของนักขับรถบิ๊กฟุต ทำให้ทางถูกดอกยางขนาดใหญ่ตะกุยจนเป็นร่องลึก จึงไม่อาจเป็นไปได้สำหรับผู้ชื่นชมธรรมชาติแแนวท่องเที่ยวกลมกลืนและเงียบสงบไปกับธรรมชาติจะเดินทางไป ประเด็นนี้เป็นปัญหาต่อเนื่องมานานหลายปีแล้ว และยังไม่มีทีท่าว่าจะแก้ปัญหาได้แม้ทางอุทยานฯจะได้กำหนดขนาดล้อยางที่อนุญาต แต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=9126 อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
http://park.dnp.go.th/dnp/ptamap/9126map240713_100749.jpg แผนที่แสดงแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
Coordinates น้ำตกโป่งกระดังงา (น้ำตกเบงกระดงงา) : Data pending

[กลับไปด้านบนของหน้า]หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะเดื่อ ตำบลห้วยเขย่ง
ทางหลวง 3272 → ถนนหมู่บ้านไปบ้านท่ามะเดื่อ
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยสาขาจากเขาพุถ่อง
Coordinates เขาพุถ่อง : 14°35'33.9"N 98°39'07.0"E
https://goo.gl/maps/CAjV9 แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาพุถ่อง Khao Phu Thong บน Google maps
https://goo.gl/maps/cr7Bb แผนที่แสดงตำแหน่ง เขาพุถ่อง Khao Phu Thong บน Google maps - Terrain


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยเขย่ง
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.603302802703606&long=98.56394469738007&zoom=12&map=epsg3857&search=ห้วยเขย่ง&ooi=A00128307&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยเขย่ง บน Longdo map (คลิ๊ก สัญญลักษณ์ แม่น้ำ/คลอง ห้วยเขย่ง)
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.5986567025135&long=98.57715860009193&zoom=12&map=epsg3857&search=ห้วยเขย่ง&ooi=A00128307&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยเขย่ง บน Longdo map - Terrain (คลิ๊ก สัญญลักษณ์ แม่น้ำ/คลอง ห้วยเขย่ง)
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1409%20ลุ่มน้ำสาขาห้วยปิลอก.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาห้วยปิล็อก | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

http://www.thai-library.org/Resource/0000005653.pdf ตัวแบบของการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ... อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิและมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
หน้า 60-61 ...
1) ข้อมูลพื้นฐานชุมชน
(2) บ้านท่ามะเดื่อ (บ้านแปลง 1)
บ้านท่ามะเดื่อหรือบ้านแปลง 1 ตั้งอยู่ ม.1 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจบุรี มีประชากร 152 ครัวเรือน จำนวน 1,227 คน เมื่อพ.ศ.2527 ได้อพยพจากที่อยู่อาศัยที่อยู่บริเวณพื้นที่ที่ลุ่มมาอยู่บริเวณพื้นที่ปัจจุบันเนื่องจากที่อยู่เดิมกลายเป็นพื้นน้ำท่วมจากการก่อสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์ (เขื่อนเขาแหลม) เดิมชาวบ้าน บ้านท่ามะเดื่ออาศัยอยู่ ณ บ้านวังประโท่เก่าแต่สาเหตุที่เรียกว่าบ้านท่ามะเดื่อ เนื่องจากในอดีตมีต้นมะเดื่อจำนวนมาก อยู่บริเวณท่าน้ำ มีเรือสำเภาค้าขายจำนวนมากมาจอดบริเวณตรงนั้นชาวเรือ จึงเรียกว่า บ้านท่ามะเดื่อ ...

วัดท่ามะเดื่อ
Coordinates วัดท่ามะเดื่อ : 14°38'02.8"N 98°35'23.2"E
https://goo.gl/maps/R9MeP แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดท่ามะเดื่อ บน Google maps
https://goo.gl/maps/w8UoD แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดท่ามะเดื่อ และ Street View 
https://goo.gl/maps/Gg63A แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดท่ามะเดื่อ และ Street View 

โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1071020082&Area_CODE=7103 ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ | ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS
https://sites.google.com/site/networkeducation16/ เครือข่ายการจัดการศึกษาห้วยเขย่ง-ปิล็อก
Coordinates โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ : 14°37'51.6"N 98°35'29.6"E
https://goo.gl/maps/4R5hW แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ บน Google maps
https://goo.gl/maps/wHSlT แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ และ Street View 
https://goo.gl/maps/3N14o แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ และ Street View 

ตลาดนัดชุมชนตำบลห้วยเขย่ง
Coordinates ตลาดนัดชุมชนตำบลห้วยเขย่ง :

[กลับไปด้านบนของหน้า]หมู่ที่ 2 บ้านปากลำปิล็อก ตำบลห้วยเขย่ง
ทางหลวง 3272 → ถนนท้องถิ่นไปนิคมห้วยเขย่ง → หมู่ที่ 2 บ้านปากลำปิล็อก
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยเขย่ง
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.603302802703606&long=98.56394469738007&zoom=12&map=epsg3857&search=ห้วยเขย่ง&ooi=A00128307&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยเขย่ง บน Longdo map (คลิ๊ก สัญญลักษณ์ แม่น้ำ/คลอง ห้วยเขย่ง)
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.5986567025135&long=98.57715860009193&zoom=12&map=epsg3857&search=ห้วยเขย่ง&ooi=A00128307&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยเขย่ง บน Longdo map - Terrain (คลิ๊ก สัญญลักษณ์ แม่น้ำ/คลอง ห้วยเขย่ง)
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1409%20ลุ่มน้ำสาขาห้วยปิลอก.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาห้วยปิล็อก | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

เขานิซา
http://www.thai-library.org/Resource/0000005653.pdf ตัวแบบของการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ... อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิและมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
หน้า 14 ...
บริเวณยอดเขานิชา ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งทองผาภูมิ กับการค้นพบฟอสซิลหอย 280 ล้านปี เป็นหอยแบรคิโอพอต หรือหอยตะเกียงซึ่งจะพบมากต&