ไปหน้าหลัก


04.2 สถานที่ต่างๆในอำเภอทองผาภูม


ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ
พระพุทธบาทคู่หล้า ทอดสุดตาเขาตะนาวศรี ห้วยลิ่นถิ่นแควน้อยคู่ชีวี เกษตรดี ป่าอุดม ถิ่นสมบูรณ์

http://kanchanaburi.kapook.com/ทองผาภูมิ/ลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น | "ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย - Thailand Information Center" | Kapook.com

http://thongphaphum.kanchanaburi.doae.go.th/files/p4.pdf แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2555 - 2557 โดย ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลลิ่นถิ่น
.........................................................................................................................................................................................


หมู่ที่ 4 บ้านลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น
ทางหลวง 323 → กจ.6079
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยลิ่นถิ่น
https://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.555025298394495&long=98.83232116699219&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยลิ่นถิ่น&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยลิ่นถิ่น บน Longdo map
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Streff.dwr.go.th

วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005265017624 วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม พระครูเกษมกาญจนกิจ ทองผาภูมิสกุล | Facebook
https://www.facebook.com/pages/วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม-อำเภอทองผาภูมิ-จังหวัดกาญจนบุรี/179406258852076
https://www.facebook.com/pages/วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม/421887611280545
https://www.facebook.com/pages/วัดลิ่นถิ่น/109503229211744
Coordinates วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม : 14°33'38.7"N 98°47'38.9"E
https://goo.gl/maps/iFNlg แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม บน Google maps
https://goo.gl/maps/75T3R แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม และ Street View
https://goo.gl/maps/x1iIC แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม และ Street View

โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1071020073&Area_CODE=7103 ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น | ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา Education Management Information System : EMIS | กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Data.bopp-obec.info
https://www.facebook.com/pages/โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น/361924290546658
https://www.facebook.com/pages/โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น-ตำบลลิ่นถิ่น-อำเภอทองผาภูมิ-จังหวัดกาญจนบุรี-71180/438158353048285
Coordinates โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น : 14°33'53.7"N 98°48'09.8"E
https://goo.gl/maps/YDm7s แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น บน Google maps
https://goo.gl/maps/wFhqZ แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น และ Street View
https://goo.gl/maps/rgMt9 แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น และ Street View

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น

https://www.facebook.com/RongPhyabalSngSerimsukhPhaphTablBanLinThin โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี | Facebook
http://th-th900249.panpages.co.th โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิ่นถิ่น | หมู่ 4, ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี, 71180, Thailand | Tel & Fax 034-684 272 | Tel & Fax 034-684 272 | E-Mail aoy2513@windowslive.com | Th-th900249.panpages.co.th
บ้านเล่ขที่ xx/ss หมู่ที่ 4 บ้านลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
โทรศัพท์ 034-684272 Fax 034-684272
Coordinates โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น : 14°33'53.7"N 98°48'17.0"E
https://goo.gl/maps/RV7nP แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น บน Google maps
https://goo.gl/maps/ideHX แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น และ Street View

รอยพระพุทธบาท (แระแซะ) ถ้ำเขาพระบาท สำนักสงฆ์เขาพระบาท
http://watlintin.5forum.info/t12-topic ประวัติรอยพระพุทธบาท(แระแซะ) ลิ่นถิ่น | วัดใน ต.ลิ่นถิ่น l By lintin on Thu Mar 12, 2009 5:53 pm | Watlintin.5forum.info
รอยพระพุทธบาท(แระแซะ)ตั้งอยู่บริเวณบ้านพระบาท หมู่ ๔ ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเขาพระบาท ที่ความสูงประมาณ ๓๔๕ เมตรตามความลาดเอียงของภูเขา ซึ่งมีการค้นพบเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒(สงครามมหาเอเชียบูรพา) เนื่องจากชาวบ้านลิ่นถิ่นและชาวบ้านในละแวกไกล้เคียงกันซึ่งอพยบหลบภัยสงครามและหาถ้ำเป็นที่อาศัยหลบภัยตามถ้ำต่างๆพออยู่ได้สักระยะหนึ่งจึงได้สังเกตเห็นลูกไฟส่องแสงสว่างอยู่บนยอดเขา ชาวบ้านจึงได้ชวนกันขึ้นไปค้นหาบนยอดเขาจึงได้พบรอยเว้าคล้ายรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า ซึ่งประทับรอยเท้าจมอยู่บนก้อนหินก้อนใหญ่ มีขนาดความกว้างประมาณ ๒๕ เซ็นติเมตร ยาวประมาณ ๔๕-๕๐ เซนติเมตรและลึกประมาณ ๕-๑๐ เซ็นติเมตร ชาวบ้านต่างสันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นรอยพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือรอยพระบาทของพระอรหันต์สาวกรูปใดรูปหนึ่ง ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านจึงเกิดความศรัทธาเลื่อมใสและได้ทำการสักการะชูบาด้วยดอกไม้ ธูป เทียนทอง แป้งหอมกระแจะจันทร์ตลอดเรื่อยมา บางปีชาวบ้านหมู่บ้านต่างๆได้นัดหมายกันไปร่วมทำบุญเช่น บ้านท่าขนุน บ้านปรังกาสี บ้านหินดาด บ้านวังหิน บ้านแก่งแช่ บ้านกุยแหย่ บ้านลิ่นถิ่น และบ้านท่าทุ่งนาเป็นต้นฯ ต่างได้นัดหมายกันไปร่วมทำบุญปิดทองรอยพระพุทธบาทกันซึ่งจัดว่าเป็นงานใหญ่ ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ชาวบ้านหมู่บ้านต่างๆได้นัดหมายกันจัดงานทำบุญครั้งใหญ่อีกครั้ง โดยมีกำนันแต่ละตำบลเป็นผู้นำ ทางบ้านท่าขนุน บ้านปรังกาสี บ้านหินดาด บ้านวังหิน มีกำนันชายี่เป็นผู้นำ และได้ทำการสร้างศาลาเป็นศาลาไม้เนื้อแข็ง เพื่อเป็นที่พักทำบุญตรงตีนเขาฝั่งบ้านหินดาดบริเวณริมห้วยแระแซะใว้หนึ่งหลัง ทางฝั่งบ้านลิ่นถิ่น บ้านแก่งแช่ บ้านกุยแหย่ บ้านท่าทุ่งนา โดยการนำของกำนันแก้ว พุตสโต กำนันฤทธิ์ คำทิพย์ ได้พักอาศัยอยู่ในบริเวณถ้ำใกล้ตีนเขาพระบาท ทางฝ่ายพระสงฆ์ก็พระอาจารย์เมยะ เจ้าวาสวัดลิ่นถิ่น พระอาจารย์ย่องจาไร่ เจ้าอาวาสวัดกุยแหย่ และพร้อมด้วยหลวงพ่ออุตตมะ(พระราชอุดมมงคล)พร้อมด้วยพระสงฆ์อื่นๆ ซึ่งตอนนั้นหลวงพ่ออุตตมะท่านเพิ่งเข้ามาในเมืองไทยยังไม่นานเท่าไหร่ เมื่อท่านได้ไปกราบบูชารอยพระพุทธบาทแล้วก็มีจิตศรัทธาเลื่อมใสตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา(จากการบอกเล่าของท่านเองตอนที่ท่านเข้าไปดูงานก่อสร้างศาลาที่สำนักสงฆ์ถ้ำพระบาทเมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖) เมื่อถึงวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๔ ต่างก็ขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขา และได้พบปะร่วมทำบุญด้วยกันบนยอดเขาและได้ร่วมกันยกเสาหงษ์ตั้งใว้บนยอดเขาพระบาทเพื่อเป็นสัญลักษ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้สืปทอดเจตนารมณ์ของท่านต่อไป...
http://www.linthin.go.th/public/landmark/data/detail/landmark_id/2/menu/138 ถ้ำเขาพระบาท | สถานที่สำคัญ | เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น Linthin.go.th
https://www.facebook.com/pages/รอยพระพุทธบาทลิ่นถิ่น-ทองผาภูมิ-กาญจนบุรี/314552155317339
http://www.biogang.net/ecotourism_view.php?menu=ecotourism&uid=57590&id=129970 รอยพระพุทธบาท (แระแซะ) Site suspended
Coordinates สำนักสงฆ์เขาพระบาท : 14°36'00.9"N 98°48'09.5"E
https://goo.gl/maps/f4lf6 แผนที่แสดงตำแหน่ง สำนักสงฆ์เขาพระบาท บน Google maps
https://goo.gl/maps/oZHso แผนที่แสดงตำแหน่ง สำนักสงฆ์เขาพระบาท บน Google maps : Terrain

[กลับไปด้านบนของหน้า]หมู่ที่ 5 บ้านหนองบาง ตำบลลิ่นถิ่น
ทางหลวง 323 → กจ.6079 → ถนนท้องถิ่น
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยลิ่นถิ่น
https://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.555025298394495&long=98.83232116699219&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยลิ่นถิ่น&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยลิ่นถิ่น บน Longdo map
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Streff.dwr.go.th

ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
http://www.biogang.net/ecotourism_view.php?menu=ecotourism&uid=57151&id=130001 ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง | My Ecotourism | Biogang
https://www.facebook.com/บ้านหนองบาง-หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ-1203883816294655

ประเพณีผุกข้อมือเรียกขวัญ หรือประเพณีเดือน 9 | งานผูกข้อมือเรียกขวัญของนุบ่องตะว่อง
https://youtu.be/X36ctXwSN4A บ้านหนองบาง ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี by สพอ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี | Published on Jun 20, 2015 | YouTube


แคมป์ช้างบ้านพี่บ้านน้อง หนองบาง
https://www.facebook.com/pages/บ้านพี่-บ้านน้อง/291492354374991 บ้านพี่ บ้านน้อง | Facebook
https://www.facebook.com/pages/บ้านพี่-บ้านน้อง/291492354374991?sk=photos Photos of บ้านพี่ บ้านน้อง
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009380014678 บ้านพี่ บ้านน้อง | Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009380014678&sk=photos บ้านพี่ บ้านน้อง’s Photos
http://www.linthin.go.th/public/landmark/data/detail/landmark_id/1/menu/138 ขี่ช้างล่องแพ | สถานที่สำคัญ | เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น Linthin.go.th
https://youtu.be/Kfe6YUXm7m4 บันทึกนักเดินทาง สี่สาวทองผาภูมิ B.3/4 | By จิ๋วจิ้ว สุรพล สิทธิประสงค์ | Published on Jan 31, 2013 | YouTube
http://travel.thaiza.com/ขี่ช้างล่องแพที่บ้านหนองบาง-กาญจนบุรี/210118/ ขี่ช้างล่องแพที่บ้านหนองบาง กาญจนบุรี
http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=307978&random=1431019172187 ขี่ช้างล่องแพ | สถ.ชวนเที่ยว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.biogang.net/ecotourism_view.php?menu=ecotourism&uid=57590&id=129975 รายละเอียดโปรแกรม ขี่ช้าง ล่องแพ บ้านพี่บ้านน้อง Site suspended
ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบาง ตำบลลิ่นถิ่น มีกิจกรรมขี่ช้างล่องแพไม้ไผ่ในลำห้วยลิ่นถิ่นที่มีน้ำใส ลำห้วยคดเคี้ยว บรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติ พื้นที่กิจกรรมนั่งช้่าง มีทั้งขึ้นเขาลงห้วย สร้างความสนุกสานให้กับแขกมาก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนั่งแพไม้ไผ่ไปตามลำห้วย นับเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ให้ทั้งความเพลิดเพลินสนุกสนาน และยัีงได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติอีกด้วย และยังมีกิจกรรมเดินป่า เตรียมอาหารกลางวันด้วยการหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่ และปิ้งไก่ย่างรับประทานกันในคณะ กลางพื้นที่ธรรมชาติและธารน้ำใสของลุ่มน้ำห้วยลิ่นถิ่น
โทรศัพท์เพื่อขอทราบรายละเอียดได้ที่คุณ มนัส 084-3183807 หรือ คุณศิริขวัญ 081-1931094 | 082-2989975 , 062-4740799
Coordinates แคมป์ช้างบ้านพี่บ้านน้อง : 14°34'32.87"N 98°49'37.41"E
https://goo.gl/maps/LQzXF แผนที่แสดงตำแหน่ง แคมป์ช้างบ้านพี่น้อง บน Google maps
https://goo.gl/maps/FHTeI แผนที่แสดงตำแหน่ง แคมป์ช้างบ้านพี่น้อง บน Google maps : Terrain
https://goo.gl/maps/GW4JP แผนที่แสดงตำแหน่ง แคมป์ช้างบ้านพี่น้อง และ Street View


น้ำตกหนองบาง
http://www.panoramio.com/photo/13634053 จากทางหลวงหมายเลข 323 (กาญจนบุรี-ทองผาภูมิ) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 93+400 (สี่แยก ต.ลิ่นถิ่น) เลี้ยวขวาเข้าไปตามทางลาดยางอีก 6 กม.ถึงบ้านหนองบาง วิ่งเลยหมู่บ้านไปถึงที่ทำการป่าไม้ ผ่านพื้นที่ทำการป่าไม้ เลี้ยวขวาข้ามฝายน้ำล้นแล้ววิ่งเลาะลำห้วยไปประมาณกิโลเมตรเศษ น้ำตกอยู่ขวามือ (รถเก๋งเข้าไม่ได้) | jirawat's Comment on August 30, 2008 | น้ำตกบ้านหนองบาง ต.ลิ่นถิ่น , uploaded on August 30, 2008 | Panoramio | Googlemaps
https://www.facebook.com/100001167518829/videos/597087837006795 น้ำตกหนองบาง ทองผาภูมิ Jaturonk Kun Tongdee's Video on Tuesday, December 10, 2013 at 8:56am
Coordinates น้ำตกหนองบาง : 14°34'27.0"N 98°50'32.8"E
https://goo.gl/maps/dmGey แผนที่แสดงตำแหน่ง น้ำตกหนองบาง บน Google maps
https://goo.gl/maps/M9uZx แผนที่แสดงตำแหน่ง น้ำตกหนองบาง บน Google maps : Terrain
https://goo.gl/FXUbnk แผนที่แสดงตำแหน่ง น้ำตกหนองบางและ Ground Level View

บ้านนิคุฮุ
Coordinates บ้านนิคุฮุ : 14°36'42.0"N 98°51'21.8"E
https://goo.gl/maps/N4so2 แผนที่แสดงตำแหน่ง บ้านนิคุฮุ บน Google maps
https://goo.gl/maps/gDQUm แผนที่แสดงตำแหน่ง บ้านนิคุฮุ บน Google maps
https://goo.gl/maps/OMyb8 แผนที่แสดงตำแหน่ง บ้านนิคุฮุ บน Google maps : Terrain

ห้วยนิคุฮุ
https://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.602152966935384&long=98.8574467599392&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยนิคุฮุ&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยนิคุฮุ บน Longdo map

น้ำตกนิคุฮุ
http://linthin.go.th/public/landmark/data/detail/landmark_id/3/menu/138 น้ำตกนิขุฮุ | สถานที่สำคัญ | เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น Linthin.go.th
http://www.linthin.go.th/public/landmark/data/detail/landmark_id/3/menu/138 น้ำตกนิคุฮุ | สถ.ชวนเที่ยว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://travel.thaiza.com/-น้ำตกนิคุฮุ-น้ำตกธรรมชาติกลางหุบป่าเขา/210129/ "น้ำตกนิคุฮุ" น้ำตกธรรมชาติกลางหุบป่าเขา | Travel.thaiza.com
Coordinates น้ำตกนิคุฮุ : Data pending

บ้านตาทะ
Coordinates บ้านตาทะ : 14°35'03.9"N 98°52'39.1"E
https://goo.gl/maps/WlnhT แผนที่แสดงตำแหน่ง บ้านตาทะ บน Google maps
https://goo.gl/maps/gV5pf แผนที่แสดงตำแหน่งบ้านตาทะ บน Google maps
https://goo.gl/maps/cnOGB แผนที่แสดงตำแหน่งบ้านตาทะ บน Google maps : Terrain

ห้วยตาทะ
https://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.580582699308401&long=98.8724322617054&zoom=14&map=epsg3857&search=ห้วยตาทะ&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยตาทะ บน Longdo map

ห้วยตาอื้อ
https://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.56538101062345&long=98.8724322617054&zoom=14&map=epsg3857&search=ห้วยตาอื้อ&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยตาอื้อ บน Longdo map

[กลับไปด้านบนของหน้า]หมู่ที่ 6 บ้านหนองเจริญ ตำบลลิ่นถิ่น
ทางหลวง 323 → ถนนท้องถิ่น
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยลิ่นถิ่น และแม่น้ำแควน้อย
https://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.555025298394495&long=98.83232116699219&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยลิ่นถิ่น&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยลิ่นถิ่น บน Longdo map
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Streff.dwr.go.th

วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม
http://www.m-culture.in.th/album/122711 วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม | Proposed by. Pornthip Date 7 Febuary 2012 | Province : Kanchanaburi | ศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม Cultural Information Center, Ministry of Culter M-culture.in.th
http://www.m-culture.in.th/album/122707 วิหารวัดหนองเจริญศรัทธาธรรม | Proposed by. Pornthip Date 7 Febuary 2012 | Province : Kanchanaburi | ศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม Cultural Information Center, Ministry of Culter M-culture.in.th
http://watlintin.5forum.info/t6-topic วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม | วัดใน ต.ลิ่นถิ่น l By Admin on Sat Feb 28, 2009 4:17 pm | Watlintin.5forum.info
http://www.facebook.com/pages/วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม/255819587952176
Coordinates วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม : 14°32'50.6"N 98°45'48.6"E
https://goo.gl/maps/wqyck แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม บน Google maps

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1071020075&Area_CODE=7103 ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเจริญ | ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา Education Management Information System : EMIS | กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Data.bopp-obec.info
https://www.facebook.com/bannongjiloun โรงเรียนบ้านหนองเจริญ จ.กาญจนบุรี | Facebook
http://www.facebook.com/pages/โรงเรียนบ้านหนองเจริญ/112637185573790
Coordinates โรงเรียนบ้านหนองเจริญ : 14°32'51.9"N 98°45'46.6"E
https://goo.gl/maps/2ppvEGBieWp แผนที่แสดงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านหนองเจริญ บน Google maps


น้ำพุร้อนหนองเจริญ
http://web.archive.org/web/20100324230357/http://www.thairath.co.th/content/region/72456 "บ่อน้ำร้อนเก่าแก่ โผล่กลางแคว สมัยสงครามโลก" ไทยรัฐออนไลน์ โดย ทีมข่าวภูมิภาค 23 มีนาคม 2553, 20:00 น. | Web Archive
เมืองกาญจน์ฮือฮา พบบ่อน้ำร้อนโบราณกลางแม่น้ำแควน้อย ผู้เฒ่าบอกเป็นสถานที่แช่น้ำร้อนของทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่วนคนกะเหรี่ยงเชื่อเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว..

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 มี.ค. นายพฤชัย บุญพิทักษ์ รอง นายก อบต.ลิ่นถิ่น รักษาการนายก อบต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี กล่าวถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อนกลางแม่น้ำแควน้อย ในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านหนองเจริญ ต.ลิ่นถิ่น และเปิดเผยว่า ได้มีพุน้ำร้อนเกิดขึ้นกลางแม่น้ำแควน้อย ในพื้นที่ข้างตลิ่งบริเวณบ้านหนองเจริญ หมู่ 6 ทาง อบต.ลิ่นถิ่น ได้สอบถามคนเฒ่าคนแก่และผู้ใหญ่ในพื้นที่ สามารถรวบรวมจนได้ข้อสรุปว่า

เมื่อปี 2492 นายจิ๋ว เชื้อสอน แพทย์ประจำตำบลลิ่นถิ่น และกำนันแก้ว พุสโต กำนันตำบลลิ่นถิ่น ได้พายเรือทอดหาปลาที่แม่น้ำแควน้อยและไปพบน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นกลางแม่น้ำแควน้อย และกลับมาเล่าให้เพื่อนบ้านได้รับทราบกัน ทำให้ทุกคนในหมู่บ้านไปดู พร้อมทั้งมีคณะกรรมการขององค์กรของรัฐ และเอกชนได้เข้ามาตรวจสอบ ทางกรมทรัพยากรธรณีมาตรวจสอบพบว่าน้ำร้อนมีความร้อนประมาร 56 องศา

นายพฤชัย กล่าวต่อว่า จากการสอบถามทราบว่า บ่อน้ำร้อนนี้เคยได้รับการปรับปรุงในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 ที่ผ่านมา โดยทหารญี่ปุ่นที่ตั้งค่ายอยู่ห่างจากจุดนี้ประมาณ 2 กิโลเมตร ทหารญี่ปุ่นได้นำน้ำร้อนมาใช้อาบแช่เพื่อผ่อนคลาย ส่วนพวกคนไทยเชื้อสายกระเหรี่ยงในพื้นที่ก็มีความเชื่อที่เล่ากันสืบต่อมายังรุ่นลูกรุ่นหลาน ว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ใช้ดื่มกินเพื่อรักษาโรคและป้องกันอาถรรพ์ สิ่งชั่วร้ายต่างๆ

ทั้งนี้ ทาง อบต.ลิ่นถิ่นจะขอการสนับสนุนรวบรวมความคิดจากทุกภาคส่วน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา รวมทั้งผู้นำหมู่บ้านและชุนชนให้มีส่วนร่วมในการร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ และจะประสานกับหน่วยงานราชการรับผิดชอบเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตาม ความเหมาะสมต่อไป

สำหรับบ่อน้ำพุร้อนกลางแม่น้ำแควน้อยบ้านหนองเจริญหมู่6 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ ตั้งอยู่ห่างจากโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี 2 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปตามถนนสายกาญจนบุรี-ทองผาภูมิ ช่วงกม.ที่ 86-87 โดยใช้เส้นทางแยกเข้าโรงเรียนบ้านหนองเจริญ ประมาณ 1.5 กม.จะถึงชายฝั่งแม่น้ำแควน้อย และจะพบกับบ่อน้ำพุร้อนดังกล่าว.
http://www.linthin.go.th/public/landmark/data/detail/landmark_id/4/menu/138 น้ำพุร้อนลิ่นถิ่น | สถานที่สำคัญ | เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น Linthin.go.th
http://61.19.236.142/hotspring/data2_view.php?id=104 น้ำพุร้อนบ้านน้ำพุร้อน (หนองเจริญ) | สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
http://krabi.chula-alumni.com/scripts/ViewAllPublicNews.asp?ID=2776 บ่อน้ำร้อนเก่าแก่ โผล่กลางแคว สมัยสงครามโลก Posted By (เว็บมาสเตอร์ ,1000),24/3/2553, แหล่งที่มา http://www.thairath.co.th/content/region/72456
https://www.facebook.com/pages/น้ำพุร้อนหนองเจริญ/259961667510452
https://www.facebook.com/pages/พุน้ำร้อน-หนองเจริญ/173736962755504
Coordinates น้ำพุร้อนหนองเจริญ : 14°32'47.5"N 98°45'32.7"E
https://goo.gl/maps/bMJJg แผนที่แสดงตำแหน่ง น้ำพุร้อนหนองเจริญ บน Google maps

สำนักงานเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
http://www.linthin.go.th เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น Linthin Subdistrict Municipality | คำขวัญ : พระพุทธบาทคู่หล้า ทอดสุดตาเขาตะนาวศรี ห้วยลิ่นถิ่นแควน้อยคู่ชีวี เกษตรดี ป่าอุดมถิ่นสมบูรณ์ | วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนารอบด้าน ส่งเสริมการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญา สู่คุณภาพชีวตที่ยั่งยื่น | Linthin.go.th
https://youtu.be/pM4Yv-qyycI องค์การบริหารส่วนตำบลลิ่นถิ่น | By aofzilla jirapong | Uploaded on Dec 14, 2011 | YouTube
https://youtu.be/6Q_0Ebiv2to ประวัติหมู่บ้านลิ่นถิ่น | By aofzilla jirapong | Uploaded on Dec 15, 2011 | YouTube
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006585615089 เทศบาลตำบล ลิ่นถิ่น | Facebook
https://www.facebook.com/pages/เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น/501900859857122
บ้านเลขที่ 90/1 หมู่ที่ 6 บ้านหนองเจริญ ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
โทรศัพท์ 034-684286 โทรสาร 034-684286 | 084-3169595
Coordinates สำนักงานเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น : 14°33'44.1"N 98°45'35.9"E
https://goo.gl/maps/VO86k แผนที่แสดงตำแหน่ง สำนักงานเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น บน Google maps
https://goo.gl/maps/n17q7 แผนที่แสดงตำแหน่ง สำนักงานเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น และ Street View

[กลับไปด้านบนของหน้า]
ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ

http://kanchanaburi.kapook.com/ทองผาภูมิ/หินดาด ตำบลหินดาด | "ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย - Thailand Information Center" | Kapook.com

http://thongphaphum.kanchanaburi.doae.go.th/files/p3.pdf แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2555 - 2557 โดย ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินดาด
.........................................................................................................................................................................................


หมู่ที่ 5 บ้านหินดาดตะวันออก ตำบลหินดาด
ทางหลวง 323 → ถนนท้องถิ่น
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยกุยมั่ง และห้วยและแซะ
http://map.longdo.com/?hybrid=1&lat=14.643896194999746&long=98.76405894756317&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยกุยมั่ง&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยกุยมั่ง บน Longdo map
http://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.643896194999746&long=98.76405894756317&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยกุยมั่ง&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยกุยมั่ง บน Longdo map - Terrain
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
http://hindad.go.th/index.php อบต.หินดาด
Coordinates ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด : 14°36'55.6"N 98°43'48.3"E
https://goo.gl/maps/4FosC แผนที่แสดงตำแหน่ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด บน Google maps
https://goo.gl/maps/Xcn57 แผนที่แสดงตำแหน่ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด และ Street View

วัดหินดาดผาสุการาม
Coordinates วัดหินดาดผาสุการาม : 14°36'51.4"N 98°43'42.2"E
https://goo.gl/maps/vEl2A แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดหินดาดผาสุการาม บน Google maps
https://goo.gl/maps/SPm1R แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดหินดาดผาสุการาม และ Street View ทางแยกเข้าวัดหินดาดผาสุการาม จากทางหลวง 323

[กลับไปด้านบนของหน้า]หมู่ที่ 7 บ้านดงโคร่ง ตำบลหินดาด
ทางหลวง 323 → 3224 (กจ.3049)
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยและแซะ
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

วัดจันทร์หงาย
https://www.facebook.com/pages/วัดจันทร์หงาย/482076348555731 วัดจันทร์หงาย
https://www.facebook.com/search/482076348555731/photos-inPhotos taken at วัดจันทร์หงาย
Coordinates วัดจันทร์หงาย : 14°37'23.5"N 98°45'46.6"E
https://goo.gl/maps/ew0Wb แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดจันทร์หงาย บน Google maps
https://goo.gl/maps/WJJmF แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดจันทร์หงาย บน Google maps - Terrain
https://goo.gl/maps/a5ysf แผนที่แสดงตำแหน่ง วัดจันทร์หงาย และ Street View ทางเข้าวัดจันทร์หงาย

[กลับไปด้านบนของหน้า]หมู่ที่ 6 บ้านกุยมั่ง ตำบลหินดาด
ทางหลวง 323 → ถนนในหมู่บ้าน บ้านกุยมั่ง
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ระบบลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำห้วยกุยมั่ง
https://map.longdo.com/?mode=icons&lat=14.643896194999746&long=98.76405894756317&zoom=13&map=epsg3857&search=ห้วยกุยมั่ง&locale=th แผนที่แสดงตำแหน่ง ห้วยกุยมั่ง บน Longdo map
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg แผนที่ประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ Streff.dwr.go.th


พุน้ำร้อนหินดาด หรือ พุน้ำร้อนกุยมั่ง
http://www.kanchanaburi.co/th/specific-place/น้ำพุร้อนหินดาด/ น้ำพุร้อนหินดาด | Kanchanaburi.co
http://www.facebook.com/pages/น้ำพุร้อนหินดาด/198704356986237
http://www.facebook.com/pages/อุทยานน้ำพุร้อนหินดาด-น้ำตกผาตาด-กาญจนบุรี/277944032291543
Coordinates Hin Dat Hot Spring : 14°37'30.0"N 98°43'28.4"E
https://goo.gl/maps/3O2na แผนที่แสดงตำแหน่ง พุน้ำร้อนหินดาด บน Google maps
https://goo.gl/maps/aV7cw แผนที่แสดงตำแหน่ง พุน้ำร้อนหินดาด และ Street View

ข้อมูลการท่องเที่ยวน้ำพุร้อนหินดาดโดยสังเขป | Kanchanaburi.co
http://www.kanchanaburi.co/th/specific-place/น้ำพุร้อนหินดาด/ น้ำพุร้อนหินดาด | Kanchanaburi.co
น้ำพุร้อนหินดาด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นที่รู้จักกันดีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนิยมแวะมาแช่น้ำที่นี่กันเป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ไม่ควรพลาด เพราะบ่อน้ำร้อนทางธรรมชาติ มีแร่ธาตุ และช่วยบำบัดรักษาโรคต่างๆ ได้ 

น้ำพุร้อนหินดาด หรือน้ำพุร้อนกุยมั่ง ตั้งอยู่ที่บ้านกุยมั่ง ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ ถูกค้นพบโดยทหารญี่ปุ่นที่คุมเชลยศึกมาสร้างรถไฟสายมรณะ ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ ที่มีตาน้ำอยู่ใต้ดิน มีน้ำไหลตลอดปี สร้างเป็นบ่อซีเมนต์ไว้เป็นบ่อแช่ มีด้วยกัน 3 บ่อ ที่มีความร้อนต่างระดับกันไป คือบ่อน้ำร้อนมาก ร้อนปานกลาง มีบ่อเล็กสำหรับเด็กที่น้ำไม่ร้อนมาก และยังมีบ่อสำหรับพระสงฆ์แยกอยู่ต่างหาก อุณหภูมิน้ำร้อนที่ผิวดินอยู่ในช่วง 40-100 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำบ่อแช่ประมาณ 45-55 องศาเซลเซียส เชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่ แช่น้ำพุร้อน มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีสรรพคุณในการรักษา และบรรเทาอาการของโรคต่างๆ ได้ เช่น

- บรรเทาอาการปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อ เหน็บชา ไขข้อ
- ช่วยให้เลือดหมุนเวียนได้สะดวก ขยายหลอดเลือดทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายดีขึ้น
- ช่วยในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและกลูโคสระหว่างเส้นเลือดฝอยและเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกาย
- ช่วยขยายรูขุมขน ช่วยให้ขับสิ่งอุดตันใต้ผิวหนัง ทำให้ผิวพรรณดูสดใส
- ช่วยผ่อนคลายทั้งร่างกาย และจิตใจ ทำให้รู้สึกกระชุ่มกระชวย เป็นการลดความเครียดได้อย่างหนึ่ง

บ่อน้ำพุร้อนนี้อยู่ในความดูแลของ อบต. หินดาด ในเรื่องการรักษาความสะอาด และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาแช่พุร้อนเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่มีการรักษาความสะอาดล้างบ่อ และดูแลเปลี่ยนน้ำ ถ่ายน้ำใหม่ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์ ในช่วงบ่าย 3 โมง

บริเวณริมบ่อน้ำพุร้อนรายล้อมด้วยธรรมชาติ มีต้นไม้ร่มรื่น ติดกับบ่อน้ำร้อนมีลำธารน้ำเย็นอยู่ติดกัน คั้นด้วยทางเดินตรงกลาง ลำธารนี้ไหลในแนวขนานกับบ่อน้ำร้อน เป็นน้ำที่ไหลลงมาจากน้ำตกผาตาด หากใครที่ไม่ต้องการแช่น้ำร้อน ก็สามารถเล่นน้ำในลำธารได้ น้ำไม่ลึก เป็นน้ำไหล ไม่ถึงกับเชี่ยว ผู้ที่ไม่เล่นน้ำ ต้องการพักผ่อนคลายเส้น ก็มีจุดบริการนวดแผนโบราณ ทั้งนวดตัว และนวดฝ่าเท้า

สิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณบ่อน้ำพุร้อน
บริเวณบ่อน้ำพุร้อนมีที่จอดรถมากมาย สามารถจอดรถบัสได้ โดยรอบมีร้านค้ามากมาย จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และของฝาก มีจุดบริการนวด ห้องแช่น้ำร้อนส่วนตัว (ราคา 50, 200, 500 บาทต่อ 45 นาที) ล็อกเกอร์เก็บเสื้อผ้า (10 บาท)

เคล็ดลับการแช่น้ำพุร้อน
- ควรอาบน้ำชำระร่างกาย ขจัดสิ่งสกปรกก่อนลง เหมือนกับก่อนลงเล่นในสระว่ายน้ำ
- ควรเริ่มที่แช่น้ำเย็นในลำธารข้างๆ บ่อน้ำร้อน สัก 10 นาทีก่อน แล้วค่อยไปแช่น้ำร้อน 10 นาที จากนั้นก็ทำสลับกันไปเรื่อยๆ
- การเริ่มลงแช่ ควรนั่งแช่เท้าก่อน เพื่อให้ร่างกายปรับตัว แล้วค่อยๆ ลงแช่ทั้งตัว ถ้าลงไปทีเดียวเลย จะรู้สึกว่าร้อนมาก
- ควรดื่มน้ำก่อนลงแช่ เพราะร่างกายอาจเสียน้ำในขณะลงแช่น้ำร้อน

ข้อแนะนำ
- ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้าไปบริเวณน้ำพุร้อน
- ห้ามนำสัตว์เลี้้ยงเข้าไปในเขตน้ำพุร้อน
- ห้ามกระโดดน้ำ ทั้งบ่อแช่ และลำธาร เพราะอาจเกิดอันตรายได้
- ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่นความดันโลหิตสูง ไม่ควรแช่น้ำร้อนนานเกินไป

[Bansuan@Phatad 14°38'10.9"N 98°45'02.9"E https://goo.gl/maps/zR45i ]หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ที่ ศร.4 (ผาตาด)
ทางหลวง 323 → ถนนในหมู่บ้าน บ้านกุยมั่ง → 3224 (กจ.3049)
เลื่อน mouse วางบนแต่ละรายนามที่ขีดเส้นใต้แล้วคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1039 อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
http://park.dnp.go.th/visitor/accomodateshow.php?accomodateid=758 สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์ ชื่อสิ่งอำนวยความสะดวก : ลานกางเต็นท์ น้ำตกผาตาด (Camping Ground) | อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
http://www.dnp.go.th/PdfDB/gnp_green_heart_rd.pdf เที่ยวอุทยานแห่งชาติของไทย ฉบับหัวใจสีเขียว | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009132167531 หน่วยพิทักษ์ น้ำตกผาตาด | Facebook
Coordinaes หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ที่ ศร.4 (ผาตาด) : 14°38'58.2"N 98°46'27.3"E
https://goo.gl/maps/DyrjE แผนที่แสดงตำแหน่ง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ที่ ศร.4 (ผาตาด) บน Google maps
https://goo.gl/maps/h3UGk แผนที่แสดงตำแหน่ง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ที่ ศร.4 (ผาตาด) บน Google maps : Terrain
https://goo.gl/gHqg7L แผนที่แสดงตำแหน่ง น้ำตกผาตาด อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ และภาพถ่ายลานกางเต้นท์


น้ำตกผาตาด อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
http://www.kanchanaburi.co/th/specific-place/น้ำตกผาตาด/ น้ำตกผาตาด | Kanchanaburi.co
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1399538917027167&set=a.1391211791193213.1073741827.100009132167531&type=3&theater