บ้านสวนทวีชัยผาภูมิ บ้านเลขที่ 401/8 ทางหลวง 3272 หมู่ที่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
[1] กรุณาฝากข้อความไว้ที่กล่องข้อความ หรือ ช่องโพสต์ ของ Facebook ที่แสดงไว้ข้างล่าง บ้านสวนฯจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด
https://www.facebook.com/BansuanThaveechaiphaphumBB | https://www.facebook.com/bansuan.thaveechaiphaphum
[2] สอบถามที่พัก 10:00-12:00 13:00-17:00 หยุด อ. พ. Th 089-5264135 | สอบถามข้อมูล 10:00-12:00 13:00-17:00  Th/En 085-2903056
[3] โทรศัพท์บ้าน 10:00-12:00 13:00-17:00 หยุด อ. พ. Th 034-598978  [4] E-mail ban_suan@hotmail.com  bstc_phaphum@yahoo.com
https://goo.gl/f1MPqr อัลบั้มภาพ โดย Bansuan Thaveechaiphaphum บน Google maps
Coordinates : 14°45'41.2"N 98°34'24.1"E | https://goo.gl/maps/4NjLsaCRXnD2
ไปหน้าหลัก
..........JTWC.....กร๊าฟแสดงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำวชิราลงกรณ.......www.weather.com.......สภาพอากาศทองผาภูมิและพยากรณ์ใน 7 วัน.....Thaiwater.net...........
  https://www.facebook.com/bansuan.thaveechaiphaphum
  https://www.facebook.com/BansuanThaveechaiphaphumBB
   https://www.facebook.com/BansuanThaveechaiphaphumBB
   https://www.facebook.com/bansuan.thaveechaiphaphum

Vajiralongkorn Dam Water สภาพอ่างเก็บน้ำ Ichpp.egat.co.th - ติดตามสถานการณ์น้ำจาก CCTVเขื่อนวชิราลงกรณ - Live!! ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ Realtime ผ่าน Facebook Live++ คลิก ภาพที่ระดับ ภาพที่ Spillway - ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใหญ่ Water.rid.go.th
ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (กฟผ.) รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ Ichpp.egat.co.th
รายงานปริมาตรเก็บกัก เขื่อนวชิราลงกรณ - รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ - Thaiwater.net

แผนที่แสดงการกระจายตัว อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ - ติดตามสถานการณ์น้ำ | Thaiwater.net/web คลังข้อมูลสภาพน้ำ Thaiwater.net
พยากรณ์ฝน WRF-ROMS Model D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 | NWP Model

satda.tmd.go.th - วิเคราะห์กลุ่มฝนด้วยเรดาร์ - ThaiWeatherSat - ThaiRadar | Facebook
Thai Marine Meteorological CTR | ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล | กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ ทร.
สภาพอากาศทองผาภูมิใน 7 วัน - แผนที่อากาศ - ศูนย์ภูมิอากาศ | Tmd.go.th
เรดาร์อินทร์บุรี - เรดาร์ชัยนาท chnLoop - satLoop - Nationwide composite - Nationwide composite loop | Weather.tmd.go.th
PBWatch/WRS (PBWatch.NET Weather Report System)
ThongPhaPhum Whether - Today - 5-day - Maps - Weekend - www.weather.com

Sangkhla Buri Whether - Today - 5-day - Maps - Weekend - www.weather.com
Kanchanaburi Whether - Today - 5-day - Maps - Weekend - www.weather.com
TPP - SKBR - Sai Yok - Si Sawat - Kan | Windy.com | ECMWF European Centre for Medium-Range Weather Forecasts | ECMWF | Facebook | Twitter.com/ecmwf
earth :: a global map - Jetstream | Earth.nullschool.net
FIRMS Fire Information for Resource Management System NASA
REAL-TIME AIR QUALITY INDEX (AQI) AIR POLLUTION IN THE WORLD Waqu.info
TRMM Tropical Rainfall Measuring Mission - 1 Day Rain Accumulation -
3 Days Rain Accumulation - 7 Days Rain Accumulation | Potential Landslide Areas | Current Heavy Rain, Flood and Landslide Estimates | Pmm.nasa.gov
Joint Typhoon Warning Center (JTWC) | Naval Oceanography Portal
gth_full.png | Global Tropical Hazards Outlook | | Naval Oceanography Portal
Hurricanes and Tropical Storms NASA | NASA's Hurricane Web Page | Facebook
Global Tropical Cyclone and Disturbance Information | Tropicaltidbits.com
Storm Floaters- Wind Radii Page
RAMMB TC Real-Time - Real-Time WPAC - ThaiWeatherSat
ABIO10 Satelite Image - MTSAT-2 IR1 - Meteosat 7
NOAA's El Niño Portal - El Niño/ENSO Diagnostic Discussion - ENSO: Recent Evolution, Current Status and Predictions
Earthobservatory.nasa.gov NASA Earth Observatory : Home
Landsat Missions USGS | EE EarthExplorer - Home Perform a Search7152015.pdf | EE EarthExplorer - Home | FarEarth Observer USGS
รายงานแผ่นดินไหวทั่วโลก GEOFON  -  EMSC  -  USGS
Seismicity of the Earth 1900–2012 Sumatra and Vicinity
Geothai.net รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย แอ่งสะสมตะกอนในอ่าวไทย ธรณีวิทยาโครงสร้างในอ่าวไทย
แผนที่หมู่บ้านรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านปี 2553 จังหวัดกาญจนบุรี
แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงล่าสุด - สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา
Earthquake TMD | Facebook
ประกาศแผ่นดินไหว - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว - การเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหว
แผนที่เวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตก(อันดามัน)โดย Reverse เทคนิคเพื่อเตือนภัย
แผนที่เวลาคลื่นสึนามิกระทบฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก(อ่าวไทย)โดย Reverse เทคนิคเพื่อเตือนภัย
แผนที่หมู่บ้านรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านปี 2553 - กาญจนบุรี รายชื่อหมู่บ้านดังกล่าว กาญจจนบุรี
แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย - สิ่งบอกเหตุก่อนเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มในประเทศไทย
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบจ.กาญจนบุรี บัญชีรายชื่อพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบจ.กาญจนบุรี
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ ประเทศไทย แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยหลุมยุบในประเทศไทย
แผนที่น้ำบาดาลประเทศไทย แผนที่น้ำบาดาลพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
อะไรคือสิ่งที่ควรรู้...เมื่อต้องเจาะน้ำบาดาล กับ การเกรดดิน
สถานภาพทรัพยากรธรณี จังหวัดกาญจนบุรี รอยเลื่อน จังหวัดกาญจนบุรี
Evolution from an oblique subduction back-arc mobile belt to a highly oblique
collisional margin: the Cenozoic tectonic development of Thailand and
eastern Myanmar
- F1 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6 - F7 - F8 - F9 - F10 - F11 - F12 -
F13 - F14 - F15 - F16 - F17 - F18
SolarHam 
Slooh LEARN TO EXPLORE SPACE BETA | Slooh.com | Facebook
NOAA's Space Weather Prediction Center - Beta New Website
New Space Weather Education and Outreach Resources | POES Energetic Particles
Sea Level Rise Flood Map | Floodmap.net
flightradar24 LIVE AIR TRAFFIC
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ HOTLINE 192
ช่องทางการติดตามเหตุแผ่นดินไหว และเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน Cicc.chula.ac.th
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร. 1669 บริการฟรี ตลอด 24 ชม.
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 911, 02-246-1338 - 42 | ตำรวจทางหลวง 1193 - ตำรวจท่องเที่ยว 1155
Thai.TourismThailand.org | แดนสวรรค์ตะวันตก | TAT Kanchanaburi | Google+
ททท.กาญจนบุรี 034-511200 และ 034-512500 ทุกวัน ตั้งแต่ 08.30-16.30 น.
คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี | ข้อมูลท่องเที่ยวกาญจนบุรี ของ ททท. | แผนที่ Tourist Map ททท.
แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี Kanchanaburi Map
City Map แผนที่ตัวเมืองกาญจนบุรี ททท. | แผนที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี ของ อบจ. กาญจนบุรี
ดาวน์โหลดแผนที่แสดงทางหลวง .pdf file ดาวน์โหลดแผ่นพับแผนที่แนะนำเส้นทาง กรมทางหลวง
การรถไฟแห่งประเทศไทย | ตรวจสอบเวลาการเดินรถไฟออนไลน์
ดาวน์โหลดกำหนดเวลาเดินรถสายใต้ (เที่ยวไป) | ดาวน์โหลดกำหนดเวลาเดินรถสายใต้ (เที่ยวกลับ)
บริษัท ขนส่ง จำกัด บขส. | สำรองที่นั่งโดยสาร บขส. | ตารางเวลาเดินรถภาคใต้ (Southern Route)
ท่ารถตู้กาญจนบุรี - ทองผาภูมิ - สังขละบุรี - เจดีย์สามองค์ 034-515151
จุดจอดถตู้ ทองผาภูมิ 081-8578789 จุดจอดถตู้ สังขละบุรี 081-8583038
ท่ารถโดยสารปอ.ทองผาภูมิ - หมอขิค2 ที่ร้านครัวเงาะป่า 034-599377
ท่ารถตู้ทองผาภูมิ - กาญจนบุรี 034-599452
การเดินทางจากตัวเมืองกาญจน์ - ตลาดทองผาภูมิ - ท่าแพ อ่านความคิดเห็นที่ 1 -10
ห้องสนทนา Blue Planet, Topic E8928996

สถานีตำรวจอำเภอทองผาภูมิ 034-599113
โรงพยาบาลทองผาภูมิ 034-599601-5, ER ห้องฉุกเฉิน 034-599601
โรงพยาบาลทองผาภูมิ 034-599361 หรือ HOTLINE 1669 (เบอร์เดียวทั่วประเทศ)
เจ็บป่วยฉุกเฉิน เช่น คลอดบุตร หยุดหายใจ หัวใจวาย หอบเหนื่อย ชักเกร็ง ฯงฯ
อบัติเหตุฉุกเฉินเช่นอุบัติเหตุจราจรฟ้าผ่าไฟช๊อต จมน้ำ งูกัด ฯลฯ บริการฟรี
เทศบาลตำบลลินถิ่น 034-684286 , 098-3613423 สายด่วน | FB | FBPage
เทศบาลตำบลหินดาด 034-685839 ต่อ 103 , 081-8808385 สายด่วนนายก | FBPage
เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม 034-68503 FBPage | นายกใหญ่ ทต.สหกรณ์นิคม | Facebook
ทศบาลตำบลท่าขนุน 034-599306 , 091-7036626 คุณโต๊ะ FBFBPage | จิรชัย ถนอมวงษ์ | Facebook
เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 034-599101 FBPage | ประเทศ บุญยงค์ | Facebook
อบต.ชะแล 034-919820 ปลัด 034-919821 การคลัง 034-919822 โยธา
อบต. ห้วยเขย่ง 034-685228 FBPage
อบต. ปิล๊อก 034-919756 อบต ปิล๊อก | Facebook
สหกรณ์บริการเดินรถทองผาภูมิ จำกัด บริการรถสองแถวประจำทาง สอบถามเวลาเดินรถ 086-0243579 | ตารางเดินรถโดยสาร สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี Dlt.go.th
บริการรถ 4x4 Off-road นำเที่ยว & รับซ่อม ติดต่อ 087-0895516
บริการเรือกฟผ. เที่ยวชมอ่างเก็บน้ำเฃื่อนวชิราลงกรณ เรือแควน้อย 6 เรือแควน้อย 9 กฟผ.
ติดต่อ กฟผ. บางกรวย โทร 02-4366047-8
ติดต่อ กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ โทร 034-599077ต่อ 2501,2502, 034-598030
Fax 034-598029 และ 715-2501 (เบอร์ภายใน)
เรือท่องเที่ยว-ตกปลา 087-0074483 คุณโอ | 084-5696833 คุณเฮิร์บ | 089-0921262 คุณอังคณา แพอังคณา | 081-2862285 คุณบอส
แพยนต์ท่องเที่ยว วังอิงผา VIP 081-2607022 , 034-599778
แพล่อง ทองผาภูมิ - สังขละบุรี Buntern thongphaphum | Facebook 095-5097997 Line ID: buntern คุณศุภเสฏฐ์
รถเช่านำเที่ยวบ้านอีต่อง มอเตอร์ไซค์ สองแถว 092-5497098 , 085-2999266
บริการนำเที่ยวบ้านอีน่อง อีต่องโฮมสเตย์ 087-1561264 , 087-1690394 , 092-2491915 , 034-546656 นิพนธ์ สูนคำ
นั่งช้าง ล่องแพ แคมป์ช้างพี่น้องหนองบาง 084-3183807 คุณมนัส 081-1931094 คุณศิริขวัญ
ท่อแพลำน้ำแควน้อย 062-4610235 คุณประสูตร , 093-3496848 คุณสมชาย
คายัคแม่น้ำแควน้อย 087-0895516 โป้ง สายรัตณี | Facebook
ZipLine, ATV, Kayak, Off-road และนั่งห้างดูฝูงช้างป่า
ATV ZipLine คายัคห้วยเขย่ง ภูไอยรารีสอร์ท 034-685632 , 081-8109075
ทองผาภูมิ | Facebook https://www.facebook.com/Thongphaphumthailand

เทศกาลดูปู เที่ยวพุ ถ่อแพ ที่ห้วยเขย่ง
เดินป่าระยะไกล "บึงน้ำทิพย์-ต้นไม้ยักษ์"หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ทภ 2 (ต้นไม้ยักษ์) หรือ โทร 081-3820359, 085-2966952 (คุณมนเทียน)
เดินป่าระยะไกล "สันเขาช้างเผือก" อุทยานฯทองผาภูมิ 081-3820359, 034-532114
ท่องเที่ยวทองผาภูมิ คุณชาลี "ชาลีเกสต์เฮ้าส์" 081-705097, 098-8328949
บ้านสวนลุงยี ศูนย์เรียนรู้การปลูกกาแฟภาคกลาง 081-8290696 ลุงยี , 081-0188844 สท.ดาว
คู่มือเที่ยวเขาช้างเผือก sadoodta.com
ห้วยเขย่ง สู่วิธีแห่งความยั่งยืน หนังสือการทำงานชุมชนสัมพันธ์ ห้วยเขย่ง พ.ศ. 2545 - 2551
"พุุ" อัญมณีในป่าตะวันตก - "ปูราชินี" ราชินีแห่งทองผาภูมิตะวันตก - อัลบั้มภาพพุปูราชินี |
วิดีโด"ดูปูราชินีทองผาภูมิ/ถ้ำสองแปด"ระบบนิเวศพุหนองปลิง - นกในพุ - หนองปลิง - ค้างคาวกิตติ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเล็กที่สุดในโลก - ถ้ำสองแปด
เทศกาลดูปู เที่ยวพุ ถ่อแพ ที่ห้วยเขย่ง
อัลบั้มภาพเส้นทางเดินป่า บึงน้ำทิพย์ - ต้นไม้ยักษ์ ภาพ Sattelite บึงน้ำทิพย์ (2561-2018 แห้งสนิท)
เที่ยวบ้านโบอ่อง - ชุมชนกะเหรี่ยงพุทธ - พระธาตุโบอ่อง (เจดีย์โบอ่อง) - บ้านปิล็อคคี่ - ภาษีดอกหญ้า -
ชุมชนกะเหรี่ยงคริสต์ - pilokkistory.com
เที่ยวเกาะมะพร้าวกะทิ ปัจจุบันพักการให้บริการ | เวปบอร์ดสนทนาเรื่องมะพร้าวกะทิ | สายพันธุ์มะพร้าวกะทิ | มะพร้าวกะทิ | การปลูกมะพร้าวกะทิ
เขื่อนวชิราลงกรณ - เกี่ยวกับเขื่อน - แผนที่
พระ ภปร. "กาญจนธรรมพิทักษ์"
วัดท่าขนุน - พิธีเวียนเทียนผางประทีปพุทธบูชา - พิธีตักบาตรเทโว | watthakhanun | Facebook
พุน้ำร้อนหินดาด (น้ำพุร้อนกุยมั้ง) | น้ำตกผาตาด | น้ำตกผาสวรรค์ | น้ำตกห้วยองเผาะ (น้ำตกภูเตย)
บึงเกริงกระเวียและหนองน้ำซับ - เส้นทางศึกษาธรรมชาติ | น้ำตกเกริงกระเวีย | น้ำตกไดช่องถ่อง | น้ำตกกระเต็งเจ็ง | จุดชมทิวทัศน์ป้อมปี่| เขาหัวโล้น (เขาใหญ่) | น้ำตกตะเคียนทอง | บ้านกะเหรี่ยงคลิตี้
ตำบลไล่โว่ | ประวัติความเป็นมาของบ้านสะเนพ่อง | บ้านกองม่องทะ | บ้านสเนพ่อง | บ้านเวียคะดี้ | บ้านใหม่พัฒนา | บ้านห้วยมาลัย | บ้านห้วยกบ
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา (ศูนย์วัฒนธรรมกะเหรี่ยงไล่โว่) | ชนชาติกะเหรี่ยง ในประวัติศาสตร์อยุธยา - รัตนโกสินทร์
สังขละบุรีก่อนการสร้างเขื่อน - Image Source
Karen Studies and Development Center | กะเหรี่ยง : คลังเอกสาร OpenBase.in.th
วัดวังก์วิเวการาม - เที่ยววัดวังก์วิเวฯ -ประวัติสะพานไม้ชาวมอญ - วัตถุมงคล - หลวงพ่ออุตตมะ - ภาพฃุดสังขละบุรี - วัดวังก์วิเวการามเดิม (วัดใต้น้ำ) - สะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ)
หลวงพ่ออุตตมะ : ผู้นำทางวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมของหมู่บ้านมอญพลัดถิ่นที่สังขละบุรี
| วงก่วนกว๊าดมอญ : ดนตรีชุมชนมอญ
"ไทม์ไลน์คดีสะพานมอญเมืองกาญจน์"By รามัญคดี - MON Studies
ชุมชนมอญบ้านวังกะ | มอญในประเทศไทย | รามัญคดี - MON Studies | Facebook
มอญศึกษา | มอญ : คลังเอกสาร OpenBase | หัวเมืองมอญ - รามัญ 7 เมือง | ประวัติศาสตร์มอญ th.wikipedia.org | ประวัติศาสตร์มอญ
กาญจนบุรีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี | สงครามเก้าทัพ สงครามท่าดินแดง-สามสบ | นิราศท่าดินแดง อธิบายนิราศฯ ท่าดินแดง | "เจ้าเมืองมอญทั้ง 7 ชายแดนด่านตะวันตก กาญจนบุรี"
สัมผัสย้อนเวลา มหายุทธสงคราม | เมื่อ “เก้าทัพต้องยับย่อย” - ศุภศรุต | เส้นทางสงครามท่าดินแดง-สามสบ
ทวารวดี เส้นทางสายปริศนา....แห่งโลกโบราณ - ศุภศรุต
เส้นทางทัพทางน้ำจากกรุงเทพฯ-ราชบุรี ที่มา : แหล่งข่าวกรุงเทพธุรกิจ วันที่ 3 ตุลาคม 2549
การสำรวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มน้ำแม่กลอง-ท่าจีน ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18 ด้วยเทคโนโลยีสื่อระยะไกล (Remote Sensing) PDF
ชุมชนร่วมแบบเขมรบริเวณลุ่มน้ำแม่กลอง – ท่าจีน :พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม PDF
อาณาจักรตามพรลิงค์ - อาณาจักรศรีวิชัย - อาณาจักรทวารวดี
ล่องแม่กลอง.. มองหาแหล่งธรรม | kanchanaburi.pdf
ประวัติศาสตร์มหาสมุทะอินเดีย ดร.ธิดา สาระยา
ปูราชินี - ปูสามสี - Thaiphusa sirikit | Crustacean Fauna in Thailand | ค้างคาวกิตติ - Kitti's hog-nosed bat | Craseonycteris thonglongyai - Geographical Range - Hog-nosed Bat (Craseonycteris thonglongyai) | ชุดโครงการ BRT : ขุดโครงการทองผาภูมิ , ไรน้ำนางฟ้า , ป้ายเรียนรู้ บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติพุหนองปลิง , ความหลากหลายของสโตนฟลาย (Order Plecoptera) ในเขตป่าทองผาภูมิ , สาหร่ายแห่งลุ่มน้ำทองผาภมิู , การค้นพบสาหร่ายสีแดงน้ำจืดแห่ง , ลุ่มน้ำทองผาภูมิ
รายงานแมลงชีปะขาวพบครั้งแรกในประเทศไทย....ที่ทองผาภูมิตะวันตก , “ไรน้ำ” อาหารสัตว์น้ำสายพันธุ์ใหม่ในห้วยเขย่ง , ไรน้ำนางฟ้าที่ตำบลห้วยเขย่ง , การตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยใช้สัตว์หน้าดิน...ขยายผลสู่ชุมชน
การจัดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
มติครม.ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลุ่มน้ำ
ป่าเพื่อการอนุรักษ์คืออะไร?
บริบทของผืนป่าตะวันตก - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันตก -เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง - อุทยานฯทองผาภูมิ -อุทยานฯเขาแหลม - อุทยานฯไทรโยค - ชุมชนในผืนป่าตะวันตก - 7 ผู้ยิ่งใหญ่ - พื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) - Seub.ot.th
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น (ระยะที่ 2) กรมทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน | ลุ่มน้ำสาขาห้วยปิลอก | ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนล่าง | ลุ่มน้ำสาขาลำภาชี | ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควใหญ่ตอนบน | ลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่ละมุง | ลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่จัน | ลุ่มน้ำสาขาห้วยขาแข้ง | ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง | ลุ่มน้ำสาขาห้วยตะเพิน | | ลุ่มน้ำแม่กลอง | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น (ระยะที่ 2) กรมทรัพยากรน้ำ Streff.dwr.go.th | ลุ่มน้ำแม่กลอง (รหัสลุ่มน้ำ 14) MAE NAM MAE KLONG BASIN (BASIN CODE 14) สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ้างอิง แผนที่ภูมิประเทศ L7018 1 : 50,000 WG584 | MaeKlongWatershed.jpg | แผนที่มาตราฐานการแบ่งลุ่มน้ำหลัก และลุ่มน้ำสาขาของประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 โทร. 032-211025 , 032-344896 , 032-201932 , 032-211412 โทรสาร 032-302227 (Update 17/08/2559) | สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) | | ส่วนอุทยานแห่งชาติ | Paro3.com/phon_paro3.pdf | Dnp.go.th/index3d.php
ผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 2560
แผนที่ผังเมืองรวมจังหวักาญจนบุรี | Gisweb.diw.go.th/diwzonning
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐ | Ratchakitcha.soc.go.th
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๙ | Dpt.go.th
ONE MAP การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ
หลักเกณฑ์ที่ 1 | หลักเกณฑ์ที่ 2 | หลักเกณฑ์ที่ 3 | หลักเกณฑ์ที่ 4 | หลักเกณฑ์ที่ 5 | หลักเกณฑ์ที่ 6 |
หลักเกณฑ์ที่ 7 | หลักเกณฑ์ที่ 8 | หลักเกณฑ์ที่ 9 | หลักเกณฑ์ที่ 10 | หลักเกณฑ์ที่ 11 | หลักเกณฑ์ที่ 12 |
หลักเกณฑ์ที่ 13 | ONE MAP การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ Pacc.go.th

 
อุทยานฯเขาแหลม - แผนที่แสดงอาณาเขต
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม (Khao Laem)
dnp.go.th/banpong/data/data_043.pdf | พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าเขาช้างเผือก ป่าเขาพระฤๅษี ป่าเขาบ่อแร่และป่าห้วยเขย่ง บางส่วน ในท้องที่ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๒ |
Overlay อุทยานฯเขาแหลม บน Google Earth
อุทยานฯทองผาภูมิ - แผนที่แสดงอาณาเขต
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ (Thong Pha Phum)
dnp.go.th/banpong/data/data_042.pdf | พระราชกฤษฏีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาช้างเผือก ป่าเขาพระฤๅษี ป่าเขาบ่อแร่และป่าห้วยเขย่ง ในท้องที่ตำบลไล่โว่ ตำบลหนองลู ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี และตำบลชะแล ตำบลปิล๊อก ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ |
Overlay อุทยานฯทองผาภูมิ บน Google Earth
อุทยานฯไทรโยค - แผนที่แสดงอาณาเขต
อุทยานแห่งชาติไทรโยค (Sai Yok)
dnp.go.th/banpong/data/data_012.pdf | พระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าวังใหญ่ ป่าแม่น้ำน้อย และป่าห้วยเขยง ในท้องที่ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ และตำบลไทรโยค ตำบลวังกระแจ ตำบลบ้องตี้ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๓ |
Overlay อุทยานฯไทรโยค บน Google Earth
อุทยานฯเขื่อนศรีนครินทร์ - แผนที่แสดงอาณาเขต
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ (Khuean Srinagarindra)
dnp.go.th/banpong/data/data_013.pdf | พระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาพระฤๅษีและป่าเขาบ่อแร่ ในท้องที่ตำบลชะแล ตำบลท่าขนุน ตำบลหินดาด ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ ตำบลเขาโจด ตำบลนาสวน ตำบลด่านแม่แฉลม ตำบลหนองเป็ด ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ และตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ |
Overlay อุทยานฯเขื่อนศรีนครินทร์ บน Google Earth
อุทยานฯลำคลองงู - แผนที่แสดงอาณาเขต
อุทยานแห่งชาติลำคลองงู (Lam Klong Ngu)
dnp.go.th/banpong/data/data_044.pdf | พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าน้ำโจน ป่าเขาพระฤๅษี และป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่หนึ่ง ในท้องที่ตำบลชะแล ตำบลท่าขนุน ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ |
Overlay อุทยานฯลำคลองงู บน Google Earth
อุทยานฯเอราวัณ - แผนที่แสดงอาณาเขต
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ (Erawan)
dnp.go.th/banpong/data/data_034.pdf | พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาสลอบ ในท้องที่ตำบลไทรโยค ตำบลท่าเสา ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค ตำบลหนองเป็ด ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ และตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ |
Overlay อุทยานฯเอราวัณ บน Google Earth
อุทยานฯเฉลิมรัตนโกสินทร์ - แผนที่แสดงอาณาเขต
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ (Chaloem Rattanakosin)
dnp.go.th/banpong/data/data_014.pdf | พระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าหนองรี ในท้องที่ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๓
Overlay อุทยานฯเฉลิมรัตนโกสินทร์ บน Google Earth
ป่าเขาช้างเผือก - ส่วนเพิกถอน - Overlay
เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๗๒ ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๖ | กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓๔ (๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ |
Overlay ป่าเขาช้างเผือก บน Google Earth
ป่าห้วยเขยง - ส่วนเพิกถอน - Overlay
เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๑๗๑ ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ | กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘๐ (๒๕๑๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
Overlay ป่าห้วยเขย่ง บน Google Earth
ป่าเขาพระฤๅษีฯ แปลงที่1
- Overlay
เล่ม ๖๕ ตอนที่ ๗๒ ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๑ | กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘๐๒ (๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
Overlay ป่าเขาพระฤๅษีฯ แปลงที่ 1 บน Google Earth
ป่าเขาพระฤๅษีฯ แปลงที่2 - Overlay
เล่ม ๙๒ ตอนที่ ๓๙ ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ | กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๒๓ (๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
Overlay ป่าเขาพระฤๅษีฯ แปลงที่ 2 บน Google Earth

ป่าน้ำโจน - Overlay
เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๖๒ ราชกิจจานุเบกษา ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ | กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๐๗๑ (๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
Overlay ป่าน้ำโจน บน Google Earth
ป่าสงวนแห่งชาติ
พระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๔ บทบัญญัติทั่วไป ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐) อาทิพย์ทิพอาภา พล.อ.พิชเยนทร โยธิน ตราไว้ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศํกราช ๒๔๘๔ เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๐๗ บทบัญญัติทั่วไป ภูมิพลอลุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นปีที่ ๑๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
ฐานข้อมูลที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้จ.กาญจนบุรี
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก - แผนที่แสดงขอบเขต
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ในท้องที่ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2517 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร ให้ไว้ ณ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2517 เป็นปีที่ 29 ในรัชกาลปัจจุบัน |
Thung Yai - Huai Kha Khaeng Wildlife Sancturary - UNESCO World Heritage
Road Network in the Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary
Map 1: World Heritage Site Thung Yai Naresuan - Huai Kha Khaeng and Western Forest Complex in Western Thailand. | jpg
Overlay เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก บน Google Earth | TYW.kmz
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ - แผนที่แสดงขอบเขต
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าสลักพระ ในท้องที่ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ ตำบลหนองรี ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย และตำบลช่องสะเดา ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา พ.ศ.๒๕๐๘ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2508 เป็นปีที่ 20 ในรัชกาลปัจจุบัน |
Overlay เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ บน Google Earth
DSIMAP กรมสอบสวนคดีพิเศษ | คู่มือการใช้ระบบแม่ข่ายผ่านอินเตอร์เน็ต และหลักการตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐ | ประวัติเกี่ยวกับที่ดินของประเทศไทยโดยย่อ และหลักการตรวจสอบเบื้องต้น หน้า 38 | คู่มือการติดตั้งระบบ DSIMAP สำหรับผู้ดูแลระบบ | Download DSI Map Extended | jpg
Smart National Park 4.0 | This DNP app was scheduled to be released in Sep 2017 since then upcoming official launching seems to be pending to the public. | รายการเดินหน้าประเทศไทย Smart National Park 4.0 17 มิถุนายน 2561

KhaoLaemnpOverlay.kmz | N | S | jpg
TPPnpOverlay.kmz | N | S | jpg
SaiYoknpOverlay.kmz | jpg
LamKlongNgunpOverlay.kmz | jpg
ErawannpOverlay.kmz | jpg
KSrinagarindnpOverlay.kmz | jpg
ChaloemRatnpOverlay.kmz | jpg
KhaoChangPuakFOverlay.kmz | N | S | jpg
HuayKhayengFOverlay.kmz | jpg
KhaoPraRsiBoRae1FOverlay.kmz | jpg
KhaoPraRsiBoRae2FOverlay.kmz | jpg
NamJonFOverlay.kmz | jpg
ThungyaiWestSancOverlay.kmz | jpg
BSTCphaphumLPlot10_01sl.jpg
BSTCphaphumLPlot12_01sl.jpg
DSC00035sl | DSC00043sl |
DSC00045sl | DSC00047sl |
DSC00049sl | DSC00055sl |
DSC00057sl | DSC00059sl |
DSC00061sl |
BSTCppLPlot01.jpg |
BSTCppLPlot02.jpg |
BSTCppLPlot03.jpg |
BSTCppLPlot_TPPnpBoundary00.jpg
BSTCppLPlot_TPPnpBoundary01.jpg
BSTCppLPlot_TPPnpBoundary02.jpg
BSTCppLPlot_TPPnpBoundary03.jpg
BSTCppLPlot_TPPnpBoundary04.jpg
BSTCppLPlot_TPPnpBoundary05.jpg
DSIMAP-Bansuan-TPPnp.jpg |
DSIMAP-Bansuan-NF-TPPnp01.jpg |
DSIMAP-Bansuan-NF-TPPnp02.jpg
BSTCppLPlot_KhaoChangPuakF.jpg
BSTCppLPlot_HuayKhayengF.jpg
Boundary Image Compared
BSTCppLPlot_Dimensions.jpg
ฺBSTCppLandPlot01_Path.kmz |
BSTCppLandPlot02_Path.kmz |
BSTCppLandPlot03_Path.kmz |
BSTCppLandPlot01_Polygon.kmz
|
BSTCppLandPlot02_Polygon.kmz |
BSTCppLandPlot03_Polygon.kmz |
ฺBSTCppNeighbor01.kmz |
BSTCppNeighbor02.kmz |
BSTCppNeighbor03.kmz |


bstcicon ติดต่อที่พัก ที่เบอร์ 089-5264135
bstcicon http://www.thaveechaiphaphum.com/Reservation.htm
bstcicon ขอขอบพระคุณในอุปการะคุณของแขกทุกท่าน

bstcicon Graph แสดงปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ
bstcicon โดย ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน Water.rid.go.th
bstcicon http://water.rid.go.th/flood/flood/res_table/05052008/p24.JPG


bstcicon รายนามที่พักในเขตพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ ข้อมูลอย่างสังเขป
bstcicon http://www.thaveechaiphaphum.com/InfoLinks01.htm#TPPAccommodationBriefList
bstcicon รายนามที่พักในเขตพื้นที่ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ ข้อมูลอย่างสังเขป
bstcicon http://www.thaveechaiphaphum.com/InfoLinks01.htm#TPPAccommodationBriefListLinthin
bstcicon รายนามที่พักในเขตพื้นที่ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ ข้อมูลอย่างสังเขป
bstcicon http://www.thaveechaiphaphum.com/InfoLinks01.htm#TPPAccommodationBriefListHinDat
bstcicon รายนามที่พักในเขตพื้นที่ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ ข้อมูลอย่างสังเขป
bstcicon http://www.thaveechaiphaphum.com/InfoLinks01.htm#TPPAccommodationBriefListSahakornNikom
bstcicon รายนามที่พักในเขตพื้นที่บ้านภูเตย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ ข้อมูลอย่างสังเขป
bstcicon http://www.thaveechaiphaphum.com/InfoLinks01.htm#TPPAccommodationBriefListChalaePhutei
bstcicon รายนามที่พักในเขตพื้นที่ตำบลท่าขนุน ฝั่งทิศตะวันออก อำเภอทองผาภูมิ ข้อมูลอย่างสังเขป
bstcicon http://www.thaveechaiphaphum.com/InfoLinks01.htm#TPPAccommodationBriefListThaKhanunEast
bstcicon รายนามที่พักในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ ข้อมูลอย่างสังเขป
bstcicon http://www.thaveechaiphaphum.com/InfoLinks01.htm#TPPAccommodationBriefListTPPMunicipality
bstcicon รายนามที่พักในเขตพื้นที่ตำบลท่าขนุน ฝั่งทิศเหนือ อำเภอทองผาภูมิ ข้อมูลอย่างสังเขป
bstcicon http://www.thaveechaiphaphum.com/InfoLinks01.htm#TPPAccommodationBriefListThaKhanunNorth
bstcicon รายนามที่พักในเขตพื้นที่บ้านภูเตย ตำบลชะแล ข้อมูลอย่างสังเขป
bstcicon http://www.thaveechaiphaphum.com/InfoLinks01.htm#TPPAccommodationBriefListChalae
bstcicon รายนามที่พักในเขตพื้นที่ตำบลท่าขนุน ฝั่งทิศตะวันตก อำเภอทองผาภูมิ ข้อมูลอย่างสังเขป
bstcicon http://www.thaveechaiphaphum.com/InfoLinks01.htm#TPPAccommodationBriefListThaKhanunWest
bstcicon รายนามที่พักในเขตพื้นที่ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ ข้อมูลอย่างสังเขป
bstcicon http://www.thaveechaiphaphum.com/InfoLinks01.htm#TPPAccommodationBriefListHuaiKhayeng
bstcicon รายนามที่พักในเขตพื้นที่ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ ข้อมูลอย่างสังเขป
bstcicon http://www.thaveechaiphaphum.com/InfoLinks01.htm#TPPAccommodationBriefListPilok
bstcicon รายนามที่พักในเขตพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ข้อมูลอย่างสังเขป
bstcicon http://www.thaveechaiphaphum.com/InfoLinks02.htm#SKBRAccommodationBriefList
bstcicon รายนามที่พักในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อย ข้อมูลอย่างสังเขป
bstcicon http://www.thaveechaiphaphum.com/InfoLinks03.htm#KwaiNoiAccommodationBriefList
bstcicon รายนามที่พักในเขตพื้นที่อำเภอไทรโยค ข้อมูลอย่างสังเขป
bstcicon http://www.thaveechaiphaphum.com/InfoLinks03.htm#AmphoeSaiyokAccommodationBriefList
bstcicon รายนามที่พักในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำแควใหญ่ ข้อมูลอย่างสังเขป
bstcicon http://www.thaveechaiphaphum.com/InfoLinks03.htm#KwaiYaiAccommodationBriefList
bstcicon รายนามที่พักในเขตพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ข้อมูลอย่างสังเขป
bstcicon http://www.thaveechaiphaphum.com/InfoLinks03.htm#AmphoeSriSawastiAccommodationBriefList
 English  Photo Album by Bansuan Thaveechaiphaphum on Google maps
Photo Album by Bansuan Thaveechaiphaphum on Google maps | Goo.gl/f1MPqr